Framtiden ser mörkare ut för ett tryckeri i Stockholm

Att världen öppnat upp sig och blivit tillgänglig för alla har gjort att väldigt många svenska företag flyttat sin produktion utomlands till länder med lägre omkostnader. Detta är naturligtvis ett problem för Sverige som land – att de företag vi ständigt blir förknippade med knappt har någon verksamhet kvar i landet, om man jämför med förr om åren. Vi säger här inte att det var bättre förr utan pekar bara på problemet som uppkommer – främst i mindre orter – då företag som Ericsson, HM, IKEA och Volvo förlägger en stor del av sin produktion i länder som exempelvis Bangladesh, Indien eller Pakistan. Detta är dock ett faktum och inte så mycket att göra åt, det är ett globalt problem och Sverige och svenska företag är absolut inte unika gällande detta. Värre är det faktum att även mindre företag börjat flytta sina produktioner till andra länder för att slippa hög skatt och de – relativt – höga omkostnaderna som finns i Sverige.

Här kan man peka på att olika bokförlag börjat trycka sina böcker i exempelvis Polen, Litauen, Lettland och andra östeuropeiska länder snarare än att trycka dem i Sverige. Det vi menar här är att man alltså trycker en bok – på svenska – i Polen, man fraktar alla utgåvor till Sverige igen och säljer dessa på plats här. Ett farligt tänk som alltså inte bara drabbar det tryckeri man förr om åren använt sig av – främst så är detta ett problem som drabbar vår miljö. Att ett bokförlag, eller ett filmbolag eller tidningsmagasin, flyttar sina olika produktioner är ett problem i sig med tanke på jobben som försvinner i Sverige – men är det verkligen försvarssbart sett ur ett miljöperspektiv och skulle inte detta kunna lösas på ett annat sätt? Jo, här pekar alltså ett bokförlag – stort som litet – på att det tryckeri man använder i Sverige är för dyrt och att man kan tjäna pengar på att låta ett polsk dito göra jobbet – något som i sig är rätt och riktigt. Ett bokförlag måste även de tjäna pengar och strama åt sin svångrem så gott det går – men kan landet Sverige hjälpa till med detta på något sätt?

Har Sverige råd att tappa fler företag?

Finns det några sorts skattelättnader eller andra subventioner som man kan använda då det till syvende och sist handlar om ganska stora utsläpp som drabbar oss alla? Ja, här vore en tacksam lösning att staten skulle kunna bidra med att få ner produktionskostnaderna och detta via skattelättnader för de företag som faktiskt valt att ha kvar sin verksamhet i Sverige. Detta skulle kanske även locka tillbaka de större drakarna till vårt land igen – åtminstone i en mindre skala. Frågan är dock om de är beredda att betala. Har man en gång valt sig vid låga omkostnader i andra länder så kan det vara svårt att bara flytta hem produktionen igen – här är det alltså ekonomin som talar och även om Sverige skulle erbjuda en lättnad på kanske 25% så är vi ändå inte i närheten av vare sig Polen, Litauen eller Bangladesh.

Ett tryckeri som tappat bokförlag kommer alltså att få det svårt att locka tillbaka dem igen då detta förlag redan vant sig vid ett bättre ekonomi. Här handlar det alltså snarare om att behålla de företag som finns kvar än att locka hem de som försvunnit och om detta kan ske genom skattelättnader, bidrag eller andra subventioner spelar ingen roll. Vi har – helt enkelt – som land inte råd att medelstora och mindre företag sneglar utomlands i jakt på billigare arbetskraft och produktion. Det ena bidrar alltid till det andra – ett tryckeri i Stockholm går omkull för att ett bokförlag i samma stad snarare väljer Polen eller Litauen. Ett ont hjul som någon måste stoppa en pinne i innan det helt spårar ut i fel riktning. För att komma i kontakt med ett tryckeri så kan du gå in på https://www.tryckstockholm.nu/

6 Jan 2023