Förbjud inte alla plastprodukter

Samtidigt som man minskar användandet av plast så bör man inse att många plastprodukter verkligen förtjänar sin existens. Dessa gör mer nytta än skada.

Plast har fått dåligt rykte nuförtiden. I många fall är det tyvärr oförtjänt – fördelarna med plast är ofta större än nackdelarna. Det finns många plastprodukter som verkligen förtjänar sin existens och som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet.

Ta en sådan sak som livsmedel. De steg i produktion och handel som framförallt bidrar till klimatpåverkan är själva odlingen och framställningen av livsmedlen. Transporterna och framställningen av förpackningsmaterial har inte alls lika stor inverkan. Faktum är att plast som förpackningsmaterial gör att många livsmedel får förlängd hållbarhet. Plasten bidrar därmed till minskad klimatpåverkan, eftersom matsvinnet minskar. Att slänga ett producerat livsmedel är det sämsta man kan göra.

Plastprodukter skyddade under pandemin

Under coronapandemin så gjorde dessutom plastmaterial och plastprodukter stor nytta i att minska smittspridningen. Tänk bara på alla visir som skyddade de känsliga äldre på vårdboenden och sjukhus. Och alla plexiglasskivor som minskade smittospridningen i samband med mötet mellan människor i handel och på serviceinstitutioner. Där var verkligen plasten bra att ha.

Visst bör vi dra ned på användningen av plastprodukter av engångstyp, alltså sådant som plastpåsar, plastbestick och sugrör. Det är skrämmande att se hur den typen av produkter samlas som flytande öar i världshaven, utan att brytas ned inom rimlig tid. Men tyvärr blir det, såsom så ofta, ett överslag i reaktionerna. Plötsligt finns det de som vill förbjuda all plast. Det är varken rimligt eller smart.

Hitta mer kring plastprodukter på denna sida: https://www.plasticprodukter.se/ 

16 Mar 2023