Arbeta som hantverkare på Värmdö

Ska du, som är hantverkare, flytta till Värmdö? Kommunen känns förhållandevis lantlig trots sin närhet till storstaden. Flera av Stockholms kranskommuner domineras av lantlig miljö nära vatten, med många fristående villor. Det säger sig självt att efterfrågan på vissa hantverkargrupper är högre i dessa typer av miljöer än i storstaden. Ett exempel på en sådan tjänst är fasadmålning, som knappast efterfrågas i högre utsträckning av privatpersoner i de centrala delarna av Stockholm. Så hur ser egentligen arbetsmarknaden ut här för hantverkare?

Rörmokare

Det finns idag nästan 20 000 anställda rörmokare över hela landet, enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass. Hur stor del av dessa som finns i Värmdö kommun framgår inte, men klart är att arbetsmarknaden är god – både i Värmdö och ute i övriga landet. Det är endast i Jämtlands och i Gotlands län i hela landet som konkurrensen bedöms vara annat än ”mycket liten”.

Den som vill arbeta som rörmokare på Värmdö bör inte ha några större svårigheter att hitta ett arbete. Däremot kan det vara värt att pendla en liten bit till jobbet för rätt anställning. Med bil är inte avstånden inom Stockholm särskilt stora, även om trafiken kan ställa till det under rusningstid.

Snickare

Snickare är en väldigt stor yrkesgrupp inom hantverk, med över 45 000 anställda över hela landet. Precis som i fallet med rörmokare är det en mycket efterfrågad kompetens och konkurrensen om jobben bedöms vara mycket liten över i princip hela landet. Så gäller även Stockholm, Värmdö inkluderat.

Det påpekas dock att den starka byggkonjunkturen är en starkt drivande faktor i den höga efterfrågan på snickare (och rörmokare för den delen). Med det sagt är bristen stor redan sedan tidigare, och det ter sig därför logiskt att en svagare byggkonjunktur fortfarande inte skulle runga arbetsmarknaden för snickare alltför mycket.

Lägg därmed till att rot-avdraget brukas väldigt flitigt i Stockholms län. Intresset för att anlita snickare för till exempel renoveringar och andra hemarbeten tycks vara kraftigt. Allt som allt bör det inte vara några problem att jobba som snickare på Värmdö, även om det säkerligen kommer att krävas viss pendling ut till andra delar av Stockholm för många av jobben.

Elektriker

Även elektriker möter en god arbetsmarknad över i princip hela landet. Det är bara i Norrbottens och Värmlands län som konkurrensen bedöms som ”liten” (snarare än ”mycket liten”, som i övriga landet). Det finns i dagsläget över 30 000 anställda service- och installationselektriker i Sverige – en siffra som är för låg med rådande efterfrågan på kompetens i åtanke.

14 Nov 2017