Att göra en ekonomisk plan för BRF

Alla har inte fallenhet för ekonomi och kalkyler. Därför kan ni i styrelsen ta hjälp av experter på ekonomisk plan för BRF och spara både på tid och bekymmer.

Ekonomi handlar om hushållning. I en bostadsrättsförening finns det många viljor när det gäller vad man ska göra och vad det ska kosta. Det måste alltid finnas en buffert för oförutsedda utgifter, men även en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen där framtida investeringar och reparationer planeras in.

Anlita en expert på just bostadsrättsföreningens juridik och ekonomi, så kan ni i styrelsen sova lugnt och få ett bättre grepp om verksamheten. Du kanske är bra på fastighetsunderhåll, och då är det din roll i styrelsen. Att räkna pengar och förutse hur mycket som går åt är lite svårare.

Ekonomisk plan för BRF innebär också taktiska val

När man ska få medel till att räcka kan man antingen minska sina utgifter eller öka sina inkomster. En kombination av detta är något att sträva efter. Ni kan förhandla ner låneräntor, samordna allt som gäller byggmaterial och reparationsåtgärder och be om rabatter, söka de bidrag som finns, och så kan ni höja hyror och avgifter.

En konsultfirma som arbetar med ekonomi för BRF har vana vid alla dessa frågeställningar och hjälper gärna till i ert bostadsområde, så att ni får en så god och stabil ekonomi som möjligt. Det kan också vara lättare som styrelseledamot att kunna hänvisa till en expert när boende kommer och klagar eller visar missnöje, för sådant händer alltid.

25 Jul 2022