Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

  •  
  • F-skatt
  • VD och andra befattningshavare
  • Adress
  • Bransch
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 3

RSS

Stoppa tjuven med företagslarm i Stockholm

9 Aug 2022

Tjuven kanske slår in en ruta, men ditt företagslarm i Stockholm kommer att avbryta inbrottsförsöket så att dina dyrbara inventarier inte kommer till skada.

En ruta kostar mycket pengar, och det är en tråkig utgift. Men om det stannar vid det, har du ändå kommit billigt undan, jämfört med att få dina inventarier förstörda, datorerna stulna och viktig information försvunnen. Alla dina företagshemligheter, kundregister, priser, löner och mycket annat är ovärderligt för dig att få behålla.

Mycket information lagras i molnet numera, alltså på en utomstående server, men det innebär ändå ett väsentligt avbräck i verksamheten att få sina lokaler vandaliserade. Inredning och möbler som du har lagt ner mycket tid och pengar på att skaffa, kan få stå helt orörda om du installerar ett företagslarm i Stockholm.

Företagslarm är effektivt

Du skrämmer bort tjuven effektivt med ditt företagslarm, för polisen kan ju vara på plats när som helst och tjuven hinner inte stjäla färdigt någonting. Det är många företagsägare som tyckte det var onödigt att skaffa larm, men efter flera tillbud blev de så trötta på tjuvar så de installerade sina larm och tog den kostnaden.

Det visade sig vara lönsamt, för nästa gång tjuvarna kom blev de överraskade och försvann utan att ha fullföljt något. Lång tid efteråt märkte man på firman att det inte förekom fler inbrottsförsök. Tjuvligan lärde sig att det inte var lönt att gå in där. Du har larm i förebyggande syfte, och nästa gång får du kanske till och med ha glasrutan ifred.

Larm och övervakning med säkerhetsföretag

6 Aug 2022

Du behöver installera larm för inbrott och brand. Kontakta då ett certifierat säkerhetsföretag, som även kan leverera passersystem och kameraövervakning.

Du har ansvar för ett företag, som bedriver verksamhet som ligger i utkanten av en tätort. Bolaget levererar produkter och system till bland andra försvarsindustrin i Sverige och utomlands. Sekretess är ett nyckelord. Ingenting om produktinnehåll får läcka ut och än mindre får något stjälas. En allvarlig brand skulle kunna ge leveransförseningar och skadeståndskrav från kunderna.

Inför ett större utländskt kontrakt, måste ditt företag kunna visa upp vilka åtgärder ni vidtar för att säkerställa att ingen obehörig kan komma åt information om de produkter och system som skall levereras. Företagets styrelse beslutar därför att skaffa ett nytt larmsystem för att förhindra inbrott och brand. Du får i uppdrag att inleda diskussioner med certifierade säkerhetsföretag och ge dem ett brett uppdrag vad gäller företagets totala bevakningssystem.

Upphandling av passersystem och kameraövervakning hos säkerhetsföretag

Förhandlingar med ett säkerhetsföretag visar att ditt bolag bör överväga att införa ett nytt passersystem och dessutom söka tillstånd för att installera kameraövervakning. Ett nytt passersystem kan också kräva installation av nya lås. Ett förslag till larm- och bevakningssystem utarbetas av ingenjörer från ett säkerhetsföretag.

Larm för brand och inbrott ansluts till en larmportal som ger full kontroll över läget. Larmhändelser skickas till valfria mottagare. Vid brand visas larmhändelser direkt i vald mobiltelefon. Åtgärder sättas in redan innan SOS och brandförsvar larmas. Ett integrerat system för passage och lås omfattar samtliga företagets dörrar. Du får också ett förslag till kameraövervakning med ett stort antal kameror. Läs vidare om ett säkerhetsföretag som kan underlätta för er här: mysec.se 

Att göra en ekonomisk plan för BRF

25 Jul 2022

Alla har inte fallenhet för ekonomi och kalkyler. Därför kan ni i styrelsen ta hjälp av experter på ekonomisk plan för BRF och spara både på tid och bekymmer.

Ekonomi handlar om hushållning. I en bostadsrättsförening finns det många viljor när det gäller vad man ska göra och vad det ska kosta. Det måste alltid finnas en buffert för oförutsedda utgifter, men även en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen där framtida investeringar och reparationer planeras in.

Anlita en expert på just bostadsrättsföreningens juridik och ekonomi, så kan ni i styrelsen sova lugnt och få ett bättre grepp om verksamheten. Du kanske är bra på fastighetsunderhåll, och då är det din roll i styrelsen. Att räkna pengar och förutse hur mycket som går åt är lite svårare.

Ekonomisk plan för BRF innebär också taktiska val

När man ska få medel till att räcka kan man antingen minska sina utgifter eller öka sina inkomster. En kombination av detta är något att sträva efter. Ni kan förhandla ner låneräntor, samordna allt som gäller byggmaterial och reparationsåtgärder och be om rabatter, söka de bidrag som finns, och så kan ni höja hyror och avgifter.

En konsultfirma som arbetar med ekonomi för BRF har vana vid alla dessa frågeställningar och hjälper gärna till i ert bostadsområde, så att ni får en så god och stabil ekonomi som möjligt. Det kan också vara lättare som styrelseledamot att kunna hänvisa till en expert när boende kommer och klagar eller visar missnöje, för sådant händer alltid.

Lyckas med din företagsflytt i Stockholm

14 Jul 2022

Kanske längtar du efter ett mer centralt läge, så att kunderna hittar din butik. En företagsflytt i Stockholm kan vara rena dunderkuren för din lilla firma.

Folk har oftast bil och tar sig gärna utanför city för att handla. Men det finns en stor marknad för centrala små företag där folk bara kan titta in när de går i stan. Har du ett företag med ett rejält skyltfönster får du många fler spontanbesök. Är det dags att byta upp sig till ett bättre läge, kan du anlita en firma som är proffs på företagsflytt i Stockholm.

Även en hårfrisör eller skönhetssalong får in folk som vill ha behandling snarast och som vill boka tid direkt. Kläder som är fina i ett fönster lockar in presumtiva köpare som gärna tittar runt på sortimentet. Ge din firma ett uppsving med en företagsflytt som är välplanerad och ändamålsenlig.

Företagsflytt på dina villkor

Prata med flyttfirman i god tid, och se till att du inte glömmer något moment som är viktigt. En professionell firma för företagsflytt har samlat på sig en hel del kunskap och rutin, och därför kan du ta råd av dem. Skriv en genomtänkt checklista och bocka av alla viktiga delar i flytten, så är du väl förberedd.

Elektronik är viktigt både för datorer och kassahantering. Belysning och förvaring, allt sådant måste man också gå igenom i förväg. Du kan få praktisk hjälp med att montera de nya möblerna och kassera gamla inventarier som du inte behöver längre. Ta hjälp med din företagsflytt utav detta företag: företagsflyttstockholm.com 

Hur fungerar en landningssida?

20 Jun 2022

Varje företag med självaktning har insett värdet av den digitala synligheten. Man vill synas online och göra sig själv till en spelare inom den bransch man tillhör genom att dra till sig nya kunder. Vad gäller digital marknadsföring så har en ny spelplan skapats där den egna budgeten inte längre har lika stor betydelse för resultatet. Genom smart, strategiskt och genomtänkt arbete med SEO kan man ranka högre på Google än vad konkurrenter med en högre budget gör. Detta skapar jämlikhet.

Men, det finns också svårigheter och problem med att marknadsföra sig digitalt i allmänhet och i att sikta på en hög placering på Google i synnerhet. Man kan inte lura Googles algoritmer, vilket innebär att innehållet på en sida måste vara både unikt och relevant - för den sökning som sker - för att en sida ska stiga i ranking.

Detta kan skapa en enorm frustration. Man ser att konkurrenterna rankar högre och att de, i och med detta, också får fler kunder. Detta trots att man lagt ner enorm mycket tid på att skapa intressanta, unika och spännande texter på den egna hemsidan.

Seo handlar om långsiktiga mål

Det man bör veta är att SEO - som arbetet med att ranka högre på Google kallas - tar tid och att det handlar om en långsiktighet. Även om du anlitar världens bästa SEO-byrå för hjälp så finns det inga garantier för ett snabbt resultat utan det handlar om vara mer långsiktig.

Däremot så kan man dock ges sig själv chansen att komplettera den egna sidan med en så kallad landningssida. Den kombinationen är ofta extremt gångbar.

En landningssida rankar högre snabbare

En landningssida är en sida som fullt ut är dedikerad till det område du som företagare erbjuder. Du har en snickarfirma i Uppsala och vill dra till dig nya kunder som söker efter en snickare i just Uppsala.

Detta innebär att en SEO-byrå kanske skapar en sida som heter Snickareuppsala och där all text riktas mot att fånga upp vanliga sökord - bra snickare i Uppsala, prisvärd snickare i Uppsala, hitta snickare i Uppsala, och så vidare. Utöver detta så kommer alla andra viktiga uppgifter och information att få en tydlig plats: priser, öppettider, kontaktinformation och så vidare. Det innebär också att uppdateringar sker regelbundet i form av exempelvis en blogg eller genom förklarande videoklipp.

En landningssida blir en sida som är din - men ändå inte. All trafik kan mätas och alla kontaktuppgifter är dina. En landningssida blir ett perfekt komplement och det ger en dubbel träffyta för de sökningar som sker. Det är ett riktigt bra alternativ för dig som vill ha lite snabbare resultat än vad mer långsiktig SEO kan ge dig.

Rusta och matcha för ett jobb

14 Jun 2022

Det är roligt att hitta ett jobb, speciellt för dem som är långt från arbetsmarknaden. Rusta och matcha ger en chans till självförsörjning och tillhörighet.

Många vill arbeta, men efter att ha fått nej på ett antal platsansökningar är det lätt att bara ge upp. Nu anlitar Arbetsförmedlingen skickliga konsulter för att hjälpa arbetssökande. De visar hur man söker jobb, hur man skriver en bra ansökan, och de kan coacha till utbildningar och sysselsättning.

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med leverantörer av rusta och matcha få folk ut på arbetsmarknaden. Alla kan bidra med något, och det är roligt att få ett jobb, om det så bara är en halvtidstjänst eller en praktikplats. Rusta och matcha är en bra tjänst som tar tillvara på personliga kvaliteter.

Klara anställningsintervjun med Rusta och matcha

För alla som är socialt osäkra när det gäller att gå på en anställningsintervju finns det stöd och hjälp att få. Konsulten berättar mer om hur man beter sig och hur man gör ett gott intryck. Man behöver inte ha ett strålande självförtroende, för det kan också verka överdrivet. Det är däremot viktigt att framhålla att man är punktlig och verkligen vill arbeta.

Tanken är att konsulten ska ha nära kontakt med arbetsgivare på orten och fånga upp signaler när någon behöver anställa mer folk. Kanske finns det någon som med hjälp av rusta och matcha kan passa för en praktikplats eller ett fast jobb. Det kan också behövas mer utbildning och kurser, och det kan konsulten också tipsa om. Därför kan en leverantör av rusta och matcha vara till stora fördelar. 

Företagslarm som ökar säkerheten på arbetsplatsen

6 Jun 2022

Ett modernt företagslarm bidrar till ökad känsla av trygghet i fastigheten och gör det mycket svårare för potentiella inbrottstjuvar att ta sig in i byggnaden

Att känna säkerhet och trygghet på arbetsplatsen är viktigt. Även att allt är som det ska de timmar man inte befinner sig på företaget. Att inbrottstjuvar passar på att göra inbrott efter stängning är en föreställning man har, eftersom det logiskt sett borde vara enklare då. Oavsett hur eller när obehöriga planerar att göra inbrott, bör man se till att ha ett pålitligt företagslarm installerat för att omöjliggöra för eller avskräcka tjuven från att vilja bryta sig in. Som företagare går det att hitta pålitliga installatörer av moderna företagslarm som ökar säkerheten på arbetsplatsen och ser till att ingen obehörig gör entré.

Styrkor med ett bra företagslarm

En stor fördel med att man installerar ett larm, är att man till att börja med ofta har skyltat med att man har ett installerat larm, samt tillgång till övervakningskameror som redan i detta skede borde avskräcka från att göra inbrott. Kamerorna kan även användas för att lägga fram bevismaterial om någon ändå skulle få för sig att göra inbrott. Larmsystemet är ofta lätt att integrera med lås på dörrar till fastigheten och man kan i många fall även koppla upp det mot en larmcentral så att hjälp kan vara på plats om ett larm skulle utlösas. Ett bra larmsystem går också att skräddarsy för att det ska passa er verksamhet så bra som möjligt.

Dooh, dagens sätt att sälja

1 Jun 2022

Reklam har ett snabbt flöde. Att lugnt titta igenom tidningen händer mera sällan. Det är en av anledningar till att man nu kan se denna dooh-reklam överallt.

Andreas satt med dagens första kaffe och tänkte så det knakade. Åtminstone kändes det så. Han hade varit egen företagare i snart femton år och hade förr aldrig något problem att få tillbaka pengarna på sina annonser. Nu hade ingen tid att läsa dagstidningar eller veckoblad i lugn och ro längre.

Det kändes som igår när alla rekommenderades att annonsera på nätet. Det hade varit en övergående trend då klickandet gick för fort och ingen läste annonserna som poppade upp på skärmen om det inte handlade om något man redan var i behov av. Så hur skulle man göra för att få kundernas uppmärksamhet?

Vad betyder dooh?

Varje fredag gick han ner till kontoret där telesales-teamet satt för att ta en fika och prata en stund. Där passade han på att fråga vilken reklam de fastnade för. Där och då hörde han för första gången ordet dooh av en yngre kollega som hade koll på det mesta.

Hans tomma, förvirrade ansiktsuttryck hade avslöjat hans okunskap och en föreläsning började. Han fick förklarat att det betydde digital out of home, vilket inte gjorde honom klokare, och han bad den anställde att prata klarspråk. Det visade sig att det var reklampelarna ute på stan som hade rörliga bilder, något som reklambolagen konstaterat att människor fastnade för. Andreas skulle definitivt ta reda på mer om denna intressanta reklammöjlighet.

Anställda fick en kurs i retorik

15 May 2022

Att lära något nytt är aldrig bortkastat. Är det nya en retorikkurs i att sälja snyggt kan man i slutändan använda den för att få lite extra klirr i kassan.

Butiken hade fått två nya anställda och företaget ville prova något nytt. De ville ge de anställda möjlighet att tjäna mera pengar än de gjorde för tillfället. Men det fanns givetvis en hake. De skulle öka försäljningen och för varje produkt de sålde fick de en ordentlig provision för jobbet.

Två av dem var inte överförtjusta då försäljning var något de inte var bra på enligt dem själva. Men givetvis skulle inte chefen kasta dem ut i detta utan att erbjuda dem en kurs i säljteknik. Hur man fångar kundens intresse och i slutänden sålde en eller flera produkter.

Kurs i retorik gjorde underverk

De anmäldes till en kurs i Stockholm där de även fick en övernattning så att de vaknade utvilade innan kursdagens start. Det tog inte lång stund innan till och med skeptikerna drogs med i övningarna. De insåg att det inte handlade om att pracka på, utan att berätta om produkterna på ett personligt och intressant sätt som fokuserade på kundens intressen.

Retorik var att på ett enkelt och intressant sätt recensera produkten utan att vara tjatig. Det handlade om att hjälpa kunden att hitta rätt genom att vara tydlig och inte minst besitta all kunskap om det man sålde i butiken. Allt för att inge förtroende och avsluta med ett sälj som gladde både kunden och säljaren.

Trådlös skrivare för det inte så papperslösa kontoret

9 May 2022

Hyr trådlös skrivare med serviceavtal för att slippa alla problem en strulande skrivare kan ställa till med. Så kanske du kan acceptera alla papper på kontoret.

Har du sett igenom bluffen med det “papperslösa kontoret” än? För många år sedan sades det att ett modernt kontor inte behöver några pappersutskrifter. Kostnaden för en skrivare och oändliga kassetter med toner skulle vara en utgift du helt kunde stryka ur företagets budget.

Eller hur. Det blev inte riktigt så. Även om du i teorin verkligen borde kunna sköta i princip alla firmans uppgifter helt och hållet på en skärm så är det otroligt svårt att släppa taget om pappren. Utskrifter och fysiska dokument spelar fortfarande en viktig roll på våra arbetsplatser, och i förlängningen så gör även skrivaren det.

Därför bör du hyra en trådlös skrivare

Sannolikt är det en trådlös skrivare du har på kontoret. Drömmen om det sladdlösa kontoret är ändå lite närmare än den om det papperslösa. Men så länge som det är så omöjligt med trådlös ström så kommer nog vissa sladdar leva kvar. Men den där posten i budgeten med skrivaren och tonern kan du faktiskt göra något åt.

Tonerkostnaden kan minskas tillsammans med priset för att hela tiden köpa ny skrivare när den gamla går sönder. (För det gör den, alla skrivare går alltid sönder vid de mest olägliga tillfällen.) Lösningen är att hyra en skrivare! Och teckna ett bra serviceavtal. Då kan du skriva ut dina nödvändiga papper i lugn och ro.

Företagshälsovård i Stockholm betalar sig i längden

5 May 2022

Företagshälsovård i Stockholm är en sådan där sak man vet är bra men som det inte finns budget för just den här perioden. Men det är ett misstag att tänka så.

Att satsa på företagshälsovård är alltid en god investering. När man som ansvarig för budgeten sitter och vrider och vänder på siffrorna kan företagshälsovård kännas lite off topic. Det är ingen investering som enkelt går att kvantifiera och blir därför svår att sätta in på plus och minus i budgeten.

Alla är överens om att företagshälsovård är något bra och vettigt, men hur bestämmer man hur mycket pengar som ska satsas per person för att det ska vara försvarbart i en budget? Vad är ROI på företagshälsovård? Det är nära på omöjligt att svara på. Men vissa investeringar bör kunna göras för det långsiktigt godas skull. Företagshälsovård ingår i den kategorin.

Företagshälsovård i Stockholm är en goodwill-investering för framtiden

Till en viss gräns kan man mäta den ekonomiska nyttan med företagshälsovård i Stockholm. Det finns undersökningar som visar hur många färre sjukdagar en medarbetare har som får si och så mycket företagshälsovård. Utifrån den siffran kan du själv få fram lite konkreta siffror. Men det blir aldrig definitiva tal – och förutsättningar är så väldigt olika.

Men en faktor som alltid finns – och alltid spelar roll – är hur medarbetarna känner inför att en arbetsgivare bryr sig om dem och deras hälsa. Något som leder till goodwill och lojalitet. Som heller inte går att sätta konkret värde på. Se till att skaffa företagshälsovård för ditt företag här: www.företagshälsovårdstockholm.nu

Faciliterande ledarskap låter dig ta nästa steg som chef

4 May 2022

En utbildning i faciliterande ledarskap är perfekt för dig som vill vara en bra chef. En sådan ser nämligen till att hela tiden utvecklas och lära sig mer.

Vet du vad som är det gemensamma draget hos alla bra chefer? Att de ständigt omprövar och utvecklar sitt ledarskap. Den chef som tänker att han eller hon inte har något behov av vidare kompetensutveckling bör överväga att ompröva den tanken.

Det är nämligen lätt att stagnera och bli hemmablind i en chefsposition. Det gäller särskilt dig som har nära medarbetare som gärna vill vara dig till lags. Kanske på ett sätt som gör att du inte ens märker att det är det de gör. Så även du som lovordas för ditt ledarskap bör fundera på att gå en kompetenshöjande ledarskapskurs.

Faciliterande ledarskap utvecklar både dig och ditt företag

Att utbilda dig i faciliterande ledarskap är ett sätt för dig att ta nästa steg i ditt yrkesliv. Både du själv och ditt företag har potential att förändras till det bättre, och som chef är det ditt ansvar att se till att det händer. Särskilt om du vill att din personal också ska utvecklas är det en bra sak att leda med exempel.

Både du och organisationen du leder är sannolikt i behov av förändring och förbättring. Det är nämligen det enda sätt ett företag kan frodas under längre tid. Att aldrig stanna av eller frysa fast i gamla mönster, utan hela tiden arbeta med vidareutbildning och utveckling.

Måla om kontoret - en bra investering

22 Apr 2022

Hur kan man förändra och förbättra en arbetsmiljö utan att det innebär för höga kostnader? Att man byter kontor och lokaler som företag är en del av spelet. Vissa år behöver man kanske större ytor som en följd av en ökad omsättning och ett större personalbehov - andra år så sker det motsatta: man kanske måste minska sina kostnader och hyra mindre lokaler. Detta är allra tydligast i Stockholm, där också utbudet av lediga kontor är som allra störst.

Varje företag har sin egen stil och vill sätta en egen prägel på de lokaler de huserar i. Vilket kan komma att kosta mycket pengar om man, så att säga, har snabba fötter och är mer ombytlig sett till var man har sina kontor och lokaler. Hur göra? Det kan bli dyrt att köpa in nya möbler och försöka anpassa inredningen mot de nya lokalernas färger och former.

Men, här kan istället det motsatta ske: man anpassar färgerna efter de möbler man har. Att måla om på kontoret skapar ett direkt lyft och ge dessutom en möjlighet att exempelvis fånga upp de färger man har i logotypen och som bas i den egna inredningen. Genom att anlita en målare i Stockholm så ges man en chans att förvandla ett allmänt kontor till ett unikt och personligt sådant. Detta dessutom till en rimlig kostnad: en ommålning - även om man anlitar en professionell målare i Stockholm - kostar inte jättemycket pengar.

Ta hjälp av en professionell målare i Stockholm

Som företag har man inte samma möjlighet att dra av en viss del av arbetskostnaden för en målare på det sätt en privatperson har. Som privatperson kan man använda Rot-avdraget och genom detta erhålla en skatterabatt motsvarande 30 % av den totala arbetskostnaden.

Vill du som företagare måla om i sina lokaler och fräscha upp arbetsmiljön så kommer du att få betala fullt pris - men det handlar då även om att du har möjlighet att påverka hur stor kostnaden blir. I Stockholm finns ett gediget utbud av professionella målare och detta ger dig en möjlighet att - genom att ta in så många offerter som möjligt - påverka priset. Det kan skilja ganska många tusenlappar mellan en målare i Stockholm och en annan sådan.

Att ta in offerter är det första steget för att hitta en prisvärd målare, men nästa steg blir då också att säkerställa kvalitet hos denna firma. Vilket du bäst gör genom att se över referenser samt att, givetvis, kolla upp certifikat och utbildning hos företaget.

En målare i Stockholm hittar det unika i ert företag

Du kommer att ha en stor fördel av att anlita en målare och detta även bortsett från att jobbet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt. Den stora fördelen - som många tyvärr missar - är att en målare har god kunskap om färg och färgsättning. Rent konkret så innebär detta att en målare kan tänka utanför den berömda boxen.

Har ditt företag speciella färger och toner som är genomgående i allt från logotyp till arbetskläder så kan dessa fångas upp i färgen som sätts på väggarna - utan att det blir för mycket. En målare är ofta mästerlig på att skapa unika en unik atmosfär som känns inbjudande, spännande och personlig - men där man aldrig går över gränsen till det konstlade.

Säker porttelefon för företag

16 Apr 2022

Behöver ni ett säkert men smidigt låssystem till företaget? Det finns porttelefoner som går att programmera med funktioner anpassade helt efter fastigheten.

Idag är det få verksamheter där dörren står öppen och man kan komma och gå som man vill. I stället måste de flesta företag ha ett löpande säkerhetsarbete genom hela sin verksamhet. För att skydda verksamheten, och för att både anställda och besökare ska kunna känna sig trygga, måste man ha koll på vem som kommer och går på företaget. Ibland kan man lösa det med en bemannad reception där det alltid är en person som tar emot. Detta är en extra kostnad som för ett mindre företag kan vara svår att motivera. Då kan man i stället välja att installera en smart porttelefon.

Porttelefon för företag går att programmera och anpassa

En porttelefon för företag går att programmera och anpassa efter både fastighet och verksamhet. Besökare kan via porttelefonen anmäla sin ankomst och man kan via porttelefonens kamera se om det är rätt person, och sedan med en lätt knapptryckning släppa in besökaren. Porttelefonen är också integrerad med lås- och passersystemet. Genom att förse alla medarbetare med en egen nyckelbricka eller blipp kan de själva öppna porten när de kommer och går. Passersystemet och porttelefonen går givetvis att programmera så att det bara går att komma in under vissa tider. Resterande tider hålls porten helt låst. Skulle någon nyckelbricka gå förlorad spärrar man den enkelt via datasystemet och slipper på så vis byta låsen.

Slipp stress - välj löneoutsourcing

29 Mar 2022

Den administrativa aspekten av att driva ett företag kan vara avskräckande. Gör det enkla valet och anlita ett företag med expertis inom löneoutsourcing så slipper du stressen.

Känner ni att pressen från bokföring och löneredovisning suger ut er energi? Att driva ett företag kan ibland tyckas vara ett övermänskligt arbete. Denna känsla är inte ovanlig och drabbar stora som små företag. Lyckligtvis finns det företag som hjälper ert företag med just detta, som har specialiserat sig på löneoutsourcing. Denna möjlighet öppnar upp för mer tid för att driva och utveckla verksamheten samtidigt som den reducerar eventuell stress. Vad är då löneoutsourcing? Det kan kanske låta lite läskigt att anförtro ett utomstående företag ett sådant viktigt uppdrag som löner. Men oroa er inte. Dessa företag är sannerligen att lita på, vissa med decennier av erfarenhet, från bland annat den offentliga sektorn. I totalt samförstånd mellan ert företag och löneoutsourcingföretaget bestäms hur stor eller liten del av den ekonomiska verksamheten som skall outsourcas. På senare tid har löneoutsourcing blivit en vanlig företeelse bland företag i alla storlekar eftersom det har blivit allt viktigare att effektivisera alla delar av företagens verksamheter.

Lita på löneoutsourcing

Företagen kan erbjuda mycket kunniga konsulter, med samtliga delar av just ditt företags lönehantering. Konsulterna kan bland annat hjälpa till med sjukrapportering och löneberäkningar. Dessutom säkerställer och upprätthåller de en strukturerad ordning till ert företags lönehantering. Detta gör det lättare att se över och kontrollera lönerna. Efter att arbetet med löner är klart hjälper man till med att skriva lönerapporter.

 

 

← Äldre inlägg