iZave - hjälp till bättre ekonomi

iZave är din partner när det kommer till rådgivning inom trygghets- och sparlösningar. De har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och förmedla försäkringar. iZave hjälper sina kunder att ta hand om pension, sparande, förvaltning, försäkringar, juridik och skatt.

Vad gör iZave för sina kunder?

iZave hjälper sina kunder att fatta bättre ekonomiska beslut, matcha ihop kunders behov och mål med lämpliga lösningar. De hjälper även sina kunder att förstå risker, välja en portfölj med lämpliga risknivåer baserat på kundens behov och de justerar portföljen över tid för att behålla en värdeskapande strategi. iZave hjälper kunder att reducera sina ekonomiska kostnader och planera skatt och uttag, samt att hjälpa sina kunder att spara tid.

iZave tar sitt ansvar på största allvar

Målet är alltid att kunden ska vara nöjd med den service som tillhandahålls från företagets sida. iZave vill att deras kunder ska känna sig trygga med att använda företagets tjänster och därför har iZave en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget If. Det innebär att kunderna inte riskerar att bli utan ersättning till följ av skador som iZave har vållat på grund av bristande betalningsförmåga eller vilja att betala. Ersättningen till följd av skada från iZaves sida betalas ut från If försäkringar.

Varför ska du välja iZave?

Företaget iZave finns för dig som inte har tid eller tillräcklig kunskap när det kommer till sparlösningar och kapitalförvaltning. iZave har många licensierade rådgivare som finns där för kundernas skull. Så för dig som inte har tid eller kunskap om hur man får ett effektivt och lönsamt sparande så är iZave ett bra val. Självklart omfattas iZave av insättningsgaranti för de kunder som vill ha sitt sparande hos iZave. Insättningsgarantin innebär att du som privatperson får tillbaka ditt kapital om iZave försätts i konkurs eller Finansinspektionen säger att garantin ska träda i kraft. Som privatperson får du tillbaka insatta pengar - upp till 950 000 kr. Det är samma summa som hos alla banker som omfattas av insättningsgarantin i Sverige.

Vad kan iZave erbjuda dig?

  • Personlig rådgivning
  • Heltäckande individanpassade finansiella placeringar och planering
  • Svar på avancerade finansiella frågor och oklarheter
  • Anpassning av sparande och finansiella lösningar när ditt behov ändras över tid
  • Möjlighet att möta din rådgivare via mobil, dator eller på kontor.

iZave har dessutom inga fasta priser utan priset sätts av kunden och dess rådgivare tillsammans. Priset är baserat på kundens önskemål och ekonomiska behov, samt valet av vilka produkter och tjänster som iZave ska tillhandahålla. Tack vare denna flexibilitet får du ett personligt pris som är anpassat efter just ditt behov.

14 jul 2017