Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 •  
 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Kontorsanpassning - När lokalerna inte håller måtten

26 mar 2020

En bra arbetsmiljö ska vara funktionell, ergonomisk och trevlig. Ibland kräver det att kontorslokalerna ändras. Det finns firmor som kan hjälpa till med kontorsanpassning i Stockholm.

Det händer ibland att ett kontor inte uppfyller de krav och önskemål som finns. Det kan till exempel handla om att man anställer fler eller att kundens behov förändras. Då behöver man se över sina kontorslokaler och anpassa dem efter verksamheten. Det finns flera sätt att kontorsanpassa, vad som behöver göras beror precis på hur man vill att slutresultatet ska se ut.

Det är vanligt att man ser över lokaler i syfte att optimera ytan och få plats med fler medarbetare. En öppen kontorslösning kan förändras med hjälp av avdelande väggar. I andra fall passar det bättre med enskilda kontor, det viktiga är att rumsindelningen fyller era krav. Förutom det här kan kontorsanpassning även handla om att skapa nya gemensamma utrymmen, det kan handla om pentryn eller konferensrum. Andra utrymmen kan behöva en uppfräschning och ett lyft med nya hjälp av nya ytskikt. Ibland finns även ett behov av att se över kontorsmöbler, både av estetiska och ergonomiska skäl.

Modern kontor

Varför ska man kontorsanpassa?

Det finns flera anledningar till varför det är klokt att anpassa kontoret. När man spenderar i snitt 40 timmar i veckan på en arbetsplats blir det nästan som ett andra hem. En bra och trivsam arbetsmiljö är ett viktigt sätt att värna om sina anställda och medarbetare, därför bör man lägga tid på de gemensamma utrymmen som finns. En dyster eller rent utav olämplig miljö är inte särskilt upplyftande och motiverar inte till arbete.

Att fixa i ordning kontoret är även viktigt ur ett kundperspektiv. Kontorsmiljön kan avgöra huruvida era kunder trivs när de besöker ert kontor. Fundera över vilken känsla att era kunder ska få, en kontorsanpassning kan till exempel få stilen att kännas lugn och harmonisk eller energisk och sprudlande.

Ta hjälp av proffsen

Om ni inte känner er manade att sköta allt själva kan ni anlita någon för kontorsanpassning i Stockholm. Genom att ta hjälp av certifierade och kunniga byggnadsfirmor får ni hjälp ända från projekteringen till själva utförandet. Då kan ni lägga upp en tydlig plan utefter era individuella krav, er budget och era önskemål för verksamheten. Firman ger er en offert och kan rådgiva och komma med kreativa lösningar. I många fall kan man samarbeta även med formgivare och arkitekter för att kombinera det funktionella med det estetiska.

Vad är ett ärendehanteringssystem?

22 mar 2020

Har ni fullt upp i företaget och behöver hjälp? Går det onödigt mycket tid till att hålla koll på det administrativa? Då kan det vara bra med ett nytt ärendehanteringssystem. Läs här!

Ett ärendehanteringssystem är det system där ni lägger in och håller reda på alla data som rör er verksamhet. I systemet ska finnas utrymme för allt som rör er verksamhet. I systemet ska det finnas möjlighet för alla som arbetar inom företaget att ta fram information om arbetsuppgifterna de har att utföra. Det ska också finnas samma möjlighet att bidra, och lämna uppgifter för de anställda om åtgärder och annat. Hur systemet ska utformas och vad det ska innehålla i detalj avgörs av er typ av verksamhet. Likaså avgör er typ av verksamhet vilka som behöver ha tillgång till vad och om det i vissa fall räcker med att medarbetare har tillgång till information men saknar möjlighet att ändra på densamma.

två kvinnor kollar på iPaden

Vad behöver alla ärendehanteringssystem innehålla?

Alla typer av verksamheter torde innefatta kundkontakter. Därför är det också alltid väsentligt att ha funktioner där ni har korrekt information om kunderna registrerade. Där det finns kunder finns det också leveranser, av varor eller tjänster. En funktion behövs för arbetsflöden. Det ska innefatta all relevant information om händelseförloppet. I samband med kundhantering och ärenden i form av varor eller tjänster behövs det också finnas utrymme för tidsplanering och prioritering av ärenden. Ytterligare en funktion som kan vara nödvändig är någon form av fördelning och schemaläggning. Det får inte ske att exempelvis två personer missar att kommunicera och därför arbetar med samma ärende - medan eventuellt ett annat ärende helt missas eller blir försenat. Vidare behöver ett ärendehanteringssystem kunna ge möjlighet att hämta ut information som kan fungera som underlag till fakturering och bokföring. Ett komplett och flexibelt system kan anpassas till ert företags behov och ska täcka samtliga dessa områden och lite till.

Flexibilitet och användarvänliga funktioner ger effektivare och roligare arbetssituation

Sammanfattningsvis har ett bra system för ärendehantering möjligheter att fungera för allt och för alla. Systemet kan arbeta tillsammans med etablerade andra system för överföring av data. Rapporthantering sker via e-post. Behörigheterna i systemet är rollstyrda. Menyerna är lättfattliga och enkla att använda. Det finns funktioner för att sökning ska kunna ske. Påminnelser och tidsstyrning kan också det ske via systemet. Är det dags att prova något nytt? Prova då en webbaserad tjänst utan att behöva installera och utan att prenumerera. En månads fri provperiod erbjuds! Läs mer på denna hemsidan: https://www.ärendehanteringssystem.nu

Vad är bokföringsnämnden?

11 mar 2020

Om du någon gång har en fråga kring hur man ska hantera redovisningen i din verksamhet kan du fråga en redovisningskonsult. Men vad är bokföringsnämnden?

Expertorgan

Ibland är frågor kring redovisning enkla att hantera och ibland kan det vara oerhört komplext. Företag som både äger fastigheter och immateriella rättigheter som exempelvis patent kan stöta på en hel del frågetecken kring hur de ska redovisa sina verksamheter och tillgångar. När man är osäker kan man vända sig till bokföringsnämnden för att få expertutlåtanden.

Miniräknare, penna och papper med diagram

BFNAR

Bokföringsnämnden ger ut ett antal texter som går under namnet BFNAR, bokföringsnämndens allmänna råd. Exempelvis beslutade nämnden att man skulle ändra vissa saker kring bokföring av konkurser. Beslutet togs den 6:e december 2019 och går under benämningen BFNAR 2019:3. Innan man frågar nämnden om råd bör man först läsa in sig på de allmänna råd som givits ut på området.

God redovisningssed

Ytterligare ett viktigt uppdrag för bokföringsnämnden är att utveckla och upprätthålla god redovisningssed i landet. God redovisningssed är olika arbetssätt och praxis för hur man hanterar olika saker när man bokför och redovisar verksamheter.

Försiktighetsprincipen

Ett exempel på klassisk god redovisningssed är försiktighetsprincipen som innebär att man alltid bör undvika att övervärdera tillgångar. Om en tillgång av något slag, exempelvis en finansiell tillgång som en aktiepost, kan ha minskat i värde bör tillgången hellre skrivas ned en aning än riskera att övervärderas i balansräkningen.

Yttranden

Ett område man inte ser så ofta om man inte arbetar med redovisning och därmed stöter på bokföringsnämnden på nära håll är dess arbete med yttranden. Det kan exempelvis komma nya regelverk och normer för redovisning från EU och då ska någon instans i Sverige yttra sig om dessa.

K2/K3

För ett par år sedan skulle alla företag i Sverige välja om de skulle följa redovisningsprinciperna för regelverket K2 eller K3. Innan det infördes hade bokföringsnämnden skrivit ett yttrade om hur det här skulle påverka redovisning och näringslivet i Sverige i stort.

Fastighetsbolag

Som exempel hade K3-regelverket stor inverkan på hur omfattande vi behövde redovisa avskrivningar i fastighetsbolag. Något man behövde fundera på om det var rimligt att ställa så höga krav på förändringar hos fastighetsbolagen. Det slutade med att man valde att införa K2 och K3 regelverken i Sverige och att företagen fick anpassa sig till den nya situationen. Som med alla ändringar fanns olika åsikter men många ansåg att ändringen var positiv.

Läs fler tips om bokföring i aktiebolag.

Hur hjälper en ekonomisk förvaltning?

10 mar 2020

Ekonomisk förvaltning kan hjälpa till med precis så mycket eller så lite som fastighetsägaren vill. Den utgör ett externt bollplank, med experter på både byggnader och bokföring.

Anlitar man ett utomstående företag för att få hjälp med den ekonomiska förvaltningen, är det ganska självskrivet att det är någon annans expertkompetens man är ute efter. Ofta är en revisionsbyrå inkopplad, och det finns också byggnadskunnigt folk, som vet hur fastigheter ska skötas och hållas i ordning på bästa sätt.

Hjälp med viktiga beslut

Att hålla koll på fastigheter är väl en sak, men att bedöma hur mycket man har råd att reparera dem för, och vad allting kostar i slutändan, det är ganska komplicerat. Att byta alla fönster, lägga om taken, byta ut brädor eller asfaltera en parkeringsplats är exempel på kostsamma åtgärder. Det ska tas in offerter, som ska granskas, och beslut ska fattas. Man måste ha råd, och hyresgästerna vill helst betala så lite som möjligt. Några hyresökningar vill de inte ha. Mitt i allt detta, alla viljor och önskemål, står en ekonomisk förvaltare trygg, som ett bollplank, mellan styrelsen och de boende, mellan hyresvärden och hyresgästerna.

Hjälp med praktiska saker, som hyresavier

Ekonomisk förvaltning handlar lika mycket om att få in pengar i kassan. På ett högre plan, att man inte missar bidrag man har rätt till, att man inte har för dyra lån, eller att man riskerar extrakostnader för någon typ av försumlighet. På ett vardagligt plan gäller det sådant som att hyresavierna delas ut i tid, och att man även följer upp att de betalas. Detta är exempel på en rent praktisk hjälp. Hantering av leverantörsfakturor, löpande bokföring och myndighetsrapportering är ofta skönt att få lämna bort till proffs. Sedan kan ägaren ändå logga in på en dator och se sina räkenskaper på nätet när han vill. Det är inget hemlighetsmakeri, utan man kan lämna bort lite, eller allt, när det gäller skötsel och förvaltning. Man siktar på ett långsiktigt samarbete, där förtroende, respekt och ansvar är viktiga beståndsdelar. Med löpande diskussioner följer man upp verksamheten så att det framgår tydligt vad man faktiskt har fått hjälp med. Allt sker så smidigt och praktiskt att man kan ha full kontroll utan att det känns alltför betungande i vardagen. Fastighetsägaren eller samfälligheten får en kompetensresurs, som tar hand om både stora och små saker, sådant som man inte själv hinner eller kan, eller som man helst vill slippa.

När lönen kräver mycket administration

1 mar 2020

Lönehantering är en oerhört viktig del av varje företagsadministration. Där måste det helt enkelt bli rätt. Att den kräver tid och kunskap är det ingen tvekan om. Vad är då lösningen?

Små eller stora företag har samma behov – en effektiv hantering av alla ekonomiska och administrativa bitar. Att dessa kräver mycket tid och kan upplevas som svåra är ingen nyhet. Något som kanske skiljer små och stora företag emellan är själva arbetsvolymen. Drygheten i uppgifterna förblir dock densamma. Om du äger en liten kreativ webbfirma eller är en frilansande modedesigner har du möjligtvis inte tänkt dig att sitta varje månad med skatter, budget och löner, utan vill helst få utlopp för ditt innovativa tankade och berika världen med coola, nya idéer. Du behöver med andra ord ett fungerande lönesystem. Ännu svårare är det för de stora företagen med tiotals anställda vars löner måste hanteras på rätt och smidigt sätt och administreras enligt alla gällande krav och lagar.

Papper med siffror och diagram

Lösningar för lönehantering

En del företag oavsett sin storlek väljer att anlita en professionell löneadministratör som sköter all form av lönehantering. I många fall anlitas det en person utifrån vilket är en bra lösning. Den frigör redan befintliga resurser inne i företaget samtidigt som ägarna kan räkna med en professionell tjänst. Två nackdelar eller risker bör nämnas i det här fallet. En av dem är ifall man inte riktigt prickar rätt administratör att jobba med. Då kan det lätt bli fel från början. Något annat att ha i åtanke är kostnaden. I vissa fall kan sådan inhyrning innebära höga utgifter som ackumuleras varje månad. Å andra sidan, om den inhyrda personalen är duktig i sitt arbete är givetvis kostnaden helt och hållet befogad.

Effektivt lönesystem

En annan lösning för förbättring av en svår och dryg lönehantering är att anlita en expert inom området för rådgivning. Låt en specialist inom HR Plus eller annat företag komma och granska det befintliga lönesystemet. Experten kan föreslå både små och stora förändringar utifrån den rådande situationen i firman. Dessa ska självklart leda till en effektivare administration och en underlättad lönehantering. Idag finns det automatiserade lösningar som lätt implementeras i företaget, lösningar som är långvariga och kan göra stor skillnad både för företagsledningen och alla som arbetar i löneavdelningen. Exakt vad som just ditt företag behöver kan endast en duktig yrkesman veta. Därför kan kostnaden för en utomstående rådgivning och implementering av ett passande system ses som en investering för hela företaget.

Rätt kabelmärkning gör skillnad för ert företag

18 feb 2020

I en tid då vi använder oss av mer teknik så blir vi också mer utsatta och exponerade för risker. Företag idag tar i många fall saker och ting för givet. Man räknar med att all teknik ska fungera och vid händelse av avbrott så drabbas man av panik. Vad händer om internet slutar fungera på ert kontor - hur löser ni problemet om det handlar om att olika kablar är kopplade på fel sätt?

Det handlar i många fall om både långa och därigenom kostsamma avbrott i en arbetsdag. Ingen kan arbeta normalt och det kostar pengar för varje sekund som passerar. Få har koll på hur en installation skett och få företag har tekniker internt. Det leder till problem. Varje driftstopp skapar frustration och då lösningen sällan heller är speciellt enkel så tar man onödiga risker. Tekniska saker är känsliga, men det handlar även om hur man hanterar alla kablar i samband med en installation.

Dit vi vill komma är att många företag låter exempelvis sina anställda sköta om installationerna på egen hand. Varje given plats har därigenom också en stor härva av kablar och i samband med ett stopp så måste dessa redas ut.

Kabelmärkning underlättar vid driftstopp

Vilken kabel hör till vilken dator och vilken dator är inkopplad var? Den smidiga och enkla lösningen är att investera i en maskin för kabelmärkning och använda denna i samband med varje installation. Kabelmärkning kan ske genom exempelvis färgkodning eller där man använder sig av symboler - dagens maskiner har ofta symbolbibliotek som kraftigt underlättar och förenklar både en installation och en felsökning.

Använder man sig av kabelmärkning initialt så blir resan i samband med problem inte fullt lika kostsam och tidskrävande. Visst, det kanske tar några extra sekunder att märka ut varje kabel i samband med en installation - men det är en absolut nödvändighet som kommer att spara extremt mycket tid vid en driftstörning. Kallar ni in en extern tekniker så kommer dennes arbete att bli väldigt mycket effektivare om varje kabel har en märkning. Det är något som ni sparar pengar på i slutändan.

Rådfråga om kabelmärkning innan inköp

Man ska emellertid även vara medveten om vikten av att välja rätt apparat för kabelmärkning. Det viktiga är att märkningen sitter kvar över en längre tid och att det fortfarande - efter flera år - går att avläsa symbolen eller texten. Att välja symboler för telefoni, internet, kommunikation och data gör skillnad - men det krävs även att symbolerna i fråga syns då det verkligen gäller.

Ett tips är att välja kabelmärkning utifrån den miljö det handlar om. Det finns speciella krav på hur märkningen ska ske i exempelvis serverhallar och hur de ska vara om det handlar om en utomhusmiljö. Rådfråga alltid återförsäljaren innan!

Vad gör en revisor?

22 dec 2019

Många tänker på en revisor som en tråkig person som sitter böjd över siffror och ska kontrollera den firma som revisorn har fått i uppdrag att kontrollera. En revisor ses lite fördomsfullt som en torr och trist typ som inte har några roliga arbetsuppgifter – förutom då att syna siffror, påpeka fel och brister och ge hemläxor till dem som är ansvariga för bokföring och ekonomi.

Det är helt rätt att en revisor alltid måste syna bokföring, ekonomiska rapporter och verksamhetsberättelser som ett bolag gör en gång om året. Men sanningen är den att en revisor kan hjälpa ett företag med så mycket mer än bara syna deras siffror. En duktig revisor ger hjälp och stöd till verksamheten genom att ge tips och råd om hur man kan sätta upp sparplaner, finansiera nya satsningar i företaget och lägga upp pensionsfonder för personalen eller företagsägarna.

En revisor har stor kunskap

Sanningen är den att en revisor har stor kunskap om allt det som rör ekonomin som rör ett företag. Den som vill ha bra råd och kunskap om hur man kan sköta ekonomin på ett bättre sätt, bör konsultera en revisor. En sådan kan nämligen förbättra placeringar av kapital som flödar i ett företag. Hur man placerar överskott, vinster och hur man sparar för olika oförutsedda händelser är något som en duktig revisor alltid kan ge tips och råd om. En revisor är också någon som kan ge goda råd vid företagsombildningar, skatterevisioner, redovisningar av olika slag, och också agera som hjälp om juridiska frågor. På så vis har revisorerna runt om i vårt avlånga land många olika arbetsuppgifter. Det som en revisor däremot inte kan göra är att fatta beslut om vilken inriktning som företaget bör ha, eller med personalfrågor. Där bör man själv, som företagsägare fatta sådana beslut själv.

Bokföring och balansräkningar är svåra

Att ha en egen revisor som hjälper till med både bokföring och balansräkningar kan vara otroligt bra och en garanti för att dessa utförs på rätt sätt. Att ha en rätt bokföring är A och O, för att fatta rätt beslut. Om man inte på ett tydligt sätt ser vad som kostar mest eller vilka produkter som säljer mest, riskerar man att fatta sämre beslut som grundar sig på fel siffror. Att ha bra siffror, däremot är livsviktigt för ett företag. Enligt lag är man dessutom tvungen att anlita en revisor om man har ett större aktiebolag med en omsättning som är större än 3 miljoner kronor.

Ta hjälp med ekonomin

11 dec 2019

Det är inte ovanligt att företag inte riktigt hinner med den löpande bokföringen. Det gör att man kan få problem med ekonomin och verksamheten blir lidande. Man kanske inte heller har de rätta kunskaperna och det kan lätt bli fel. Det kan bli dyrt för företaget med skattesmällar och inkassoärenden.  

Hela tiden blir det svårt att fokusera på kärnverksamheten eftersom det är mycket tidskrävande. Och framför allt slipper man den gnagande oron och kan sova gott om natten.

Ta hjälp med bokföringen

Anlita en erfaren och duktig bokföringsfirma för att sköta den löpande bokföringen. Då får man effektivt hjälp och stöttning med hjälp av enkla och standardiserade rutiner. Det finns en mängd olika tjänster att välja bland. 

Det kan handla om kund- och leverantörsfakturor, kvitton på utlägg, löneunderlag och liknande uppgifter. Arbetet kan både skötas på plats eller digitalt. 

Behovet ser såklart olika ut hos olika företag. Kanske behöver du hjälp med punktinsatser vid bokslut eller vid deklarationstider. Eller så krävs det ett komplett paket med löpande bokföring med en konsult på heltid. Ta en diskussion och kom fram till en passande lösning just för dig.

Ekonomisk rådgivning

För mindre företag är det guld värt med en skicklig och kunnig ekonom vid sin sida. Att alltid kunna bolla idéer och få nyttiga tips och råd hur man ska agera i vissa situationer. Man kan också få hjälp att hantera den dagliga administrationen och allt pappersarbete för att få tid till viktigare saker i verksamheten.

Bokföringshjälp med moms- och skattedeklarationer

Bokföringen är avgörande för att företagets ekonomi ska fungera. När man får extern hjälp är det helt transperent och man hela tiden ha full översyn elektroniskt. Arbetet sköt snabbbt och effektivt och det enda som krävs av det egna företaget är att konsulten får all material som behövs. Det kan vara verifikat, transaktioner och löneunderlag.

Sedan får man kontinuerligt alla ekonomirapporter, redovisningsinformation med mera online. Enklare kan det inte bli. När det kommer till bokslut och årsredovisningar kan detta också skötas av bokföringsfirman. Revisorer och Bolagsverket får sedan informationen direkt av konsulten.

Lönehantering och fakturing

Löneadministration kan vara en tung post i slutet på varje månad. Det är mycket som ska göras och ha koll på för att det inte ska bli fel. Man får hjälp med att beräkna lönerna, skicka ut lönespecifikationer och göra eventuella justeringar.  

När företaget behöver hjälp med den dagliga faktureringen gör man klokt i att anlita extern hjälp. Man får du kunnig hjälp med fakturering, påminnelser och inkassoärenden.

Läs mer: https://www.löpandebokföringstockholm.se

Låna pengar till nya bilen med särskilt billån

5 nov 2019

Om du köper din bil hos en bilförsäljare i Stockholm kan du hos de flesta banker ta ett så kallat billån, som ger en lägre ränta än ett blancolån.

Att äga en bil gör livet lite enklare, men en bil innebär också större kostnader. Många bilägare menar att det visserligen är bekvämt att ha bil, men att den kanske egentligen inte är värd alla de kostnader som uppstår, till exempel när bilen måste repareras Dock är det så att om man en gång vant sig vid att ha bil så är det svårt att klara sig utan den.

Den största utgiften är så klart själva köpet av bilen. Vissa kan inte tänka sig något annat än en fabriksny bil, medan andra bara vill ha en så bra bil som möjligt till ett så lågt pris som det går. En ny bil kostar flera hundra tusen kronor, ibland ännu mer, och har man inte pengar sparade så återstår bara att låna pengar till bilen.

Kalkyl inför bilköp

Låna med bilen som säkerhet

Även den som köper en begagnad bil kan förstås behöva låna pengar. För att låna till en begagnad bil kan ett alternativ vara att ta ett blancolån, det vill säga ett lån utan säkerhet. De flesta banker och andra kreditgivare erbjuder blancolån, eller privatlån som det också kallas. Fördelen med ett blancolån är att det ofta är lätt att låna, och du måste inte specificera vad du ska använda pengarna till. Nackdelen är att räntan är hög, vilket gör ett blancolån dyrare än till exempel ett bostadslån.

Ett bättre alternativ för den som specifikt vill låna pengar till en bil är att ta ett billån, vilket många banker erbjuder. Ett billån är ett lån där bilen du köper blir bankens säkerhet för lånet, och därmed får du en fördelaktigare ränta. Man kan likna det vid ett bostadslån, men där bilen blir säkerhet i stället för bostaden.

Auktoriserad bilförsäljare ett krav

Ett billån ställer fler krav på omständigheterna för bilköpet. Till att börja med kräver de flesta banker att bilen inte köps privat, utan att man går via auktoriserad bilförsäljare. I Stockholm finns många bilförsäljare som i samarbete med långivare sköter hela processen kring billånet, och du kan ansöka och få lånet beviljat på plats hos bilförsäljaren.

Ett annat krav är att bilen som köps inte ska vara för gammal. När lånet är avbetalt får bilen inte vara äldre än 12 år, vilket i praktiken innebär att bilen bör vara högst 6-6 år gammal när du köper den. Det brukar också finnas en lägstanivå på lånet som hos vissa banker är 50 000 kronor, hos andra 100 000 kronor. Detta för att de bilar som köps för lånet bör hålla en viss kvalitet och kunna utgöra en rimlig säkerhet för lånet.

Läs mer på https://www.haningebilpark.se/

Kick off ger ny energi

1 nov 2019

Ibland behöver man som företag ordna med en kick-off för att företaget behöver anstränga sig ännu mer. Har man tagit på sig att sälja fler varor och steppa upp sin försäljning kan man behöva ordna en kick off som ger ny energi till alla i personalen. Vad ska man då arrangera som ger personalen den där extra energin? Ta hjälp av ett event-företag som till exempel Step2. Här berättar vi varför.

Step2 har arrangerat lyckade kick-offer sedan 15 år tillbaka och har verkligen lyckats med konststycket att få personal att förstå varför de ska göra en nysatsning. De har arrangerat lyckade kick-offer både för mindre företag på 50 personer i företaget, och stora koncerner som till exempel Axfood, med flera tusen personer. Då behöver man stora lokaler, duktiga talare och samtidigt bjuda personalen på spektakulära happenings som tänder gnistan hos publiken och får dem att känna sig viktiga, och att de är en del av en viktig koncern.

Arrangera Kick-off med Step2

Ju mer man bjuder desto mer lyckat

Det fungera med samma principer, som alltid när man bjuder in folk. Ju mer som du satsar på festen, inbjudan eller kick-offen, desto mer lyckat blir det. Om du bjuder in alla de olika bolag som man har inom en och samma koncern, då behöver personalen verkligen bli bjuden på en riktig gala, med god middag, goda drycker, intressanta föreläsningar, stand-up, så att man varvar både mer seriösa föreläsningar med humor och underhållning. Ingen vill ha en kick-off som bara handlar om försäljningssiffror, men alla vill bli uppmuntrade att jobba ännu bättre och ännu mer. Om personalen upplever att arbetsgivaren har satsat på dem och arrangerat något som verkligen har uppmuntrat dem, med god mat och dryck, underhållning så tar de till sig det budskap som man sedan vill servera dem; nämligen att de ska satsa ännu mer på sitt arbete och anstränga sig ännu mer att sälja mer och bättre.

Att bara servera "piska" går inte

Att bara ha en "piska" på sin personal, fungerar inte. Man behöver få olika "morötter" för att satsa ännu mer av sin arbetstid och energi på sitt jobb. Som arbetsgivare gäller det att ha förståelse för hur människor fungerar, om man ska vara en duktig arbetsgivare och företagsledare. Även om personalen förstås får sin månatliga lön, kan de behöva fler incitament för att de ska satsa ännu mer helhjärtat. Då kan man behöva en kick-off som både seriös och rolig och underhållande.

Hur gör man för att köpa bil i Tyskland?

28 okt 2019

Hur gör man för att köpa bil i Tyskland? I och med att vi är med i EU så har dörrarna öppnats för friare och, i många fall, billigare handel. Att köpa något i Sverige innebär ofta högre skatter och ett momspåslag. Det gör att samma vara kan vara betydligt billigare i något annat land. Många väljer idag att köpa bil i Tyskland och vi tänkte titta lite närmare på vad detta egentligen innebär.

Först och främst så finns det två huvudanledningar till varför det kan vara en sund idé att importera en bil från Tyskland - eller från exempelvis Italien, som också är ett, i sammanhanget, gångbart land. Den första handlar om att det är billigt att ta sig både dit och hem. Att flyga till Tyskland kostar inte speciellt många kronor och att därifrån sedan köra - via Danmark - tar heller inte speciellt lång tid och där vägarna dessutom är i gott skick. Italien blir, baserat på detta, lite krångligare. Den andra anledningen handlar om utbud.

Många större tillverkare - Audi, Mercedes, Porsce, Volkswagen - har sina säten i Tyskland och det gör att finns ett stort utbud hos gemene man; och således även en stor och lukrativ andrahandsmarknad för oss svenskar. Gällande Italien så handlar det nästan uteslutande om sportbilar som importeras. Där kan man även se att priset för försäkring och bilskatt är väl tilltagen och att många därigenom, helt enkelt, inte har råd med bilarna i fråga.

Hur ska man gå tillväga?

Där hade vi anledningarna till varför ett bilköp utomlands kan löna sig. Är man på jakt efter en specifik modell så finns det definitivt ett värde i att se över utbudet även bortanför våra svenska gränser. Dock så handlar det även om viss byråkrati och vissa kostnader som man måste ha i beaktning. Vi kan säga att du ska köpa en bil i Tyskland och att du hittat den bil du alltid drömt om just där. Hur ska denna bil då, så att säga, bli svensk? Vi går igenom detta från start till mål:

 1. Du kan importera en bil från alla medlemsländer i EU. Har bilen gått över 600 mil så behöver du inte betala moms i Sverige. Om bilen gått färre mil än så kommer du att behöva betala moms i Sverige och sedan få tillbaka det beloppet från det land där bilen ifråga är köpt. Kravet är att bilen ifråga varit “ på vägen ” och använts i trafik. Har den varit det så krävs ingen tullavgift eller extra momsavgift.
 2. Då du väl kört hem bilen - eller fått den hemkörd - så registrerar du den hos Transportstyrelsen. Detta sker genom att du skickar kvitto och med bilens originalhandlingar. Då du skickar dessa handlingar så gör du en ansökan om en ursprungskontroll och detta sker till en kostnad av 700 kronor. Efter detta dröjer det några dagar innan du får ett ärendenummer som därefter kan användas för en registreringsbesiktning. Den kostar ungefär 2000 kronor och den kan kombineras med en vanlig besiktning som i sin tur kan kosta runt 300 kronor beroende på var den äger rum. Då detta är klart så erhåller du svenska registreringsskyltar.
 3. Komplettera. I vissa fall kan man behöva komplettera bilen och anpassa den efter svenska lagar och svenska förhållanden. Det kan innebära att exempelvis sidoblinkers behöver monteras. På många äldre modeller är detta ett krav - det framgår då tydligt i samband med registreringsbesiktningen.
 4. Försäkra bilen i ett svenskt försäkringsbolag och ställ på den samtidigt. Då är det klart och du kan kasta dig ut i din nya bil längs våra svenska vägar.

bilnyckelsbyte

Tänk på detta i samband med bilköp utomlands

Det finns stora vinster med att köpa en bil utomlands. Dels så finns det ett större utbud och därmed också bättre priser. Dels så kan man också hitta bilar som inte är helt lätta att få tag på i Sverige. Men, man bör även se till avigsidorna. Det handlar om att genomföra en relativt stor affär som kräver undersökning.

Det är en sak att se en bil på bild och en helt annan att sätta sig densamma rent fysiskt. Där finns en risk i att man blir besviken. Försök även att ta reda på så mycket som möjligt - ägarhistorik, hur bilen är kört - och vart! - samt hur många mil den varit på vägarna.

Ett annat tips är att försöka pruta innan du bestämmer dig. Åker du till Tyskland och har tänkt dig att pruta på en bil så kan detta innebära att du blir besviken och inte alls når den gräns du satt för dig själv.

Om du ska handla av en bilhandlare eller en privatperson väljer du själv. Båda har klara för- och nackdelar. Processen är ofta enklare via en bilhandlare, men om du vill ha så mycket information som möjligt - och ett bättre pris - så är det privata alternativet ofta bättre.

Du kan läsa mer om bilaffärer på http://bilstaden.com/.

Är safari ett bra företagsevent?

14 okt 2019

Är safari ett bra företagsevent? Det är naturligtvis ett riktigt bra alternativ att åka på ett safari med företaget.

Fattas bara. Man får en chans att uppleva en storslagen natur, man får äventyr, man kommer varandra närmare och man kan dessutom ge sig full rekreation vid varje kväll i och med att man bor på resort. Att åka exempelvis till Sydafrika och uppleva Krugerparken är något som de flesta någon gång drömt om. Som företagare kan ett safari vara det som verkligen visar på den uppskattning som man ge sina anställda. Men, det handlar om pengar också.

Man får nog räkna med att det kostar ungefär 25.000 kronor per person om man vill boka en safariresa som ett företagsevent. Åtminstone om det handlar om sju dagar och med världsdelen Afrika som destination. Finns de medlen så är det absolut ett av de bästa alternativen som finns. Vad sägs exempelvis om följande locktoner från ett safari?

 • The Big Five. Att se djurarterna lejon, noshörning, buffel, leopard och elefant är en dröm för många. Att se dessa i sitt naturliga habitat och i sina rätta element är något som går utanpå det mesta. Besöker man exempelvis Krugerparken så kan man - med rätt guidning - stöta på alla dessa djur och man kan se dem i det vilda, äkta livet. Det handlar inte om ett lejon som pumpats full av bedövningsmedel - det handlar om ett lejon som närsomhelst kan gå till attack. Varje steg, varje rörelse och varje beslut måste fattas med silkesvantar på. Adderas man dessutom krokodiler, ormar, flodhästar och en massa exotiska fåglar som kan dyka upp längs vägen - ja, då förstår man vad ett safari de facto kan de. Det handlar om minnen för livet.
 • God mat och dryck. Resorten är bekväm och den ligger naturskönt till. Det är härifrån man utgår och det är här man som företag samlas och går igenom dagens upplevelser. Detta sker vid en middag innehållande välsmakande, lokal mat och med god dryck serverad till. Man är aldrig långt ifrån himmelriket och kontrasterna är stora. Först ett adrenalinpåslag i samband med safarit, därefter full själslig rekreation på resorten.
 • Möjliga tillval. Vad sägs om att spela en golfturnering eller att uppleva det lokala livet? Man kan boka in olika arrangemang vid sidan av. Någon kanske vill åka och bada, vissa kanske vill köra en vinprovning och andra kanske vill prova på någon lokal marknad? Även rena shoppingresor är möjliga. Det finns något för alla smaker!

safari

Boka safari hos en seriös arrangör

Det låter intressant, eller hur? Ett safari kan vara alldeles underbart - men det kan även vara en ren mardröm. Fel arrangör kan innebära stora problem. Detta både vad gäller arrangemanget, boendet, turerna och transport till och från flygplatsen. Vi ska även nämna flyget i sig. Att åka till exempelvis Sydafrika tar ungefär 13 timmar och det är nonstop. Ni vill inte ha en massa mellanlandningar och ni vill ha en bekväm resa.

Tyvärr så har det visat sig att många arrangörer ger den diametrala motsatsen - lång väntetid på någon flygplats, sega timmar innan man bli hämtad och ett allmänt kaos vad gäller bokningar, rum och planerade utflykter. En van och erfaren arrangör av safariresor har ett kontaktnät som leder till bättre lösningar - oavsett vilka behov ert företag har. Välj med omsorg!

Så fungerar inkomstförsäkringen för arkitekter

13 okt 2019

Jobbar du som arkitekt, eller studerar till detta yrke, är det stor chans att du är med i fackförbundet Sveriges Arkitekter. Som yrkesmedlem ingår en inkomstförsäkring via medlemskapet. Är du inte medlem kan privat inkomstförsäkring tecknas. Utifrån lönenivån i Sverige finns behovet av inkomstförsäkring hos de flesta arkitekter.

Att vara medlem i ett fackförbund har flera fördelar. En fördel är att man blir försäkrad via en inkomstförsäkring. Men valet finns självklart att stå utanför fackförbundet och söka detta ekonomiska skydd via en privat lösning.

Via Sveriges Arkitekter

Att som arkitekt ansöka om medlemskap hos Sveriges Arkitekter är för många en självklarhet. Man söker fördelarna som ges via ett medlemskap i ett fackförbund. En del väjer att gå med enbart för inkomstförsäkringen.

Denna försäkring täcker en bruttolön på 100 000 kr vilket kan jämföras med A-kassan som enbart betalar ut ersättning upp till en bruttolön på drygt 25 000 kr. Har du en lön på över denna nivå bör alltså inkomstförsäkring tecknas.

Hos Sveriges Arkitekter ges ersättning i maximalt 120 dagar. Men både antal dagar och högsta försäkrade bruttolön kan höjas. Här finns nämligen två tillägg som kan väljas. Två tillägg som skapar en kostnad för den försäkring som annars är gratis.

Dessa heter Tilläggsförsäkring Lön samt Tilläggsförsäkring Tid och förbättrar därmed dessa två punkter. Man kan välja att enbart välja ett tillägg alternativt bägge.

Privat inkomstförsäkring

Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar. Här finns inget krav på att man måste arbeta som arkitekt eller vara verksam inom specifika områden. Man väljer själv försäkringsbelopp och kan generellt välja på ett par olika nivåer på försäkringsdagar.

Den privata försäkringen är ofta billigare än ett medlemskap i ett fackförbund. Men samtidigt får en arkitekt betydligt mer än bara inkomstförsäkring via ett medlemskap. Detta med allt från utbildning och råd till juridiskt stöd. Att få juridisk hjälp kan vara ovärderligt och detta inte minst inom vissa branscher. Vad händer om en arkitekt blir stämd? Vad händer om en anställd kommer i konflikt med arbetsgivaren osv…

Som egenföretagare

Driver du eget som arkitekt finns i princip samma val. Antingen ansluter du dig till ett fackförbund som godkänner egenföretagare eller så tecknar du inkomstförsäkringen privat. Vid ett medlemskap ges exempelvis inte hjälpen ”i konflikt med arbetsgivaren” eftersom du är din egen arbetsgivare. Däremot finns fortfarande möjlighet att få utbildning och kompetensutveckling. Utöver det en viss juridisk hjälp.

Försäkringen behövs nästan alltid

Arkitekt är ett yrke med relativt hög ingångslön och goda förutsättningar att sedan höja lönen efterhand. De flesta har en ingångslön som är över brytpunkten för att få full A-kassa. Därmed är försäkringen ”ett måste” om man vill kunna få ut 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet.

Arrangera ett bra event

11 okt 2019

Vi lever i en tid när det handlar om verkligen sticka ut genom bruset av information som vi utsetts för dagligen gäller det att vara unik. Man behöver komma nära sin målgrupp för att nå fram. Överraskningsmomentet är viktigt och att skapa oväntade upplevelser för att få målgruppen att känna sig utvald och viktig. Det är också viktigt att man känner positiva känslor inför företaget eller produkten.

Bygga ett varumärke

Det har blivit allt mer viktigt att bygga upp sitt varumärke för att stärka det och associera det till positiva känslor och trygghet. Och beroende på hur företaget vill profilera sig på andra sätt påverka hur man vill att den tänkta målgruppen ska känna inför varumärket. Man kan göra detta på olika sätt. Ett populärt sätt är att arbeta med så kallad storytelling, vilket innebär att man bygger upp en historia kring varumärket som effektivt få betraktaren att få en viss känsla när man ser varumärket. Det finns många fungerande exempel på till exempel TV-reklam som till exempel ICA-gänget och Telenorfamiljen. 

Gör en målgruppsanalys

För att bäst veta vilka som är företaget målgrupp behöver man göra noggranna efterforskningar. Att helt enkelt ta reda på vilka som borde köpa tjänsten eller produkten. Det är avgörande hur man ska komma i kontakt med potensiella kunder. Det är också viktigt att veta hur man vil latt företaget ska uppfattas. Eftersom konkurrensen är stenhård därute måste man vara unik för att inte försvinna i vimlet.

Event för företag

Ett bra sätt att profilera ett företag eller produkt kan vara att visa upp sig på stan på unika sätt som väcker uppmärksamhet. Det kan vara personliga upplevelser och oväntad exponering. Kanske bjuda på mat och dryck på ett torg och under trevliga förhållanden prata om sin produkt från ett snygg moepd eller food truck, självklart med loggor och annan reklam som det avsändaren blir tydlig.

Det är då mycket viktigt att personalen på plats är trevliga, glada och positiva för att nå ut på rätt sätt. 

Ta hjälp av experter

Ett bra tips är att anlita ett så kallat eventbolag som har stor expertis och erfarenhet om hur man på bästa sätt når fram. Och vilka fallgropar som finns. Man kan även få hjälp med målgruppsanalysen och utfrån det skäddarsy det perfekta eventet för bästa resultat.

Är du i behov att få hjälp så ditt event blir lyckat för att visa upp din verksamhet? Läs mer här: https://www.popupworks.se/eventbyra-stockholm.

När du behöver göra reklam

7 okt 2019

Ibland kan man behöva trycka upp material, som man gjorde förut, på papper. Även om alltmer reklam görs på digital väg, kan man vilja ge ett tryckt marknadsföringsmaterial i händerna på folk. Om man har en affär som man önskar att folk ska hitta till, kan man vilja ge varje människa i ett gathörn en lite lapp som gör att de hittar dit när de ändå är i stan.

Det är inte allt reklam som går hem, digitalt, även om många sitter med sina datorer, iPads och iPhones. Det händer också om man har en restaurang att man önskar ge olika människor som är på språng i stan en väganvisning hur de hittar till den egna restaurangen. Då är en liten vägledning precis vad de behöver och den kan man enkelt trycka upp på en liten papperslapp.

På mässor behövs förtryckt marknadsmaterial

Är man på en stor mässa kan man behöva stora skyltar, roll-ups och marknadsföringsmaterial som är tryckt. Där duger det inte med digitalt material då det är människorna som är på mässan som man vill nå och tala om vilka tjänster och varor som man erbjuder. På samma sätt är det om man har en restaurang och är på en mässa, så kan man behöva låta alla som är där, få en prov- eller smakbit av det som man tillagar på den egna restaurangen. Ska man då synas på en stor mässa, är det viktigt med tryckta skyltar så att man syns i vimlet. På samma sätt är det om man har ett eget tryckeri och trycker böcker – jo, de flesta böcker är ändå de som man trycker och många vill kunna läsa en bok på papper. Särskilt om man vill kunna slappna av och läsa en bok som man gjorde förr i världen och läsa den på papper.

Tryckerierna behövs – än

Än så länge behöver vi våra tryckerier. Och det kan mycket väl hända att vi kommer att behöva dem för långa tider än. Vi vet inte hur framtiden kommer att te sig. Att vi har tryckerier och kan trycka både böcker och tidningar är mycket viktiga. Tryckerikonsten är så pass viktig för mänskligheten och revolutionerade vår kultur, att vi än idag anser att det var tryckerkonsten som gjorde oss människor till de bildade varelser som vi är än idag. Med tryckerkonsten gjordes den tryckta texten att kunskap och bildning kunde spridas till var och en. Utan de tryckta böckerna, får vi inte våra små barn att lära sig läsa. Läs mer om tryckeri på: https://www.atta45.se.

← Äldre inlägg