Dooh - effektiv och flexibel reklam

Digital out of Home har kommit att bli ett riktigt populärt sätt för företag att marknadsföra sig och för att genom detta skaffa nya kunder. Dooh - som det förkortas - innebär att man genom att använda sig av digitala tavlor kan skapa ett spännande content för privatpersoner att se.

Detta kan ske vid exempelvis busshållplatser, vid idrottsarenor, inne i köpcentrum samt i centrala delar av städer. Dooh är definitivt en bättre lösning än att använda sig av mer statiska tavlor, men det finns ändå vissa saker att tänka på.

En sådan handlar om att hitta rätt leverantör av tjänsten. Det är det som gör den stora skillnaden i det långa loppet - vem skapar innehållet och var kan detta sedan distribueras? Man kan inte, som många verkar tro, nöja sig med att betala för dooh som tjänst och sedan tro att det löser sig per automatik.

Som med all marknadsföring så krävs den plan för både innehåll, tidpunkter när det ska visas och var i fråga man ska visa upp den reklam man skapat. Dooh kommer, rätt hanterat, att ge ditt företag en skjuts i marknadsföringen och det finns väldigt många fördelar med att välja denna typ av utomhusreklam.

Rörligt material och snabba förändringar

En sak att tänka på gäller det faktum att man har möjligheten - och bör ta den - att använda sig av rörligt material. Dagens ungdomar är uppväxta med rörlig content och detta innebär att du genom dooh kan skapa något som dessa relaterar till - och tar till sig snabbare.

En annan fördel handlar om flexibilitet. Väljer du en statisk skylt och en statisk reklam så är det lagt kort som gäller - väljer du Dooh så kan du snabbt förändra och skapa nytt innehåll om du känner att det inte riktigt lossnar.

Samma sak gäller för tidpunkter. När finns din målgrupp ute på stan eller i gallerian? Genom att se till att din reklam visas just då så ökar du chansen till sälj på ett påtagligt vis. Rätt hanterat så är Dooh ett svårslaget verktyg i marknadsföringen!

9 Nov 2022