Anmäl företaget till HLR-utbildning i Stockholm

Varje år så inträffar ungefär 10.000 plötsliga hjärtstopp i Sverige. Det ger ett snitt om att ungefär 25 personer drabbas varje dag. För många så innebär detta att man inte klarar sig och för de som de facto överlever så handlar det mestadels om att man får aktiv hjälp - detta både av förbipasserande och av utbildad personal då väl ambulansen anländer.

Det är en kamp mot klockan och här kan en HLR-utbildning utgöra den stora skillnaden. Vet du hur du ska agera som medmänniska om någon plötsligt faller ihop framför dig och inte kan andas?

Hjärt- och lungräddning är något som egentligen borde ställas som krav att man kan erbjuda i samband med olyckor. Många pekar på att en HLR-utbildning i Stockholm borde vara obligatorisk och att man exempelvis som företag, myndighet eller idrottsförening borde ha en skyldighet att erbjuda sådana till medlemmar och anställda. Det finns exempel på länder - exempelvis Danmark - där HLR inkluderas i körkortsutbildningen och det kan vara en bra lösning även i Sverige. Till dess att detta blir verklighet - om det överhuvudtaget sker - så kan man ta ett eget ansvar. Har du ett företag så kan du själv boka in en dag som passar för en HLR-utbildning i Stockholm, låta dina anställda lära sig grunderna och därigenom bidra till att minska dödsfall i Sverige som kommer som en följd av nämnda plötsligt hjärtstopp.

Utbildningen tar inte lång tid, den kostar inte många kronor och den kräver ingen planering av logistik - utbildarna kommer själva till ert företag. Det är helt enkelt något som kan göra en enorm skillnad. Man vet aldrig när olyckan är framme - men när den väl visar sig så gäller det att agera instinktivt. En kunskap om HLR gör att man aldrig funderar - man agerar.

Så går en HLR till

Om man bryter ner en hjärt- och lungräddning så handlar det om att imitera lungorna och hjärtat hos den drabbade. Man ger bröstkompressioner i syfte att imitera ett hjärta och man blåser in ny luft som i sin tur fungerar som lungorna normalt gör. Det innebär att man syresätter viktiga organ och alla muskler i kroppen hos en person som inte andas.

Vad detta innebär rent konkret är att man gör skillnad till dess att ambulansen anländer till platsen och att professionell, utbildad personal tar över. Även om läget ser hopplöst ut - vilket det ofta kan göra - så kan man genom HLR utgöra skillnaden mellan liv och död. Man kan inte förvänta sig ett mirakulöst uppvaknande: HLR handlar om att man köper sig tid. Det handlar emellertid också om att göra rätt. Det viktiga är att man gör någonting. Efter att man påkallat ambulans så måste man våga agera. Det är alltid bättre att göra fel än att inte göra någonting. Har man genomfört en HLR-utbildning i Stockholm så har man genom denna också lärt sig rätt teknik. Vi visar snabbt hur den ser ut rent teoretisk.

  • Lägg personen på rygg. Fatta dina händer och placera dem ovanpå varandra på bröstkorgen. Tryck nedåt 30 gånger med en kraft som gör att bröstkorgen sjunker in 5 centimeter. Tempot ska vara ungefär 120 tryck i sekunden.
  • Inblåsningen. Nästa steg är att luta personens huvud bakåt genom att placera två fingrar under hakan och en hand på pannan. Tryck sedan på näsan så att munnen öppnar sig, placera läpparna mot munnen och blås in två gånger med ungefär en sekunds inblåsning. Gå sedan vidare till bröstkompressioner igen och varva mellan dessa två till dess att en ambulans är på plats.
23 Feb 2022