Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 •  
 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 2

När lönen kräver mycket administration

1 mar 2020

Lönehantering är en oerhört viktig del av varje företagsadministration. Där måste det helt enkelt bli rätt. Att den kräver tid och kunskap är det ingen tvekan om. Vad är då lösningen?

Små eller stora företag har samma behov – en effektiv hantering av alla ekonomiska och administrativa bitar. Att dessa kräver mycket tid och kan upplevas som svåra är ingen nyhet. Något som kanske skiljer små och stora företag emellan är själva arbetsvolymen. Drygheten i uppgifterna förblir dock densamma. Om du äger en liten kreativ webbfirma eller är en frilansande modedesigner har du möjligtvis inte tänkt dig att sitta varje månad med skatter, budget och löner, utan vill helst få utlopp för ditt innovativa tankade och berika världen med coola, nya idéer. Du behöver med andra ord ett fungerande lönesystem. Ännu svårare är det för de stora företagen med tiotals anställda vars löner måste hanteras på rätt och smidigt sätt och administreras enligt alla gällande krav och lagar.

Papper med siffror och diagram

Lösningar för lönehantering

En del företag oavsett sin storlek väljer att anlita en professionell löneadministratör som sköter all form av lönehantering. I många fall anlitas det en person utifrån vilket är en bra lösning. Den frigör redan befintliga resurser inne i företaget samtidigt som ägarna kan räkna med en professionell tjänst. Två nackdelar eller risker bör nämnas i det här fallet. En av dem är ifall man inte riktigt prickar rätt administratör att jobba med. Då kan det lätt bli fel från början. Något annat att ha i åtanke är kostnaden. I vissa fall kan sådan inhyrning innebära höga utgifter som ackumuleras varje månad. Å andra sidan, om den inhyrda personalen är duktig i sitt arbete är givetvis kostnaden helt och hållet befogad.

Effektivt lönesystem

En annan lösning för förbättring av en svår och dryg lönehantering är att anlita en expert inom området för rådgivning. Låt en specialist inom HR Plus eller annat företag komma och granska det befintliga lönesystemet. Experten kan föreslå både små och stora förändringar utifrån den rådande situationen i firman. Dessa ska självklart leda till en effektivare administration och en underlättad lönehantering. Idag finns det automatiserade lösningar som lätt implementeras i företaget, lösningar som är långvariga och kan göra stor skillnad både för företagsledningen och alla som arbetar i löneavdelningen. Exakt vad som just ditt företag behöver kan endast en duktig yrkesman veta. Därför kan kostnaden för en utomstående rådgivning och implementering av ett passande system ses som en investering för hela företaget.

Rätt kabelmärkning gör skillnad för ert företag

18 feb 2020

I en tid då vi använder oss av mer teknik så blir vi också mer utsatta och exponerade för risker. Företag idag tar i många fall saker och ting för givet. Man räknar med att all teknik ska fungera och vid händelse av avbrott så drabbas man av panik. Vad händer om internet slutar fungera på ert kontor - hur löser ni problemet om det handlar om att olika kablar är kopplade på fel sätt?

Det handlar i många fall om både långa och därigenom kostsamma avbrott i en arbetsdag. Ingen kan arbeta normalt och det kostar pengar för varje sekund som passerar. Få har koll på hur en installation skett och få företag har tekniker internt. Det leder till problem. Varje driftstopp skapar frustration och då lösningen sällan heller är speciellt enkel så tar man onödiga risker. Tekniska saker är känsliga, men det handlar även om hur man hanterar alla kablar i samband med en installation.

Dit vi vill komma är att många företag låter exempelvis sina anställda sköta om installationerna på egen hand. Varje given plats har därigenom också en stor härva av kablar och i samband med ett stopp så måste dessa redas ut.

Kabelmärkning underlättar vid driftstopp

Vilken kabel hör till vilken dator och vilken dator är inkopplad var? Den smidiga och enkla lösningen är att investera i en maskin för kabelmärkning och använda denna i samband med varje installation. Kabelmärkning kan ske genom exempelvis färgkodning eller där man använder sig av symboler - dagens maskiner har ofta symbolbibliotek som kraftigt underlättar och förenklar både en installation och en felsökning.

Använder man sig av kabelmärkning initialt så blir resan i samband med problem inte fullt lika kostsam och tidskrävande. Visst, det kanske tar några extra sekunder att märka ut varje kabel i samband med en installation - men det är en absolut nödvändighet som kommer att spara extremt mycket tid vid en driftstörning. Kallar ni in en extern tekniker så kommer dennes arbete att bli väldigt mycket effektivare om varje kabel har en märkning. Det är något som ni sparar pengar på i slutändan.

Rådfråga om kabelmärkning innan inköp

Man ska emellertid även vara medveten om vikten av att välja rätt apparat för kabelmärkning. Det viktiga är att märkningen sitter kvar över en längre tid och att det fortfarande - efter flera år - går att avläsa symbolen eller texten. Att välja symboler för telefoni, internet, kommunikation och data gör skillnad - men det krävs även att symbolerna i fråga syns då det verkligen gäller.

Ett tips är att välja kabelmärkning utifrån den miljö det handlar om. Det finns speciella krav på hur märkningen ska ske i exempelvis serverhallar och hur de ska vara om det handlar om en utomhusmiljö. Rådfråga alltid återförsäljaren innan!

Vad gör en revisor?

22 dec 2019

Många tänker på en revisor som en tråkig person som sitter böjd över siffror och ska kontrollera den firma som revisorn har fått i uppdrag att kontrollera. En revisor ses lite fördomsfullt som en torr och trist typ som inte har några roliga arbetsuppgifter – förutom då att syna siffror, påpeka fel och brister och ge hemläxor till dem som är ansvariga för bokföring och ekonomi.

Det är helt rätt att en revisor alltid måste syna bokföring, ekonomiska rapporter och verksamhetsberättelser som ett bolag gör en gång om året. Men sanningen är den att en revisor kan hjälpa ett företag med så mycket mer än bara syna deras siffror. En duktig revisor ger hjälp och stöd till verksamheten genom att ge tips och råd om hur man kan sätta upp sparplaner, finansiera nya satsningar i företaget och lägga upp pensionsfonder för personalen eller företagsägarna.

En revisor har stor kunskap

Sanningen är den att en revisor har stor kunskap om allt det som rör ekonomin som rör ett företag. Den som vill ha bra råd och kunskap om hur man kan sköta ekonomin på ett bättre sätt, bör konsultera en revisor. En sådan kan nämligen förbättra placeringar av kapital som flödar i ett företag. Hur man placerar överskott, vinster och hur man sparar för olika oförutsedda händelser är något som en duktig revisor alltid kan ge tips och råd om. En revisor är också någon som kan ge goda råd vid företagsombildningar, skatterevisioner, redovisningar av olika slag, och också agera som hjälp om juridiska frågor. På så vis har revisorerna runt om i vårt avlånga land många olika arbetsuppgifter. Det som en revisor däremot inte kan göra är att fatta beslut om vilken inriktning som företaget bör ha, eller med personalfrågor. Där bör man själv, som företagsägare fatta sådana beslut själv.

Bokföring och balansräkningar är svåra

Att ha en egen revisor som hjälper till med både bokföring och balansräkningar kan vara otroligt bra och en garanti för att dessa utförs på rätt sätt. Att ha en rätt bokföring är A och O, för att fatta rätt beslut. Om man inte på ett tydligt sätt ser vad som kostar mest eller vilka produkter som säljer mest, riskerar man att fatta sämre beslut som grundar sig på fel siffror. Att ha bra siffror, däremot är livsviktigt för ett företag. Enligt lag är man dessutom tvungen att anlita en revisor om man har ett större aktiebolag med en omsättning som är större än 3 miljoner kronor.

Ta hjälp med ekonomin

11 dec 2019

Det är inte ovanligt att företag inte riktigt hinner med den löpande bokföringen. Det gör att man kan få problem med ekonomin och verksamheten blir lidande. Man kanske inte heller har de rätta kunskaperna och det kan lätt bli fel. Det kan bli dyrt för företaget med skattesmällar och inkassoärenden.  

Hela tiden blir det svårt att fokusera på kärnverksamheten eftersom det är mycket tidskrävande. Och framför allt slipper man den gnagande oron och kan sova gott om natten.

Ta hjälp med bokföringen

Anlita en erfaren och duktig bokföringsfirma för att sköta den löpande bokföringen. Då får man effektivt hjälp och stöttning med hjälp av enkla och standardiserade rutiner. Det finns en mängd olika tjänster att välja bland. 

Det kan handla om kund- och leverantörsfakturor, kvitton på utlägg, löneunderlag och liknande uppgifter. Arbetet kan både skötas på plats eller digitalt. 

Behovet ser såklart olika ut hos olika företag. Kanske behöver du hjälp med punktinsatser vid bokslut eller vid deklarationstider. Eller så krävs det ett komplett paket med löpande bokföring med en konsult på heltid. Ta en diskussion och kom fram till en passande lösning just för dig.

Ekonomisk rådgivning

För mindre företag är det guld värt med en skicklig och kunnig ekonom vid sin sida. Att alltid kunna bolla idéer och få nyttiga tips och råd hur man ska agera i vissa situationer. Man kan också få hjälp att hantera den dagliga administrationen och allt pappersarbete för att få tid till viktigare saker i verksamheten.

Bokföringshjälp med moms- och skattedeklarationer

Bokföringen är avgörande för att företagets ekonomi ska fungera. När man får extern hjälp är det helt transperent och man hela tiden ha full översyn elektroniskt. Arbetet sköt snabbbt och effektivt och det enda som krävs av det egna företaget är att konsulten får all material som behövs. Det kan vara verifikat, transaktioner och löneunderlag.

Sedan får man kontinuerligt alla ekonomirapporter, redovisningsinformation med mera online. Enklare kan det inte bli. När det kommer till bokslut och årsredovisningar kan detta också skötas av bokföringsfirman. Revisorer och Bolagsverket får sedan informationen direkt av konsulten.

Lönehantering och fakturing

Löneadministration kan vara en tung post i slutet på varje månad. Det är mycket som ska göras och ha koll på för att det inte ska bli fel. Man får hjälp med att beräkna lönerna, skicka ut lönespecifikationer och göra eventuella justeringar.  

När företaget behöver hjälp med den dagliga faktureringen gör man klokt i att anlita extern hjälp. Man får du kunnig hjälp med fakturering, påminnelser och inkassoärenden.

Läs mer: https://www.löpandebokföringstockholm.se

Låna pengar till nya bilen med särskilt billån

5 nov 2019

Om du köper din bil hos en bilförsäljare i Stockholm kan du hos de flesta banker ta ett så kallat billån, som ger en lägre ränta än ett blancolån.

Att äga en bil gör livet lite enklare, men en bil innebär också större kostnader. Många bilägare menar att det visserligen är bekvämt att ha bil, men att den kanske egentligen inte är värd alla de kostnader som uppstår, till exempel när bilen måste repareras Dock är det så att om man en gång vant sig vid att ha bil så är det svårt att klara sig utan den.

Den största utgiften är så klart själva köpet av bilen. Vissa kan inte tänka sig något annat än en fabriksny bil, medan andra bara vill ha en så bra bil som möjligt till ett så lågt pris som det går. En ny bil kostar flera hundra tusen kronor, ibland ännu mer, och har man inte pengar sparade så återstår bara att låna pengar till bilen.

Kalkyl inför bilköp

Låna med bilen som säkerhet

Även den som köper en begagnad bil kan förstås behöva låna pengar. För att låna till en begagnad bil kan ett alternativ vara att ta ett blancolån, det vill säga ett lån utan säkerhet. De flesta banker och andra kreditgivare erbjuder blancolån, eller privatlån som det också kallas. Fördelen med ett blancolån är att det ofta är lätt att låna, och du måste inte specificera vad du ska använda pengarna till. Nackdelen är att räntan är hög, vilket gör ett blancolån dyrare än till exempel ett bostadslån.

Ett bättre alternativ för den som specifikt vill låna pengar till en bil är att ta ett billån, vilket många banker erbjuder. Ett billån är ett lån där bilen du köper blir bankens säkerhet för lånet, och därmed får du en fördelaktigare ränta. Man kan likna det vid ett bostadslån, men där bilen blir säkerhet i stället för bostaden.

Auktoriserad bilförsäljare ett krav

Ett billån ställer fler krav på omständigheterna för bilköpet. Till att börja med kräver de flesta banker att bilen inte köps privat, utan att man går via auktoriserad bilförsäljare. I Stockholm finns många bilförsäljare som i samarbete med långivare sköter hela processen kring billånet, och du kan ansöka och få lånet beviljat på plats hos bilförsäljaren.

Ett annat krav är att bilen som köps inte ska vara för gammal. När lånet är avbetalt får bilen inte vara äldre än 12 år, vilket i praktiken innebär att bilen bör vara högst 6-6 år gammal när du köper den. Det brukar också finnas en lägstanivå på lånet som hos vissa banker är 50 000 kronor, hos andra 100 000 kronor. Detta för att de bilar som köps för lånet bör hålla en viss kvalitet och kunna utgöra en rimlig säkerhet för lånet.

Läs mer på https://www.haningebilpark.se/

Kick off ger ny energi

1 nov 2019

Ibland behöver man som företag ordna med en kick-off för att företaget behöver anstränga sig ännu mer. Har man tagit på sig att sälja fler varor och steppa upp sin försäljning kan man behöva ordna en kick off som ger ny energi till alla i personalen. Vad ska man då arrangera som ger personalen den där extra energin? Ta hjälp av ett event-företag som till exempel Step2. Här berättar vi varför.

Step2 har arrangerat lyckade kick-offer sedan 15 år tillbaka och har verkligen lyckats med konststycket att få personal att förstå varför de ska göra en nysatsning. De har arrangerat lyckade kick-offer både för mindre företag på 50 personer i företaget, och stora koncerner som till exempel Axfood, med flera tusen personer. Då behöver man stora lokaler, duktiga talare och samtidigt bjuda personalen på spektakulära happenings som tänder gnistan hos publiken och får dem att känna sig viktiga, och att de är en del av en viktig koncern.

Arrangera Kick-off med Step2

Ju mer man bjuder desto mer lyckat

Det fungera med samma principer, som alltid när man bjuder in folk. Ju mer som du satsar på festen, inbjudan eller kick-offen, desto mer lyckat blir det. Om du bjuder in alla de olika bolag som man har inom en och samma koncern, då behöver personalen verkligen bli bjuden på en riktig gala, med god middag, goda drycker, intressanta föreläsningar, stand-up, så att man varvar både mer seriösa föreläsningar med humor och underhållning. Ingen vill ha en kick-off som bara handlar om försäljningssiffror, men alla vill bli uppmuntrade att jobba ännu bättre och ännu mer. Om personalen upplever att arbetsgivaren har satsat på dem och arrangerat något som verkligen har uppmuntrat dem, med god mat och dryck, underhållning så tar de till sig det budskap som man sedan vill servera dem; nämligen att de ska satsa ännu mer på sitt arbete och anstränga sig ännu mer att sälja mer och bättre.

Att bara servera "piska" går inte

Att bara ha en "piska" på sin personal, fungerar inte. Man behöver få olika "morötter" för att satsa ännu mer av sin arbetstid och energi på sitt jobb. Som arbetsgivare gäller det att ha förståelse för hur människor fungerar, om man ska vara en duktig arbetsgivare och företagsledare. Även om personalen förstås får sin månatliga lön, kan de behöva fler incitament för att de ska satsa ännu mer helhjärtat. Då kan man behöva en kick-off som både seriös och rolig och underhållande.

Hur gör man för att köpa bil i Tyskland?

28 okt 2019

Hur gör man för att köpa bil i Tyskland? I och med att vi är med i EU så har dörrarna öppnats för friare och, i många fall, billigare handel. Att köpa något i Sverige innebär ofta högre skatter och ett momspåslag. Det gör att samma vara kan vara betydligt billigare i något annat land. Många väljer idag att köpa bil i Tyskland och vi tänkte titta lite närmare på vad detta egentligen innebär.

Först och främst så finns det två huvudanledningar till varför det kan vara en sund idé att importera en bil från Tyskland - eller från exempelvis Italien, som också är ett, i sammanhanget, gångbart land. Den första handlar om att det är billigt att ta sig både dit och hem. Att flyga till Tyskland kostar inte speciellt många kronor och att därifrån sedan köra - via Danmark - tar heller inte speciellt lång tid och där vägarna dessutom är i gott skick. Italien blir, baserat på detta, lite krångligare. Den andra anledningen handlar om utbud.

Många större tillverkare - Audi, Mercedes, Porsce, Volkswagen - har sina säten i Tyskland och det gör att finns ett stort utbud hos gemene man; och således även en stor och lukrativ andrahandsmarknad för oss svenskar. Gällande Italien så handlar det nästan uteslutande om sportbilar som importeras. Där kan man även se att priset för försäkring och bilskatt är väl tilltagen och att många därigenom, helt enkelt, inte har råd med bilarna i fråga.

Hur ska man gå tillväga?

Där hade vi anledningarna till varför ett bilköp utomlands kan löna sig. Är man på jakt efter en specifik modell så finns det definitivt ett värde i att se över utbudet även bortanför våra svenska gränser. Dock så handlar det även om viss byråkrati och vissa kostnader som man måste ha i beaktning. Vi kan säga att du ska köpa en bil i Tyskland och att du hittat den bil du alltid drömt om just där. Hur ska denna bil då, så att säga, bli svensk? Vi går igenom detta från start till mål:

 1. Du kan importera en bil från alla medlemsländer i EU. Har bilen gått över 600 mil så behöver du inte betala moms i Sverige. Om bilen gått färre mil än så kommer du att behöva betala moms i Sverige och sedan få tillbaka det beloppet från det land där bilen ifråga är köpt. Kravet är att bilen ifråga varit “ på vägen ” och använts i trafik. Har den varit det så krävs ingen tullavgift eller extra momsavgift.
 2. Då du väl kört hem bilen - eller fått den hemkörd - så registrerar du den hos Transportstyrelsen. Detta sker genom att du skickar kvitto och med bilens originalhandlingar. Då du skickar dessa handlingar så gör du en ansökan om en ursprungskontroll och detta sker till en kostnad av 700 kronor. Efter detta dröjer det några dagar innan du får ett ärendenummer som därefter kan användas för en registreringsbesiktning. Den kostar ungefär 2000 kronor och den kan kombineras med en vanlig besiktning som i sin tur kan kosta runt 300 kronor beroende på var den äger rum. Då detta är klart så erhåller du svenska registreringsskyltar.
 3. Komplettera. I vissa fall kan man behöva komplettera bilen och anpassa den efter svenska lagar och svenska förhållanden. Det kan innebära att exempelvis sidoblinkers behöver monteras. På många äldre modeller är detta ett krav - det framgår då tydligt i samband med registreringsbesiktningen.
 4. Försäkra bilen i ett svenskt försäkringsbolag och ställ på den samtidigt. Då är det klart och du kan kasta dig ut i din nya bil längs våra svenska vägar.

bilnyckelsbyte

Tänk på detta i samband med bilköp utomlands

Det finns stora vinster med att köpa en bil utomlands. Dels så finns det ett större utbud och därmed också bättre priser. Dels så kan man också hitta bilar som inte är helt lätta att få tag på i Sverige. Men, man bör även se till avigsidorna. Det handlar om att genomföra en relativt stor affär som kräver undersökning.

Det är en sak att se en bil på bild och en helt annan att sätta sig densamma rent fysiskt. Där finns en risk i att man blir besviken. Försök även att ta reda på så mycket som möjligt - ägarhistorik, hur bilen är kört - och vart! - samt hur många mil den varit på vägarna.

Ett annat tips är att försöka pruta innan du bestämmer dig. Åker du till Tyskland och har tänkt dig att pruta på en bil så kan detta innebära att du blir besviken och inte alls når den gräns du satt för dig själv.

Om du ska handla av en bilhandlare eller en privatperson väljer du själv. Båda har klara för- och nackdelar. Processen är ofta enklare via en bilhandlare, men om du vill ha så mycket information som möjligt - och ett bättre pris - så är det privata alternativet ofta bättre.

Du kan läsa mer om bilaffärer på http://bilstaden.com/.

Är safari ett bra företagsevent?

14 okt 2019

Är safari ett bra företagsevent? Det är naturligtvis ett riktigt bra alternativ att åka på ett safari med företaget.

Fattas bara. Man får en chans att uppleva en storslagen natur, man får äventyr, man kommer varandra närmare och man kan dessutom ge sig full rekreation vid varje kväll i och med att man bor på resort. Att åka exempelvis till Sydafrika och uppleva Krugerparken är något som de flesta någon gång drömt om. Som företagare kan ett safari vara det som verkligen visar på den uppskattning som man ge sina anställda. Men, det handlar om pengar också.

Man får nog räkna med att det kostar ungefär 25.000 kronor per person om man vill boka en safariresa som ett företagsevent. Åtminstone om det handlar om sju dagar och med världsdelen Afrika som destination. Finns de medlen så är det absolut ett av de bästa alternativen som finns. Vad sägs exempelvis om följande locktoner från ett safari?

 • The Big Five. Att se djurarterna lejon, noshörning, buffel, leopard och elefant är en dröm för många. Att se dessa i sitt naturliga habitat och i sina rätta element är något som går utanpå det mesta. Besöker man exempelvis Krugerparken så kan man - med rätt guidning - stöta på alla dessa djur och man kan se dem i det vilda, äkta livet. Det handlar inte om ett lejon som pumpats full av bedövningsmedel - det handlar om ett lejon som närsomhelst kan gå till attack. Varje steg, varje rörelse och varje beslut måste fattas med silkesvantar på. Adderas man dessutom krokodiler, ormar, flodhästar och en massa exotiska fåglar som kan dyka upp längs vägen - ja, då förstår man vad ett safari de facto kan de. Det handlar om minnen för livet.
 • God mat och dryck. Resorten är bekväm och den ligger naturskönt till. Det är härifrån man utgår och det är här man som företag samlas och går igenom dagens upplevelser. Detta sker vid en middag innehållande välsmakande, lokal mat och med god dryck serverad till. Man är aldrig långt ifrån himmelriket och kontrasterna är stora. Först ett adrenalinpåslag i samband med safarit, därefter full själslig rekreation på resorten.
 • Möjliga tillval. Vad sägs om att spela en golfturnering eller att uppleva det lokala livet? Man kan boka in olika arrangemang vid sidan av. Någon kanske vill åka och bada, vissa kanske vill köra en vinprovning och andra kanske vill prova på någon lokal marknad? Även rena shoppingresor är möjliga. Det finns något för alla smaker!

safari

Boka safari hos en seriös arrangör

Det låter intressant, eller hur? Ett safari kan vara alldeles underbart - men det kan även vara en ren mardröm. Fel arrangör kan innebära stora problem. Detta både vad gäller arrangemanget, boendet, turerna och transport till och från flygplatsen. Vi ska även nämna flyget i sig. Att åka till exempelvis Sydafrika tar ungefär 13 timmar och det är nonstop. Ni vill inte ha en massa mellanlandningar och ni vill ha en bekväm resa.

Tyvärr så har det visat sig att många arrangörer ger den diametrala motsatsen - lång väntetid på någon flygplats, sega timmar innan man bli hämtad och ett allmänt kaos vad gäller bokningar, rum och planerade utflykter. En van och erfaren arrangör av safariresor har ett kontaktnät som leder till bättre lösningar - oavsett vilka behov ert företag har. Välj med omsorg!

Så fungerar inkomstförsäkringen för arkitekter

13 okt 2019

Jobbar du som arkitekt, eller studerar till detta yrke, är det stor chans att du är med i fackförbundet Sveriges Arkitekter. Som yrkesmedlem ingår en inkomstförsäkring via medlemskapet. Är du inte medlem kan privat inkomstförsäkring tecknas. Utifrån lönenivån i Sverige finns behovet av inkomstförsäkring hos de flesta arkitekter.

Att vara medlem i ett fackförbund har flera fördelar. En fördel är att man blir försäkrad via en inkomstförsäkring. Men valet finns självklart att stå utanför fackförbundet och söka detta ekonomiska skydd via en privat lösning.

Via Sveriges Arkitekter

Att som arkitekt ansöka om medlemskap hos Sveriges Arkitekter är för många en självklarhet. Man söker fördelarna som ges via ett medlemskap i ett fackförbund. En del väjer att gå med enbart för inkomstförsäkringen.

Denna försäkring täcker en bruttolön på 100 000 kr vilket kan jämföras med A-kassan som enbart betalar ut ersättning upp till en bruttolön på drygt 25 000 kr. Har du en lön på över denna nivå bör alltså inkomstförsäkring tecknas.

Hos Sveriges Arkitekter ges ersättning i maximalt 120 dagar. Men både antal dagar och högsta försäkrade bruttolön kan höjas. Här finns nämligen två tillägg som kan väljas. Två tillägg som skapar en kostnad för den försäkring som annars är gratis.

Dessa heter Tilläggsförsäkring Lön samt Tilläggsförsäkring Tid och förbättrar därmed dessa två punkter. Man kan välja att enbart välja ett tillägg alternativt bägge.

Privat inkomstförsäkring

Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar. Här finns inget krav på att man måste arbeta som arkitekt eller vara verksam inom specifika områden. Man väljer själv försäkringsbelopp och kan generellt välja på ett par olika nivåer på försäkringsdagar.

Den privata försäkringen är ofta billigare än ett medlemskap i ett fackförbund. Men samtidigt får en arkitekt betydligt mer än bara inkomstförsäkring via ett medlemskap. Detta med allt från utbildning och råd till juridiskt stöd. Att få juridisk hjälp kan vara ovärderligt och detta inte minst inom vissa branscher. Vad händer om en arkitekt blir stämd? Vad händer om en anställd kommer i konflikt med arbetsgivaren osv…

Som egenföretagare

Driver du eget som arkitekt finns i princip samma val. Antingen ansluter du dig till ett fackförbund som godkänner egenföretagare eller så tecknar du inkomstförsäkringen privat. Vid ett medlemskap ges exempelvis inte hjälpen ”i konflikt med arbetsgivaren” eftersom du är din egen arbetsgivare. Däremot finns fortfarande möjlighet att få utbildning och kompetensutveckling. Utöver det en viss juridisk hjälp.

Försäkringen behövs nästan alltid

Arkitekt är ett yrke med relativt hög ingångslön och goda förutsättningar att sedan höja lönen efterhand. De flesta har en ingångslön som är över brytpunkten för att få full A-kassa. Därmed är försäkringen ”ett måste” om man vill kunna få ut 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet.

Arrangera ett bra event

11 okt 2019

Vi lever i en tid när det handlar om verkligen sticka ut genom bruset av information som vi utsetts för dagligen gäller det att vara unik. Man behöver komma nära sin målgrupp för att nå fram. Överraskningsmomentet är viktigt och att skapa oväntade upplevelser för att få målgruppen att känna sig utvald och viktig. Det är också viktigt att man känner positiva känslor inför företaget eller produkten.

Bygga ett varumärke

Det har blivit allt mer viktigt att bygga upp sitt varumärke för att stärka det och associera det till positiva känslor och trygghet. Och beroende på hur företaget vill profilera sig på andra sätt påverka hur man vill att den tänkta målgruppen ska känna inför varumärket. Man kan göra detta på olika sätt. Ett populärt sätt är att arbeta med så kallad storytelling, vilket innebär att man bygger upp en historia kring varumärket som effektivt få betraktaren att få en viss känsla när man ser varumärket. Det finns många fungerande exempel på till exempel TV-reklam som till exempel ICA-gänget och Telenorfamiljen. 

Gör en målgruppsanalys

För att bäst veta vilka som är företaget målgrupp behöver man göra noggranna efterforskningar. Att helt enkelt ta reda på vilka som borde köpa tjänsten eller produkten. Det är avgörande hur man ska komma i kontakt med potensiella kunder. Det är också viktigt att veta hur man vil latt företaget ska uppfattas. Eftersom konkurrensen är stenhård därute måste man vara unik för att inte försvinna i vimlet.

Event för företag

Ett bra sätt att profilera ett företag eller produkt kan vara att visa upp sig på stan på unika sätt som väcker uppmärksamhet. Det kan vara personliga upplevelser och oväntad exponering. Kanske bjuda på mat och dryck på ett torg och under trevliga förhållanden prata om sin produkt från ett snygg moepd eller food truck, självklart med loggor och annan reklam som det avsändaren blir tydlig.

Det är då mycket viktigt att personalen på plats är trevliga, glada och positiva för att nå ut på rätt sätt. 

Ta hjälp av experter

Ett bra tips är att anlita ett så kallat eventbolag som har stor expertis och erfarenhet om hur man på bästa sätt når fram. Och vilka fallgropar som finns. Man kan även få hjälp med målgruppsanalysen och utfrån det skäddarsy det perfekta eventet för bästa resultat.

Är du i behov att få hjälp så ditt event blir lyckat för att visa upp din verksamhet? Läs mer här: https://www.popupworks.se/eventbyra-stockholm.

När du behöver göra reklam

7 okt 2019

Ibland kan man behöva trycka upp material, som man gjorde förut, på papper. Även om alltmer reklam görs på digital väg, kan man vilja ge ett tryckt marknadsföringsmaterial i händerna på folk. Om man har en affär som man önskar att folk ska hitta till, kan man vilja ge varje människa i ett gathörn en lite lapp som gör att de hittar dit när de ändå är i stan.

Det är inte allt reklam som går hem, digitalt, även om många sitter med sina datorer, iPads och iPhones. Det händer också om man har en restaurang att man önskar ge olika människor som är på språng i stan en väganvisning hur de hittar till den egna restaurangen. Då är en liten vägledning precis vad de behöver och den kan man enkelt trycka upp på en liten papperslapp.

På mässor behövs förtryckt marknadsmaterial

Är man på en stor mässa kan man behöva stora skyltar, roll-ups och marknadsföringsmaterial som är tryckt. Där duger det inte med digitalt material då det är människorna som är på mässan som man vill nå och tala om vilka tjänster och varor som man erbjuder. På samma sätt är det om man har en restaurang och är på en mässa, så kan man behöva låta alla som är där, få en prov- eller smakbit av det som man tillagar på den egna restaurangen. Ska man då synas på en stor mässa, är det viktigt med tryckta skyltar så att man syns i vimlet. På samma sätt är det om man har ett eget tryckeri och trycker böcker – jo, de flesta böcker är ändå de som man trycker och många vill kunna läsa en bok på papper. Särskilt om man vill kunna slappna av och läsa en bok som man gjorde förr i världen och läsa den på papper.

Tryckerierna behövs – än

Än så länge behöver vi våra tryckerier. Och det kan mycket väl hända att vi kommer att behöva dem för långa tider än. Vi vet inte hur framtiden kommer att te sig. Att vi har tryckerier och kan trycka både böcker och tidningar är mycket viktiga. Tryckerikonsten är så pass viktig för mänskligheten och revolutionerade vår kultur, att vi än idag anser att det var tryckerkonsten som gjorde oss människor till de bildade varelser som vi är än idag. Med tryckerkonsten gjordes den tryckta texten att kunskap och bildning kunde spridas till var och en. Utan de tryckta böckerna, får vi inte våra små barn att lära sig läsa. Läs mer om tryckeri på: https://www.atta45.se.

Är företagsevent avdragsgilla?

30 sep 2019

Är ett företagsevent avdragsgillt - när räknas det som en personalfest och vad anses som exempelvis intern representation? Det finns all anledning att som företagare hålla kolla på dessa olika regler och vad man riskerar om man gör fel. Vissa avdrag medges, andra gör det inte. Har man sämre koll så kan det innebära en upptaxering för varje enskild anställd. Vi reder ut lite om vad som gäller.

Vad räknas egentligen som en kickoff och en företagsfest? Vad är det för skillnader mellan att låta exempelvis en trollkarl uppträda i samband med att man bjuder de anställda på en middag och är ett sådant företagsevent avdragsgillt? Man måste som företagare hålla koll på begreppen. Det som skiljer nu mot förr är att man vid inkomstbeskattning inte kan göra avdrag för så kallade representationsmiddagar - detta oberoende om det handlar om interna eller externa sådana. Handlar det emellertid om enklare förtäring - exempelvis morgonfika - så medges ett avdrag på 60 kronor/person.

Det förutsätter dock att kostnaden heller inte överstiger 60 kronor/ person och detta exklusive moms. Vad gäller moms så är det fortfarande möjligt att dra av den i samband med middagar, då med ett tak om högst 300 kronor/person. I samband med detta kan det även finnas en möjlighet att dra av olika kringkostnader - teaterbesök, en spabehandling eller annan typ av underhållning - detta sker då med ett tak på högst 180 kronor plus moms.

Trollkarl underhåller med korttrick

Vad är en personalfest och vad är en intern konferens?

En intern konferens eller en kickoff för företaget räknas som avdragsgilla - detta som driftskostnader. Kostnader för mat under en konferens kan även de dras av. Den stora frågan är vad som egentligen skiljer en intern konferens och en kickoff mot en regelrätt personalfest? Skillnaden ligger i arbetet som inkluderas och det bör man ha koll på. Låter man exempelvis underhållningen spela en större roll - ni har hyrt in en trollkarl och olika musiker i samband med er träff - så kan detta innebära att avdrag ej medges.

Ett visst mått av arbete ska alltid finnas och det ska även tydligt framgå av en programplan. Vid ett sådant läge så kan man se att tillställningen räknas som en personalfest snarare än en intern konferens och då har man också en tydlig begränsning vad gäller avdrag. Ligger man på fel sida av denna linje och har dragit av kostnader som en intern konferens snarare än som en personalfest så riskerar man också att få betala ett skattetillägg.

Det handlar inte om någon knivskarp linje och det är inte helt lätt att hålla isär begreppen. Man kan dock ofta - innerst inne - veta om det handlar om nöje eller nytta. Kort sagt: har ni haft det extremt roligt så är det också troligt att det har handlat mer om en personalfest än om en intern konferens där alltså en viss del ska vigas åt rent arbete eller utbildning.

Kan jag dra av gåvor och greenfee vid en golftävling?

Det finns olika regler för avdrag och lite beroende på vilket typ av företag man arbetar för eller äger så finns det också olika sätt att både marknadsföra sig själv och knyta kontakter. Ett populärt sätt kan handla om att arrangera en golftävling. Många företag ser en sådan tävling som ett ypperligt sätt att knyta nya kontakter och samtidigt tacka leverantörer, affärspartners och kunder för deras insatser under det gångna året. Kan man då dra av något i samband med detta eller måste man stå för alla kostnader själv? En golftävling medger avdrag på 180 kronor plus moms och per person.

Gällande gåvor så har reglerna ändrats. Förut var det möjligt att dra av 180 kronor plus moms per person i samband med representationsgåvor. Gällande rena reklamgåvor fanns en möjlighet till avdrag - inklusive moms - på max 350 kronor/person. Idag så gäller 300 kronor plus moms för varje person och gåva. Det är viktigt att tänka på, de nya reglerna trädde i kraft den första januari 2018.

Vad är egentligen en målgrupp?

23 sep 2019

Du har säkert hört ordet i samband med politiska debatter, du kanske arbetar på ett företag som aktivt söker sig till ordet - frågan är: vad är egentligen en målgrupp och hur kan detta ord vara så pass aktuellt inom så många områden? Vi tänkte reda ut lite kring ordet målgrupp och varför det är viktigt - för så många - att träffa rätt i denna fråga.

Som företagare finns det definitivt ett värde i att hitta rätt målgrupp. Om inte så riskerar man att famla i mörker, bli lite för spretig och kanske inte nå den fulla potentialen som finns inom firman. Hittar man rätt målgrupp däremot - ja, då kan man också öka försäljningen, man kan nå en ökad produktivitet och man kan blir avsevärt mycket större.

Frågan är vad en målgrupp är och hur man hittar den man söker. En målgrupp är något som antingen kan vara formell och då baseras på faktorer som ålder, kön, inkomst, var i Sverige man bor, hur man bor, vilken religiös åskådning man har och så vidare.

Kort sagt: en målgrupp utgår från en grupp människor som befinner sig i ungefär samma livssituation. Man kan även se andra målgrupper som exempelvis delas in utifrån intressen, värderingar, livsmål, behov och så vidare.

Händer knappar på dator med öppet kalkylark

En målgruppsanalys ger dig nödvändiga fakta

En målgrupp är, oavsett hur den delas in, en viktig del i att som företagare skaffa sig relevant information. Man kan som företagare ställa sig frågan: hur kan min produkt bli tilltalande för en målgrupp av kvinnor som befinner sig i 40-50 årsåldern, som har barn och som bor i någon av våra större städer. Ponera att du säljer en speciellt typ av kläder och vill nå just denna målgrupp.

Hur gör du? Jo, du tar reda på vad exakt denna målgrupp söker och du försöker tillfredställa deras behov genom att anpassa dina kläder efter deras tycke och smak. Det gör du inte genom att chansa, det sker genom en målgruppsanalys. Först så genomför man en undersökning av målgruppen i fråga och en sådan kan man exempelvis utforma enligt ett formulär som går att fylla i på webben eller genom att ringa runt och ställa de frågor man vill ha svar på.

Efter detta så sker analysen och då denna är gjord - ja, då använder man sig av de verktyg som finns.

Sälj kläder till den målgrupp du analyserat

Okej. Vi fortsätter med exemplet där du vill sälja kläder till en målgrupp av medelålders kvinnor, med barn, boende i större städer. För att nå - och tilltala - dessa så finns det några punkter att se över. Vi säger att kvinnorna dels vill veta , dels vill känna något och dels också vill göra . Ungefär så här:

 • Vill veta. Kvinnorna vill veta att de kläder du säljer är av högsta kvalitet och att de är ekologiska. De vill veta att de är unika och att det inte finns någon större risk att någon granne går omkring i liknande plagg.Dessutom vill de företagets historia och var kläderna ursprungligen kommer ifrån.
 • Vill känna. Genom att köpa exempelvis en tröja av dig så vill kvinnorna känna att de gjort något gott: att tröjan tagits fram på ett etiskt sätt och att det inte handlar om några barnarbetare. Dessutom vill man känna att miljön inte tagit skada; en punkt som många vurmar för idag.
 • Vill göra. Kvinnorna vill göra gott genom ett köp; man vill inte försämra miljön, man vill inte bidra till barnarbete och man vill göra skillnad.

Där har du som företagare tre nycklar att använda dig av vid din nästa reklamkampanj i syfte att nå just denna målgrupp. Du ska således berätta din historia, du ska trycka på hur tillverkningen ser ut, var den sker och vilket material som används och du vill att ett köp ska skänka konsumenten en känsla av att det inneburit något gott för världen. En skicklig reklambyrå kan skräddarsy en kampanj för just dig baserat på denna information och du har således öppnat upp för att kunna nå en väldigt kapitalstark målgrupp.

Så fungerar en målgruppsanalys. Man hittar en målgrupp, man undersöker vilka specifika saker som tilltalar målgruppen i fråga, man analyserar svaren och man anpassar därefter exempelvis en reklamkampanj baserat på all information man fått in.

Misstänkt för ekonomisk brottslighet

15 sep 2019

Ekonomisk brottslighet handlar i 90% av fallen om skattebrott eller bokföringsbrott, men det kan också handla om finansmarknadsbrott eller fiffel med EU-bidrag. Det är Ekobrottsmyndigheten som utreder ekonomisk brottslighet. Om du blir misstänkt för ett så kallat ekobrott kan du bli dömd till böter eller som högst 6 års fängelse, om brottet bedöms som grovt.

De allra flesta ekobrotten begås i samband med näringsverksamhet. Det handlar om fiffel med bokföringen, att man har underlåtit att bokföra inkomster eller på annat sätt manipulerat bokföringen för att undanhålla pengar. Skattebrotten handlar om olika sätt att slippa undan skatt, det kan gälla brister eller osanna uppgifter i deklarationen, eller att man helt enkelt inte lämnar in någon deklaration.

Om du blir misstänkt

Anmälningar om ekobrott kommer vanligtvis från Skatteverket, i samband med att de granskat en deklaration. Men anmälan kan också komma från en revisor som anställts för att gå igenom ett företags ekonomi. Finansinspektionen och kriminalunderrättelsetjänsten är två andra källor som förekommer.

Om Ekobrottsmyndigheten får in uppgifter om att du har begått ett skattebrott sätter de sig in i fallet och gör en bedömning om de ska inleda en förundersökning. Om beslut tas inleds en utredning där man tittar igenom din bokföring, deklaration och andra viktiga dokument och håller förhör med dig och andra som kan tänkas ha information om dig och ditt företag. Du är än så länge bara misstänkt för brott, inte dömd, och det är inte säkert att du har gjort något fel.

Du kan själv välja försvarsadvokat

Efter förundersökningen fattar åklagare ett beslut om åtal och ger i så fall in en stämningsansökan till tingsrätten, som sedan kallar till huvudförhandling, rättegång. I det här läget har du, om brottet anses kunna ge mer än sex månaders fängelse, rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat som utses av tingsrätten. Du har rätt att själv välja försvarsadvokat och om denne kan och accepterar ska rätten utse denna advokat.

Det är alltid bra att ha juridisk hjälp, och det bör vara en advokat med kunskap om ekonomi och som är specialiserad på ekobrott och skattebrott. Chansen är stor att advokaten kan hitta lämpliga strategier för ditt försvar och hjälpa dig förklara varför du handlat som du gjort. I bästa fall kan åtalet läggas ner, annars kan en advokat i alla fall hjälpa dig att se till att brottet anses som mindre allvarligt.

Om du blir dömd

Om du skulle bli dömd finns det tre kategorier av både bokföringsbrott och skattebrott. Om brottet anses lindrigt döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Ett normalt brott kan ge fängelse i högst två år, medan ett grovt brott alltid ger mellan 6 månaders och sex års fängelse.

Om du misstänker någon för ekonomisk brottslighet

Om du själv misstänker någon för ekonomisk brottslighet ska du anmäla detta till Ekobrottsmyndigheten via brev, e-mail eller telefon. Många tips om ekobrott kommer fårn just allmänheten eller fordringsägare. Om du misstänker att du utsatts för ett bedrägeri eller ett bedrägeriförsök är det dock inte Ekobrottsmyndigheten du ska vända dig till, utan då är det Polisen som gäller, och det är Polisen som utreder brottet och beslutar om förundersökning.

Hur blir företaget framgångsrikt?

4 sep 2019

Många företagare drömmer om att expandera, vissa är nöjda som det är. Men vill man bli mer framgångsrikt och växa som företag finns det en del saker man kan göra.

För en liten butik kan man öppna upp en filial på annan ort. Vill man kan man erbjuda möjligheter till franchiseverksamhet.

Licensiera en produkt

Har verksamheten produktet till försäljning finns det möjligheter. För en passande produkt kan licensiering vara ett effektivt och billigt sätt att växa. Då får man till exempel royaltyn och licenspengar för framtida försäljningar, vilket kan vara mycket lönsamt. 

Allianser med andra företag

Att gå in i partnerskap med liknande verksamheter kan också bärs frukt. Då får man tillgång till andra företags kundregister och det kan öppna sig stora möjligheter till ökad lönsamhet. Då kan man också få halverade kostnader för admin och marknadsföreing.

Bredda verksamheten

Man brukar tala om att man vill diversifiera sina produkter eller tjänster, vilket innebär att man  breddar sig och skaffar fler produktområden.

Det kan handla om att kompletterande produkter eller tjänster. Man kan också börja importera eller exportera produkter.

Leta efter andra marknader. Det kanske är dags att leta efter nya marknader att vända sig till. Även om den befintliga marknaden fungerar bra kan det öka ännu mer. Går det att anpassa tjänsten till en ny kundgrupp? Kanske till studenter, pensionärer eller ensamstående kvinnor?

Vinn en upphandling

Det kan vara mycket lönsamt för ett mindre företag att vinna en upphandling. Då får man helt plötsligt staten som återkommande kund, gärna i ett långt löpande avtal. Så försök att vara med i många upphandlingar och håll tummarna.

Man kan också satsa på att köpa ett annat företag, men det kräver såklart kapital eller ett lån. Då växer företaget över natten och blir helt plötsligt ett större företag med större omsättning. 

Satsa på internet

Först och främst måste man ha en bra och intressant hemsida. Men det gäller att ha en sida som man lätt kan hitta på. Har man produkter eller tjänster att sälja kan man starta en webbshop och sälja till hela världen. Men det gäller också att folk hittar hemsidan. Man kan köpa reklamannonser på Google så att sidan syns när man skriver in sökord som rör den egna verksamgheten.  

Reklam och marknadsföring är A och O. DEt är ju avgörande att nåt ut till sin målgrupp. När du behöver hjälp med med visitkort och annan reklam till företaget kan du läsa mer här: https://www.dynaprint.se.

← Äldre inlägg