Expandera ditt företag genom att hyra en tomt i Stockholm

Om du märker att det finns möjlighet för ditt företag att växa men tycker det är för tidigt att investera i ett markköp kan du hyra en tomt i Stockholm.

Det är alltid spännande när ett företag börjar få luft under vingarna. Försäljningssiffrorna stiger, man behöver anställa mer personal och det börjar bli ont om plats i lokalerna. Men de som har varit med ett tag vet att försäljningen kan börja sjunka lika snabbt som den stigit.

För att inte skaffa sig en för stor kostym är det därför många företag börjar med tidsbegränsade anställningar och accepterar att det är lite ont om utrymme. När smärtpunkten är nådd blir det ändå nödvändigt att se sig om efter nya lokaler eller uppställningsplatser. Alternativet att hyra tomt blir då den perfekta lösningen.

Du kan hyra tomt i närheten av Stockholm utan att förbinda dig för en längre tid

Det finns många alternativ på inhägnade tomter att hyra i närheten av Stockholm. Behöver du bara en trygg uppställningsplats för maskiner och fordon kan du hyra en grusad eller asfalterad yta. Skulle det vara bra med en arbetsbod i anslutning till parkeringen så finns det också tomter med el, vatten och avlopp.

Att hyra tomt i Stockholm är ett tryggt alternativ eftersom du i lugn och ro kan se om ditt företags expansion håller i sig. Fortsätter utvecklingen framåt kan det ändå vara bra att stanna kvar och hyra. Området är tryggt och bevakat och du slipper tänka på snöröjning eller annat underhåll.

14 Aug 2023