Solcellspark - extremt många fördelar

Vi står med ena foten i förnybar energi och med den andra i fossila bränslen. För att den andra foten ska följa med i rätt riktning och för att vi ska kunna ta steget så krävs betydande insatser, mod och gemensamma ansträngningar. Sverige är ett land som leder utvecklingen och vi kan genom detta också visa andra länder vilka enorma möjligheter som finns. 

Har du exempelvis mark som inte används så finns det läge att ta tillvara på den. Genom att bygga en solcellspark så kan du gå från att konsumera el till att vara med och producera. En solcellspark innebär att du hela tiden kan ha tillgång till grön el - och att du är med och leder arbetet mot denna avgörande omställning.

Solcellspark - en investering 

Låter dyrt? Det är det inte. Faktum är att en solcellspark är en investering - och att det kan vara det på flera olika sätt. Dels så kan du, som sagt, själv få tillgång till egenproducerad el och slippa de höga priserna som det idag kan handla om. Genom exempelvis tillhörande energilagring så har du el även när din egen produktion är låg och då priserna är höga. 

Dels så kan en solcellspark också producera ett rejält överskott av el. Det kan du sälja vidare och tjäna fina pengar på - samtidigt som du också bidrar och stöttar det lokala elnätet. Det senare är viktigt då det kan handla om väldigt höga toppar rent prismässigt då en kombination av hög konsumtion och låg produktion syns - eller om det finns problem vid exempelvis överföringar av el. Din insats - som du alltså får betalt för - kan hjälpa andra. 

En perfekt passiv inkomst 

En tredje fördel handlar om att du inte behöver ta ansvaret för din solcellspark. Idag finns företag som vill arrendera mark att bygga på. Har du bra förutsättningar så är detta alltid intressant. För dig innebär detta en passiv inkomst av modell större. Kort sagt: vill du göra skillnad och samtidigt tjäna pengar? Se över dina möjligheter för en solcellspark! 

15 May 2024