Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 3

Det är en legal företrädare

17 okt 2018

Om man har ett företag gäller det att man betalar in sina skatter och den moms man ska betala varje månad. Annars kan man bli anklagad för brottslig verksamhet. Det vill ingen företagare (om man inte sysslar med brottslig verksamhet, men det förutsätter vi inte här). Ibland kan det bli så att man oavsiktligt missar att betala in de skatter och den moms man egentligen ska betala. Skulle det vara så att man inte kan betala in sin skatt som man ska, och till exempel begär det egna företaget i konkurs för att man inte har de pengar som ska gå till inbetalning av skatt, kan man bli anklagad för att göra något brottsligt.

En legal företrädare kan försvara företaget

I sådana fall är en legal, eller en juridisk företrädare viktig för bolaget. En sådan kan ta på sig ansvaret att intyga om att det företaget inte har gjort något som kan anses vara avsiktligt fel och avsiktligen driva ett företag genom att inte betala in de skatter och den moms som åläggs alla företag som verkar i Sverige.

Det kan hända att det finns gråzoner när det kommer till företagande – utan att man som företagare blir skyldig till brottslig eller otillåten verksamhet. Allt är inte endast svart eller vitt. Då kan det vara svårt för den enskilda företagaren, VD eller styrelse att kunna bevisa att man inte har handlat avsiktligt, utan att företaget har hamnat i en situation då man inte har kunnat betala in den skatt eller moms som man enligt lagen ska göra.

Men hur stort ska ansvaret ligga på ne företrädare?

Samtidigt har det varit oklart, eller ifrågasatt hur mycket en legal företrädare kan hållas ansvarig för det företag som den företrädaren företräder. Som företrädare utan att vara styrelsemedlem kan det vara omöjligt att känna till alla ekonomiska frågor. Det kan gå väldigt snabbt för ett företag att plötsligt drabbas av ekonomiskt obestånd, det vll säga att de plöstligt inte kan betala sina skulder. Att i en sådan situation, bli tvungen att betala för företagets skulder kan vara svårt för en företrädare. Då kan det vara bättre att försätta företaget i konkurs.

Anlita en erfaren juristbyrå som företräder företaget

Ska man anlita en juristbyrå som ska företräda bolaget är det bäst att anlita någon som är erfaren och som har gjort det många gånger och kan de flesta fallgropar som finns när det kommer till att ett företag befinner sig i obestånd; när man inte kan betala sina skulder.

Så kan du bidra till fler jobb

5 okt 2018

Du vet väl om att man som företagare är en del av näringskedjan? Inte så att man äter upp någon annan, eller att man själv råkar blir uppäten av någon större, utan att man är en del av en lång kedja av ekonomiska handlingar som ger verkan på andra företag, föder nästa företag, som föder nästa, som föder nästa, i en lång kedja i hela samhället.

Till sist landar väl det mesta hos Skatteverket, men vi får inte glömma att Skatteverket i sin tur ser till att medborgarna får den ekonomiska hjälp som de i sin tur behöver; såsom fri skolgång för alla barn, fri tillgång till läkare, medicinsk vård och tandläkarvård, resor och så vidare. Många företagare tänker inte längre än den egna plånboken men glömmer att deras egna barn får gratis mål mat varje dag i skolan och bidrag till fritidsverksamhet, dagis, kulturskola, företagsbidrag och mycket annat som den svenska välfärden bidrar till.

Lägg ut tjänster på andra företag

Vill man se till att andra får fler jobb, kan man ju alltid köpa in tjänster som andra företag utför åt det egna företaget. Det vi tänker på är att man alltid kan lägga ut en hel del tjänster på andra företag, såsom städning, bokföring, ekonomisk rådgivning, IT-tjänster och så vidare. På det sättet slipper man 1. anställa folk, 2. fokusera på den egna verksamheten. Att anställa folk innebär ett ekonomiskt ansvar; betala för sjukpenning, pensioner och arbetsgivaravgifter. Köper man in den tjänst som man behöver, betalar man i stället för en tjänst, och drar av kostnader per månad i stället. Köper man in tjänsterna får man ett företag som kommer och städar det egna kontoret, eller som bokför för det egna företagets ekonomi.

Finns flest bokföringsföretag i Stockholm

En enkel sökning på nätet visar att det finns i runda slängar cirka 2.000 bokföringsföretag. Det visar att det finns en stor efterfrågan på företag som kan ta på sig dessa slags tjänster. Det är en grannlaga uppgift att bokföra för ett annat företag. Det gäller att hålla kontrollen över siffrorna. Det gäller att kunna upprätta balans mellan de olika kontona och slå larm ifall något händer som slår hål på inkomsterna. Det kan finnas avtal som äter upp pengarna, som det gäller att omförhandla. Det gäller att få en helhetsbild av det som sker och som siffrorna kan tala om. När man leder och driver ett företag kan det lätt hända att man blir fartblind. Känner du inte till något sådant bolag i dag kan du googla "bokföring Stockholm". Sedan hittar du rätt bolag genom att fråga efter offert och referenser.

Behöver du städmaskiner?

20 sep 2018

Om det är så att du arbetar inom städbranschen behöver du, liksom i andra branscher maskiner, verktyg och redskap för att du ska lyckas i din bransch. Kan det vara så svårt att lyckas städa? Handlar det inte bara om att få undan allt? Är det inte det som det innebär att städa? Samla ihop allt och bara slänga det? Till en lite ndal handlar det ju förstås om det. Men ska man bli rik på det man gör gäller det ju som för alla andra att man måste göra det effektivt, och ska man bli effektiv på städning måste man ha de rätta städmaskinerna som effektiviserar städningen. Här går vi igenom vad man kan behöva för städmaskiner.

Dammsugare kombinerat med golvrengöring

Städar man stora ytor, som inne i affärer, butiker och lager är det omöjligt att göra sådant för hand. Det skulle ta flera timmar i anspråk att städa för hand. Då behöver man en dammsugare som samtidigt rengöra golvet. Beroende på storlek på ytan som ska rengöras kan man antingen gå efter maskinen eller sitta och styra den. Stora lagerytor behöver sådana maskiner som man sitter och styr den. I stället för att det skulle ta flera timmar att renöra golvet inomhus tar det endast 15-20 minuter att städa en sådan yta. Det frigör tid så att du på en enda dag kan avverka flera butiker  eller affärer.

Mattvätt

Arbetar du på hotell kan du behöva mattvättar. På sådana ställen vill man inte ha stora tomma ytor som till exmpel på lager, i affärer, butiker och sådana ställan. Då vill man ha inbjudande mattor som ramar in lobbyn, hotellrum och andra gemensamma ytor. Då behöver du mattvättar som du kanske rengör med, en eller två gånger i månaden, beroende på hur mycket de smutsas ner.

Sopmaskin

Städar du däremot till exempel utomhus, behöver du stora sopmaskiner som städar gator, gångbanor och innergårdar. I stället för att sopa gatorna för hand, som också skulle ta en hel dag i anspråk, går städningen av ytorna utomhus endast någon för- eller eftermiddag. Sedan kan du ta nästa innergård, eller nästa gator och städa fler. På så sätt kan du ta på dig fler uppdrag på en och samma dag. Du får igång ruljansen för uppdragen och kan på det sättet öka din inkomst. KÄnner du dig osäker på hur du ska sköta sopmaskinen, eller om något som skulle hända med den, kan du välja en leverantör som också erbjuder service på maskinerna.

Läs mer om sopmaskiner på: http://www.sopmaskin.nu.

Varför ska man diversifiera sitt sparande?

6 sep 2018

När du sparar pengar, oavsett om det är på kortare eller på längre sikt så är det alltid bra att tänka till ett par gånger innan men placerar pengarna. Professionell kapitalförvaltning tittar mer på riskerna i portföljen, alltså vad man kan förlora om marknaden går dåligt, än på möjligheterna och den avkastning som kan genereras. Vi kommer kort gå igenom vad diversifiering är för något och hur du kan tänka för att skapa en lyckad sparportfölj.

Diversifiering är riskspridning och riskminimering

Att diversifiera portföljen innebär att du sprider dina risker och investerar i olika tillgångsslag och därmed minskar risken i ditt sparande. Ett sätt att minska sina risker när man sparar är att satsa på att välja en kombination av exempelvis aktiesparande och räntesparande för att sänka risken jämfört med att bara köpa aktier. Om aktierna som du har valt går dåligt så har du inte alla dina pengar investerade där och kan samtidigt få lite avkastning på räntedelen i ditt sparande.

Men diversifiering går längre än att bara undvika att lägga alla ägg i samma korg. En kapitalförvaltning som är genomtänkt använder sig av riskspridning på det sättet att du kan välja flera aktier som generellt sätt går olika bra i olika tider. Ett klassiskt exempel, även om det inte fungerar hundraprocentigt alla gånger, är att spara både i läkemedelsaktier och i bioteknikaktier.

Om aktiemarknaden går bra och det råder högkonjunktur så har dina bioteknik- och tillväxtaktier goda chanser att växa kraftigt. Blir det sen kräftgång på börsen så kommer tillväxtaktierna att dyka men läkemedel brukar stå starkt. Du har nu lyckats med att diversifiera bort en del risker i din aktieportfölj.

Lägre risk men samma eller högre avkastning

Det som är intressant med just  begreppet diversifiering och just det som kapitalförvaltning till stor del handlar om är att 2 aktier var för sig kan gemensamt i en portfölj ge en lägre risk än om de köps separat. Det är en av effekterna med den här typen av riskminimering och just det du eftersöker när du väljer att investera i flera olika värdepapper och tillgångsslag.

Om du någon gång har använt ett digitalt verktyg som mäter risk på olika tillgångsslag så skulle du kunna se hur två olika aktier har en viss historisk risk och avkastning men tillsammans i en portfölj får de samma avkastning som tidigare men lägre risk eftersom deras svängningar till viss del tar ut varandra.

Tips på vägen att tänka på kring kapitalförvaltning

När du nu ska sätta igång att spara eller investera pengar, se då till att fundera på följande saker:

 • Investera inte bara i din favoritaktie, välj flera olika
 • Välj gärna både cykliska och icke cykliska aktier
 • Investera i flera tillgångsslag som räntor, fastigheter, råvaror, aktier m.m.
 • Kom ihåg att först fundera på vilka risker du tar, sen titta på vad du kan vinna om allt går som det ska.

Imponera på företagskunderna och bjud dem till Stockholm

31 aug 2018

Driver du ditt eget företag? Då vet du säkert om att då och då behöver du smörja ditt företags kunder. Har man bara lite konkurrens gäller det att behålla de kunder som man en gång har fått och kanske har en längre tids gemensam historia. Vet dina kunder att du dessutom då och då bjuder frikostigt på olika event, middagar och fina bjudningar vill de ju väldigt gärna stanna kvar och vara kunder till ditt företag. Ibland behöver man dessutom bjuda till lite så där extra, om det är så att du vill få nya, viktiga kunder som du gärna vill ska anlita dig och ditt företag till sina tjänster. Då kan det vara nödvändigt att kunna bjuda dem på det där extra som göra att ditt föetag sticker ut mot andra företag.

Vad du kan göra för att imponera

Varför inte bjuda dem till Stockholm? Stockholm är trots allt landets huvudstad och den viktigaste staden av den anledningen. Det är där som landets makt sitter, med både slottet, riksdagen och regeringen är belägen. Här finns också landets finansiella och kapitalistiska centrum. Staden ahr flera storslagna vyer att bjuda på. Varför inte bjuda dina viktiga gäster på en fin middag på Operahusets terass? Just som lokal är Operaterassen svårslagen, med sin panorama över slottet, Riksdagshuset och Stockholms ström. Dessutom är Operan i sig själv svårslagen som byggnad, vackrare hus får du leta väldigt länge efter.

Här kan du bjuda på den finaste maten som duger till och med för kungen och de middagar och banketter som han bjuder på, på slottet. I köket huserar Stefano Catenacci som är kunglig hovleverantör av middagar och banketter. Duger det åt kungen borde det ju duga även till dina viktiga kunder, kan man ju tycka. 

Hyra lokalen Operaterassen

Vill man bara hyra lokalen Operaterassen som den är och kanske ta in mat från något annat ställe kan man mycekt väl göra det. Lokalen rymmer så mågna som mellan 50-300 gäster. Man kanske vill göra mer i den hyrda lokalen än bara bjuda på middag, då kan man ta in föreläsare, ta in någon underhållning som ett musikband, magiker, stå-upp-artist, eller någon som håller en underhållningsshow på plats. Man kan även dansa och anlita en DJ, eller ett band. Man kan även bara anltia en musiker som spelar på piano som finns i lokalen. Variationerna är många och hyr du lokalen kan du få bra pris på underhållning och hjälp med den tekniska biten och hur det fungerar i lokalen.

Få råd med ny lokal

26 aug 2018

Precis som det är med olika hem och bostäder, kan man trivas bättre och även sämre i olika kontor. Ibland är det inte så att ett visst konto passar för den egna verksamheten. Ibland måste man få till en flytt till en bättre lokal som bättre passar den verksamhet som man bedriver. Om du har lett företag ett tag, vet du säkert hur det kan vara. Är det så att du letar efter en ny lokal åt dig och behöver ledigt kontor i Göteborg? Då kan vi rekommendera att anlita en mäklare som hjälper till att hitta rätt lokal åt dig som företagare. Det är ingen idé att inte ta det beslutet.

Anlita mäklare som ger tips om lediga kontor i Göteborg

Det är inte alltid det lättaste att hitta rätt lokal till det egna kontoret, även om platsen är Göteborg. Platsen för de allra mesta lokalpatrioterna. Även om Göteborg är stort, är det inte alltid lätt hitta rätta platserns som man behöver för det egna företaget. Varför då inte anlita en mäklare som har koll på sådana saker? En mäklare som förmedlar lediga kontor, arbetar på samma sätt som när man hittar den perfekta bostaden åt en. 

Låt någon annan göra jobbet

Ibland är man på jakt efter något större, mindre, något mer luftigt, andra gånger efter något billigare och så vidare. Behoven kan vara väldigt olika, och det är då det är bra att anlita en mäklare som kan lyssna på ens behov och som kan matcha det mot vad som finns på marknaden. Oftast har de en otroligt bra lokal kännedom och har kolla på vilka lokaler som är till salu eller för uthyrning. Som företagare har man ofta tusen olika saker att göra. Man hinner inte alltid dammsuga annonserna efter lediga lokaler. Då kan man överlåta det till en mäklare. Det är ju deras jobb och det som de lever av; att hitta de lediga lokalerna och se till att de blir sålda eller uthyrda.

Anlita någon som ser till att du blir nöjd

Se till att anlita en mäklare som kan hjälpa dig bli nöjd med det nya kontoret. De kan även hjälpa dig med priset så att du har råd med den nya lokalen. De är vana vid förhandlingar och kan matcha det pris som du faktiskt har råd att betala. Låt dem ta fajten för att få det pris på lokalen som du vill ge.

Dags att satsa på inomhusluften

15 aug 2018

De som är entreprenörer nog att starta egna företag ska verkligen ha vår uppskattning och erkännande, det är inte lätt att starta nya företag. Det finns många fallgropar som företagare. Det gäller att få in inkomster för att kunna betala skatt och anställa och betala arbetsgivaravgifter. Att arbeta enligt gällande lagstiftning kan vara nog så svårt. Här är det många lagar som reglerar den arbetsmiljö som ska göra det möjligt för dem som är anställda att göra ett så bra arbete som möjligt. Vi tar upp några av de viktigaste här.

Syrerik inomhusluft

Det är mycket viktigt att ha syrerik luft så att personalen kan andas och arbeta. Här menar vi att det måste finnas en fullgod ventilering. Kommer vi att fortsättningsvis ha så varma somrar som vi har sett denna sommar, kommer vi i fortsättningen ha stora behov av skydd mot solens heta strålar. Liksom mot vinterns kyla. Oberoende vädret och klimatet, behövs lagom temperatur på arbetsplatsen och syrerik inomhusluft. Då behöver man den typen av ventiler som ser till att växla inomhus- och utomhusluften, samtidigt som temperaturen på inomhusluften inte växlar, såsom endast riktiga ventiler kan åstadkomma. Läs vidare här om man vill byta till effektiv ventilation i Stockholm

Ergonomiska skrivbord och -stolar

Här är det viktigt med ergonomiska skrivbord, som är höj- och sänkbara för att kroppen ska få variation. Sitter man eller står i 8 timmar är det inte bra. Kroppen behöver röra på sig och både sitta och stå under arbetstiden. Sitter man ner i många timmar behöver ryggen stöd för att hålla överkroppen upprätt. Då behöver man en stol som ger det rätta stödet.

Gröna växter

Gröna växter har en sällsynt förmåga att sprida hemkänsla och gör vilken plats som helst mer levande. De ger oss dessutom syre vilket ökar behovet av gröna växter på våra arbetsplatser. Så ställ in många och stora gröna växter om du vill skapa en bra och kreativ arbetsplats för dina anställda.

Möjlighet till vila

Alla som arbetar kan någon gång bli trött och har behov av vila. Då är ett vilorum med en säng på sin plats för att man ska kunna bli kvitt tröttheten. Dessutom kan personalen bli akut sjuk. Ett vilorum är också en lagstdgad rättighet som personalen har.

Belysning

Belysning är viktig för personalen, både takbelysning och belysning vid den egna arbetsplatsen. Ska personalen få saker och gjorda måste de ha fullgod belysning. Det är av vikt för hälsan och måendet.

Så kan du låna till bygget av eget kontor

9 aug 2018

Har du eget företag? Allt fler och allt äldre, väljer att bli egenföretagare, åtminstone om man ska tro Pensionsmyndigheten, PPM, som skriver att andelen egenföretagare över 65 år har ökat och har egna företag i Stockholm. Att välja att bli egenföretagare kan vara ett sätt att få arbete, trots att man inte kan få anställning hos ett företag. Däremot kanske man kan arbeta på flera olika företag, men betalar då sin egen skatt och arbetsgivaravgifter. Här tar vi ingen ställning till vad som är bra och etiskt, eller politiskt, utan konstaterar att en del väljer att bli egenföretagare och vill på så sätt styra över sin egen arbetstid och över sitt eget arbete. Om man väljer det, kan det innebära att man arbetar hemifrån. Kanske man åker ut till ett företag och bildar sig en uppfattning om vad  de vill ha hjälp med, men har själva sitt arbetsrum hemma. Då kan det vara en bra idé att bygga sitt kontor hemma. Dessutom är det skattemässigt fördelaktigt eftersom man kan dra av som en utgift för den byggnad som du har låtit bygga som kontor.

Bygga kontoret på den egna gården

Ska man arbeta effektivt hemifrån är det lättaste om man kan hålla arbetstiderna och "gå hemifrån" på samma sätt som när man beger sig till en arbetsplats. Även om det skulle innebär att man bara går över gården, kan det hjälpa en att hålla arbetstiderna genom att förflytta sig och avskärma sig från resten av det som finns hemma och som kan pocka på uppmärksamheten. har man lite resurser, till exempel i början av sitt företagande, kan det vara bra att låna till bygget av det egna kontoret. En hel del kan du även dra av, när det gäller kostnaderna. Som egen företagare, kan du tillgodoräkna dig kostnaderna för uppförandet av din arbetsplats, som en utgift för själva verksamheten. Du betalar ju endast skatt på vinsten som du har gjort udner året. 

Fråga din bank om lån. De brukar bevilja lån som motsvarar värdet på huset som du köper eller låter bygga. Även Byggföretagen har egna lån som du kan ansöka om att få inför bygget av huset. Skulle du inte kunna betala lånet har de möjlighet att sälja huset, vilket de kan räkna med och har därmed lättare att bevilja lån för att bygga ett litet hus som du skulle kunna använda som kontor. Läs mer här om ett byggföretag i Stockholm.

 

Snyggare och fräschare kontor – hitta rätt tjänsteföretag

7 aug 2018

Fokusområde Stockholm: Arbetsmiljön påverkar både mående, effektivitet och arbetslust. Detta även om vi kanske inte alltid reflekterar över det. Att se över arbetsmiljön med allt från ventilation till inredning en gång per år är en långsiktig investering. Kanske är det även värt att ta in hjälp.  Vi tittar lite extra på enstaka branscher i Stockholm som valt att fokusera på just detta. 

Städning – håll kontoret rent

Det finns hundratals städföretag i Stockholm. En del vänder sig enbart till privatpersoner medan andra enbart fokuserar på företagskunder. Andra jobbar brett och har kunder både bland privatpersoner och riktigt stora företag. 

Beställs kontorsstäd brukar det betyda att allmänna ytor (exempelvis toaletter) städas en gång per dag och kontoren löpande någon gång i veckan. Självklart kan man som kund helt anpassa vad man vill att ska ingå i kontorsstäd. Det enda det egentligen betyder är att städföretaget vänder sig till företagshotell, kontorskomplex och företag som har kontor. 

Kontorsstyling – bygg varumärke

Medan kontorsstäd sker dagligen eller ett par gånger per vecka så sker kontorsstyling betydligt mer sällan. Det är inte ens säkert att alla företag behöver denna unika tjänst. 

Det handlar om att inte bara göra rent och snyggt på kontoret utan att skapa en image. Att bygga varumärke och trovärdighet med inredning, färger, former osv. När kunder och leverantörer kommer på besök ska de känna av företagets profession och uppleva att arbetet verkligen tas på allvar. 

Ett större företag i Stockholm lyfter exempelvis upp att ljussättning och atmosfären som kunderna och leverantörerna möter är otroligt viktigt. De jobbar därmed att skapa ljus och välkomnande känsla som även återspeglar företagets produkt/tjänst och varumärke. 

Då kontorsstyling är en mer komplex tjänst är det betydligt färre företag i Stockholm som erbjuder denna tjänst än om man exempel jämför med kontorsstäd. 

Inredning – var sak på sin plats

Den vanligaste orsaken till att det upplevs rörigt och stökigt på en arbetsplats är att det inte finns tydlig förvaring och funktion för allt som finns där. Att köpa in tidningshållare, lådor och arkivskåp kan vara ett första steg. Är det större kontorslandskap kan det till och med vara värt att anlita en konsult som går igenom hela landskapet för att planlägga alla behov och skapa funktionella lösningar. 

Det kan verka som små ändringar som sker men med ”var sak på sin plats” brukar de mest röriga platserna snart få en bättre ordning.  Vad behöver ert kontor? Vad gör ni själva och vad behöver ni hjälp med? Oavsett behov så finns det företag som hjälper till med allt från enklare kontorsstäd till mer avancerad varumärkesbyggande kontorsstyling. 

Varningsklockor för kunder som kan vara på väg mot konkurs

3 aug 2018

Det är oftast en stor glädje när man som företagare får in en ny kund att samarbeta med. Det kan betyda fler order, bättre marginaler, vinster och tillväxt. Men ibland kan den kunden som verkligen vill jobba med dig vara just den som du önskar att du aldrig fick. Företag som är nära konkurs kan vara i stort behov av att skapa tillväxt samtidigt som de kanske inte kan betala sina fakturor. Här är ett antal varningsklockor som du bör ta hänsyn till när du startar upp ett samarbete med en ny kund.

Avregistrerad F-skatt 

En ganska given varningssignal för att ett företag är på väg att hamna på obestånd eller försättas i konkurs är om F-skattsedeln har blivit indragen. Något som låter självklart men som man kanske inte alltid tar sig tid att kolla upp, framför allt när en ny kund lovar dig guld och gröna skogar. Om företaget har slarvat med skatteinbetalningarna så kan skatteverket ta tillbaka f-skattbeviset vilket är ett tydligt tecken på att något är på tok.

Stora förändringar i styrelsen

Många ägarledda bolag har samma ägare under väldigt många år eftersom ägarna är både grundare, VD, ekonomichef, säljare, IT-ansvariga och alla andra roller inom företaget. Väldigt många små företag i Sverige har dessutom flera anställda från samma familj och där brukar personalomsättningen vara låg. Dessutom brukar ägarna och styrelsen vara samma personer i de här företagen. Om det visar sig att styrelsen hoppar av och en ny styrelse tillsätts så kan det vara en varningssignal att ta hänsyn till.

Betalningsanmärkningar

Om en eller flera ägare i ett företag har betalningsanmärkningar som sträcker sig långt tillbaka i tiden så behöver inte det påverka deras företag idag. Om de däremot får nya betalningsanmärkningar så finns det en klar risk för konkurs i närtid. Om beloppen är stora så är givetvis också riskerna större men betalningsanmärkningar på grund av småsummor bör också vara något att lägga på minnet.

Betalar fakturor alltlängre efter förfallodag

Om ett företag är försenade med betalningarna en eller ett par gånger så behöver du nog inte höja på ögonbrynen. Faktum är att många små företag betalar fakturor för sent ibland. Men om betalningarna ofta är försenade och förseningarna blir längre och längre så kan det vara en tydlig varningssignal. Försenade fakturor kan ofta vara ett tecken på likviditetsbrist och när förseningarna förlängs så kan det vara så att hålet i plånboken också har blivit större. Uppkommer den här situationen så var försiktiga och försök ta reda på vad förseningarna beror på. Läs mer här om vad som händer under en konkurs.

Så gör du en konkursansökan

22 jul 2018

En konkursansökan är ofta förknippad med skamkänslor eller känslor av misslyckande för den som äger bolaget. Så behöver dock inte alltid vara fallet. Ibland kan det helt enkelt vara så att verksamheten inte längre fyller ett behov och en plats på marknaden – i sådana lägen kan till exempel en ny verksamhet startas. Att ansöka om konkurs är relativt enkelt och görs genom tingsrätten. 

Vad ska finnas med?

Det behövs ingen särskild blankett för en konkursansökan. Det som bland annat är viktigt är att din underskrift finns med på pappret, alternativt underskriften från den som företräder dig eller ditt bolag. I det fall ett ombud företräder dig i din ansökan skall dennes telefonnummer, postadress samt för- och efternamn finnas med. Därtill ska en fullmakt, i original, bifogas. 

I ansökningen ska man ange att man är på så kallat obestånd, vilket innebär att man inte har möjlighet att betala av sina skulder. Vidare ser tingsrätten gärna att man skickar med en förteckning över vilka skulder och tillgångar bolaget har och om man har några anställda. En egen ansökan om konkurs kommer inte med några avgifter. 

Fysisk eller juridisk person?

Gäller ansökan en fysisk person (enskild firma exempelvis), skall ett hemortsbehov skickas med i ansökningen. Det här kan enklast beställas från Skatteverkets hemsida, men det går också bra att beställa via telefon. Gå bara in på deras hemsida för att kontaktuppgifterna. 

Om ansökan istället gäller en fysisk person, till exempel ett AB eller HB, skall ett registreringsbevis skickas med. Viktigt är att beviset inte är äldre än en månad. Enklast är att beställa det här från Bolagsverket. Beställer man det genom appen kommer det utan avgift. Ett elektroniskt bevis kostar 75 kronor, medan ett bevis på papper kostar 200 kronor och betalas på faktura. 

Konkurs mot gäldenär

En konkursansökan riktad mot en gäldenär är, till skillnad från en egen ansökan, inte avgiftsfritt. Närmare bestämt är det 2 800 kronor som ska betalas till tingsrätten för att ansökan ska behandlas. Betalningen sker genom deras egen betaltjänst, som är lättnavigerad. Välj bara att inbetalningen avser Konkurs- och företagsrekonstruktion så kommer beloppet att fyllas i automatiskt. 

Inte heller här behövs någon särskild blankett för konkursansökan. Processen är i stort sett densamma som när en egen konkursansökan skickas in, men med vissa förklarliga skillnader. Här ska ansökan innehålla uppgifter om såväl ditt som gäldenärens organisationsnummer/personnummer, postadress, telefonnummer samt för- och efternamn. Även här gäller att ett eventuellt ombuds uppgifter skall finnas med i ansökan. 

Vidare ska uppgift finnas med om att gäldenären ska försättas i konkurs och vilka skulder (och ev. övriga omständigheter) som begäran grundar sig på. 

Råd för att hantera en konkurs

Om du skickar in en egen konkursansökan kan det kännas tungt. Det finns ett par råd som de flesta rekommenderar att man tar till sig. Till exempel: 

 • Acceptera att det känns tungt och våga släppa fram känslorna.
 • Vid behov bör du prata med någon som kan stödja dig.
 • Inse att en konkurs ibland är det bästa alternativet, och att det kan vara naturligt att så sker. Det kan innebära början på till exempel en ny verksamhet. 

Vem ärver ditt företag?

16 jul 2018

Det är lätt att bara se ett företag ur ett rent affärsjuridiskt perspektiv. Man har full koll på skatter, på moms och på vilka lagar och regler som gäller vid olika typer av transaktioner och affärer. Det är naturligtvis bra, men det finns även andra juridiska områden som man bör ha lite koll på och som kan komma att spela en stor roll för digs om företagare. Faktum är att exempelvis familjerätt kan ha en avgörande roll.

Med detta menar vi vad som händer vid exempelvis en skilsmässa. vad, tänker många: det är ju mitt företag - det ska väl ändå hållas utanför allt annat som rör en skilsmässa? Vi ska dela på huset, bilen och allt annat, ska då även mitt företag plötsligt räknas in? Ja, om man ser till Äktenskapsbalken så ska värdet av ditt bolag räknas in i skilsmässan. Detta om ni inte skrivit ett äktenskapsförord. Ett sådant må låta väldigt cyniskt och väldigt oromantiskt, men faktum är att man bör överväga att skriva ett sådant om man äger ett företag. Annars kan det bli en dyr historia.

Äktenskapsbalken ska man således ha koll på, men finns det ytterligare något område? Ja, vad händer om du - Gud förbjude - avlider? Vem tar då över ditt företag? Det kommer först och främst din fru att göra. Dina barn kommer även de att ta del av arvet och - om de vill - driva ditt företag. Det kommer att ingå i dödsboet och räknas in bland alla andra tillgångar som du har. I Sverige följer vi en arvsrätt som reglerar vilka som har rätt till - och i vilken ordning - att ärva en avliden.

Svensk arvsrätt ger trygghet

Vår arvsrätt ger trygghet och detta oavsett vad som finns kvar då tillgångarna räknats av mot skulder och arvskiftet ska utföras och, så att säga, sätta punkt för hela processen. För att reda ut vad var arvsrätt mer konkret handlar om så kan som anhörig med fördel ta professionell hjälp och anlita en Boutredningsman som ser till att allting sköts på ett korrekt sätt. En sådan jurist kostar inte så mycket pengar, men han/hon är värd sin vikt i guld sett till man dels sparar mycket tid och dels också slipper alla konflikter som annars kan förekomma.

Arvsrätt är alltså ytterligare ett område att ha lite koll på som företagare. ett område som dock kan komma att ställa till en del bekymmer. Vi kan säga att du avlider och att du levt med en kvinna under en längre tid - men att ni inte är gifta.

Skriv alltid ett testamente om ni är sambos

Om vår arvsrätt är tydlig och rättvis på det stora hela så finns det ett område där man kan anmärka lite. För sambos så finns det ingen trygghet överhuvudtaget. Det företag du äger kommer alltså inte att tas över av din sambo - hur länge ni än har levt ihop och även om ni har barn tillsammans. Har ni barn så kommer de att ta över företaget, saknar ni sådana så går dina tillgångar - ditt dödsbo - vidare i arvsordningen och där kanske dina bröder och systrar är de som får ta över. Oavsett vilken relation ni haft genom livet.

En lösning - egentligen den enda - är att ni ser till att skriva ett testamente. Ett skrivet testamente kan ställa sig över vår arvsrätt och ge din sambo den del av kakan hon förtjänar. Du kan således skriva över ditt företag på henne i händelse av att du avlider. Samma sak gäller huset och så vidare.

Däremot så kan du aldrig skriva ett testamente där dina barn utesluts. Bröstarvingar har alltid rätt att ärva. Det finns tydliga regler för hur ett testamente ska skrivas. Vårt råd är att man tar hjälp av en jurist så att det absolut inte finns några frågetecken att räta ut i efterhand.

Behöver du en IBC-tank?

13 jul 2018

En IBC-tank används för att frakta vätskor och bulkmaterial av olika slag. Detta gäller exempelvis livsmedel som behöver transporteras, men framförallt så är den stora användningen för en IBC-tank något som sker vid transporter av farligt avfall - vi kan nämna kemikalier, gifter, lim, färg och andra olika tillsatser som är både farliga såväl som svårhanterliga.

En IBC-tank och utformningen av en sådan gör den perfekt för ändamålet. Den står - tack vare den kvadratiska formen - stadigt, den är lätt att förankra, den går att stapla och den är lätt att förflytta med hjälp av en truck. Vi ska nämna att volymerna som ryms i en IBC Tank kan uppnå hela en kubik. Det är således inga små pjäser.

Rätt märkning krävs för en IBC-tank

Att man hela tiden transporterar giftiga och farliga ämnen i en IBC-tank gör att det ställs höga krav både på rekonditionering, på besiktning, på kassering och på märkning. Märkningen i fråga kallas för UN-märkning och kraven på att sådan finns är logiskt: man ska kunna identifiera vilken typ av vätska/avfall som finns i tanken vid exempelvis en olycka.

Den finns även där för att kontrollera tankens ålder. Exempelvis så ska en IBC-tank som använts för att frakta bränsle kasseras efter fem år om den är tillverkad i plast - oavsett hur pass mycket den är använd. Att den rengörs efter varje användning är en självklarhet och något som det ställs höga krav på. Att dessa efterlevs kontrolleras genom besiktningar.

För en IBC-tank som är tillverkad i galvaniserat järn så finns det längre livslängd och där kan man se att tanken håller i upp till 20 år; dessa är dock av förklarliga skäl lite dyrare.

Rätt förarutbildning och rätt storlek på tanken

För att få transportera farligt avfall så krävs en speciell utbildning - en ADR-utbildning - och det är ett krav som tyvärr inte alltid efterföljs. Speciellt inom byggbranschen så har det visat sig vara en hel del slapphet inblandat. Något som kan leda till svåra olyckor.

Om du som privatperson behöver bli av med en större mängs kemikalier eller annat avfall och väljer att investera i - eller hyra en - IBC-tank så bör du kontrollera att det finns en ADR-utbildning hos den som ska köra bort avfallet fråga.

Viktigt är även att tankens storlek är anpassad efter mängden vätska som ska forslas bort. En full tank är bättre än en halvfull sådan sett ur ett säkerhets- och logistisk perspektiv. Det kan således vara bättre att transportera två tankar som är fyllda än en större som bara är fylld till hälften. Det brukar dock vara en fråga för företaget du anlitar och som har den utbildning och erfarenhet som krävs för att göra en korrekt bedömning.

Läs mer: https://www.ibctank.se.

Moderna skrivare ger företag ett mervärde

10 jul 2018

Man kan dra paralleller mellan en tvättstuga hos en vanlig BRF eller en Hyresgästförening och en motsvarande zon hos olika företag. Där tvättstugan ofta är ett konfliktfyllt område så är nämligen området där en skrivare motsvarande hos ett företag. Få tekniska saker för nämligen med sig lika mycket missnöje som en skrivare.

Det kan dels innebära köer - vem är det som skriver ut, varför går det inte fortare, vem står på tur? - och dels så kan det innebära det vanliga: att bläcker eller papperet är slut och att någon måste beställa nytt. Kort och gott - en skrivare är en absolut nödvändighet: men den kan också komma att innebära både irritation och uppblossande konflikter.

Därför bör man som företagare se över vilken typ av skrivare man har och göra en uppdatering i sin skrivarpark. Många skulle tjäna extremt mycket på att byta ut sin skrivare - både sett till den minskade friktionen mellan de anställda och sett till att arbetsgången blir bättre: något som i slutändan ger en effektivare verksamhet och mer nöjda kunder.

En multifunktionsskrivare har klara fördelar

Att välja en multifunktionsskrivare är sällan en dålig investering. Innan vi pekar på fördelarna med en sådan skrivare så bör vi dock peka på det uppenbara: att anpassa sin skrivare efter den egna verksamheten.

Har du ett mindre företag med några få anställda och där allt ni använder er skrivare till är att skriva ut offerter och fakturor - ja, då kan det mycket väl räcka med en “vanlig” skrivare i svartvitt. Tänk dock på att utvecklingen för dessa varit stor. Troligt är att den ni har - om den har några år på nacken - inte alls är lika välutvecklad och uppdaterad som en ny skrivare. Även för mindre företag så kan en uppdatering vara på sin plats - både sett till ökad effektivitet och sett till att de drar mindre energi, är lättare att använda och att de - framförallt - ger snabbare utskrifter. Det om det.

En multifunktionsskrivare är allt-i-ett. Ni får en skrivare (som klarar av alla typer av utskrifter och i ett högre tempo) som kan användas som kopiator. Många företag och framförallt myndigheter inom inom stat, kommun och landsting använder fortfarande en kopiator och får därmed också en tung, ytkrävande maskin som sällan fungera tillfredsställande och som dessutom lever om extremt mycket. En multifunktionsskrivare tar mindre plats, den är användarvänlig (alla funktioner förklaras ofta genom bilder) och den är extremt effektiv och energisparande.

Så här kan det se ut i praktiken

Ett exempel på hur en multifunktionsskrivare kan ge ert företag den där lilla udden på verksamheten: ni har en säljare som är ute på fältet och som via telefon får in en oväntad - och stor! - order. Detta sker på fredagen och denna order måste skrivas under och skickas in direkt för att den ska gälla under detta räkenskapsår. Säljaren i fråga sitter i bilen och måste således åka till kontoret, hämta orden och därefter åka till kund för en underskrift.

Det som sker är att han stannar bilen, plockar fram sin dator, färdigställer avtalet och kopplar upp sig mot er skrivare. Avtalet skrivs ut, häftas ihop automatiskt och då han åker förbi för att hämta så är allting klart. Han behöver bara åka till kunden och få en underskrift på det avtalet de slutit.

En multifunktionsskrivare går således att koppla upp mot olika enheter - mobil, padda och dator - hos varje enskild anställd och där man i och med detta också får en mer flexibel arbetsgång. Då du kommer till arbetet så har du skrivit ut viktiga saker från exempelvis tunnelbanan och kan direkt hugga in på det viktiga: att jobba.

Ett industrigolv har klara fördelar

8 jul 2018

I vissa verksamheter så måste golvet sättas i fokus på ett helt annat sätt än i andra. Vi kan nämna lager, industrier och laboratorium som exempel på sådana. Finns det inte ett tillräckligt hårt och härdat golv i exempelvis en industri så skulle golvet i fråga få bytas någon gång per år. Tunga maskiner skulle ge skada, i vissa fall skulle brännskador synas på underlaget, temperaturskillnader är en tredje detalj som skulle påverka. Allt detta skulle medföra höga kostnader.

Ett golv i dylika lokaler måste klara av trycket från tunga maskiner, utrustning och lager, det måste stå emot spill från exempelvis kemikalier och det måste samtidigt också vara funktionell - skönt att gå på, lätt att städa och trevligt för ögat. Finns det då verkligen ett sådant universalgolv på marknaden. Ja, och det kallas för ett industrigolv.

Som namnet antyder så är det främst industrier som lämpar sig för ett industrigolv. Men, det har skett en liten förskjutning och man kan se att allt fler byggföretag erbjuder industrigolv som en standard vid olika byggnationer.

Snyggt, effektivt och lättare att städa

Ser man till labb och sjukhus så är ofta industrigolv ett givet val. Detsamma gäller för nyare arenor inom sportvärlden. Istället för att använda sig av golv i betong så drar man fördelarna av ett industrigolv. Mycket kan sägas om betong, men särskilt snyggt är det inte.

En given fråga är följande: var är så unikt med ett industrigolv utöver fördelarna vi redan nämnt? Det handlar om ett golv som är tillverkat av akrylplast. Det gör golvet helt fogfritt och således så är det i och med detta också väldigt lätt att städa. Det fina med just akryl är att det går att härda och anpassa efter kundernas behov - det gör att det finns en skillnad mellan ett industrigolv som ligger i en matvarubutik och ett som ligger inne i ett laboratorium.

Det senare ställer högre krav på att klara av spill av känsligare karaktär, det förra kräver att det klarar en större temperaturskillnad. Gemensamt dock: båda måste vara enkla att städa då båda dessa områden ställer höga krav på god hygien.

Ett industrigolv läggs i tre etapper. Vi visar hur dessa ser ut genom att rada upp dem:

 • Grunden: För att golvet ska få ett bra fäste så krävs det ett gediget grundarbete. Det gäller särskilt i industrier. I normala fall så innebär det att företaget man anlitar använder en diamantslip i syfte att jämna till ytan. Även blästring förekommer.
 • Primning: Ett viktigt steg som sker i syfte att öka vidhäftningen är primningen. Primning förhindrar även uppkomsten av bubblor samt förhindrar att damm samlas. En viktig del innan själva golvet ska läggas.
 • Golvmassan appliceras och företaget man anlitat ser till att ytan blir slät och att inga ojämnheter syns någonstans. Golvet passas in mot väggarna. Den korta härdningstiden - två timmar - gör att arbetet inte får stanna upp. Därför krävs också erfarenhet.

← Äldre inlägg