Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

  •  
  • F-skatt
  • VD och andra befattningshavare
  • Adress
  • Bransch
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Företagshälsovård Uppsala - stora mervärden

8 okt 2021

Att som företag agera preventivt är något som kan spara mycket pengar - och samtidigt bidra till ökad trivsel, en bättre arbetsmiljö och anställda som presterar bättre. Företagshälsovård i Uppsala kan vara ett sätt att komma till bukt med problem på ett tidigt stadium.

Ett välmående företag handlar mer än om att det bara syns i bokslutet. Det handlar om att de anställda ska vara friska, må bra, trivas på jobbet och därigenom också bidra till just det positiva bokslut man vill presentera. Detta över tid och inte bara för stunden. Att boka tid för företagshälsovård i Uppsala ger dig som företagsledare tydliga svar om hur pass friskt - eller sjukt - ditt företag är. Diagnosen kan sedan användas för att förändra, justera och förbättra. Genom detta kan du och ditt företag ta nästa steg.

Vad innebär företagshälsovård i Uppsala?

Företagshälsovård i Uppsala innebär att man som företagare köper ett paket. Hur paketet i fråga ser ut är ytterst individuellt, men man kan se att de flesta väljer en mer långsiktig lösning där exempelvis regelbundna kontroller av de anställdas hälsa sker inom givna intervaller. Detta är en viktig del av företagshälsovård. Det första besöket där man exempelvis, rent fysiskt, mäter blodvärden, tar urinprov, kollar blodtryck och går igenom varje individs fysik kommer sedan att följas upp av fler besök och fler undersökningar: allt i syfte att se en förbättring.

Det mentala prioriteras också i samband med en hälsoundersökning. Många idag - inte minst som en följd av den arbetsmiljö man erbjuds - mår dåligt. Stress, press och omänskliga krav gör att många dukar under. Detta bär enorma kostnader för både företag, för samhället i stort och - naturligtvis - för den som drabbas.

Genom företagshälsovård och enskilda samtal så kan man snabbt identifiera brister på en arbetsplats och agera förebyggande. Det gör att man kan ändra på toxiska kulturer, sämre arbetsutrustning och skapa en miljö där de anställda mår bättre. Det handlar om en ren investering - både på sikt och för stunden.

Friskvård, kostrådgivning och massage - företagshälsovård i Uppsala ger allt

Att de anställda mår bra är nyckeln till en framgångsrik verksamhet - oavsett vilket område det handlar om. Olika arbetsplatser har olika typer av problem och företagshälsovård i Uppsala anpassas också av den anledningen individuellt. För vissa arbetsplatser och anställda kan fokus ligga på rörelse och friskvård. Vi arbetar mer stillasittande idag och genom att aktivera kroppen så kan många framtida problem och sjukskrivningar förebyggas.

Kost är även den något som prioriteras inom företagshälsovård. Många äter sämre mat och stressar då man väl äter. Genom att skapa förändringar inom detta och genom att den enskilde individen ges nycklar till bättre kost så kan också ett ökat välmående skapas.

Ser man till välmående så är även exempelvis massage något som kan erbjudas. En anställd kan få massage någon gång i månaden och därigenom också få en mer välmående kropp utan arbetsrelaterade krämpor och där även det mentala får sig en välbehövlig boost. Företagshälsovård handlar om att identifiera problem och erbjuda lösningar. Det tjänar alla på i det långa loppet.

Fastighetsförvaltning Stockholm - så ska ni tänka

30 sep 2021

Fastighetsförvaltning Stockholm - så ska ni tänka inför valet. Att man som fastighetsägare eller BRF har en partner för fastighetsförvaltning är givet. Man ska kunna lita på att den dagliga driften fungerar, att saker och ting sköts och att exempelvis större investeringar kan planeras på ett tidigt stadie. Valet av partner sker emellertid ofta av ren slentrian. Då det handlar om fastighetsförvaltning i Stockholm så kan nämligen gräset definitivt vara grönare på den andra sidan.

Många BRF:er i Stockholm har en partner för sin fastighetsförvaltning och är nöjda med denna - utan att egentligen veta vad man får för sina pengar och vad man betalar för. Att saker och ting fungerar är gott nog. Frågan är om det verkligen är det eller om man kan få mer service, bättre villkor och en mer attraktiv förening genom att byta till en ny partner så fort ett avtal löper ut?

En sak står klar: det kommer inte att kosta något att undersöka vilka möjligheter man har - och det finns många nya aktörer på marknaden som erbjuder betydligt bättre priser och samtidigt ganska mycket för pengarna.

Undersök vilka som erbjuder fastighetsförvaltning i Stockholm

Att fastighetsförvaltning i rätt regi kan göra skillnad råder det inga tvivel om. Idag är detta tydligare än någonsin. Med tanke på hur prisbilden ser ut i Stockholm så ligger det också en varje enskild medlem i en BRF att valet av rätt fastighetsförvaltning sker av styrelsen.

Varför? Jo, av den enkla anledningen att det kan göra en förening mer attraktiv. Målet är att ligga i framkant och att göra investeringar för framtiden. En mer baktung förening - vars partner inom fastighetsförvaltning står på hälarna snarare än på tårna - kommer att halka efter och det syns sedan i de slutpriser som uppenbarar sig i samband med en försäljning. </pZ

Genom att investera i exempelvis ny energi och därigenom få billigare kostnader - och samtidigt göra miljön en tjänst - så kan man som BRF visa att man ligger ajour med vår samtid. Samma sak gäller för exempelvis laddstolpar.

Ökad kommunikation genom ny teknik

Den dagliga skötseln är även den viktig. Att trädgårdar, rabatter och snöskottning vintertid sköts på ett bra sätt skapar mervärden. Samma sak gäller för kommunikationen mellan de boende och för företaget som sköter fastighetsförvaltning i Stockholm.

Det senare är idag en fråga att ta på allvar. Idag förväntar vi oss snabba svar och återkoppling på minuten. Att sätta en pliktskyldig lapp i trapphuset med nummer till en kundtjänst räcker inte. Många företag i branschen anammar ny teknik där man som boende kan direkt kommunicera med andra boende och med företaget. Det går exempelvis att göra en felanmälan, man kan varsla om problem och man kan även använda exempelvis tekniken för att boka tvättstuga eller ta del av olika dokument. Allt som allt så leder detta till en starkare sammanhållning och den rakare kommunikationen som möjliggörs tar även bort alla eventuella missförstånd.

Så, frågan är alltså: har ni verkligen rätt partner för er fastighetsförvaltning - eller finns det anledning att se över vilka alternativ som finns i Stockholm?

Läs mer på fastighetsförvaltningstockholm.se

Ha hunden med på jobbet - en kontroversiell fråga?

27 sep 2021

Ha hunden med på jobbet - en kontroversiell fråga? En effekt av pandemin är att fler och fler personer arbetar hemifrån. Våra vanor har förändrats och i och med att vi även haft restriktioner att förhålla oss till gällande umgänge så har ensamhet varit påtaglig för många. Man arbetar hemma, man träffar inga andra och man håller sig även i övrigt på sin kant. Att skaffa hund har därför blivit en väg att bota denna ensamhet.

Idag finns det över en miljon hundar i Sverige. Sedan 2020 så har antalet ökat med ungefär 11% och detta mycket beroende på det vi ovan gått igenom. Folk känner sig ensamma och hunden blir ett perfekt sällskap. Ett sällskap som man kan prata med, som alltid är glad och som dessutom har med sig fördelen i att den måste gå ut och motionera - något som således också ger ägaren nödvändig rörelse mitt i allt stillasittande.

Den stora frågan handlar inte om varför man skaffar hund - den handlar om vad som händer när livet återgår till det normala? Kan man ha hunden med sig på jobbet? Givetvis, säger vissa. Aldrig, säger andra. Vilket läger har egentligen rätt?

Arbetsgivaren bestämmer vad som gäller

Man ska ha all respekt för att långt ifrån alla älskar hundar - och andra djur. Man kan vara rädd för hundar, man kan känna att de är opålitliga och man kan ha dåliga erfarenheter av dem. Speciellt gäller detta för större hundar. Utöver detta så finns även allergiker och det är något som måste respekteras. Att lida av pälsallergi innebär en kamp mot rinnande näsor, kliande ögon och en ansträngd andning. Skulle du vilja ta den kampen dagligen på din arbetsplats? Det är en fråga om arbetsmiljö.

Till syvende och sist så kokar allt ner till vad arbetsgivaren anser om saken - och vad alla kollegor tycker. Om arbetsgivaren gör en bedömning att det är okej att din hund följer med på jobbet och där samtidigt inga kollegor motsäger sig detta så är det inga problem. Skulle däremot en kollega uppleva att din hund och dennes skål med hundfoder påverkar arbetsmiljön negativt - ja, då måste du också respektera detta och försöka fixa en lösning. Du kanske kan ta med hunden någon dag i veckan? Du kanske kan ordna med ett rum för hunden och skålen med hundfoder? Genom dialog kan konstruktiva lösningar hittas.

Välj hundfoder som inte luktar

Gällande just hundfoder så är även detta avskräckande för många. Det bär en lukt och har ett utseende som är allt annat än aptitligt. Rådet är att du väljer ett hundfoder som inte luktar till din hund. Välj bort både färskfoder och konserver då hunden är på jobbet - där kan torrfoder vara den bästa lösningen. Servera även hundfoder i ett separat rum så att lukten inte sprider sig i lokalerna.

Om ingenting av detta skulle fungera så är det bara att respektera. Dina kollegor kommer på arbetsplatsen att vara mer värda än vad din hund är. Det du måste göra då är att hitta en alternativ lösning och kanske anmäla hunden till ett hunddagis, vilket heller inte är ett dåligt alternativ.

Bra tips på hundfoder: https://www.rusta.com/se/sv/fritid/husdjur/hund/hundfoder/

Kontorsanpassning Stockholm - få ut maximalt av verksamheten

23 sep 2021

Hur ser förutsättningarna ut på ert kontor i Stockholm? Ger lokalerna er de bästa möjligheterna att prestera - eller finns det saker som skulle kunna förändras, öka effektiviteten, bidra till en bättre arbetsmiljö och skapa en arbetsplats optimerad för just er verksamhet? Kontorsanpassning Stockholm är en absolut nödvändighet - och ett bra sätt att få lokaler använda. Det senare ska vi förklara närmare lite längre ner i texten.

Få kontor i Stockholm är från start optimerade för den verksamhet som ska använda lokalerna. Det gör att kontorsanpassning i Stockholm är en storsäljare och att de företag som erbjuder tjänsten är flitigt anlitade. Att man som företag i Stockholm byter lokaler är inte ovanligt. Dels så kan byten ske i syfte att öka tillgängligheten - kontor i centrum ger dels en bra bild av företaget och dels så nås kunderna på ett enklare sätt.

Dels så kan byten ske som en följd av hur verksamheten fungerar. Sämre tider kräver kanske mindre lokaler - bättre tider kräver större lokaler då man kanske måste nyanställa. Att detta gör att företag flyttar, byter lokaler och har lite lättare fötter i Stockholm än i andra städer. Kontorsanpassning i Stockholm fyller, som en följd av detta, en stor funktion.

Kontorsanpassning i Stockholm - hur ska ert kontor se ut?

Alla verksamheter har olika behov. Vissa föredrar mer öppna ytor - andra vill ha rum där de anställda kan arbeta i mer lugn och ro. Utöver detta kanske man vill ha en reception, möteslokaler, konferensrum och en avdelning för måltider. Utöver detta så vill man kanske ha specifika möbler som säger någonting om företaget, man vill ha vissa färger och man vill att varje arbetsstation ska vara anpassad för den anställdes behov. Att flytta in i nya lokaler utan att behöver göra någonting är få förunnat - kontorsanpassning i någon mån sker nästan alltid i Stockholm.

Då det handlar om företag inom kontorsanpassning så är det viktigt att man hittar ett sådant som verkligen förstår vilka behov man har - och som kan skapa lokaler som erbjuder lika mycket funktionalitet som estetik. Både är viktiga för både arbetsmiljön som för att erbjuda exempelvis kunder, investerare och affärspartners ett bra intryck av företaget.

Planeringen blir här A och O och företaget ska kunna identifiera era behov och utifrån dessa kunna utföra en kontorsanpassning som verkligen ger er maximal effekt. Oavsett vilka lokaler som finns tillgängliga så finns det möjligheter. Det är viktigt att vara medveten om. Där du kanske ser en tom, tråkig lokal så kan företaget du anlitar för kontorsanpassning se någonting helt annorlunda. De tänker utanför den berömda boxen - och det ska du dra nytta av!

Finns yta att hyra ut?

En annan viktig del - och här återknyter vi till början av texten - handlar om att utnyttja de lokaler man har på ett maximalt sätt. Många ytor står tomma och de gör det i onödan. Genom kontorsanpassning kan man skapa nya, mindre kontor som i sin tur är möjliga att hyra ut. Vi går mot tider då fler startar egna, enmansföretag och att erbjuda dessa platser till rimliga kostnader är ett bra sätt att få in lite extra pengar till verksamheten. Har ni någon del som står oanvänd?

Skräddarsydda lastväxlarflak - en perfekt lösning

29 jun 2021

De flesta transporter av gods sker längs våra vägar. Även om exempelvis tåggods fortfarande är stort så ser man att lejonparten av allt gods transporteras till- och inom Sverige med hjälp av långtradare. På gott och ont: miljön tar mycket skada och dessutom finns en risk i att olyckor längs vägarna ökar.

Att både personbilar och större långtradare ska samsas om utrymmet kan vara problematiskt. Där är det därför viktigt att alla långtradare också packas optimalt och vare sig har för mycket eller för lite gods i sina lastväxlarflak. Något som skräddarsydda lastväxlarflak kan lösa upp knutarna för.

Skräddarsydda lastväxlarflak är en perfekt lösning för exempelvis företag inom gods, transport eller byggnads som dagligen transporterar större föremål såsom exempelvis maskiner, containrar, sopor eller spannmål. Genom att man skräddarsyr ett lastväxlarflak så får man också en högre nytta av lastväxlaren: man vet vad den är skapt för och vad den klarar av. Det ger ett ökat användningsområde och det ger en större säkerhet.

Kör man exempelvis som byggföretag dagligen ut en massa containrar till olika byggarbetsplatser så kan man, genom ett skräddarsytt lastväxlarflak, planera sitt arbete bättre. Det ger färre resor, det ger effektivare jobb och det minskar det egna slitaget på miljön genom att utsläppen minskas.

Välj rätt företag för tillverkning av lastväxlarflak

Det är inte alla tillverkare av lastväxlarflak som har förmågan att skräddarsy lösningar efter kundens krav, behov och önskemål. Många tillverkar flaken efter givna mått och efter given standard. Det kan fungera, men det är långt ifrån optimalt. Vill man vässa sin verksamhet och nå nästa nivå så är den skräddarsydda lösningen det man bör investera i.

Nyckeln är således att hitta en tillverkare som kan skapa lastväxlarflak som anpassas mot den verksamhet man bedriver. Dessa finns, och de är ofta av en lite mindre storlek - men med en dedikerad verksamhet där man tar varje kund och varje beställare på ett större allvar.

Att välja en sådan lösning är att välja en rakare väg framåt. Oavsett gods, oavsett bransch och oavsett var i Sverige man bedriver sin verksamhet. Behöver du ett lämflak, ett maskinflak eller kanske ett kranflak? Se till att det lastväxlarflak du beställer är rätt för dig, din verksamhet och dina behov. Skräddarsy det och var redo att ta nästa steg.

Neonskyltar ger ett varmt ljussken

24 apr 2021

Skyltar ger företagare, restauranger och butiker en chans att visa upp sin verksamhet på längre håll. En skylt kan skapa ett intresse och i synnerhet så gäller detta i mörker där skyltar även bidrar till en mer dynamisk och spännande stadsbild.

Att välja skylt till sin verksamhet ska därför inte ske på måfå och i all hast. Den skylt som väljs ska vara genomtänkt, genomarbetad och utrustad för att klara alla tänkbara väder - utan att tappa form, skönhet eller funktion.

Neonskyltar har blivit ett populärt val igen och i och med att man idag använder LED-neon snarare än det klassiska neonet så finns också en gigantisk fördel i att livslängden blir exceptionellt lång. Detta samtidigt som LED ger en lägre energiförbrukning. Att neonskyltar kommit tillbaka är välkommet äve ur ett rent estetiskt perspektiv.

Fånga kunder genom neonskyltar

Neon har använts sedan 1920-talet och har alltid haft en fördel sett till att skyltarna bidrar till en stadsmiljö på ett mer positivt sätt än vad många andra skyltar gör. Dels så får man ett varmare ljussken som känns harmoniskt och lite suggestivt och spännande - dels så får man även alla färger på köpet.

Det är den stora fördelen med neonskyltar: du kan välja exakt vilka färger du vill ha och därigenom också skapa en helt unik skylt för din egen verksamhet.

Gällande ljusskenet så ska man veta att neon lyser starkt - men utan att bli för intensivt för ett öga - och att det gör detta utan någon fördröjning. Så fort du väljer att tända dina neonskyltar så går de igång på maximal effekt. Detta gör att du enkelt drar till dig intresse från förbipasserande och kan öka upp antalet kunder utan någon egentlig ansträngning.

Skräddarsydda neonskyltar - skapa en snackis!

Kan man verkligen skapa en snackis enbart genom en snygg skylt? Självklart, och det finns också många exempel på detta. Tänk bara på Stomatolskylten vid Slussen i Stockholm eller på den, i mångas ögon, vackraste skylten i vår huvudstad: Karla Frukt. Här kan även Röda Kvarn nämnas som ett populärt exempel.

Det fina med neonskyltar är att man kan ta ut svängarna ganska rejält både vad gäller former och färger samt gällande ljusspel. Här har man också en fördel idag. Dagens neonskyltar kan - tack vare LED - göras betydligt smalare än föregångarna och en slimmad version ger väldigt mycket mer för pengarna.

En detalj att tänka på gäller bygglov. Ska du sätta upp en skylt så kan detta kräva ett bygglov samt ett godkännande från fastighetsägaren. Detta gör att du också måste tänka till gällande utformningen och försöka anpassa den mot både byggnad och mot den omkringliggande miljön. Ta gärna hjälp med detta och se till att hålla kommunikation öppen med de som tillhandahåller bygglov i den kommun du bor i.

Marknadsför ditt företag

11 feb 2021

Är du företagare och funderar på hur du ska nå kunder? Då kan det vara aktuellt för dig att ta hjälp med din marknadsföring. För med rätt reklam hittar du de kunder som ditt företag letar efter.

Som företagare kan det ibland vara svårt att veta hur man ska marknadsföra sig så man hittar sina kunder. Man kanske är grym på det man sysslar med i sitt företag men kass på reklam så man missar tyvärr massor av kunder. Så hur ska man göra? Jo, det bästa är att ta hjälp av en kunnig marknadsföringsfirma som kan hjälpa dig på traven. För med rätt hjälp att hitta kunderna så kommer företaget snart att blomstra.

Reklam i olika former

Det finns många varianter av reklam att använda sig av och det gäller att hitta vad som passar bäst för varje företag. Ett sätt att marknadsföra sig är genom sociala medier eller med annonser i den lokala tidningen. Ett annat sätt att visa upp sig som företag är att ha reklamskyltar i stan och där kommer man garanterat att synas.

Man kan också marknadsföra sig med reklam på bilen eller profilprodukter. Användning av profilprodukter är ett effektivt sätt att göra reklam på eftersom företagets anställda går omkring med reklamen på sig. Om man till exempel äger ett byggföretag så är det kanon att trycka upp arbetskläder med loggan på. Och sätt gärna loggan på arbetsbilen också, tillsammans med företagets telefonnummer. Även på nyckelringar och muggar är det populärt att använda denna typ av reklam. Läs mer om skyltar och profilprodukter på denna hemsida: https://4sign.se/ 

Ordning och reda på arbetsplatsen

25 okt 2020

Att hålla ordning och reda på arbetsplatsen gör arbetsdagarna enklare, mer effektiva och där det samtidigt minskar irritation och friktion inom arbetsgruppen. Detta gäller oavsett vilket typ av arbete man har. Man brukar tala om att var sak har sin plats och detta stämmer väl överens med hur man ska tänka. Det finns få saker som är så frustrerande och tidskrävande som att leta efter någonting som man behöver. Detta oavsett om det handlar om ett viktigt dokument, om ett verktyg eller om en speciell skruv eller mutter.

Här kan man som arbetsgivare inte lita på att den enskilde anställde tar sitt ansvar. Man måste skapa bästa möjliga förutsättningar och erbjuda lösningar som möjliggör en bättre, mer tydlig ordning. Att investera i lagerlådor är ett bra exempel på hur man kan hjälpa varje anställd att hålla en bättre ordning på sin arbetsstation - detta oavsett om det handlar om arbete på kontor, inom industri eller inom produktion. Behoven ser naturligtvis annorlunda ut, men vikten av en arbetsplats där ordning och reda råder är lika stor oavsett vilken av dessa branscher man tillhör.

Gemensamt är att den bättre ordningen leder till en ökad effektivitet som i slutändan skapar en större vinst. Att investera i god förvaring i form av exempelvis lagerlådor bär frukt i form av högre vinster genom ökad effektivitet: det är en riktigt sund investering i den egna verksamheten.

Lagerlådor finns för alla behov

Lagerlådor idag är genomtänkta. Exempelvis kan man se att de kommer som genomskinliga - något som gör att man enkelt kan se vad som är inuti respektive - och att de kommer i olika färger - något som gör att man dels kan skapa egna system för förvaring och dels också får en mer spännande, fantasieggande arbetsplats.

Dessutom så kommer de i olika storlekar som är möjliga att stapla på varandra. Hur man väljer att sortera sitt arbetsmaterial är sedan upp till var och en. Naturligtvis finns även möjlighet att, på ett mer traditionellt sätt, märka lådorna via etiketter. Det är för övrigt något som ofta kommer som standard vid en beställning av lagerlådor.

Ser man till lagerlådor framtagna för industri och produktion så finns ytterligare genomtänkta lösningar. Exempelvis så har man skapat korrigerade bottnar i lådorna. Dessa gör att plockningen blir enklare och att man således också kan hålla ett jämnare, högre, arbetstempo genom detta. Det finns, helt enkelt, vinster i varje led i att erbjuda en bättre arbetsmiljö genom att skapa förutsättningar till att hålla en bättre ordning.

Hur kan man få hjälp med sin bokföring?

15 jul 2020

Hur var det nu man gjorde momsredovisningen nu igen? Vilka uppgifter är det Skatteverket behöver från mitt företag egentligen? Låt ett proffs på bokföring i Uppsala ta hand om detta.

Kanske är din passion matlagning, musik, handarbete eller att snickra? Och nu har du gjort passionen till ditt arbete. Med det följer också med en hel del pappersarbete som det som företagare både kan tyckas vara krångligt att hålla på med och dessutom tar det tid från din ordinarie verksamhet. Löpande bokföring, bokslut, moms, löner, årsredovisningar, det är mycket man måste ha koll på som företagare och reglerna på de olika områdena ändras med jämna mellanrum så det är lätt att göra oavsiktliga misstag. Vill du själv slippa ha koll på vad som gäller för tillfället är en smart lösning att anlita ett företag som sköter om din bokföring. Genom att anlita ett företag som tar hand om bokföringen slipper du som företagare oroa dig för om du har lämnat alla uppgifter som krävs och kan istället koncentrera dig på det som du är bra på och tycker är kul.

Kan ge en bättre ekonomi

Ett företag som håller på med bokföring hjälper inte bara till med att få utgifter och inkomster att stämma och ser till att du redovisar det du ska i rätt tid. Ett bokföringsföretag kan också hjälpa dig till en bättre ekonomi genom rådgivning, skatteplanering och hur man kan göra för att balansera inkomster och utgifter över året. Du kan helt enkel få bättre framgångar och en bättre ekonomi genom att anlita en bokföringsfirma - samtidigt som du slipper stress och vånda varje månad.

Skräddarsydd lösning

När man bokar ett möte med en firma som tar hand om bokföring i Uppsala går de noggrant igenom vilka behov just ditt företag och skräddarsyr sedan en lösning som passar just för dig. Kanske vill du sköta vissa delar själv eller så vill du ha hjälp med allt. Det finns ett stort antal möjligheter när man anlitar en bokföringsfirma. Du har dessutom alltid en personlig kontakt med den som sköter din bokföring i Uppsala. Detta är en person som man kan vända sig till och som man kan bolla företagets alla ekonomiska frågor med. Det ger en extra trygghet till företaget att ha tillgång till en sådan professionell hjälp, samtidigt som det även innebär en avlastning för chefen och lösgör tid som hen kan lägga på själva företaget.

Ta hjälp av rätt rekryteringsföretag för att hitta drömjobbet

31 maj 2020

Har du kört fast på arbetet och fastnat i en position som inte ger dig rätt utmaningar? Har du samtidigt svårt att motivera ett avancemang inom företaget och problem med hur du ska agera för att ta dig vidare. En väg att gå är att ta hjälp av rätt rekryteringsföretag för att hitta drömjobbet.

Hur gör man egentligen för att hitta drömjobbet? De flesta kanske vet ungefär vad de vill jobba med och hittar man ett arbete som ligger nära detta så stannar man också kvar.

Vi är bekväma av naturen och vi har svårt att röra på oss. Det gör att många stannar kvar i sina arbetsroller fast de egentligen, så att säga, har gjort sitt i just den positionen. För, det är jobbigt att söka jobb och det kräver ansträngning att hitta spännande tjänster.

Många av de tjänster som behöver tillsättas - speciellt chefsjobb - sker dessutom antingen internt eller där annonsering inte äger rum: man har således heller ingen chans att vare sig upptäcka eller få dessa jobb. Eller? Det finns möjligheter. Ser man till hur chefsjobb idag tillsätts så handlar det ofta externa partners för rekrytering.

Skicka ditt CV till ett rekryteringsföretag

Företag idag har inte den tid som krävs för att söka igenom hundratals CV:n och intervjua alla dessa kandidater. Dessutom kostar felrekryteringar extremt mycket pengar och man har inte råd att begå misstag - ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto högre blir insatsen och riskerna. Därför använder man sig av chefsrekrytering och enligt vårt sätt att se på saken så bör du göra detsamma.

Ska du hitta drömjobbet och det chefsjobb i Stockholm du drömmer om så är den bästa vägen att gå till de som sköter rekryteringen - alltså till rätt rekryteringsföretag och inte till det företag som ska anställa. Rätt rekryteringsföretag är viktigt i sammanhanget. Det finns hur många företag inom rekrytering som helst, men inte alla har kompetensen som krävs för att rekrytera längst upp till toppen. Det bör man kolla upp.

Har du utbildning, erfarenhet och rätt personlighet för att vara chef och för att leda en grupp människor så ska du också söka upp en rekryteringsfirma som tillsätter dessa positioner hos företag. Det kommer att bära frukt. Att skicka ett CV till ett rekryteringsföretag som specialiserat sig på rekrytering till högre positioner kan definitivt leda till att du landar drömjobbet - kanske inte direkt, men i framtiden.

Så arbetar man med chefsrekrytering

Du skickar ett CV till ett rekryteringsföretag. Genom detta så skickar du också ditt CV till alla kunder som företaget i fråga har. I samband med detta så kommer du också att kallas till ett möte där rekryteringsföretaget vill lära känna dig närmare. Skulle man finna dig intressant så kommer man att göra några tester av exempelvis intelligens och av din personlighet. Allt detta sparas hos företaget. Detta innebär att du kan få ett samtal när som helst - det kan dröja månader eller år - och där man hittat en chefstjänst som man tycker att du passar för.

Detta fenomen går under namnet headhunting och är vanligt förekommande i branschen. För att förstå detta så måste man vara medveten om att professionella rekryterare ser saker ur annorlunda perspektiv och att man tänker utanför den traditionella boxen. Du, din utbildning och personlighet kanske gör ett bra arbete där du är för närvarande - men du kanske skulle göra ett optimalt jobb i någon annan bransch och i en helt annan roll.

Chefsrekrytering handlar om att hitta rätt person och placera denna på rätt plats - oavsett var den platsen är. Du kanske är den person som ett företag verkligen skriker efter och det är något som rekryteringsföretag idag är experter på att identifiera.

Rekrytera rätt kompetens

17 apr 2020

Att matcha uppdrag och kompetens är en konst som kräver fingertoppskänsla och expertis. Att anlita en rekryteringsfirma kan vara en lösning och ett lätt sätt att göra en svår uppgift enkel.

Kuggarna i maskineriet måste passa varandra perfekt för att maskinen ska kunna prestera på topp. I en organisation handlar det om att ha rätt person på rätt plats om allt ska fungera smidigt och bra. Helst ska personen också finnas på plats i rätt tid. Det är inte alltid lätt att sköta den saken inom det egna företaget. Då kan det vara bra att ta hjälp utifrån, att anlita en rekryteringsfirma. De är experter på att ta reda på vad behovet är och vilken kompetens som behövs för att tillfredsställa behovet. Hos dem finns i de flesta fall även ett utvecklat kontaktnät där de kan vaska fram de kompetenser som behövs för att företaget i fråga ska hitta rätt.

Hitta rätt kompetens

Det är inte alltid så lätt att veta vad man letar efter. Oftast krävs en ingående analys innan man vet vad man letar efter. Det handlar om att ta reda på vart företaget är på väg, vilken riktning företaget strävar emot och vad som behövs för att nå dit. När man väl har tagit reda på vilken kompetens man letar efter tar det stora arbetet vid. Att hitta den eller de som har de kunskaper och de egenskaper som man söker. En rekryteringsfirma kan i det här fallet vara som ett stort filter som sållar fram de kandidater som är lämpliga. Rekryteringsprocessen snabbas upp och rätt människa kan hamna på rätt plats i rätt tid.

Vilken kompetens är den rätta?

Ja, vad är det man egentligen letar efter? Är det en bra ledare som snabbt kan fatta stora beslut? Eller är det en knivskarp specialist, en expert på ett smalt område där kunskap fattas? Tar man bara reda på vilka behov som behöver uppfyllas för att nå fram till de uppsatta målen så har man ofta svaret på den frågan. Det kan dessutom vara fråga om snabba förändringar på grund av en föränderlig omvärld, där man inte har tid för långsamma funderingar och långdragna analyser. Även i såna här fall kan en interim rekrytering vara till hjälp. De kan snabbt uppfylla ett kompetensbehov som uppstår med kort varsel, oavsett om behovet är för en längre eller en kortare tid. De är kort sagt experter på att hitta rätt kompetens till rätt plats i rätt tid.

Vad är en körjournal?

15 apr 2020

Arbetar du med att köra bil? Eller använder du kanske din egen bil i jobbet? Då borde du skaffa en körjournal, för att hålla koll på körsträckan. Här kommer lite information om körjournaler.

En körjournal är en lista där du fyller i hur långt du kört varje gång du använder bilen. På det sättet blir det enklare när ersättning ska betalas ut för egen användning av sin bil eller att se vem som kört bilen vid ett speciellt tillfälle. Varje månad lämnas listan in och en ny hämtas ut. Även ni som inom företaget lånar ut bilar kan fördelaktigt ha nytta av en körjournal i bilarna. Effektiviteten ökas, samtidigt som missförstånd minskas. Alla får nytta av det. Om du inte vill ha massa papper och istället tänker miljömedvetet det bästa är att föra körjournalen på datorn istället.

Varför ska man använda det?

Utöver de tidigare nämnda anledningarna till att införskaffa en körjournal så slipper man onödigt arbete med att fylla i och skriva in utanför arbetstid varje gång man använt bilen. Det kan också komma väl till pass när en olycka är framme. När bilen blivit skadad, men man vet inte vem som körde den vid tillfället. Så för er som har företagsbilar, hyr ut bilar eller använder era egna bilar i jobbet, skaffa en körjournal för att enkelt ha koll på läget. Innan eller efter du kört färdigt för dagen skriver du bara ner datum, tid, bilens mätarställning och ditt namn. Det är allt du behöver göra.

Spara tid

Du som har ett stressigt arbete ska inte behöva lägga ner värdefull tid under fritiden på att skriva ner hur långt du har kört under dagen. Inte heller blir det enklare för dig att någon dag senare försöka komma ihåg din körsträcka. Spara istället din tid, effektivisera ditt arbete och tänk smart. Hitta en lösning som gör det enklare för alla. Du som chef för ett företag, tänk dig att en dag hitta bilen med en stor buckla i sidan. Du kan omöjligt hålla ordning på vem som kört bilen vid vilket tillfälle, men nu kan du istället snabbt och smärtfritt titta i körjournalen och se vem föraren var vid tillfället. Vill man göra det ännu mer avancerat, men med högre standard kan du installera en automatisk körjournal i bilen som sparar alla resor som gjorts. Skaffa en körjournal idag och spara tiden till arbetet istället.

Organisationen som en levande organism

10 apr 2020

Varje organisation bör ses som en levande, stor och känslig organism. Den behöver bland annat vårdas, utvecklas, hållas samman och motiveras för att kunna fungera så bra som möjligt.

Att se en organisation som en levande organism är utan tvekan något relativt nytt. Det är långt ifrån alla som har det synsättet men hur än man ser på ett företag så bör man konstatera att dess framgångar beror helt och hållet på människorna som jobbar där. Därför kan en organisation ses som en levande organism vars största behov är att vårdas och utvecklas. Vems är ansvaret för det? Vanligtvis, är det ledningsgruppen som bör se till att alla i ett företag eller en organisation trivs och bidrar på ett effektivt sätt till bra resultat och trivsel. Nästa fråga är hur kan en ledningsgrupp få de rätta kunskaperna för att hålla en sådan utveckling på den nödvändiga nivån? Svaret om än svårt, känns ganska självklart. Genom en utbildning, så klart.

Att vårda en organisation

Idag har de flesta svenska organisationer en välvald och kunnig ledningsgrupp. Oftast tar dock inte deltagarna ett gemensamt ansvar för verksamheten utan snarare koncentrerar sig på det egna ansvarsområdet. Det är inte speciellt konstigt med tanke på att de måste visa direkt mätbara resultat inom sin specifika avdelning. För att vårda en organisation och se till att den fungerar bra bör dock ledningsgruppen utbildas till att bli ett konstruktivt team där alla deltagare har ett helhetsperspektiv. Perspektivet ska gälla hela organisationen utan att bevaka särintressen. Ledningsgruppen bör fokuseras mer på strategiska frågor och spendera mindre tid på operativa verksamheten. Tanken är att skapa en stabil och bra kultur och förståelse för organisationen, en förståelse som sprids från toppnivå ner till alla medarbetare.

Att utveckla ledningsgruppen på ett sätt som gynnar hela företaget kräver tid och resurser och kan ses som en långvarig investering.

Effektiv utbildning leder till bra utveckling

Syftet med en utbildning är en effektiv ledningsgruppsutveckling vars främsta mål är att underlätta arbetet, skapa ett gynnsamt arbetsklimat och därmed även tillfredsställande resultat. Sådana typer av utbildningar vänder sig oftast till företagsledare som redan befinner sig eller ska bilda ledningsgrupper. Idén är att ledningsgruppen ska kunna tänka gemensamt och utveckla helhetsmässiga mål och metoder som gynnar hela organisationen. De ska kunna skapa en bra teamkänsla, motivera sina medarbetare och leda företaget i rätt riktning. Det önskade resultatet är en frisk organisation där alla trivs i och jobbar mot samma mål.

Så skapar du ett bättre arbetsförhållande med arbetstagare

9 apr 2020

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras via arbetsrätten och den finns till för att skydda den anställde och reglerar anställningsfrågor. Ta hjälp av en kunnig advokat.

För att du som anställd ska ha en trygg anställning på din arbetsplats finns i sveriges lag en del som kallas arbetsrätt. Den reglerar villkoren för din anställning och omfattar till exempel anställningsavtal, din arbetstid, din trygghet på arbetsplatsen, rätten till raster, semester, föräldraledighet och mycket mer. Om konflikter uppstår på en arbetsplats finns arbetsrätten att luta sig mot och det kan vara aktuellt att ta hjälp av advokat för att tolka vem som har rätt i olika frågor. Advokaten kan antingen representera medarbetaren eller arbetsgivaren. Arbetsrätten är ett viktigt och komplicerat område och denna typ av ärenden slutar ofta i domstolsavgöranden. Det kan röra enskilda fall eller fall där arbetsgivare och fackförbund ställs mot varandra.

Individuell och kollektiv arbetsrätt

Det finns olika typer av lagar inom arbetsrätten - för dig som individ och för hela kollektivet. De lagar som gäller dig som individ är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen men även diskrimineringslagen och den så kallade LAS (lagen om anställningsskydd). I dessa lagar är syftet att den anställde ska jobba i en god arbetsmiljö och inte utsättas för risk till skador eller att hen ska jobba mer än vad som är skrivet i anställningsavtalet. Diskrimineringslagen handlar om att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, härkomst, sexuell läggning och så vidare. LAS känner de flesta till och är den lag som hanterar anställningsform och uppsägningstider med mer. De kollektiva lagarna är medbestämmandelagen och förtroendemannalagen och omfattar regler kring hur kollektivavtal tas fram och regler kring fackombud på arbetsplatserna och deras tid i fackliga uppdrag med mer.

Företagsklimatet i dagens Sverige

När produktivitetskraven ökar i företagen ställs allt högre krav på de anställda vilket alltså regleras via arbetsrätten. EG-rätten och de gemensamma regler som gäller i och med globaliseringen i samhället gör att det finns många nya bestämmelser att hålla reda på och förhålla sig till. När tvister uppstår är det därför vanligt att företag eller fackförbund anlitar advokater som är specialister inom området arbetsrätt. Allt från att medla i tvister kring villkor, tolka kollektivavtal eller arbetsmiljö. Påfrestande tvister tar kraft och minskar produktivitet varför det ofta är en god investering att lösa dem så snart som möjligt. Idag är det även vanligt med frågor rörande sjukskrivning och rehabilitering och vad som är arbetstagarens respektive arbetsgivarens ansvar och skyldigheter.

Redovisning Södertälje följer strikta lagar

29 mar 2020

Redovisning Södertälje skiljer sig inte från någon annan form av redovisning i en annan del av landet. Principerna och lagarna är detsamma.

Redovisningen handlar om att visa all form av finansiell information om en verksamhet i en rapportform. Den följer strikta principer och lagar. Bokföringslagen reglerar räkenskapsår, kretsen av bokföringsskyldiga och förklarar vem som måste utföra bokföring (detta är i princip alla företag i Sverige). Årsredovisningslagarna är tre till antalet och ligger till grund för själva redovisningen. Av dessa framgår vilka verksamheter ska tillämpa respektive lag samt ger tydlig information om vad en årsredovisning ska innehålla för poster för att den ska vara giltig. Sedan Sverige gick med i EU finns det även EU-rätt om redovisning. Inom EU – förordningarna finns det vissa delar som tillämpas direkt i Sverige och förs samman med den nationella lagstiftningen. Redovisning Södertälje skiljer sig inte på något sätt från någon annan redovisning i övriga delar av landet. Samma principer gäller, nämligen redovisningen ska grundas på ett rättvist underlag i enlighet med gällande normer, lagar och principer.

Redovisning Södertälje handlar om rätt utförd rapportering

Redovisningens syfte är att informera myndigheter, ägare och andra intressenter om hur det går för ett företag. Detta gör i siffror utformade rapport. All rapportering ska ske i god redovisningssed. Detta betyder att all information ska vara sann samt följa reglerna om redovisning som finns i bokföringslagen och i lagarna om årsredovisning. Rapporterna har olika former och visar olika saker. Till exempel står årsredovisningen för en sammanställd rapport för det gångna året. Årets siffror visas bredvid alla uppgifter som gäller för det gångna året vilket betyder att alla intressenter faktiskt kan jämföra förändringen som skett. Bokslut, balansräkning och resultaträkning är flera rapporter som ingår i begreppet redovisning.

Redovisning delas på två delar

Redovisning delas på två huvuddelar - intern och extern sådan. Det är viktigt att skilja på dessa två då de riktas till olika intressenter och har olika syften. Svensk extern redovisning regleras av lagar då den framställs för att visas inför externa partners. Exempel på dessa är myndigheter och investerare. Den interna redovisningen som namnet självt antyder framställs endast för intern användning. Den visas oftast företagsledningen och högt uppsatta personer. Den rapporteringen behöver inte följa några lagramar. Oavsett om det handlar om en intern eller extern redovisning gäller det en och samma regel. Anlita alltid en professionalist som är kunnig inom bokföring och redovisning för att framställa all form av rapportering.

← Äldre inlägg