Behöver du städmaskiner?

Om det är så att du arbetar inom städbranschen behöver du, liksom i andra branscher maskiner, verktyg och redskap för att du ska lyckas i din bransch. Kan det vara så svårt att lyckas städa? Handlar det inte bara om att få undan allt? Är det inte det som det innebär att städa? Samla ihop allt och bara slänga det? Till en lite ndal handlar det ju förstås om det. Men ska man bli rik på det man gör gäller det ju som för alla andra att man måste göra det effektivt, och ska man bli effektiv på städning måste man ha de rätta städmaskinerna som effektiviserar städningen. Här går vi igenom vad man kan behöva för städmaskiner.

Dammsugare kombinerat med golvrengöring

Städar man stora ytor, som inne i affärer, butiker och lager är det omöjligt att göra sådant för hand. Det skulle ta flera timmar i anspråk att städa för hand. Då behöver man en dammsugare som samtidigt rengöra golvet. Beroende på storlek på ytan som ska rengöras kan man antingen gå efter maskinen eller sitta och styra den. Stora lagerytor behöver sådana maskiner som man sitter och styr den. I stället för att det skulle ta flera timmar att renöra golvet inomhus tar det endast 15-20 minuter att städa en sådan yta. Det frigör tid så att du på en enda dag kan avverka flera butiker  eller affärer.

Mattvätt

Arbetar du på hotell kan du behöva mattvättar. På sådana ställen vill man inte ha stora tomma ytor som till exmpel på lager, i affärer, butiker och sådana ställan. Då vill man ha inbjudande mattor som ramar in lobbyn, hotellrum och andra gemensamma ytor. Då behöver du mattvättar som du kanske rengör med, en eller två gånger i månaden, beroende på hur mycket de smutsas ner.

Sopmaskin

Städar du däremot till exempel utomhus, behöver du stora sopmaskiner som städar gator, gångbanor och innergårdar. I stället för att sopa gatorna för hand, som också skulle ta en hel dag i anspråk, går städningen av ytorna utomhus endast någon för- eller eftermiddag. Sedan kan du ta nästa innergård, eller nästa gator och städa fler. På så sätt kan du ta på dig fler uppdrag på en och samma dag. Du får igång ruljansen för uppdragen och kan på det sättet öka din inkomst. KÄnner du dig osäker på hur du ska sköta sopmaskinen, eller om något som skulle hända med den, kan du välja en leverantör som också erbjuder service på maskinerna.

Läs mer om sopmaskiner på: http://www.sopmaskin.nu.

20 Sep 2018