Behöver du en IBC-tank?

En IBC-tank används för att frakta vätskor och bulkmaterial av olika slag. Detta gäller exempelvis livsmedel som behöver transporteras, men framförallt så är den stora användningen för en IBC-tank något som sker vid transporter av farligt avfall - vi kan nämna kemikalier, gifter, lim, färg och andra olika tillsatser som är både farliga såväl som svårhanterliga.

En IBC-tank och utformningen av en sådan gör den perfekt för ändamålet. Den står - tack vare den kvadratiska formen - stadigt, den är lätt att förankra, den går att stapla och den är lätt att förflytta med hjälp av en truck. Vi ska nämna att volymerna som ryms i en IBC Tank kan uppnå hela en kubik. Det är således inga små pjäser.

Rätt märkning krävs för en IBC-tank

Att man hela tiden transporterar giftiga och farliga ämnen i en IBC-tank gör att det ställs höga krav både på rekonditionering, på besiktning, på kassering och på märkning. Märkningen i fråga kallas för UN-märkning och kraven på att sådan finns är logiskt: man ska kunna identifiera vilken typ av vätska/avfall som finns i tanken vid exempelvis en olycka.

Den finns även där för att kontrollera tankens ålder. Exempelvis så ska en IBC-tank som använts för att frakta bränsle kasseras efter fem år om den är tillverkad i plast - oavsett hur pass mycket den är använd. Att den rengörs efter varje användning är en självklarhet och något som det ställs höga krav på. Att dessa efterlevs kontrolleras genom besiktningar.

För en IBC-tank som är tillverkad i galvaniserat järn så finns det längre livslängd och där kan man se att tanken håller i upp till 20 år; dessa är dock av förklarliga skäl lite dyrare.

Rätt förarutbildning och rätt storlek på tanken

För att få transportera farligt avfall så krävs en speciell utbildning - en ADR-utbildning - och det är ett krav som tyvärr inte alltid efterföljs. Speciellt inom byggbranschen så har det visat sig vara en hel del slapphet inblandat. Något som kan leda till svåra olyckor.

Om du som privatperson behöver bli av med en större mängs kemikalier eller annat avfall och väljer att investera i - eller hyra en - IBC-tank så bör du kontrollera att det finns en ADR-utbildning hos den som ska köra bort avfallet fråga.

Viktigt är även att tankens storlek är anpassad efter mängden vätska som ska forslas bort. En full tank är bättre än en halvfull sådan sett ur ett säkerhets- och logistisk perspektiv. Det kan således vara bättre att transportera två tankar som är fyllda än en större som bara är fylld till hälften. Det brukar dock vara en fråga för företaget du anlitar och som har den utbildning och erfarenhet som krävs för att göra en korrekt bedömning.

Läs mer: https://www.ibctank.se.

13 Jul 2018