Branscher med goda jobbmöjligheter

Står du i valet och kvalet över vilken utbildning du ska välja? En faktor som givetvis kan väga in är möjligheterna till jobb efter att utbildningen är genomförd. Hur högt man prioriterar tillgången på jobb är olika från person till person. Vissa kan genomgå en längre utbildning med sämre arbetsmarknad om en passion för utbildningen finns, medan andra gör något lite mindre roligt men som ger bra möjligheter till anställning.

Undersköterska

För tillfället råder det brist på undersköterskor i hela landet. Särskilt liten konkurrens om jobben råder bland undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, där Arbetsförmedlingen bedömer att det råder ”mycket liten” konkurrens om jobben i samtliga delar av Sverige.

Som undersköterska på vårdavdelning och mottagning märks en något större konkurrens – men den är fortfarande mycket liten. I Stockholm, Gotland och delar av Småland bedöms konkurrensen vara ”liten” till skillnad från ”mycket liten” som är bedömningen för övriga Sverige. Vill man bli undersköterska inom vårdavdelning och mottagning kan det alltså bli lite svårare att hitta jobb i t.ex. Stockholm än i Malmö.

VVS

Även inom VVS råder det mycket lite konkurrens om jobben. Idag finns ungefär 19 000 anställda, ett antal som Sveriges arbetsgivare inom branschen upplever som otillräckligt. Till följd av den starka byggkonjunkturen i landet, är efterfrågan på kompetens inom VVS i Malmö, till exempel, fortsatt hög.

I storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm råder det mycket liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen. Likaså gäller över hela landet, förutom de nordligaste delarna landet, där konkurrensen istället bedöms vara ”liten”. Den som gillar att arbeta med händerna gör kanske rätt i att överväga arbete inom VVS.

Grundskollärare

Idag finns strax under 100 000 anställda grundskollärare över hela landet. Även om det kan tyckas låta mycket, rapporteras det frekvent om lärarbristen i olika medier. Samtidigt som antalet elever i grundskolan ökar snabbt, är tillgången på utbildade lärare alldeles för liten.

Vill man jobba som lärare i grundskolan kan man alltså se fram emot att gå en ljus arbetsmarknad till mötes. Konkurrensen om jobben är mycket liten över hela landet, inkluderat storstäder som Stockholm och Malmö.

Kock

För många är det ett drömjobb. Trots det råder det brist på kockar med utbildning och erfarenhet över hela landet. Restaurangbranschen i sin helhet har haft en positiv utveckling under många år, vilket den förväntas ha även framöver. Precis som med VVS, grundskollärare och undersköterskor bedömer Arbetsförmedlingen att det råder mycket liten konkurrens om jobben i hela landet inkluderat storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. När det gäller VVS märks dock lite mer konkurrens i de nordligaste delarna. Likaså kan undersköterskor märka av lite mer svårigheter med jobb i Stockholmsregionen, Gotland och delar av Småland om de söker jobb på en mottagning eller vårdavdelning.  

3 Apr 2017