Varför skriva ett aktieägaravtal?

Många bolag ställs inför frågan om man ska skriva ett aktieägaravtal där exempelvis grundarna signerar ett dokument som stipulerar hur verksamheten ska drivas och hur bolagets struktur ska se ut - både i nutid och i framtiden. Det man bör veta är att A) ett aktieägaravtal är juridiskt bindande och B) ytterst frivilligt att skapa och signera.

Till skillnad från den bolagsordning som enligt lag ska lämnas in till Bolagsverket så är ett aktieägaravtal upp till var och en att skapa och det finns ingenting som säger att det måste finnas ett sådant. Däremot finns det en hel del som säger att det är bra att göra så.

Ett aktieägaravtal ger nämligen väldigt många fördelar. Dels som en följd av att det ger en tydlig riktning för ett företag - som drar år samma håll och arbetar tillsammans. Dels genom att man genom ett aktieägaravtal också kan undvika friktion och framtida konflikter. Missförstånd kan skapa stora bekymmer och har man då ett aktieägaravtal där det tydligt framgår vad som gäller exempelvis i samband med att någon slutar eller där man ska dela ut nya aktier - ja, då kan också jobbiga konflikter undvikas.

Forma ett aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal kan ha olika former, men ofta finns det skrivet om vad som gäller i samband med att en ny styrelse ska utses, hur ett bolag ska finansieras och hur försäljning av aktier ska gå till. Utöver detta så brukar även frågor om exempelvis återköp finnas med samt exempelvis en klausuler för konkurrens, drag-along, tag-along, förköp och samtycke finnas med inom ramarna vad gäller standard för ett aktieägaravtal.

Men, det står bolag fritt att själva forma innehållet och inkludera klausuler och punkter som är extra viktiga för den egna verksamheten. Vad händer om någon dör, vad händer med aktierna om någon skiljer sig och hur ska man agera om någon visar sig bryta mot det avtal man ingått - vilket vite kan man begära? Ett aktieägaravtal kan, helt enkelt, spå lite i framtiden och där man utgår från vad som kan hända och hur man agera i så fall. Det ger en enorm trygghet och det är, enligt oss, en investering värd att ta.

1 Nov 2022