Fastighetsboxar gör skillnad

Dags att uppgradera er BRF och skapa en mer behaglig atmosfär för medlemmarna? Med hjälp av fastighetsboxar så kommer ni att få en investering som dels förenklar vardagen, men som dels också för med sig en massa andra fördelar.

Fastighetsboxar har under senare år kommit att bli en storsäljare hos BRF:er och fastighetsägare och detta har inte skett av en slump. Med denna lösning slipper de boende en massa spring i trapphuset och man slipper själv springa runt och hämta paket hos en massa olika postombud. Det skapar en bekväm, enkel vardag - men det är långt ifrån den enda fördelen.

Kombinera fastighetsboxar med säkerhetsdörrar

Fastighetsboxar kan med fördel kombineras med en annan investering som stavas säkerhetsdörrar. Många BRF:er har kvar gamla ytterdörrar där ett brevinkast finns. Givet är att man måste få posten på något sätt, men genom att byta till fastighetsboxar så blir detta inkast onödigt.

Brevinkastet fyller en funktion, men det har också en massa nackdelar som kommer på köpet. Dels så är det en svag punkt för inbrott. En tjuv kan enkelt och med hjälp av olika redskap öppna en dörr genom brevinkastet och ta sig in i en lägenhet. En säkerhetsdörr blir omöjlig att dyrka upp och den blir lika omöjlig att forcera med våld.

Säkerhetsdörrar stänger ute eld och rök

En annan svaghet som kommer av en dörr med ett brevinkast är att brandfaran. Rök tar sig in i lägenheten via inkastet och utgör en livsfara. Detta förebyggs av en säkerhetsdörr som även - tack vare de robusta konstruktionen - håller emot elden under en lång tid. Det handlar om värdefulla minuter som i slutändan kan rädda liv om en olycka är framme.

En tredje fördel med kombinationen av säkerhetsdörrar och fastighetsboxar handlar om ljud och reducering av buller. Allt detta stängs effektivt ute och det innebär att grannsämjan blir bättre: man störs inte av fotsteg i trappan och man hör heller inte exempelvis musik från grannarna. Det är en positiv aspekt av att uppgradera till säkerhetsdörrar och fastighetsboxar.

Fastighetsboxar för alla typer av fastigheter

Passar då fastighetsboxar hos er och i era fastigheter? Vi skulle, utan att veta hur dessa ser ut, säga ja på den frågan. Fastighetsboxar kan nämligen skräddarsys både vad gäller mått, storlek, färg, form och utformning. Ni kan således hitta fastighetsboxar som passar en väldigt liten hall - eller en större sådan - och ni kan utan tvekan hitta en modell som gifter sig med den arkitektoniska stil som finns i fastigheten.

Det är bara att leta efter rätt leverantör och låta tillverkaren se över vilka alternativ som passar bäst utifrån era förutsättningar, krav, behov och önskemål.

Just tillverkare är en viktig fråga där vi skulle säga att ni tjänar på att välja svensktillverkade fastighetsboxar. Dels så innebär detta en garanterat god kvalitet och dels så innebär det också en enklare väg både till installation och leverans. Dessutom så ger det er också en värdefull kontakt inför framtiden och för exempelvis underhåll och service.

16 Jun 2023