Behöver ni bättre chefer på företaget?

Vad händer med företag som inte har någon duktig chef? En chef som inte ens bryr sig om att dyka upp på arbetsplatsen? Någon som inte tar tuffa beslut. Någon som inte lyckas motivera sin personal. Eller en person som inte lyckas formulera de mål som företaget har och lyckas heller inte tala om det till de viktigaste människorna. Det finns många exempel på misslyckade ledare, inte minst i politiken. Det som är bra med politiken är den att man alltid genom att rösta, kan få bort de ledare som man inte gillar eller som inte är tillräckligt duktiga. De chefer man har på sina arbetsplatser är svårare att få bort, även om det kanske finns en och annan som önskar sig bättre chefer.

Är det en chef som har viss självinsikt kan de kanske själva inse sina brister, och ha en ödmjuk inställning. Då är det hopp för det företaget. Att ha självinsikt är en av de viktigaste egenskaper en duktig ledare har. Det innebär nämligen att det finns räddning för den ledaren. Det man inte har, kan man till viss del lära sig. Vilka egenskaper är de?

Förmågan att attrahera andra människor

En av de mer naturliga egenskaper som en ledare bör ha, är förmågan att attrahera andra människor. I en grupp med människor är det oftast den som attraherar de flesta i gruppen, som blir ledare. Man måste gilla den som ska vara ledare för gruppen. Som ledare måste man inge förtroende, de andra måste kunna lita på att ledaren vet och kan leda gruppen. Annars går det inte.

Motivera och engagera andra människor

En ledare måste kunna motivera gruppen genom att kommunicera målen för gruppen med människor. En kommunikation måste ske mellan ledaren och den grupp människor som hon, eller han ska leda. Annars springer alla åt varsitt håll och det blir inte mycket av det företaget. Ledaren måste även ha förmågan att kunna lägga på personalen tyglar så att de arbetar och inte börjar göra det som de själva har lust att göra. Det ska vara lagom mängd motivation och "piska" så att alla gör sitt bästa.

Få ledarskapsutbildning

Det som en verksamhetsledare inte har sedan födsel och ohejdad vana, bör man lära sig för att kunna leda ett helt företag. Får man rätt kunskap, lär man sig hur man kan tackla olika problem och lära sig nya sätt som får det resultat som man önskar sig.

30 Dec 2018