Bakgrundskontroll – Krav för att få vissa jobb

De flesta arbetsgivare gör en bakgrundskoll innan de anställer en person. Däremot är det extremt olika hur stor kontroll som sker. Är det arbete inom försvaret eller säkerhetspolisen är kraven och kontrollerna rigorösa men även om du söker jobb inom skola, förskola eller bank sker bakgrundskontroll.

När genomförs bakgrundskontroll?

Kontrollen genomförs i slutet av rekryteringsprocessen. Om det kommer in 15 ansökningar till en tjänst finns det ingen orsak att företaget ska behöva lägga ner tid på bakgrundskontroll på alla dessa. När det däremot bara ett par kvar i processen är det vanligare att kontrollen sker.

Vad innebär bakgrundskontroll?

Generellt används information från öppna källor så som Skatteverket, Kronofogden och högskolor. Därmed kan exempelvis en verifiering ske på det CV som skickats in. Har verkligen personen gått den skola som uppges? Har personen den erfarenhet som nämns osv? I detta fall handlar det om att kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer mot verkligheten.

Varför sker en bakgrundskontroll?

I vissa fall finns det lagar som kräver att en bakgrundskontroll ska ske. Ett exempel på detta är att anställda inom barnomsorg alltid måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Detta är däremot ett mycket lågt krav i förhållande till vad vissa andra företag ställer på sina kommande anställda.

Vilka gör kontrollen?

I vissa fall är det företaget, som personen söker jobb hos, som gör bakgrundskontrollen. Är det ett mycket litet företag är det till sannolikhet ägaren som gör detta. Större företag kan ha egen avdelning men ett alternativ är att anlita externa företag som enbart jobbar med olika slags kontroller. Dessa företag utgår enbart för öppna och officiella register och sammanställer detta till kunden. Det kan därmed delvis jämföras med UC även om UC enbart jobbar mot ekonomisk sammanställning.

Kan jag tacka nej till en bakgrundskontroll?

Om ett företag kontaktar dig och säger att de kommer göra en bakgrundskontroll kan du tacka nej till detta. Men eftersom det är grunden för att få en anställning kommer det även kunna innebära att du inte längre kan få den tjänst du sökt.

Får jag veta vad kontrollen visar?

Det varierar. En del företag som gör bakgrundskontroller visar alltid upp vad man kommit fram till för personen som kontrollen genomfördes på. Andra ger detta enbart till uppdragstagaren. Om ett arbete söks inom försvaret kan man exempelvis få veta att man inte fått tjänsten på grund av bakgrundskontrollen – men inte vad specifikt som stoppat anställningen.

Läs mer på https://2secure.se.

5 Feb 2019