Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

  •  
  • F-skatt
  • VD och andra befattningshavare
  • Adress
  • Bransch
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 2

RSS

Leasa solceller är det nya takets möjligheter

15 Sep 2022

Tänk att det går att leasa solceller. Du behöver inte längre köpa dina egna utan du har bara ett avtal med någon som ser till att det fungerar för dig. Eller?

Att leasa solceller är ingen nyhet men inte heller en gammal idé. Själva leasingen är ju däremot ett gammalt koncept som visat sig fungera bra. Det är ju till exempel väldigt vanligt att man leasar en bil. Antingen privat eller på firman du äger eller jobbar på. Nu gäller det elen den drivs med.

Att leasa solceller funkar på sådant sätt att du sluter ett avtal med en leverantör. Denne kommer och installerar solcellerna och sedan tar du del av den solenergi som dessa solceller producerar. Själv behöver du inte göra något annat än att betala in en summa varje månad. Inte ens underhålla cellerna. Det gör leasingföretaget.

Vem kan tänka sig att vilja leasa solceller?

Att leasa solceller kan passa både en privatperson eller antingen ett litet eller större företag. Alla som har ett litet eller stort utrymme där det kan monteres en solcellspark kommer kunna dra nytta av dessa avtal. De flesta av de som har ett eget bostadshus kan montera sina celler på taket.

När du sluter ett avtal om att leasa solceller ingår frakt och montering. Utöver det är det all skötsel och drift av anläggningen. Det är alltså mycket jobb du slipper göra för de pengar du betalar per månad. Oftast rör det sig om ett belopp runt 500 kronor månaden.

Mota tjuvar och installera säkerhetsdörrar i Stockholm

4 Sep 2022

Inbrottstjuvar skall stoppas redan vid din dörr. Om brandrök eller brandgas uppstår i din trappuppgång, skall du ha installerat säkerhetsdörrar i Stockholm

En säkerhetsdörr är på många sätt ett effektivt sätt att förhindra inbrott. Den inbrottstjuv som varit verksam en längre tid har skaffat sig kunskap om säkerhetsdörrar. Han skyr dem som elden, eftersom ett försök att forcera dörren tar lång tid. Dessutom kan inbrottet inte ske ljudlöst och du eller någon granne kan hinna larma polis.

Ett inbrottsförsök är allvarligt nog, men ännu värre kan det vara om brand uppstår i din trappuppgång. En säkerhetsdörr är uppbyggd på sådant sätt att dörren skall förhindra att eld tränger in i din lägenhet. Säkerhetsdörrar är certifierade och klassade efter hur lång tid de kan stå emot ett brandförlopp. Du hinner larma brandkår så att elden kan släckas i tid.

Kontakta expert på säkerhetsdörrar i Stockholm

Säkerhetsdörrar är certifierade och klassade. Om du tänker installera säkerhetsdörrar i Stockholm, skall du låta en välrenommerad expert göra jobbet. Ett felaktigt montage kan annars leda till att säkerhetsdörren inte får den funktion du vill ha. Inte bara dörrens säkerhet, utan även dess stil, kan vara viktigt för dig. Oavsett åldern på fastigheten du bor i, skall säkerhetsdörren passa in och kanske inte sticka ut alltför mycket.

En säkerhetsdörr ger dig inte bara skydd mot inbrott eller brand. Brukar det lukta från matos i din trappuppgång? Med en säkerhetsdörr får du inte in sådana odörer i din bostad. Försäkringsbolag ser positivt på säkerhetsdörrar. I bästa fall kan du få lägre försäkringspremie, eftersom ditt försäkringsbolags risk för framtida utbetalningar av skadeersättningar minskar. Läs mer om fördelarna med säkerhetsdörrar här: säkerhetsdörrar-stockholm.se 

Ta tjuren vid hornen och beställ säkerhetsdörrar i Stockholm

11 Aug 2022

Att ringa in en beställning på säkerhetsdörrar i Stockholm kan rädda både äktenskap och bohag. Inbrottsrisken minskar och alla kan sluta oroa sig för det.

Det värsta Agneta visste var när Bengt började prata om risken för inbrott. Hon visste att han hade rätt. Området de bodde i hade mycket riktigt drabbats av en inbrottsvåg på sistone. Men var han tvungen att tjata så mycket? Kunde han inte bara beställa en säkerhetsdörr själv?

Agneta jobbade ju med säkerhet, så hon visste att det inte var svårt. Men hon ville inte ta tag i det själv. Hon som satt och höll på med passerkort och säkerhetssystem hela dagarna, skulle hon jobba när hon var ledig också? Nej. Det fick Bengt sköta. Han kunde väl åtminstone ringa till styrelsen och be dem se över dörrarna i hela föreningen.

Säkerhetsdörrar för BRF i Stockholm

Om du precis som Agneta och Bengt längtar efter säkerhetsdörrar till er brf i Stockholm, finns två vägar att gå. Precis som Agneta tänkte, kan problemet med osäkra dörrar lösas på två sätt. Antingen genom att ringa direkt till en leverantör av säkerhetsdörrar, eller be styrelsen ringa till samma ställe.

I båda fallen får du ett prima resultat: en ny säkerhetsdörr på plats. Och det finns all anledning att göra den beställningen. Lägenhetsinbrotten ökar med stadig frekvens, precis som Bengt så ofta pratade om. Och ett sätt att stoppa tjuven är att sätta in en säkerhetsdörr. Då blir det jättesvårt att bryta sig in.

Stoppa tjuven med företagslarm i Stockholm

9 Aug 2022

Tjuven kanske slår in en ruta, men ditt företagslarm i Stockholm kommer att avbryta inbrottsförsöket så att dina dyrbara inventarier inte kommer till skada.

En ruta kostar mycket pengar, och det är en tråkig utgift. Men om det stannar vid det, har du ändå kommit billigt undan, jämfört med att få dina inventarier förstörda, datorerna stulna och viktig information försvunnen. Alla dina företagshemligheter, kundregister, priser, löner och mycket annat är ovärderligt för dig att få behålla.

Mycket information lagras i molnet numera, alltså på en utomstående server, men det innebär ändå ett väsentligt avbräck i verksamheten att få sina lokaler vandaliserade. Inredning och möbler som du har lagt ner mycket tid och pengar på att skaffa, kan få stå helt orörda om du installerar ett företagslarm i Stockholm.

Företagslarm är effektivt

Du skrämmer bort tjuven effektivt med ditt företagslarm, för polisen kan ju vara på plats när som helst och tjuven hinner inte stjäla färdigt någonting. Det är många företagsägare som tyckte det var onödigt att skaffa larm, men efter flera tillbud blev de så trötta på tjuvar så de installerade sina larm och tog den kostnaden.

Det visade sig vara lönsamt, för nästa gång tjuvarna kom blev de överraskade och försvann utan att ha fullföljt något. Lång tid efteråt märkte man på firman att det inte förekom fler inbrottsförsök. Tjuvligan lärde sig att det inte var lönt att gå in där. Du har larm i förebyggande syfte, och nästa gång får du kanske till och med ha glasrutan ifred.

Larm och övervakning med säkerhetsföretag

6 Aug 2022

Du behöver installera larm för inbrott och brand. Kontakta då ett certifierat säkerhetsföretag, som även kan leverera passersystem och kameraövervakning.

Du har ansvar för ett företag, som bedriver verksamhet som ligger i utkanten av en tätort. Bolaget levererar produkter och system till bland andra försvarsindustrin i Sverige och utomlands. Sekretess är ett nyckelord. Ingenting om produktinnehåll får läcka ut och än mindre får något stjälas. En allvarlig brand skulle kunna ge leveransförseningar och skadeståndskrav från kunderna.

Inför ett större utländskt kontrakt, måste ditt företag kunna visa upp vilka åtgärder ni vidtar för att säkerställa att ingen obehörig kan komma åt information om de produkter och system som skall levereras. Företagets styrelse beslutar därför att skaffa ett nytt larmsystem för att förhindra inbrott och brand. Du får i uppdrag att inleda diskussioner med certifierade säkerhetsföretag och ge dem ett brett uppdrag vad gäller företagets totala bevakningssystem.

Upphandling av passersystem och kameraövervakning hos säkerhetsföretag

Förhandlingar med ett säkerhetsföretag visar att ditt bolag bör överväga att införa ett nytt passersystem och dessutom söka tillstånd för att installera kameraövervakning. Ett nytt passersystem kan också kräva installation av nya lås. Ett förslag till larm- och bevakningssystem utarbetas av ingenjörer från ett säkerhetsföretag.

Larm för brand och inbrott ansluts till en larmportal som ger full kontroll över läget. Larmhändelser skickas till valfria mottagare. Vid brand visas larmhändelser direkt i vald mobiltelefon. Åtgärder sättas in redan innan SOS och brandförsvar larmas. Ett integrerat system för passage och lås omfattar samtliga företagets dörrar. Du får också ett förslag till kameraövervakning med ett stort antal kameror. Läs vidare om ett säkerhetsföretag som kan underlätta för er här: mysec.se 

Att göra en ekonomisk plan för BRF

25 Jul 2022

Alla har inte fallenhet för ekonomi och kalkyler. Därför kan ni i styrelsen ta hjälp av experter på ekonomisk plan för BRF och spara både på tid och bekymmer.

Ekonomi handlar om hushållning. I en bostadsrättsförening finns det många viljor när det gäller vad man ska göra och vad det ska kosta. Det måste alltid finnas en buffert för oförutsedda utgifter, men även en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen där framtida investeringar och reparationer planeras in.

Anlita en expert på just bostadsrättsföreningens juridik och ekonomi, så kan ni i styrelsen sova lugnt och få ett bättre grepp om verksamheten. Du kanske är bra på fastighetsunderhåll, och då är det din roll i styrelsen. Att räkna pengar och förutse hur mycket som går åt är lite svårare.

Ekonomisk plan för BRF innebär också taktiska val

När man ska få medel till att räcka kan man antingen minska sina utgifter eller öka sina inkomster. En kombination av detta är något att sträva efter. Ni kan förhandla ner låneräntor, samordna allt som gäller byggmaterial och reparationsåtgärder och be om rabatter, söka de bidrag som finns, och så kan ni höja hyror och avgifter.

En konsultfirma som arbetar med ekonomi för BRF har vana vid alla dessa frågeställningar och hjälper gärna till i ert bostadsområde, så att ni får en så god och stabil ekonomi som möjligt. Det kan också vara lättare som styrelseledamot att kunna hänvisa till en expert när boende kommer och klagar eller visar missnöje, för sådant händer alltid.

Lyckas med din företagsflytt i Stockholm

14 Jul 2022

Kanske längtar du efter ett mer centralt läge, så att kunderna hittar din butik. En företagsflytt i Stockholm kan vara rena dunderkuren för din lilla firma.

Folk har oftast bil och tar sig gärna utanför city för att handla. Men det finns en stor marknad för centrala små företag där folk bara kan titta in när de går i stan. Har du ett företag med ett rejält skyltfönster får du många fler spontanbesök. Är det dags att byta upp sig till ett bättre läge, kan du anlita en firma som är proffs på företagsflytt i Stockholm.

Även en hårfrisör eller skönhetssalong får in folk som vill ha behandling snarast och som vill boka tid direkt. Kläder som är fina i ett fönster lockar in presumtiva köpare som gärna tittar runt på sortimentet. Ge din firma ett uppsving med en företagsflytt som är välplanerad och ändamålsenlig.

Företagsflytt på dina villkor

Prata med flyttfirman i god tid, och se till att du inte glömmer något moment som är viktigt. En professionell firma för företagsflytt har samlat på sig en hel del kunskap och rutin, och därför kan du ta råd av dem. Skriv en genomtänkt checklista och bocka av alla viktiga delar i flytten, så är du väl förberedd.

Elektronik är viktigt både för datorer och kassahantering. Belysning och förvaring, allt sådant måste man också gå igenom i förväg. Du kan få praktisk hjälp med att montera de nya möblerna och kassera gamla inventarier som du inte behöver längre. Ta hjälp med din företagsflytt utav detta företag: företagsflyttstockholm.com 

Hur fungerar en landningssida?

20 Jun 2022

Varje företag med självaktning har insett värdet av den digitala synligheten. Man vill synas online och göra sig själv till en spelare inom den bransch man tillhör genom att dra till sig nya kunder. Vad gäller digital marknadsföring så har en ny spelplan skapats där den egna budgeten inte längre har lika stor betydelse för resultatet. Genom smart, strategiskt och genomtänkt arbete med SEO kan man ranka högre på Google än vad konkurrenter med en högre budget gör. Detta skapar jämlikhet.

Men, det finns också svårigheter och problem med att marknadsföra sig digitalt i allmänhet och i att sikta på en hög placering på Google i synnerhet. Man kan inte lura Googles algoritmer, vilket innebär att innehållet på en sida måste vara både unikt och relevant - för den sökning som sker - för att en sida ska stiga i ranking.

Detta kan skapa en enorm frustration. Man ser att konkurrenterna rankar högre och att de, i och med detta, också får fler kunder. Detta trots att man lagt ner enorm mycket tid på att skapa intressanta, unika och spännande texter på den egna hemsidan.

Seo handlar om långsiktiga mål

Det man bör veta är att SEO - som arbetet med att ranka högre på Google kallas - tar tid och att det handlar om en långsiktighet. Även om du anlitar världens bästa SEO-byrå för hjälp så finns det inga garantier för ett snabbt resultat utan det handlar om vara mer långsiktig.

Däremot så kan man dock ges sig själv chansen att komplettera den egna sidan med en så kallad landningssida. Den kombinationen är ofta extremt gångbar.

En landningssida rankar högre snabbare

En landningssida är en sida som fullt ut är dedikerad till det område du som företagare erbjuder. Du har en snickarfirma i Uppsala och vill dra till dig nya kunder som söker efter en snickare i just Uppsala.

Detta innebär att en SEO-byrå kanske skapar en sida som heter Snickareuppsala och där all text riktas mot att fånga upp vanliga sökord - bra snickare i Uppsala, prisvärd snickare i Uppsala, hitta snickare i Uppsala, och så vidare. Utöver detta så kommer alla andra viktiga uppgifter och information att få en tydlig plats: priser, öppettider, kontaktinformation och så vidare. Det innebär också att uppdateringar sker regelbundet i form av exempelvis en blogg eller genom förklarande videoklipp.

En landningssida blir en sida som är din - men ändå inte. All trafik kan mätas och alla kontaktuppgifter är dina. En landningssida blir ett perfekt komplement och det ger en dubbel träffyta för de sökningar som sker. Det är ett riktigt bra alternativ för dig som vill ha lite snabbare resultat än vad mer långsiktig SEO kan ge dig.

Rusta och matcha för ett jobb

14 Jun 2022

Det är roligt att hitta ett jobb, speciellt för dem som är långt från arbetsmarknaden. Rusta och matcha ger en chans till självförsörjning och tillhörighet.

Många vill arbeta, men efter att ha fått nej på ett antal platsansökningar är det lätt att bara ge upp. Nu anlitar Arbetsförmedlingen skickliga konsulter för att hjälpa arbetssökande. De visar hur man söker jobb, hur man skriver en bra ansökan, och de kan coacha till utbildningar och sysselsättning.

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med leverantörer av rusta och matcha få folk ut på arbetsmarknaden. Alla kan bidra med något, och det är roligt att få ett jobb, om det så bara är en halvtidstjänst eller en praktikplats. Rusta och matcha är en bra tjänst som tar tillvara på personliga kvaliteter.

Klara anställningsintervjun med Rusta och matcha

För alla som är socialt osäkra när det gäller att gå på en anställningsintervju finns det stöd och hjälp att få. Konsulten berättar mer om hur man beter sig och hur man gör ett gott intryck. Man behöver inte ha ett strålande självförtroende, för det kan också verka överdrivet. Det är däremot viktigt att framhålla att man är punktlig och verkligen vill arbeta.

Tanken är att konsulten ska ha nära kontakt med arbetsgivare på orten och fånga upp signaler när någon behöver anställa mer folk. Kanske finns det någon som med hjälp av rusta och matcha kan passa för en praktikplats eller ett fast jobb. Det kan också behövas mer utbildning och kurser, och det kan konsulten också tipsa om. Därför kan en leverantör av rusta och matcha vara till stora fördelar. 

Företagslarm som ökar säkerheten på arbetsplatsen

6 Jun 2022

Ett modernt företagslarm bidrar till ökad känsla av trygghet i fastigheten och gör det mycket svårare för potentiella inbrottstjuvar att ta sig in i byggnaden

Att känna säkerhet och trygghet på arbetsplatsen är viktigt. Även att allt är som det ska de timmar man inte befinner sig på företaget. Att inbrottstjuvar passar på att göra inbrott efter stängning är en föreställning man har, eftersom det logiskt sett borde vara enklare då. Oavsett hur eller när obehöriga planerar att göra inbrott, bör man se till att ha ett pålitligt företagslarm installerat för att omöjliggöra för eller avskräcka tjuven från att vilja bryta sig in. Som företagare går det att hitta pålitliga installatörer av moderna företagslarm som ökar säkerheten på arbetsplatsen och ser till att ingen obehörig gör entré.

Styrkor med ett bra företagslarm

En stor fördel med att man installerar ett larm, är att man till att börja med ofta har skyltat med att man har ett installerat larm, samt tillgång till övervakningskameror som redan i detta skede borde avskräcka från att göra inbrott. Kamerorna kan även användas för att lägga fram bevismaterial om någon ändå skulle få för sig att göra inbrott. Larmsystemet är ofta lätt att integrera med lås på dörrar till fastigheten och man kan i många fall även koppla upp det mot en larmcentral så att hjälp kan vara på plats om ett larm skulle utlösas. Ett bra larmsystem går också att skräddarsy för att det ska passa er verksamhet så bra som möjligt.

Dooh, dagens sätt att sälja

1 Jun 2022

Reklam har ett snabbt flöde. Att lugnt titta igenom tidningen händer mera sällan. Det är en av anledningar till att man nu kan se denna dooh-reklam överallt.

Andreas satt med dagens första kaffe och tänkte så det knakade. Åtminstone kändes det så. Han hade varit egen företagare i snart femton år och hade förr aldrig något problem att få tillbaka pengarna på sina annonser. Nu hade ingen tid att läsa dagstidningar eller veckoblad i lugn och ro längre.

Det kändes som igår när alla rekommenderades att annonsera på nätet. Det hade varit en övergående trend då klickandet gick för fort och ingen läste annonserna som poppade upp på skärmen om det inte handlade om något man redan var i behov av. Så hur skulle man göra för att få kundernas uppmärksamhet?

Vad betyder dooh?

Varje fredag gick han ner till kontoret där telesales-teamet satt för att ta en fika och prata en stund. Där passade han på att fråga vilken reklam de fastnade för. Där och då hörde han för första gången ordet dooh av en yngre kollega som hade koll på det mesta.

Hans tomma, förvirrade ansiktsuttryck hade avslöjat hans okunskap och en föreläsning började. Han fick förklarat att det betydde digital out of home, vilket inte gjorde honom klokare, och han bad den anställde att prata klarspråk. Det visade sig att det var reklampelarna ute på stan som hade rörliga bilder, något som reklambolagen konstaterat att människor fastnade för. Andreas skulle definitivt ta reda på mer om denna intressanta reklammöjlighet.

Anställda fick en kurs i retorik

15 May 2022

Att lära något nytt är aldrig bortkastat. Är det nya en retorikkurs i att sälja snyggt kan man i slutändan använda den för att få lite extra klirr i kassan.

Butiken hade fått två nya anställda och företaget ville prova något nytt. De ville ge de anställda möjlighet att tjäna mera pengar än de gjorde för tillfället. Men det fanns givetvis en hake. De skulle öka försäljningen och för varje produkt de sålde fick de en ordentlig provision för jobbet.

Två av dem var inte överförtjusta då försäljning var något de inte var bra på enligt dem själva. Men givetvis skulle inte chefen kasta dem ut i detta utan att erbjuda dem en kurs i säljteknik. Hur man fångar kundens intresse och i slutänden sålde en eller flera produkter.

Kurs i retorik gjorde underverk

De anmäldes till en kurs i Stockholm där de även fick en övernattning så att de vaknade utvilade innan kursdagens start. Det tog inte lång stund innan till och med skeptikerna drogs med i övningarna. De insåg att det inte handlade om att pracka på, utan att berätta om produkterna på ett personligt och intressant sätt som fokuserade på kundens intressen.

Retorik var att på ett enkelt och intressant sätt recensera produkten utan att vara tjatig. Det handlade om att hjälpa kunden att hitta rätt genom att vara tydlig och inte minst besitta all kunskap om det man sålde i butiken. Allt för att inge förtroende och avsluta med ett sälj som gladde både kunden och säljaren.

Trådlös skrivare för det inte så papperslösa kontoret

9 May 2022

Hyr trådlös skrivare med serviceavtal för att slippa alla problem en strulande skrivare kan ställa till med. Så kanske du kan acceptera alla papper på kontoret.

Har du sett igenom bluffen med det “papperslösa kontoret” än? För många år sedan sades det att ett modernt kontor inte behöver några pappersutskrifter. Kostnaden för en skrivare och oändliga kassetter med toner skulle vara en utgift du helt kunde stryka ur företagets budget.

Eller hur. Det blev inte riktigt så. Även om du i teorin verkligen borde kunna sköta i princip alla firmans uppgifter helt och hållet på en skärm så är det otroligt svårt att släppa taget om pappren. Utskrifter och fysiska dokument spelar fortfarande en viktig roll på våra arbetsplatser, och i förlängningen så gör även skrivaren det.

Därför bör du hyra en trådlös skrivare

Sannolikt är det en trådlös skrivare du har på kontoret. Drömmen om det sladdlösa kontoret är ändå lite närmare än den om det papperslösa. Men så länge som det är så omöjligt med trådlös ström så kommer nog vissa sladdar leva kvar. Men den där posten i budgeten med skrivaren och tonern kan du faktiskt göra något åt.

Tonerkostnaden kan minskas tillsammans med priset för att hela tiden köpa ny skrivare när den gamla går sönder. (För det gör den, alla skrivare går alltid sönder vid de mest olägliga tillfällen.) Lösningen är att hyra en skrivare! Och teckna ett bra serviceavtal. Då kan du skriva ut dina nödvändiga papper i lugn och ro.

Företagshälsovård i Stockholm betalar sig i längden

5 May 2022

Företagshälsovård i Stockholm är en sådan där sak man vet är bra men som det inte finns budget för just den här perioden. Men det är ett misstag att tänka så.

Att satsa på företagshälsovård är alltid en god investering. När man som ansvarig för budgeten sitter och vrider och vänder på siffrorna kan företagshälsovård kännas lite off topic. Det är ingen investering som enkelt går att kvantifiera och blir därför svår att sätta in på plus och minus i budgeten.

Alla är överens om att företagshälsovård är något bra och vettigt, men hur bestämmer man hur mycket pengar som ska satsas per person för att det ska vara försvarbart i en budget? Vad är ROI på företagshälsovård? Det är nära på omöjligt att svara på. Men vissa investeringar bör kunna göras för det långsiktigt godas skull. Företagshälsovård ingår i den kategorin.

Företagshälsovård i Stockholm är en goodwill-investering för framtiden

Till en viss gräns kan man mäta den ekonomiska nyttan med företagshälsovård i Stockholm. Det finns undersökningar som visar hur många färre sjukdagar en medarbetare har som får si och så mycket företagshälsovård. Utifrån den siffran kan du själv få fram lite konkreta siffror. Men det blir aldrig definitiva tal – och förutsättningar är så väldigt olika.

Men en faktor som alltid finns – och alltid spelar roll – är hur medarbetarna känner inför att en arbetsgivare bryr sig om dem och deras hälsa. Något som leder till goodwill och lojalitet. Som heller inte går att sätta konkret värde på. Se till att skaffa företagshälsovård för ditt företag här: www.företagshälsovårdstockholm.nu

Faciliterande ledarskap låter dig ta nästa steg som chef

4 May 2022

En utbildning i faciliterande ledarskap är perfekt för dig som vill vara en bra chef. En sådan ser nämligen till att hela tiden utvecklas och lära sig mer.

Vet du vad som är det gemensamma draget hos alla bra chefer? Att de ständigt omprövar och utvecklar sitt ledarskap. Den chef som tänker att han eller hon inte har något behov av vidare kompetensutveckling bör överväga att ompröva den tanken.

Det är nämligen lätt att stagnera och bli hemmablind i en chefsposition. Det gäller särskilt dig som har nära medarbetare som gärna vill vara dig till lags. Kanske på ett sätt som gör att du inte ens märker att det är det de gör. Så även du som lovordas för ditt ledarskap bör fundera på att gå en kompetenshöjande ledarskapskurs.

Faciliterande ledarskap utvecklar både dig och ditt företag

Att utbilda dig i faciliterande ledarskap är ett sätt för dig att ta nästa steg i ditt yrkesliv. Både du själv och ditt företag har potential att förändras till det bättre, och som chef är det ditt ansvar att se till att det händer. Särskilt om du vill att din personal också ska utvecklas är det en bra sak att leda med exempel.

Både du och organisationen du leder är sannolikt i behov av förändring och förbättring. Det är nämligen det enda sätt ett företag kan frodas under längre tid. Att aldrig stanna av eller frysa fast i gamla mönster, utan hela tiden arbeta med vidareutbildning och utveckling.

← Äldre inlägg