Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 •  
 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 3

Här hittar du företagens ekonomiska siffror gratis (och mot betalning)

11 mar 2019

Är du intresserad av hur de gårtryckeri för grannens företag? Kanske vill du kontrollera att hantverkaren du tänkt anlita har god ekonomi eller bara vill jämföra ditt eget företags ekonomiska utveckling mot dina konkurrenters. Då kan Allabolag.se och Ratsit.se användas.

I detta exempel kommer vi att söka information om ett specifikt tryckeri som ligger i Solna. Samtlig information som nämns kan hittas på de nämnda informationssidorna. Det har kontrollerats just mot ett tryckeri som ligger i den stadsdelen i Stockholm. Däremot har sifforna ändrats för att inte företaget ska känna sig utpekad i detta exempel.

Allabolag.se – information och kontroll

På Allabolag visas det ekonomiska resultatet för tryckeriet under de senaste fem åren. Detta utifrån omsättning samt resultat efter avskrivningar. Genom att klicka på ”Bokslut & Nyckeltal” ges fördjupad information kring företaget. Detta med resultaträkning, balansräkning samt skulder och eget kapital.  Via exempelvis nettoomsättningsförändring kan man se hur företaget utvecklats sista åren.

Ska du beställa ett jobb för ett mycket stort belopp och vill jämföra flera tryckerier i Solna så bör en kontroll ske på Allabolag. Genom denna kontroll ses snabbt om företaget är stabilt vilket därmed minskar risken för kommande konkurs.

Det går även att se på vilken adress i Solna som tryckeriet ligger, dess kontaktuppgifter och vilka personer som äger företaget.

Extratjänster

Innan man knyter ett längre kontrakt med ett företag finns alltid fördelen att kontrollera dess ekonomiska situation. Det går bland annat att köpa kreditupplysningar via UC på olika nivåer för att få ytterligare och fördjupad information.

Ratsit – med fokus på ekonomi

Även på Ratsit ser man snabbt var i Solna som företaget kan hittas. Detsamma gäller med organisationsnummer och kontaktuppgifter. Till viss del liknar det alltså Allabolag. Men här finns ett lite större fokus på företagens ekonomi.

Undrar du om tryckeriet har anmärkningar eller skött sina betalningar? Betala 12 kr för anmärkningskollen.

Undrar du om hur deras resultat, balansräkning m.m. var för föregående år? Betala 32 kr för en årsredovisning.

Det som är extra intressant här är att man kan se tryckeriets tillväxttakt. I detta fall var det -25% mot föregående år. Detta medan företagets vinstmarginal var -10%. Har man intresse kan därmed andra tryckerier i Solna letas upp och ställas mot denna utvecklingen. Detta sker även delvis på Ratsit.

I detta fall anges att det är 81,6% av samtliga företag i Solna som har bättre vinst per anställd än just detta tryckeri.

Nödvändig information? Ja, innan vissa avtal skrivs bör alltid en bakgrundskontroll göras. I övrigt kan det bara vara spännande att se ett företags ekonomiska utveckling.

Starkare team med personalutveckling

11 mar 2019

Varje arbetsgrupp behöver en tydlig vision för att nå framgång tillsammans. På arbetsplatsen är det viktigt att alla i personalen förstår vad man som individ ska tillföra. Vad man som grupp förväntas göra och varför. Som ledare för ett företag är det viktigt att ge en tydlig och inspirerande vägledning för sin personal. Det flätar samman arbetsgruppen och är till stor hjälp när teamet stöter på utmaningar och motgångar längs vägen. Istället för kaos kan då utmaningar leda till ett intressant nytänkande.

“Ett företag behöver personer som gör skillnad - men det är lika viktigt är att bygga en stark teamkänsla för att levererar goda resultat”

Stjärnor lyser starkast som lag

Ett gäng stjärnspelare bildar automatiskt inte ett vinnarlag på fotbollsplanen och det samma gäller i yrkeslivet. Ett företag är självklart beroende av duktiga individer men det är lika viktigt är att bygga en stark  teamkänsla för att de anställda som grupp ska kunna levererar goda resultat.

Sätt mål som går att mäta

För att utveckla personalen behövs alltså en vision, tydliga mål som gruppen kan jobba tillsammans för att nå. Den som leder företaget vill  kanske vara branschledande inom ett par år. Det är fint mål, men fundera över hur väl det fungerar i arbetet med personalutveckling. En grupp presterar bäst om den får jobba efter tydliga och mätbara mål. Tänk på att ett team inte bara behöver mål, medarbetarna behöver också få känna glädjen av att nå målsnöret då och då.

Det är viktigt att kunna se var på skalan ligger vi just nu? Hur mycket jobb har vi kvar innan vi når vårt gemensamma mål? Ju tydligare mätbara mål ett företag sätter, desto mer effektivt och samspelt blir personalstyrkan.

Viktigt med yrkesrollen

Vare sig du arbetar på ett företag med mycket befintlig personal eller står inför uppgiften att nyanställa måste alla medarbetare i laget få veta sin roll. Roller skapar struktur, tydlighet och trygghet. När de anställda vet sin och andras roller är det lättare att fokusera på sina respektive arbetsuppgifter och enklare att fördela jobbet sinsemellan.

Ett företag som ska nyanställa eller göra omflyttningar i arbetslaget bör ha klart för sig vad man vill uppnå med det. Vad vill du som ledare skapa eller utveckla? Varför är just den utvecklingen viktig? Och på vilket sätt ska de olika rollerna stärka varandra?

En bra arbetsgrupp byggs upp av olika roller där individerna strävar åt samma håll. Alla i arbetslaget ska förstå sin roll och känna att deras bidrag är meningsfullt. Det motiverar personalen att göra sitt bästa och nå företagets uppsatta mål. Det ska vara kul att jobba tillsammans och nå målen!

Fira målen tillsammans

När ett företag arbetar med personalutveckling är det viktigt att de individuella olikheterna används som en styrka. För att sätta ihop ett bra arbetslag behövs ofta olika typer av personligheter. Det är det som ger teamet bra balans och möjlighet att utvecklas tillsammans.

Med tydliga roller och tydliga mål är det lättare att rikta verksamheten. På vägen mot det stora målen kan det vara klokt att sätta delmål. Det ger ofta personalen en uppmuntran längs vägen och ökar motivationen.

När ni har nått era uppsatta mål, eller mätat och ser att ni nått delmål, är det viktigt att fira framgångarna tillsammans. Det ökar lusten att fortsätta jobba tillsammans och stärka teamet.

Få inspiration och ny energi av en inspiratör!

27 feb 2019

Finns det inspiratörer? Svaret är ja, det finns. Det finns människor som inte arbetar med annat, än med couchning av företagsledare. Eller couchinign av coucher, av tränare till idrotten eller till privatpersoner. Det handlar inte så mycket om att instruera hur någon ska träna någon för att bli bättre, det kan handla om hur någon mentalt, ska tänka, förändras och fungera för att nå de mål man har med sitt liv, sitt företag eller sitt idrottande.

Ta en idrottande man eller kvinna, som exempel. Det kan nästan kvitta hur snabb man är på att springa, cykla, hoppa eller slå bollar, om man har fel inställning till det man gör. Ta exemplet med det svenska landslaget i Japan, under ett OS för ett antal år sedan. Många i det svenska landslaget gjorde otroligt dåligt i från sig. Inte för att de var sämre idrottsmän, eller kvinnor, utan för att det som de tänkte hindrade dem från att prestera så bra som de egentligen var.

Tanken har stor makt över oss

Alltmer har vi börjat inse hur stor makt som tanken har över oss. Om vi tänker att det inte går att genomföra, då går det garanterat inte att genomföra det, vad de nu är som man egentligen vill. Dels beror det på att om man bestämmer sig för att det är omöjligt, då tar man inte ens reda på vilka möjilgheter som finns att genomföra det man egentligen önskar. Dels beror det på att man låser sig vid tanken på att det är omöjligt. Varje gång man närmar sig lösningen av frågan, tolkar man allt i den väg som man på förhand har bestämt sig för.

Tänker man i stället att allt är möjligt, börjar man genast ta reda på vilka möjligheterna är. Man letar efter möjliga vägar att gå. Finner man sedan hinder för att uppnå det man önskar, ser man till att undanröja de hinder som finns och arbetar hårt för att komma till rätta med problemen. OM man tänker att det ska gå vägen, kommer man också att arbeta för att det ska bli möjligt att genomföra det. Tanken styr oss, hur vi ser på saken, hur vi löser problem som hindrar oss och hur vi tolkar det som händer runt omkring oss. Ibland kan vi behöva få någon utifrån som påverkar oss, i rätt riktning för att vi ska utvecklas i önskad riktning. Så kan en inspiratör hjälpa en. Då kan man till exempel anlita en sådan inspiratör som kommer och håller en inspirationsföreläsning. Här kan du läsa mer om det: http://www.inspirationsföreläsare.nu.

Starta företag med mikrolån?

17 feb 2019

Om nu ingen visste det förut, så bör det sägas igen. Det lönar sig att starta ett företag som ger mikrolån. Många företag ger redan nu ut "snabblån" och "sms-lån" men med fruktansvärda räntor på 150 procent och liknande. Man betalar alltså mycket mer än vad man någonsin lånade. Men ska man stå sig i konkurrensen gäller det att ge mikrolån men med bättre ränta. I stället kan förseningsavgiften ha en ränta på närmare 100 procent. För alla som är nogranna och ordentliga så ska lånet inte kosta 150 procent i ränta, däremot bör alla som är slarviga, eller mindre nogräknade, få en förseningsavgift som är saftig nog att avskräcka från att inte betala tillbaka pengarna.

Det finns lån helt utan ränta

Det finns lån som man kan ta, och slippa betala ränta. De kallas JAK-lån. JAK står för Jord, Arbete och Kapital och strtaddes redan 1965. Idén kommer från Danmark som hade en JAK-bank redan 1931. JAK består av medlemmar, som alla lånar ut till varandra, och när du betalar tillbaka pengarna, får den som har lånat ut sina pengar, tillbaka dem. På det sättet ser ekonomin till att inte bara gå i några få människors fickor. I stället hjälper JAK-banks medlemmar till att hjälpa varandra. Det finns ju till exempel muslimer, och andra, som inte vill betala ränta, då det är förbjudet enligt Koranen. För alla dem är JAK-bank ett sätt att kunna slippa betala räntan som de inte får enligt Koranen. Men det finns givetvis andra som inte heller vill betala ränta till en fet bank, som sedan inte ger någon ränta tillbaka på sina konton.

Det behöver du

Du behöver kapital och verktyg för att kunna kräva tillbaka pengarna, såsom en indrivningstjänst, som ser till att både driva in dem, få kunderna att betala och ser till att soliditeten och pengakassan inte sinar. Det finns nämligen många som kan komma att behöva låna pengar, till operationer (inom skönhetsbranschen) till villabygge, eller renoveringar. I stället ta av studielånet till körkort, skulle ungdomarna kunna låna av dig. Då kan de behöva en borgenär, till exempel en mamma eller en pappa, eller en äldre släkting som går in med borgen för den ungdom som behöver låna till ett körkort. Det kostar en del att ta körkort. Sammanlagt kan det ta mellan 20.000-35.000 kronor att ta ett körkort. Det är ganska mycket pengar för den som inte har någon stadig inkomst. 

Intresserad av att ta körkort? Läs mer om olika körlektioner och vikten av att öva på halkbana i Stockholm på: http://www.halkbanastockholm.biz.

Bakgrundskontroll – Krav för att få vissa jobb

5 feb 2019

De flesta arbetsgivare gör en bakgrundskoll innan de anställer en person. Däremot är det extremt olika hur stor kontroll som sker. Är det arbete inom försvaret eller säkerhetspolisen är kraven och kontrollerna rigorösa men även om du söker jobb inom skola, förskola eller bank sker bakgrundskontroll.

När genomförs bakgrundskontroll?

Kontrollen genomförs i slutet av rekryteringsprocessen. Om det kommer in 15 ansökningar till en tjänst finns det ingen orsak att företaget ska behöva lägga ner tid på bakgrundskontroll på alla dessa. När det däremot bara ett par kvar i processen är det vanligare att kontrollen sker.

Vad innebär bakgrundskontroll?

Generellt används information från öppna källor så som Skatteverket, Kronofogden och högskolor. Därmed kan exempelvis en verifiering ske på det CV som skickats in. Har verkligen personen gått den skola som uppges? Har personen den erfarenhet som nämns osv? I detta fall handlar det om att kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer mot verkligheten.

Varför sker en bakgrundskontroll?

I vissa fall finns det lagar som kräver att en bakgrundskontroll ska ske. Ett exempel på detta är att anställda inom barnomsorg alltid måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Detta är däremot ett mycket lågt krav i förhållande till vad vissa andra företag ställer på sina kommande anställda.

Vilka gör kontrollen?

I vissa fall är det företaget, som personen söker jobb hos, som gör bakgrundskontrollen. Är det ett mycket litet företag är det till sannolikhet ägaren som gör detta. Större företag kan ha egen avdelning men ett alternativ är att anlita externa företag som enbart jobbar med olika slags kontroller. Dessa företag utgår enbart för öppna och officiella register och sammanställer detta till kunden. Det kan därmed delvis jämföras med UC även om UC enbart jobbar mot ekonomisk sammanställning.

Kan jag tacka nej till en bakgrundskontroll?

Om ett företag kontaktar dig och säger att de kommer göra en bakgrundskontroll kan du tacka nej till detta. Men eftersom det är grunden för att få en anställning kommer det även kunna innebära att du inte längre kan få den tjänst du sökt.

Får jag veta vad kontrollen visar?

Det varierar. En del företag som gör bakgrundskontroller visar alltid upp vad man kommit fram till för personen som kontrollen genomfördes på. Andra ger detta enbart till uppdragstagaren. Om ett arbete söks inom försvaret kan man exempelvis få veta att man inte fått tjänsten på grund av bakgrundskontrollen – men inte vad specifikt som stoppat anställningen.

Läs mer på https://2secure.se.

När du har slut på idéer om event

31 jan 2019

Som företagsledare eller verksamhetsledare kan det ta slut på idéer när man väl har hittat på en hel del olika event och aktiviteter som ska få fart på verksamheten och förbättra samarbetet mellan människorna på ett företag. När man har arrangerat bowling, brännboll och olika lekar och gruppaktiviteter till leda, kanske man vill hitta på något tillsammans. Helst kanske man inte vill ta med hela gruppen på luftballongsfärder, segling eller fjällvandringar. Det kräver stora resurser. Men samtidigt vill man låta personalen lära sig något nytt och göra sådant som de inte har gjort förut. Då kan en vinprovning vara ett mycket mindre kostsamt event och samtidigt låta personalen göra nya saker.

Vinprovning som man kan göra i Stockholm

Man behöver inte åka långt för att få vinprovningen. Det är lätt och behändigt att ordna med en vinprovning för hela företaget. Man erbjuds att äta tillsammans och får smaka på olika rätter som passar bättre och sämre med olika viner. På så sätt ser man till att alla lär sig för det första att känna olika smaker, bli medveten om vad saker och ting smakar, vad som passar ihop och vad som inte passar tillsammans alls. Det är stor skillnad att äta en lagrad ost med ett sött vin, eller äta en kryddig korv med ett lätt och vitt vin. Vinerna smakar olika med färska bär och frukt, eller till rökt kött och gravad lax. Allt det som passar och inte passar ihop är något som deltagarna får lära sig under en vinprovning.

Därför är event viktiga och förbättrar lönsamheten

Varför är event viktiga för ett företag? Varför ska man satsa på detta? Det finns inga vetenskapliga fakta om att det förbättrar lönsamheten på ett företag. Däremot finns det empiriska fakta som många företags- och verksamhetsledare kan intyga, om att atmosfären och samarbetet har blivit bättre sedan man gjorde ett event tillsammans. Det händer något med människor som inte bara ser varandra på jobbet, utan som lär känna nya sidor hos varandra. Det är viktigt att inse att man inte är den person som man visar upp på arbetsplatsen, utan att man är någon annan utanför. Det är få människor som umgås på fritiden tillsammans och därför är det inte många som lär känna varandra på annat sätt än på jobbet. Lär personalen känna varandra och förstår varandra bättre blir det lättare för dem att samarbeta med varandra. Här kan du läsa mer: http://www.vinprovningföretagstockholm.se.

Företagsrekonstruktion – en lösning om ditt företag börjar gå dåligt

25 jan 2019

Att starta och driva ett företag blir för de flesta en berg-och-dalbana. Det finns nästan inget företag som startar från scratch och inte med jämna mellanrum drabbas av svackor och ekonomiska svårigheter. Det kan bero på allt möjligt; en allmän lågkonjunktur, sjukdom, svårigheter att göra rätt investeringar för att företaget ska växa och så vidare.

För de flesta brukar det lösa sig efter några månader, men om man kommer efter med skulder är det lätt hänt att man hamnar i en nedåtgående spiral som man till slut inte vet hur man ska kunna ta sig ur. Det företag som inte kan betala löpande skulder och inte anses kunna ta sig ur situationen inom en snar framtid bedöms på juridisk svenska vara på obestånd. Ett företag som hamnat på obestånd har två möjliga vägar att gå: konkurs eller företagsrekonstruktion.

Konkurs – företaget upphör och skulderna skrivs ner och fördelas

Det är tingsrätten i den kommun företaget är skrivet i som beslutar om konkurs. Ett företag ska sätta i konkurs om antingen företagsägaren eller en borgenär begärt det. Vid en konkurs tillsätts en konkursförvaltare av tingsrätten, som har i uppdrag att reda ut företagets skulder. Det vanligaste är att konkursförvaltaren sammankallar borgenärerna till ett sammanträde där de får framföra vilka fordringar de har på företaget. Konkursförvaltaren föreslår sedan ett så kallat ackord, en nedskrivning av skulderna där alla borgenärer får en procentuell del av sina fordringar betalda. Till sist avvecklas företaget.

Konkurs är ett ord som många förknippar med katastrof, men faktum är att det för en del företagare blir slutet på en period av oro, stress och ångest. Man känner att man gjort allt man kunnat för att få företaget att flyta och ett konkursbesked och en nedskrivning av skulderna blir ett sätt att sätta punkt. Samtidigt blir allt tydligt kring skulder och annat efter en tid då man svävat i ovisshet.

Företagsrekonstruktion – ett sätt att rädda företaget genom omstrukturering

Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion kan vara det rätta om tingsrätten, som tar beslutet precis som vid konkurs, anser att företag har en bra affärsidé och borde kunna bli likvida genom en omstrukturering. Ett företag som får genomgå en rekonstruktion blir tilldelade en rekonstruktör, som under processen är den som har beslutsrätt i alla frågor gällande företaget. Rekonstruktören har till uppgift att se om och hur företagets verksamhet kan bibehållas. Kanske behöver man skära ner på vissa verksamhetsområden och bli mer aktiv på andra.

Alla skulder som ett företag har fryses under rekonstruktionen. Fordringsägarna får alltså vänta med att få tillbaka sina pengar tills rekonstruktören föreslår ett ackord, en nedskrivning, som de får ta ställning till. Om fordringsägarna inte accepterar ackordet försätts dock företaget antagligen i konkurs, vilket är ännu sämre för fordringsägarna, eftersom rekonstruktörens arvode alltid ges prioritet efter en misslyckad rekonstruktion och övriga fordringsägare får en mindre summa att dela på.

Vilket ska man välja?

Om ditt företag hamnar på obestånd, men du tror på din idé och vet att om du fick lite stöd skulle du kunna rädda ditt företag, kan du ansöka om rekonstruktion av företaget i tingsrätten. Det tar maximalt två veckor att få beslut om en rekonstruktion, och under den tiden fryses alla skulder i företaget. Om du däremot inte tror att det finns någon realistisk chans att du kan få företaget på fötter igen bör du i stället ansöka om konkurs, eftersom en misslyckad rekonstruktion bara ökar företagets skulder.

Behöver ni bättre chefer på företaget?

30 dec 2018

Vad händer med företag som inte har någon duktig chef? En chef som inte ens bryr sig om att dyka upp på arbetsplatsen? Någon som inte tar tuffa beslut. Någon som inte lyckas motivera sin personal. Eller en person som inte lyckas formulera de mål som företaget har och lyckas heller inte tala om det till de viktigaste människorna. Det finns många exempel på misslyckade ledare, inte minst i politiken. Det som är bra med politiken är den att man alltid genom att rösta, kan få bort de ledare som man inte gillar eller som inte är tillräckligt duktiga. De chefer man har på sina arbetsplatser är svårare att få bort, även om det kanske finns en och annan som önskar sig bättre chefer.

Är det en chef som har viss självinsikt kan de kanske själva inse sina brister, och ha en ödmjuk inställning. Då är det hopp för det företaget. Att ha självinsikt är en av de viktigaste egenskaper en duktig ledare har. Det innebär nämligen att det finns räddning för den ledaren. Det man inte har, kan man till viss del lära sig. Vilka egenskaper är de?

Förmågan att attrahera andra människor

En av de mer naturliga egenskaper som en ledare bör ha, är förmågan att attrahera andra människor. I en grupp med människor är det oftast den som attraherar de flesta i gruppen, som blir ledare. Man måste gilla den som ska vara ledare för gruppen. Som ledare måste man inge förtroende, de andra måste kunna lita på att ledaren vet och kan leda gruppen. Annars går det inte.

Motivera och engagera andra människor

En ledare måste kunna motivera gruppen genom att kommunicera målen för gruppen med människor. En kommunikation måste ske mellan ledaren och den grupp människor som hon, eller han ska leda. Annars springer alla åt varsitt håll och det blir inte mycket av det företaget. Ledaren måste även ha förmågan att kunna lägga på personalen tyglar så att de arbetar och inte börjar göra det som de själva har lust att göra. Det ska vara lagom mängd motivation och "piska" så att alla gör sitt bästa.

Få ledarskapsutbildning

Det som en verksamhetsledare inte har sedan födsel och ohejdad vana, bör man lära sig för att kunna leda ett helt företag. Får man rätt kunskap, lär man sig hur man kan tackla olika problem och lära sig nya sätt som får det resultat som man önskar sig. Här kan du läsa mer om ledarutveckling: https://scmi.se/tjanster/bli-en-battre-chef-och-ledare

Vilka nöjen kan man bjuda på i Stockholm?

24 dec 2018

Den som driver ett företag kan vilja bjuda sin personal på nya nöjen och aktivera hela medarbetarlaget så att kollegiet blir mer sammansvetsat. Det är, om än inte vetenskapligt bevisat, så är det empiriskt bevisat att om man som företag, gör nya saker tillsammans, får man en bättre sammanhållning. Det kan i så fall handla om att göra nya upptäckter tillsammans; lära sig något nytt och framför allt att aktivera sig.

Varför inte göra en gemensam vinprovning?

Här finns det gott om olika alternativ att välja mellan. Man kan göra en ost + vinprovning. Vilkar ostar går ihop med vilka viner? Man kan göra en choklad + vinprovning, och det finns olika slags viner som man kan pröva; såsom ekoplogiska viner, champagneprovning, dessertviner och mer kända och unika viner som man kan prova.

Det som är fördelen med en vinprovning som ett företagsevent, är att ni lär er något nytt. Ni är med om något nytt; får äta nya kombinationer och äter och dricker gott tillsammans. Det som ni lär er blir oftast till trevliga samtal mellan kolleger. Man lär känna varandra på nytt sätt när man inte är på kontoret eller på arbetsplatsen.

Vinprovning är inget man gör på egen hand

Samtidigt gäller det att göra något som man annars inte gör på egen hand; som en vinprovning. Och det är samtidigt något som man gärna lär sig mer om. Om man vill, kan man beställa mat till vinprovningen. Då får man lära sig mer ingående vilken mat och vilka smaker som passar till de olika vinerna. Man lär sig sötma och sälta, och att känna efter vad de olika vinerna smakar. Att lära känna nya smaker innebär att man lär sig känna de viktigaste kombinationerna. Det är inte alla som kan åka på olika vinresor, även om man kanske skulle vilja det. Men att gå en vinprovning är ett sätt att lära känna nya obekanta vinsorter. 

Winea ett svenskt bolag om portugisiska viner

Till exempel finns det Winea som är grundat av en svensk som råkar gillar portugisiska viner och gillar det så mycket att han föreläser om dem och låter alla som vill, testa de olika portugisiska vinsorter som finns på marknaden. Han importerar vinerna och berättar om deras olika smaker och vilken slags mat som passar til dem. Han erbjuder företag att komma till honom – eller så kommer han till företaget för att låta alla som vill lära sig mer om viner. Här kan du läsa mer: http://www.winea.se.

Skapa fest vid invigning av nytt kapitel i företaget

18 dec 2018

När stora saker händer på ett företag är det bra och viktigt att fira det som händer. Att skilja på "vardagen" och festen, i ett företag, är på samma sätt som i ens privatliv. Vi behöver alla både och. Så även på ett företag. Personalen, styrelsen, hela företaget behöver fira ibland vissa viktiga saker, inte bara jul, kick-offer och andra återkommande händelser. Är det så att man behöver hjälp med att arrangera fester, jubiléer och andra viktiga event, är det bäst att anlita en aktör som kan arrangera sådant. Det är mycket att tänka på. Varför inte låta den som är duktig på sådant, göra det jobbet?

Behövs en festfixare?

När man anlitar en "festfixare" är det viktigt att berätta hur man vill ha det, så att den som ska arrangera det, förstår vad som är viktigt för företaget och kan arrangera festen så att den känns som er egen. Alla fester kan göras unika och behöver inte alls påminna om varandra. Är det så att man mest vill bjuda på någon festlighet, roa publiken, bjuda på mat och dryck och ha musik och dans efteråt, kan man det.

Berätta företagets historia

Vill man i stället upplysa dem som kommer till festligheterna om vad som har hänt i företaget och om viktiga händelser där, kan man med hjälp av inspelade filmer berätta företagets historia och om det som man tycker är viktigt. Vill man inte ha en förinspelad film kan man ha bildspel, eller med hjälp av olika skärmar och plakat berätta historien om företaget i en aula så att alla som vill kan ta del av den.

Låt inbjudningkort ge förväntningar

När en festfixare tar hand om förberedelserna, kan man till exempel låta dem bjuda in med särskilda inbjudningskort, som sätter igång förväntningarna hos de inbjudna. De kan sätta nivån för festen och berätta ungefär vad gästerna kan förvänta sig. Beroende sedan på budgeten kan man arrangera mer eller mindre högtflygande festligheter. Här kommer några exempel på överraskningar.

 • Lotta ut en bil – passar bäst på ett bilföretag
 • Ha inspirationstalare – passar bäst på ett sälj/tjänsteföretag
 • Ha stå-upp komiker – passar alla slags företag
 • Ha fyrverkerier – passar alla slags företag
 • Släppa upp luftballonger/duvor –  passar alla slags företag
 • Ha en musikshow  – passar alla slags företag

Vill du anlita en festfixare kan du läsa vidare här.

Behöver du investera i maskiner till företaget?

12 dec 2018

Det sägs att utan företagen stannar Sverige. Det är nu redan 100 år sedan som Sverige tog språnget från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle och från industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, och från tjänstesamhälle till IT-åldern, som egentligen bara är några decennier gammalt. Ända sedan övergången från jordbrukarsamhället till industrisamhället har vi alltmer använt oss av maskinerna för att få någonting gjort. Idag är det datorer som sköter maskinerna som tillverka våra produkter, såsom allt från flygplan, livsmedel till bilar och datorer. En del tror att det är invandrarna i Sverige som tar jobben från de "vanliga" svenskarna, men det är inte invandrarna som snor jobben. Det är datorerna.

Startar du företag idag kommer du med andra ord att behöva köpa in både maskiner och datorer, eftersom det mesta jobbet görs av maskiner och datorer. Det spelar egentligen ingen roll om du arbetar med kapitalförvaltning, inredning eller på något annat tjänsteföretag, du använder ändå datorn i ditt arbete. För att kunna köpa in datorn, mobilen och annan utrustning till ett företag ehöver du kapital. Då kan du behöva låna pengar. Här går vi igenom hur eller var du kan låna det du eventuellt behöver till ett företag.

Banklån från någon av storbankerna

Man kan göra ungefär som man brukar; går till den bank som familjen alltid har anlitat, och som man kanske har sitt bostadslån hos. Man går till sin vanliga bank som man alltid går till och ber om ett lån. Förmodligen får du ett lån, om du kan låna med sin bostad som säkerhet. Om du satsar dina lånade pengar på ett företag som kan ge avsevärt i intäkter blir du förmodligen kreditvärdig och får ditt lån.

Banklån från en mindre bank

Har man till exempel en betalningsanmärkning blir det svårt att låna från de traditionella bankerna. Då kan det vara en god idé att låna från ett annat bolag, men som tyvärr har avsevärt höga räntor på sina lån.

Spara ihop till ett kapital

Har man inte möjlighet att låna, kan man spara ihop till ett startkapital och då har man möjilghet  att köpa in det som man behöver för att kunna driva företaget. Detta sätt är absolut det bästa sättet att hantera sin ekonomi på. Att inte låna för att starta företaget.

Få bidrag från Almega

Du kan även ansöka om att få bidrag från Almega, som ägs av staten. Kan du redogöra för vilka vinstmöjligheter som du har med det nya företaget, har du möjlighet att få antingen låna eller få ett bidrag för att starta ditt företag.

Ska du starta ett städföretag? Då kommer du att behöva köpa in diverse städmaskiner. Läs mer om dem på: http://sorma.se.

Så kan du starta företag inom entertainment

5 dec 2018

Funderar du på att starta företag och arbeta med sådant som du gillar allra mest? Många lyckas med att starta företag med sådant som de gillar att göra, som de har som hobby eller helt enkelt bara brinner för. Då kan det finnas företag inom nöjebranschen, entertainment, friskvård, kick-off och teambuilding. Det första och kanske viktigaste du bör göra först är att ta reda på hur stor efterrågan är inom det som du funderar på att starta ditt företag inom. Ta reda på hur stor efterfrågan är och hur stort utbudet är. Ju större efterfrågan och desto mindre utbudet är, desto bättre är villkoren för dig som funderar på att starta ett företag inom.

Hur ska du göra praktiskt?

När du väl har tagit reda på detta bör du börja planera för hur du rent praktiskt ska gå till väga i ditt företagande. Behöver du någon särskild lokal för detta? Ska du till exempel starta ett gym, behöver du definitivt en ny lokal, dit du kan bjuda in nya kunder till. De kanske i sin tur behöver både omklädningsrum och dusch. Du kommer att behöva köpa in maskiner och vikter som dina kunder vill kunna använda sig av. Förutom maskinerna bör du ha kompetens genom att antingen du själv har den kompetensen eller att du anställer sådana som har det. Du bör kunna vägleda dina kunder till en bättr hälsa, bättre och större muskler, hur de kan bygga dem eller hur de kan få en bättre motion.

Du kanske vill arrangera företagsevent utomhus?

Funderar du i stället på att arrangera företagsevent, kan du komma att behöva en gård, ute i naturen som du kan utnyttja. Vill du arrangera forsränning är det viktigt att ha kanoter, gummibåtar eller vilka slags båtar man nu vill ta ut personalen på. Sedan är det bara att ta ut grupper med människor och utsätta dem för forsränningen. Sedan kanske de vill bara bastu, äta och dricka gott. Sådant kan man satsa sitt företag och specialisera sig på.

Du kanske vill arrangera paintball som event?

Andra liknande aktiviteter är till exempel paintball. Som event kan det vara ganska underhållande, särskilt om det finns många som gillar uteliv, springa i skogen och gillar tanken på att tävla mot varandra. Man kan även arrangera paintball inomhus. Det viktiga är då att kunna vara i en stor lokal inomhus i så fall. Då är det viktigt att de deltagande får ordentligt med skyddsutrustning så att de inte skadar sig, plus att man behöver färgpatroner och pistoler eller gevär som de deltagande kan skjuta på varandra med. Sedan är det bra att ge de olika lagen olika färger och låta dem sätta igång med skjutandet. Här kan du läsa mer om hur du kan arrangera paintball med ditt företag.

En riktigt snygg kostym krävs i offentliga sammanhang

15 nov 2018

Arbetar du mycket och är en offentlig person i ett sammanhang som har med ditt yrke eller i en roll som förtroendevald? Här tänker vi på alla som har politiska uppdrag, eller som arbetar som VD, marknadsförare eller som representerar ett företag. I sådana fall är man en offentlig person och kommer inte till sammankomsten eller mötet som Kalle Svensson utan kommer dit som representant för företaget, partiet eller till och med för en förening eller organisation. Det är då man alltid bör bära kläder som är representativa. Det duger sällan att komma till det mötet i jeans, urtvättad skjorta eller en gammal klänning. Då bör man komma klädd i kostym eller i en ny klänning. Skorna är också viktiga, så välj dem med omsorg.

Vad är skillnaden mellan en vanlig kostym och en skräddarsydd?

En skräddarsydd kostym är en kostym som är sydd med dig i tankarna ända från det att man har tagit fram tyg, modell, knappar och sytts efter dina mått och önskemål. Som du säkert förstår, sitter kostymen som en smäck på dig, men passar ingen annan än dig. Du får just så breda eller smala axlar som du önskar på den kostymen. Byxorna är just så smala eller vida som du önskar dem. Du får precis den färg och kvalitet på tyget som du vill ha. Du bestämmer hur många eller få knappar som du vill ha på kavajen till din kostym. Till och med slitsen bak på kavajen bestämmer du. Är inte det en skön tanke? Du får helt enkelt en kostym som är gjord bara för dig.

En skräddarsydd kostym inger respekt

En skräddarsydd kostym gör att människor omkring en får en större respekt för en. Det är märkligt vad kläderna säger om oss. Det ger dett första intrycket när man träffar människor för första gången. Dessutom får man bara en gång chansen att göra ett första bra intryck. Vi blir ju dömda utifrån den klädesel som vi har, hur vi ghar skött oss; tvättat hår, duschat och till sist hur vi har klätt oss.

Det finns ett uttryck som säger ganska mycket om vad vi förväntar oss av andra; hel och ren. Det anses som det basala som man bör sköta om, med hänsyn till dem som man ska möta. Förutom att vara hel och ren, förväntas det att man klär sig efter de aktiviteter som man ska delta i. Här kan du läsa mer om hur du kan låta sy upp en kostym så att du blir "hädd som du är klädd", det vill säga, du får det bemötande som du förtjänar utifrån den klädsel som du har.

Därför är en snygg och städad arbetsplats viktigt

6 nov 2018

Trivs du på din arbetsplats? Om du inte trivs bör du tänka på vad det är som du inte trivs med. Det är många människor före dig som också antingen har trivts, eller inte trivts på sin arbetsplats. Av de anledningarna har vi ett Arbetsmiljöverk som har bestämmelser, angivna av våra politiker, som reglerar hur arrbetsmiljön bör vara för att få vara en arbetsplats för människor. Hur maskiner och datorer har det, är det knappt någon som bryr sig om, men en arbetsplats för människor måste uppfylla vissa krav. Här tar vi upp olika aspekter som måste vara optimala för att människor ska kunna trivas på sina arbetsplatser.

Inte sprida sjukdomar

Ens arbetsplats måste vara ett utrymme som förhindrar att människor smittar varandra. Det måste vara rent, för att inte sjukdomarna ska spridas i det gemensamma utrymme som man brukar ha på en arbetsplats. Det kan innebära att man inte ska behöva sitta för nära varandra, eller vistas för lång tid bland dem som är sjuka, till exempel på sjukhus. Ska de vårda sjuka ska de alltid kunna skydda sig själva.

"Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet". (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna).

Ojämna golv

Man ska inte behöva arbeta på en plats som riskerar någons hälsa. Golv ska vara säkra att röra sig över, liksom resten av arbetsplatsen ska vara beskaffad så att ingens säkerhet ska riskeras.

"Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen". (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna).

Skydd för trappor och räcken

Alla trappor ska ha skydd och räcken så att personal inte ska behöva riskera att ramla i trappor eller avsatser.

Dålig utrymning

Skulle det hända något olyckstillbud, ska personalen snabbt kunna utrymmas. Det behövs möjlighet för ambulans att kunna ta sig till arbetsplatsen. Skulle det börja brinna måste man ha utrymningsvägar. Det bör finnas en utrymningsplan på varje arbetsplats.

Höga ljudnivåer

På samma sätt som med belysningen måste det finnas skydd mot för höga ljudnivåer. Många som arbetar i skola och förskola, drabbas tyvärr av dålig hörsel, för att skolorna och förskolorna inte har tillräckliga bullerskydd.

Alla arbetsplatser ska hållas rena och snygga. Ingen ska behöva andas in damm och smutspartiklar, eller riskera att smitta varandra. Det måste bli städat med regelbundenhet och så att personalen har möjlighet att hålla sig ren. Det måste visare finnas tillgång till toaletter och att kunna äta och dricka på sin arbetsplats.

Arbetar man på kontor, är det lika viktigt på kontoret att arbetsplatsen hålls ren och städad. Behöver man anltia ett företag för kontorsstädning, exempelvis i Göteborg kan man läsa vidare här.

Dagen då du behöver översätta texter

29 okt 2018

Siktar du på en lansering utomlands och du ska sälja dina produkter och tjänster internationellt? Det är oftast en lönsam affär att bredda sin kundkrets om det bara går. Det gäller att förpacka sin vara på rätt sätt. Det är så gott som ingen idé att till exempel exportera risgrynsgröt i Japan. De stackars japanerna skulle troligtvis anse att vi har mördat det fina riset och dessutom kokat det med mjölk och socker. För de flesta japaner är riset "heligt" och ska inte ens ha salt. 

En vara kan gå bra på svenska men bli helt fel på ett annat språk

På samma sätt kan det vara med flera produkter som vi i Sverige anser är bra, men som i andra länder kan nästan innebära en skymf. En vara som går alldeles utmärkt på svenska, till exempel köttbullar som heter "Mama Scan" på svenska skulle inte alls fungera, till exempel i Japan. Där låter  "Mama Scan" ungefär som "jag gillar inte min mamma". Att namnge köttbullar som skulle innebära en skymf mot sin egen mamma, låter inte som en god idé att exportera.

Kunskap om mer än språk mycket viktiga

Därför är kunskap om både språket och kulturen viktiga när man översätter texter, namn och bruksansvisningar till ett annat språk. De som arbetar med detta bör besitta de viktiga kunskaperna om allt som kan bli en språklig fälla. Särskilt när det kommer till att en vara ska marknadsföras i ett nytt land är kunskapen om vad som går hem och vad som är direkt opassande mycket viktig.

Rätt förpackning om en vara ska gå hem

När det kommer till marknadsföring av en ny vara är det inte bara översättningen som är viktig utan så mycket mer; kunskap om vad människor gillar, vilka språkliga uttryck som de förknippar med olika känslor och sinnebilder – allt sådant är mycket viktig att känna till innan man översätter texter och anvisningar.

Om det är så att du behöver anlita en översättningsbyrå kan vi rekommendera denna översättningsbyrå. Då har de personal som har erfarenhet av texter från allt från näringsliv, offentlig sektor och facktermer. De har professionella översättar som översätter till sitt eget modersmål och kan sitt eget lands kultur och vad som går hem i de länderna. På så sätt kan de bidra med relevant kunskap om vad varor ska heta eller hur man ska översätta på rätt sätt så de tas emot på rätt sätt i det nya landet.

← Äldre inlägg