Energilagring - dra nytta av fördelarna

Energilagring är redan nu en stor sak hos svenska företag och hos många privata villaägare. Inte mycket tyder på att detta kommer att avta. Det är snarare tvärtom.

Energilagring kommer av allt att döma att spela en enormt viktig roll i vår elektrifiering och i vårt steg mot en grönare värld. Genom att hoppa på tåget redan nu kan du dra nytta av de ekonomiska fördelarna som finns och göra en riktigt bra investering.

Energilagring skapar balans

Energilagring är viktigt av flera skäl. Ser man till ett elsystem i stort så handlar det om balans. Man måste ha en balans mellan konsumtion och produktion. Det som försvårar i detta är att vi idag exempelvis använder oss av mycket vindkraft och solkraft för att producera el. Dessa energikällor är svåra att planera. Du kan inte säga till vinden att blåsa, eller hur?

Genom att använda energilagring däremot så kan man spara den energi som skapas i samband med en överflöd och använda detta då produktionen är sämre. Detta är den stora fördelen med energilagring. Man kan helt enkelt, genom detta, se till att skapa den viktiga balansen mellan produktion och konsumtion. Samma sak kan sägas vid exempelvis elavbrott eller vid tillfällen då mycket el konsumeras.

Energilagring - stötta vårt svenska elnät

Genom energilagring så kan man bidra med att stötta upp vårt svenska elnät och se till att kostnaderna för el hålls på en jämnare nivå. Mycket av den problematik som finns i Sverige vad gäller kostnader handlar om att elen till mångt och mycket produceras i norr och att det finns svårigheter i att föra den vidare till söder. Genom energilagring kan man skapa reserver som går in och stöttar upp elnätet vid problem.

Har du ett företag som funderar på solceller så blir en investering i energilagring en lika given investering. Kombinationen av energilagring och solceller innebär att ni producerar el och samtidigt också kan spara och sälja ett överskott vidare.

2 Apr 2024