Jurister kan hjälpa till med arbetstillstånd

Jurister arbetar inte bara med brottmål och tuffa konflikter. Vissa juristbyråer är inriktade på andra frågor, exempelvis ärenden gällande arbetstillstånd.

Många som sett för många advokatserier på TV tror att jurister enbart arbetar med tuffa fall. Företrädesvis brottmål av den tuffare sorten. Detta är inte sant. I Sverige finns det specialiserade jurister inom de flesta områden, vilket är tur för väldigt många människor. Arbetstillstånd är exempel på ett sådant område.

En jurist som specialiserat sig på arbetstillstånd vet vad som krävs för att hjälpa en person att få arbeta i Sverige. Hen känner till alla regler och vet vad Migrationsverket kräver för att utfärda arbetstillstånd. På så vis kan dessa jurister hjälpa privatpersoner, men också företag, som önskar anställa icke EU-medborgare.

Lång och krokig väg till arbetstillstånd

Det kan vara en lång och bitvis svår väg att få till ett arbetstillstånd. Ofta krävs kompletterande uppgifter som privatpersonen eller företaget kanske har svårt att gräva fram eller begära ut. Det händer även att det krävs tolk för att hjälpa den sökande att förstå information från Migrationsverket. Även detta kan en jurist med kompetens inom arbetstillstånd hjälpa till med.

Ibland tar det flera månader att få till ett arbetstillstånd. Denna väntetid kan dock förkortas avsevärt med hjälp av en specialist på arbetstillstånd. Kort väntetid står ofta väldigt högt på önskelistan för den som står beredd att börja ett nytt arbetsliv i landet Sverige, och därför väljer fler och fler att tidigt söka hjälp av specialister på arbetstillstånd.

16 Mar 2023