Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 •  
 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 2

RSS

Slipp stress - välj löneoutsourcing

29 mar 2022

Den administrativa aspekten av att driva ett företag kan vara avskräckande. Gör det enkla valet och anlita ett företag med expertis inom löneoutsourcing så slipper du stressen.

Känner ni att pressen från bokföring och löneredovisning suger ut er energi? Att driva ett företag kan ibland tyckas vara ett övermänskligt arbete. Denna känsla är inte ovanlig och drabbar stora som små företag. Lyckligtvis finns det företag som hjälper ert företag med just detta, som har specialiserat sig på löneoutsourcing. Denna möjlighet öppnar upp för mer tid för att driva och utveckla verksamheten samtidigt som den reducerar eventuell stress. Vad är då löneoutsourcing? Det kan kanske låta lite läskigt att anförtro ett utomstående företag ett sådant viktigt uppdrag som löner. Men oroa er inte. Dessa företag är sannerligen att lita på, vissa med decennier av erfarenhet, från bland annat den offentliga sektorn. I totalt samförstånd mellan ert företag och löneoutsourcingföretaget bestäms hur stor eller liten del av den ekonomiska verksamheten som skall outsourcas. På senare tid har löneoutsourcing blivit en vanlig företeelse bland företag i alla storlekar eftersom det har blivit allt viktigare att effektivisera alla delar av företagens verksamheter.

Lita på löneoutsourcing

Företagen kan erbjuda mycket kunniga konsulter, med samtliga delar av just ditt företags lönehantering. Konsulterna kan bland annat hjälpa till med sjukrapportering och löneberäkningar. Dessutom säkerställer och upprätthåller de en strukturerad ordning till ert företags lönehantering. Detta gör det lättare att se över och kontrollera lönerna. Efter att arbetet med löner är klart hjälper man till med att skriva lönerapporter.

 

 

Vad är en BAM-utbildning?

27 mar 2022

I en BAM-utbildning får man lära sig hur man kan jobba för en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är viktig för att alla på arbetsplatsen ska trivas och må bra, och den kan alltid bli bättre.

Man kan kanske tro att BAM står för något avancerat uttryck. Men nej, det är faktiskt inte så komplicerat. BAM står kort och gott för “bättre arbetsmiljö”. Och att ha en bra arbetsmiljö är viktigt. Exakt vad en bra arbetsmiljö innebär kan variera beroende på vad man har för jobb, och en del lägger kanske större vikt vid arbetsmiljön än andra. Oavsett så är det nödvändigt med en bra arbetsmiljö för att man ska orka med arbetet i längden.

Gå en BAM-utbildning och jobba för en bättre arbetsmiljö

Är du chef, eller har du kanske en annan roll med ansvar för arbetsmiljön på jobbet? Med en BAM-utbildning kan man lära sig hur man kan jobba för en bättre arbetsmiljö. Det finns många olika aspekter av arbetsmiljö, fysiska såväl som sociala, och det finns också en hel del lagar på området. Att hålla ordning på allt är inte lätt. Särskilt som ny i en sådan roll kan man ha stor nytta av att gå en utbildning kring arbetsmiljö. Har man redan en del kunskaper kring arbetsmiljö har man kanske inte samma behov, men man kan ändå ha nytta av både repetition och fördjupning. Och även om arbetsmiljön redan är god på arbetsplatsen, så kan man alltid jobba för att den ska bli ännu bättre. Läs mer om BAM-utbildning på denna sida: arbetsmiljökurser.se

Laddstation smart drag av företag

22 mar 2022

Det har numera blivit vanligt med elbilar. Agera miljövänligt har blivit inne och viktigt för många människor idag. Som företag är det en smart personalförmån att skaffa laddstation.

När Anders skulle anställa ny personal var det inte lika enkelt som han trott. Istället besvarades annonsen med endast några få sökande. Besviket funderade han på vad han kunde göra för att göra jobbet hos honom mera attraktivt.

Inte för att jobbet var trist men det fanns många andra firmor med samma inriktning och inte tillräckligt med utbildad personal. Han började därför att se hur hans konkurrenter gjorde.

Laddstation mindre vanligt hos företag

Det han upptäckte var inte vad konkurrenterna gjorde utan vad de inte hade. Tanken hade slagit honom när han en kväll efter jobbet hade satt bilen på laddning i sin nya laddstation. Kunde en eller fler laddstationer vara svaret på hans fråga?

Anders kontaktade ett företag som bland annat kunde installera laddstation för företag. Ett möte sattes upp och genomfördes följande vecka. Ett kontrakt skapades och förberedelse för installationen tog sin början.

Han gick in och ändrade i sin platsannons. Nu stod där även att elstation fanns till personalens förfogande helt utan kostnad. Nu var det bara att vänta på reaktionen som han hoppades skulle komma.

Ändå blev han förvånad när ansökningarna började ramla in och flera intressanta personer intervjuats. Nu var det snarare att välja som blev svårt. Det tyckte han ändå var ett angenämt problem som han skulle ta sig an med stor entusiasm.

En fallskyddsutbildning räddar liv

2 mar 2022

Olyckor på arbetsplatser är ett stort problem i Sverige. Även om vi i jämförelse med många andra länder sätter stort fokus på säkerhet så sker det många olyckor i samband med att folk utför sitt dagliga värv. Många av dessa är totalt onödiga och tyvärr finns en negativt trend gällande detta problem. Det sker fler olyckor nu än vad fallet var för några år sedan.

Mycket av detta kan tillskrivas det faktum att många större företag använder sig av underleverantörer som inte alls har samma fokus på skydd. Inte sällan handlar det om utländska arbetare inom byggbranschen. Här krävs det krafttag och förändringar: kraven på säkerhet får aldrig sidsteppas till förmån för profit.

En annan detalj som även den måste skärpas handlar om utbildning inom säkerhet. Arbete från högre höjder ställer krav på en genomförd fallskyddsutbildning. En anställd som jobbar på hög höjd ska dels använda sig av rätt fallskydd - för den situation man arbetar inom - och dels också veta hur den fungerar, hur man tar på sig den och hur exempelvis den anpassas för den egna kroppen.

Det finns i många fall krav på att en fallskyddsutbildning genomförts - och att man blivit godkänd - men tyvärr ser man också att det fuskas hos många företag och i många branscher. Att fallolyckor dels är en av de vanligaste olyckorna på svenska arbetsplatser och att de dels också är de som ofta har de värsta konsekvenserna gör att reglerna måste följas - och följas upp.

Hitta en fallskyddsutbildning för ert företag

Vi har inte tid… Det är för bökigt att kuska till en annan stad för en fallskyddsutbildning. Vi kan ta det nästa år när hela gänget är samlat.

Ursäkterna ser olika ut då det kommer till förklaringar om varför man inte anmält företaget till en fallskyddsutbildning och oavsett vilken av dessa man hör så handlar det om väldigt dåliga sådana. Det finns, helt enkelt, inga giltiga ursäkter till varför man väljer att äventyra säkerheten - och, faktiskt, livet - hos sina anställda.

I synnerhet inte idag då vi lever i en högteknologisk ålder och där företag som sköter fallskyddsutbildningar kan ta hand om dessa online. Det innebär att den teoretiska delen sköts via nätet och det har faktiskt en stor fördel. Till skillnad från mer fysisk teori där man sitter och lyssnar - och gäspar - så kan med med dessa digitala utbildningar använda sig av videos och genom detta spola tillbaka och prova alla moment tills de verkligen sitter. Det ger en djupinlärning som fungerar bättre och skapar sunda rutiner varje gång man hänger på sig selen för arbete på hög höjd.

Fallskyddsutbildning på er arbetsplats

Gällande den mer fysiska och praktiska delen av en fallskyddsutbildning så finns det visst fog för kritiken i att det kan vara svårt att hitta en lämplig dag - och samtidigt åka till en annan ort. Men, här kan man faktiskt välja en utbildare som besöker det egna företaget och som - på plats på arbetsplatsen - går igenom den praktiska delen. Detta är en skräddarsydd lösning som utelämnar alla eventuella ursäkter till varför man äventyrar säkerheten hos de anställda. Låt utbildningen ske hos er!

Utöver en fallskyddsutbildning finns även andra saker att göra i syfte att säkra arbetsplatser i Sverige. Många av de fallolyckor som inträffar sker vintertid och detta innebär att man också måste ta sig tiden för att förebygga. Genom att exempelvis sanda och säkra så kan man skapa en ökad säkerhet och genom att exempelvis se till att fastighetsägare uppfyller sina krav gällande taksäkerhet så kan många fallolyckor förhindras. Varje olycka som sker på en svenska arbetsplats är ett misslyckande.

Bra hjälp med bokföring i Stockholm

1 mar 2022

Att vara egenföretagare är väldigt givande, men också väldigt tufft. Mycket ska skötas om enligt konstens alla regler. Inte minst bokföring i Stockholm, med papper och siffror i massor.

Det kan minst sagt vara svårt att sköta ett företag i Stockholm. Det är en lång lista på vad som måste göras, utöver det vanliga arbetet. Bokföringen är en av alla dessa sysslor. Att sköta bokföring är inte helt okomplicerat. Det måste skötas enligt lagar och regler och i rätt tid för att man ska slippa problem. Siffror som ska fyllas i, papper som ska skrivas och bara en massa extra arbete. En hel arbetsdag kan gå åt till att försöka sköta bokföringen. Om man inte gör som många andra och lämnar iväg sin bokföring istället. Då vet man iallafall att det blir rätt.

Bokföring enligt alla regler

Vid bokföring ska man deklarera i stort sett allt som gäller företaget. Moms ska betalas in, löner, skatt och så vidare. Man vill inte göra fel och riskera problem. Om man anlitar någon att sköta bokföringen så blir det rätt direkt. De vet vilka regler och lagar som gäller och de ser till att registrera alla ekonomiska händelser i ditt företag i rätt tid. Du slipper oron över om det blir rätt eller fel om du själv skulle göra det, och du kan istället lita på att det blir rätt. De är ofta flexibla och vill vara dig som kund till lags. En avancerad hjälp som gör livet lättare för dig.

Anmäl företaget till HLR-utbildning i Stockholm

23 feb 2022

Varje år så inträffar ungefär 10.000 plötsliga hjärtstopp i Sverige. Det ger ett snitt om att ungefär 25 personer drabbas varje dag. För många så innebär detta att man inte klarar sig och för de som de facto överlever så handlar det mestadels om att man får aktiv hjälp - detta både av förbipasserande och av utbildad personal då väl ambulansen anländer.

Det är en kamp mot klockan och här kan en HLR-utbildning utgöra den stora skillnaden. Vet du hur du ska agera som medmänniska om någon plötsligt faller ihop framför dig och inte kan andas?

Hjärt- och lungräddning är något som egentligen borde ställas som krav att man kan erbjuda i samband med olyckor. Många pekar på att en HLR-utbildning i Stockholm borde vara obligatorisk och att man exempelvis som företag, myndighet eller idrottsförening borde ha en skyldighet att erbjuda sådana till medlemmar och anställda. Det finns exempel på länder - exempelvis Danmark - där HLR inkluderas i körkortsutbildningen och det kan vara en bra lösning även i Sverige. Till dess att detta blir verklighet - om det överhuvudtaget sker - så kan man ta ett eget ansvar. Har du ett företag så kan du själv boka in en dag som passar för en HLR-utbildning i Stockholm, låta dina anställda lära sig grunderna och därigenom bidra till att minska dödsfall i Sverige som kommer som en följd av nämnda plötsligt hjärtstopp.

Utbildningen tar inte lång tid, den kostar inte många kronor och den kräver ingen planering av logistik - utbildarna kommer själva till ert företag. Det är helt enkelt något som kan göra en enorm skillnad. Man vet aldrig när olyckan är framme - men när den väl visar sig så gäller det att agera instinktivt. En kunskap om HLR gör att man aldrig funderar - man agerar.

Så går en HLR till

Om man bryter ner en hjärt- och lungräddning så handlar det om att imitera lungorna och hjärtat hos den drabbade. Man ger bröstkompressioner i syfte att imitera ett hjärta och man blåser in ny luft som i sin tur fungerar som lungorna normalt gör. Det innebär att man syresätter viktiga organ och alla muskler i kroppen hos en person som inte andas.

Vad detta innebär rent konkret är att man gör skillnad till dess att ambulansen anländer till platsen och att professionell, utbildad personal tar över. Även om läget ser hopplöst ut - vilket det ofta kan göra - så kan man genom HLR utgöra skillnaden mellan liv och död. Man kan inte förvänta sig ett mirakulöst uppvaknande: HLR handlar om att man köper sig tid. Det handlar emellertid också om att göra rätt. Det viktiga är att man gör någonting. Efter att man påkallat ambulans så måste man våga agera. Det är alltid bättre att göra fel än att inte göra någonting. Har man genomfört en HLR-utbildning i Stockholm så har man genom denna också lärt sig rätt teknik. Vi visar snabbt hur den ser ut rent teoretisk.

 • Lägg personen på rygg. Fatta dina händer och placera dem ovanpå varandra på bröstkorgen. Tryck nedåt 30 gånger med en kraft som gör att bröstkorgen sjunker in 5 centimeter. Tempot ska vara ungefär 120 tryck i sekunden.
 • Inblåsningen. Nästa steg är att luta personens huvud bakåt genom att placera två fingrar under hakan och en hand på pannan. Tryck sedan på näsan så att munnen öppnar sig, placera läpparna mot munnen och blås in två gånger med ungefär en sekunds inblåsning. Gå sedan vidare till bröstkompressioner igen och varva mellan dessa två till dess att en ambulans är på plats.

Renovera kontoret

14 feb 2022

Är det dags för uppdatering av kontoret? Det är viktigt att kontor är fräscha och fina för att de skall kännas kul att jobba där. Dessutom är det viktigt vid kundbesök att kunden får ett seriöst och bra första intryck. Ett snygg och prydligt kontor visar kunden att ni är ett noggrant och pålitligt företag som inte lämnar något åt slumpen. Nedan ger vi några tips om vilka områden du skall fokusera på för att få bäst effekt.

Slipa kontorets trägolv

Om ni har ett trägolv på ert kontor är risken stor att det blivit hårt åtgånget och skulle behöva slipas och lackas om. På kontor är det vanligt att man går runt med samma skor inomhus som man har utomhus. I vårt nordiska klimat innebär det en ordentlig utmaning för trägolv då de inte är speciellt tåliga när det kommer till fukt. Efter ni har slipat golvet skall ni välja en ytbehandling. Välj i det här fallet den tåligast ytbehandlingen ni kan hitta och be sedan era anställda använda speciella inneskor så kommer golven hålla sig fina längre. Det är lätt att hitta bra och dammfri golvslipning i Stockholm och de flesta stora städer.

Mer om golvslipninghttps://www.golvsliparnastockholm.nu/

Renovera kontorets badrum

Att badrummen känns fräscha är otroligt viktigt för den allmänna trivselkänslan. Toaletter som används av många människor utsätts för hårt slitage och det kan kännas som att smutsen biter sig fast i golvet och mellan fogarna i kaklet. Om allt är helt kan det räcka med en ordentlig rengöring men om det blivit sprickor i kaklet eller i badrumsinredningen så är det bästa att byta ut den. I sprickorna samlas bakterier som inte alltid försvinner, ens med starka rengöringsmedel som klorin. Det ser dessutom inte särskilt trevligt ut och gör att risken ökar för vandalisering och klotter. Vad tror du dina kunder som kommer till kontoret och hälsar på tycker om det?

Måla om väggarna på kontoret

Kanske det mest klassiska sättet att göra en snabb uppfräschning är att måla om. På kontor blir det lätt märken på väggarna när flera människor rör sig i samma lokal. Måla om kan man behöva göra så ofta som vart 5 år om det är många människor som arbetar på samma yta. Att anlita målare är ofta inte särskilt dyrt och att måla om en lokal behöver inte ta särskilt lång tid men du kan med fördel lägga hela renoveringsarbetet så att det sker på semestern när det ändå inte är särskilt många som jobbar på kontoret.

Bör företag erbjuda hälsokontroller till sina anställda?

2 feb 2022

Många företag erbjuder hälsokontroller till sina anställda. Det är ett bra sätt att säkerställa att personalen håller sig frisk. Om en hälsokontroll visar på för höga eller för låga värden av något så har personen i fråga en möjlighet att göra något åt detta innan det blir ett riktigt problem som kan vara farligt. På så sätt kan många företag undvika dyra sjukskrivningar, förlorad kompetens och inkomstbortfall. Dessutom slipper personalen det lidandet som det innebär att bli sjuk och sjukskriven. Det går att beställa hälsokontroller i Stockholm och resten av Sverige. Dessutom erbjuder ofta företag som gör hälsokontroller andra tjänster såsom hälsorådgivning.

Bra tips för att hålla personalen frisk

Förutom att erbjuda hälsokontroller kontinuerligt kan man också ta andra typer av initiativ.

Inför träning på arbetstid

Att låta personalen träna på arbetstid har visat sig ge god effekt. I Lidingö kommun införde man obligatorisk träning för alla äldrevårdsanställda och fick ner sjukskrivningarna med nästan en tredjedel.

Många har krångliga livspussel är det är svårt att komma ifrån för att få tid för sig själv och sin träning. Att då kunna träna på arbetstid kan vara det som avgör ifall det blir av eller inte. Nästan alla forskare och hälsoexperter är överens om att rutinmässig träning är det bästa sättet att garantera ett friskt liv i längden.

Handsprit på toaletter

I infektionstider är det extra viktigt med handhygien, tyvärr tvättar många människor sina händer alldeles för snabbt och hafsigt. Se därför till att det finns gott om handsprit både på toaletter och i fikahörnan så att dina arbetskamrater slipper vanliga förkylningar och influensavirus.

En bra arbetsmiljö

Hälsa handlar inte bara om fysiskt mående utan även om det psykiska välbefinnandet. För att garantera de anställdas hälsa bör man därför se efter så att arbetsmiljön och organisationen fungerar bra. Det som de flesta anställda uppskattar är:

 • närvarande och tillitsfullt ledarskap
 • delaktighet och inflytande
 • rättvis och lättförståelig organisation
 • bra och tydlig kommunikation
 • möjlighet till kompetens- och karriärutveckling

Hur mycket skall man lägga sig i?

Det är alltid mer lockande och lättare att presentera möjligheter än att införa skyldigheter. Idag finns det redan så mycket hälsohets kring mat och motion att du inte vill bidra till att tillföra mer. Ger man en möjlighet för anställda att göra hälsokontroller eller träna på arbetstid kanske man förväntar sig att alla skall ta den, men bli inte besviken om det inte blir så. Ibland är människor osäkra inför något nytt. Sakta med säkert kommer personalen hitta in i de nya rutinerna och snart kanske ni alla skippar after work och går till gymmet ihop istället!

Flyttfirma Stockholm - välj rätt företag

21 dec 2021

Fler och fler inser värdet av professionell hjälp i samband med en flytt i Stockholm. Detta av flera olika skäl. Dels så handlar det om bekvämlighet, dels så handlar det om att det kan vara svårt att få ihop tillräckligt med folk för hjälp med flytten och dels så handlar det om det rent ekonomiska.

I och med att man numera kan använda Rut-avdraget för en flyttfirma i Stockholm så blir kostnaden ytterst överkomlig. Du kan, genom detta, konkret dra av 50 % av kostnaden för arbetet och där summan dessutom redan är dragen på den faktura du erhåller.

Man ska även veta att Stockholm är en svår stad att flytta inom. Trafiken ställer till det och likaså det faktum att exempelvis parkeringar kan vara svåra att hitta samt en uppenbar stöldrisk som finns - vågar du lämna ditt bohag i en öppen bil? Allt detta gör att en flyttfirma i många fall blir ett givet val.

Här skulle vi emellertid vilja sätta upp ett varningens finger. Det finns en stor skillnad mellan olika flyttföretag i Stockholm och många av de som erbjuder flytthjälp har inte den kompetens som krävs. Väljer man fel så kan man få betala ett högt pris och tyvärr så har man också sett hur privatpersoner hamnat i väldigt prekära situationer i samband med sina flyttar. Saker har gått sönder, föremål har försvunnit och kostnaden har blivit högre än vad man först avtalat om. Valet av flyttfirma bör ske med större omsorg och vissa kriterier måste man fokusera på. Att enbart stirra sig blind på priset är något som kan straffa sig.

Så hittar du rätt flyttfirma i Stockholm

Priset är naturligtvis viktigt, men vi anser att de flesta flyttföretag erbjuder en ganska likvärdig prisbild och att skillnaderna inte är så stora. Att betala några hundralappar extra för en säker flytt är definitivt en investering. Vi tänkte här rada upp några tips kring hur du ska säkerställa kvalitet hos den firma du planerar att anlita för din flytt. Enligt följande punkter:

 • Tillstånd. Har flyttföretaget trafiktillstånd? Om detta saknas så får man, enligt lag, inte bedriva en flyttverksamhet. Det här går snabbt att kontrollera och säkerställa. Samma sak gäller för försäkringar. Vad händer om någonting går sönder i samband med flytten? Du ska erbjudas trygghet. Ett tips är även att kolla med ARN om företaget finns med på den svarta lista de publicerar. Även Skatteverket och Kronofogden kan vara bra att kontakta.
 • Erfarenhet. Hur länge har man varit verksamma som flyttfirma? Erfarenhet borgar för en säkrare och effektivare flytt. Har de anställda arbetat länge ihop så skapas en miljö där alla vet vad som ska göras och där flyttarna blir bättre. Många av de mer oerfarna flyttfirmorna använder sig av personal som bara är ute efter snabba påhugg. Flyttarna brukar också bli därefter.
 • Referenser. Hur många nöjda kunder har man? Vilka omdömen finns på nätet? Referenser är viktigt inom alla branscher, men inom flyttbranschen så spelar dessa än en större roll. Se alltid till att du får en möjlighet att ringa tidigare kunder. Finns inga sådana? Då är det läge att gå vidare och hitta en annan flyttfirma.

Hur bör sexuella övergrepp på en arbetsplats hanteras?

22 nov 2021

Om det var någonting som blev tydligt i samband med Metoo-rörelsen så var det att ingen bransch var fredad. Oavsett om det handlar om restaurang, butik, kontor, bygg eller exempelvis skola så kom tydliga exempel fram där kvinnor visade att de blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Det här blev en ögonöppnare hos många chefer och för många så började en väckarklocka ringa: vad kan vi göra för att bli bättre?

Många kvinnor har genom åren vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier på den egna arbetsplatsen, men det är först nu - i och med sagda Metoo - som man ser hur pass utspritt detta problem är. Och: det är först nu som folk öppnar sina ögon och vågar sätta ned foten. Arbetsgivare har ett ansvar och att det exempelvis förekommer sexuella trakasserier inom personalgruppen är oacceptabelt. Frågan är hur man ska hantera sådana? Inom lagarna för diskriminering så ska man som arbetsgivare direkt vid misstanke om sexuella trakasserier börja utreda ärendet. Man ska, kort sagt, se över om det stämmer och man ska vidta åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Det spelar ingen roll om det handlar om verbala, fysiska eller icke-fysiska - som exempelvis skicka bilder med pornografiskt material - trakasserier: man ska vidta åtgärder och få detta att upphöra. Det ansvaret gäller även utanför arbetsplatsen och bortom de arbetstider som de anställda har. Att man tar hjälp av HR-avdelningen är viktigt - och lika viktigt är att de berörda parterna informeras om att en utredning äger rum.

Skulle utredningen visa att de de facto har funnits sexuella trakasserier så har man mandat att varna, omplacera eller säga upp den skyldige. Man ska även se till att följa upp ärendet och se att allting upphört. En annan viktig del är att man säkerställer att den drabbade inte blir utfryst av övriga arbetsgruppen. Vilket tyvärr inte alls är ovanligt.

Våldtäkt och sexuella övergrepp - stötta offret

Skulle det handla om sexuella övergrepp - exempelvis en våldtäkt - så har man ett polisiärt ärende framför sig. Detta innebär att man som arbetsgivare ska fungera som ett stöd till den drabbade och se till att denne får hjälp med att anmäla och ta saken vidare rent rättsligt. I väntan på exempelvis förhör, åtal och dom så bör den misstänkte inte arbeta. Du som arbetsgivare ska stötta den som drabbats och se till att denne känner sig trygg och omhändertagen på arbetsplatsen. Vilket innebär att den misstänkte kan sägas upp eller bli tjänstledig under tiden.

El av Sol - ett företag på frammarsch

2 nov 2021

Vi står inför en spännande tid där en rad olika frågor måste besvaras. De flesta av dessa frågor kommer att handla om klimat och miljö. Hur kan vi skapa en bättre värld och hur kan vi bromsa den negativa utvecklingen? Många idag känner en oro och vill vara med på en resa mot en bättre miljö och en bättre värld. Med företag som El av Sol så kan den resan bli säker, trygg och dessutom ekonomiskt gynnsam.

El av Sol är ett företag på stark frammarsch. Man erbjuder lösningar inom solenergi och vänder sig till företag, fastighetsägare, lantbruk och exempelvis BRF:er som vill få lägre energikostnader och bli producenter av egen el. Sol av El har lösningar för alla och kan ta ett helhetsgrepp där exempelvis all infrastruktur kring laddning även inkluderas i projekteringen - något som även det är en framtidsfråga för många BRF:er. Vi går mot en tid där elbilen håller på att fasa ut den traditionella bilen med förbränningsmotor.

Genom att anlita El av Sol så får man en stabil, kunnig och erfaren partner som börjar med en planering där en rad olika faktorer spelar in i hur den färdiga lösningen sedan ser ut. Gällande just solceller och solpaneler så är planering extremt viktig: alla har olika behov, förutsättningar och behov. El av Sol kan skapa lösningar oavsett vilka utmaningar man ställs inför.

El av Sol installerar solceller

Redan vid ordet solceller så ryggar många tillbaka. Dels så handlar det om ganska höga kostnader, Dels så handlar det om att man tycker att det är en teknik som ännu är i sin linda. Som ett tredje argument så pekar många på vårt klimat: Sverige är ett land i Norden där en stor del av året innebär mörker. Hur kan solceller fungera här?

Sanningen är den att solceller och solpaneler - rätt installerade - fungerar utmärkt även i vårt nordiska klimat. Vi har lika goda förutsättningar som exempelvis många delar av Tyskland har och el kan produceras även under en kall, krispig vinterdag. Däri finns inga problem och gällande tekniken så finns inte heller där några dubier. Solenergi är en lösning som gör skillnad och som kan göra det redan idag.

El av Sol Nordic AB - lyckade projekt

El av Sol Nordic AB har många projekt bakom sig och kan därmed också visa upp många referenser. Ett av de större projekten man varit med och genomfört handlar om ett samarbete med Rocklunda Fastigheter i hemstaden Västerås.

Rocklunda är ett välkänt område i Västerås och utgör själva aortan i stans idrottande. Totalt handlar det om 15 olika anläggningar - hockey, bandy, gym, ridhus, motionsspår, gymnastikhallar - utspridda på ett 600.000 kvadratmeter stort område. Sol av Energi har tagit fram lösningar som gör att Rocklunda numera producerar en femtedel av den el som årligen förbrukas.

Det gör en enorm skillnad för kostnaderna och - som en följd av att elen som produceras är grön - även för hela miljön. Det, om något, visar vilken kapacitet detta företag besitter. Är din BRF intresserade av att göra skillnad? Kontakta El av Sol Nordic AB.

Digitala skärmar i din butik

24 okt 2021

Tycker du att det är tråkigt att stå i kön i matbutiken? Vill du veta mer om butikens erbjudanden och sortiment? Det är därför som det finns digitala skärmar i butik, som ett komplement.

Ibland kanske du tycker att det är skönt att det är tyst och lugnt omkring dig. Men om det är det som du söker så ska du nog inte gå till en matvarubutik. Alla varor och alla övriga kunder gör att det blir en plats där du istället lätt kan tappa uppmärksamheten, och även glömma vad det är som du ska köpa. Kanske är du den där som alltid har allt i minnet, eller på någon typ av lista. Men även om du är det så kan också du glömma ibland. Kanske gärna det där som du sällan köper, som batterier eller toalettpapper. Då kan det vara bra ifall någon påminner dig.

Reklam eller mervärde med digitala skärmar i butik

När du står där i kön så kan det vara trevligt att få något att titta på och lyssna till. Digitala skärmar i butik är ett koncept som är skapat för dig, och dina likar. Det är skärmar som placeras där du lätt kan ta del av innehållet och inte heller blir störd av det. På skärmen brukar man visa upp vilka erbjudanden som finns just då, och kanske även något som man vill slå ett extra slag för. Men det kan även vara andra lokala företag eller kommunen, som vill synas och skicka ett meddelande.

Chefsrekrytering kan göras på många sätt

24 okt 2021

Att hitta någon som vill bli en bra chef är inte så svårt, men att hitta någon som kan bli det är svårare, då anlitar man konsulter med erfarenhet av chefsrekrytering som upptäcker potential.

Uppfattningen om vad det är att ha ett bra jobb kan ju variera men de som letar efter potentiella chefer kanske har en lite annorlunda uppfattning än mannen i denna historia:

Två gamla bekanta träffas på stan.

 • Vad gör du nu för tiden?
 • Jag har ett bra jobb, jag reser omkring och håller föredrag.
 • Håller du alltid samma föredrag?
 • Ja, i stort sett.
 • Men tänk om folk kommer igen då?
 • Det gör de inte…

Uppfattningen om vad det är att göra bra ifrån sig och vara motiverad skiljer sig ju avsevärt från person till person. Det man under en anställningsprocess vill få tag på är kanske någon som tänker mer på företagets bästa än på sin egen bekvämlighet. Här kommer en pålitlig chefsrekrytering in i bilden.

Chefsrekrytering handlar om att hitta just den personen till ett företag

Det finns många som har utbildat sig för att få den chefslön och de förmåner som ett jobb skulle kunna innebära. En fin utbildning och ett imponerande CV betyder inte att de är lämpade eller att företaget skulle gynnas av rekryteringen. En erfaren rekryterare kan se skillnaden och vet vad som kännetecknar en ledare som kan skapa motivation och god stämning. Nöjda anställda är en av de faktorer som präglar och skapar ett framgångsrikt företag.

Kan arkitektur bidra till ett blomstrande näringsliv?

24 okt 2021

Kan arkitektur bidra till ett blomstrande näringsliv? Givetvis. Genom genomtänkt arkitektur så kan man få invånaren och turisten i en stad att känna ett köpsug. Det är också med sådan tanke städer planeras: man vill skapa vissa platser där en stor genomströmning av människor sker dagligen - platser som blir givna ställen för möten och dit man beger sig för att se folk och träffa andra. Torg, exempelvis, är exempel på sådana platser.

Man talar inom handeln om A, B och C-platser. Detta förklarar en hel del. A-platser är sådana som ofta ligger vid huvudgator och som har en stor genomströmning av folk. Att exempelvis ha en butik på en A-plats ger perfekt exponering och per automatik kunder som fattar intresse för de produkter man säljer.

B-platser å sin sida är de som ligger på tvärgator. Hyran är betydligt lägre än på A-platserna, men exponeringen blir också avsevärt mycket sämre. Här kan man ofta se att kunderna har bil och inte sällan så finns butiker för lite mer speciella produkter placerade längs dessa platser.

C-platser och C-lägen å sin sida är ofta placerade utanför stadskärnan och kunderna söker aktivt upp dessa för att handla. Det stora arkitektoniska kravet och utmaningen vid sådana lägen är att tillgodose behovet av parkeringsplatser.

En arkitekt i Stockholm får tänka om

Så här har det sett ut i nästan alla svenska - och globala - städer. De mest attraktiva butikerna placeras längs med huvudgatorna och arkitekten och stadsplaneraren vet redan på förhand att just dessa gator och platser kommer att vara attraktiva. Drottninggatan i Stockholm är ett tydligt exempel på en sådan gata. Avenyn i Göteborg en annan: platser som har en inneboende puls och där saker och ting tenderar att hända.

Men, vi har också alla hört talas om butiksdöden. I och med att handeln idag har kommit att ändra form så har också placeringen på en butik kommit att bli mindre viktig. Varför betala så dyr hyra när kunderna ändå väljer att köpa produkterna via nätet? Fler och fler söker sig istället till både B- och C-lägen för sina olika butiker och affärer. Som arkitekt i Stockholm blir detta en utmaning: hur kan man planera staden så att det finns en puls - även om butikerna väljer att flytta till andra, mindre och billigare, lägen i och utanför staden?

Gallerior - men i centrala Stockholm

En annan utmaning ligger i galleriorna. I Stockholm och andra större städer i Sverige så finns det väldigt många större gallerior utanför tullarna och här kan exempelvis Barkarby, Mall of Scandinavia och Kungens Kurva nämnas. Hur parerar man detta och finns det någonting en arkitekt i Stockholm kan göra för att locka kunderna tillbaka till city?

Lösningen har faktiskt varit en slags hybrid. Man har kvar de A-lägen som tidigare varit givna för butiker att hålla handel i. Men, numera så har man placerat gallerior inne i dessa. Mood, Hornstull, Liljeholmen… Listan kan göras lång, men det ger bra ledtrådar om hur man idag arbetar. Kunden är, om uttrycket tillåts, latare än förr. Man vill ha allt på samma ställe och man vill kunna handla, fönstershoppa och äta utan att behöva springa runt halva Stockholm.

Det är sorgligt på ett sätt, men samtidigt hoppingivande. Butiksdöden behöver inte vara ett faktum, det är bara det att butikerna bytt skepnad och seglar under galleriornas flagga.

Företagshälsovård Uppsala - stora mervärden

8 okt 2021

Att som företag agera preventivt är något som kan spara mycket pengar - och samtidigt bidra till ökad trivsel, en bättre arbetsmiljö och anställda som presterar bättre. Företagshälsovård i Uppsala kan vara ett sätt att komma till bukt med problem på ett tidigt stadium.

Ett välmående företag handlar mer än om att det bara syns i bokslutet. Det handlar om att de anställda ska vara friska, må bra, trivas på jobbet och därigenom också bidra till just det positiva bokslut man vill presentera. Detta över tid och inte bara för stunden. Att boka tid för företagshälsovård i Uppsala ger dig som företagsledare tydliga svar om hur pass friskt - eller sjukt - ditt företag är. Diagnosen kan sedan användas för att förändra, justera och förbättra. Genom detta kan du och ditt företag ta nästa steg.

Vad innebär företagshälsovård i Uppsala?

Företagshälsovård i Uppsala innebär att man som företagare köper ett paket. Hur paketet i fråga ser ut är ytterst individuellt, men man kan se att de flesta väljer en mer långsiktig lösning där exempelvis regelbundna kontroller av de anställdas hälsa sker inom givna intervaller. Detta är en viktig del av företagshälsovård. Det första besöket där man exempelvis, rent fysiskt, mäter blodvärden, tar urinprov, kollar blodtryck och går igenom varje individs fysik kommer sedan att följas upp av fler besök och fler undersökningar: allt i syfte att se en förbättring.

Det mentala prioriteras också i samband med en hälsoundersökning. Många idag - inte minst som en följd av den arbetsmiljö man erbjuds - mår dåligt. Stress, press och omänskliga krav gör att många dukar under. Detta bär enorma kostnader för både företag, för samhället i stort och - naturligtvis - för den som drabbas.

Genom företagshälsovård och enskilda samtal så kan man snabbt identifiera brister på en arbetsplats och agera förebyggande. Det gör att man kan ändra på toxiska kulturer, sämre arbetsutrustning och skapa en miljö där de anställda mår bättre. Det handlar om en ren investering - både på sikt och för stunden.

Friskvård, kostrådgivning och massage - företagshälsovård i Uppsala ger allt

Att de anställda mår bra är nyckeln till en framgångsrik verksamhet - oavsett vilket område det handlar om. Olika arbetsplatser har olika typer av problem och företagshälsovård i Uppsala anpassas också av den anledningen individuellt. För vissa arbetsplatser och anställda kan fokus ligga på rörelse och friskvård. Vi arbetar mer stillasittande idag och genom att aktivera kroppen så kan många framtida problem och sjukskrivningar förebyggas.

Kost är även den något som prioriteras inom företagshälsovård. Många äter sämre mat och stressar då man väl äter. Genom att skapa förändringar inom detta och genom att den enskilde individen ges nycklar till bättre kost så kan också ett ökat välmående skapas.

Ser man till välmående så är även exempelvis massage något som kan erbjudas. En anställd kan få massage någon gång i månaden och därigenom också få en mer välmående kropp utan arbetsrelaterade krämpor och där även det mentala får sig en välbehövlig boost. Företagshälsovård handlar om att identifiera problem och erbjuda lösningar. Det tjänar alla på i det långa loppet.

← Äldre inlägg