Dags att satsa på inomhusluften

De som är entreprenörer nog att starta egna företag ska verkligen ha vår uppskattning och erkännande, det är inte lätt att starta nya företag. Det finns många fallgropar som företagare. Det gäller att få in inkomster för att kunna betala skatt och anställa och betala arbetsgivaravgifter. Att arbeta enligt gällande lagstiftning kan vara nog så svårt. Här är det många lagar som reglerar den arbetsmiljö som ska göra det möjligt för dem som är anställda att göra ett så bra arbete som möjligt. Vi tar upp några av de viktigaste här.

Syrerik inomhusluft

Det är mycket viktigt att ha syrerik luft så att personalen kan andas och arbeta. Här menar vi att det måste finnas en fullgod ventilering. Kommer vi att fortsättningsvis ha så varma somrar som vi har sett denna sommar, kommer vi i fortsättningen ha stora behov av skydd mot solens heta strålar. Liksom mot vinterns kyla. Oberoende vädret och klimatet, behövs lagom temperatur på arbetsplatsen och syrerik inomhusluft. Då behöver man den typen av ventiler som ser till att växla inomhus- och utomhusluften, samtidigt som temperaturen på inomhusluften inte växlar, såsom endast riktiga ventiler kan åstadkomma. Läs vidare här om man vill byta till effektiv ventilation i Stockholm

Ergonomiska skrivbord och -stolar

Här är det viktigt med ergonomiska skrivbord, som är höj- och sänkbara för att kroppen ska få variation. Sitter man eller står i 8 timmar är det inte bra. Kroppen behöver röra på sig och både sitta och stå under arbetstiden. Sitter man ner i många timmar behöver ryggen stöd för att hålla överkroppen upprätt. Då behöver man en stol som ger det rätta stödet.

Gröna växter

Gröna växter har en sällsynt förmåga att sprida hemkänsla och gör vilken plats som helst mer levande. De ger oss dessutom syre vilket ökar behovet av gröna växter på våra arbetsplatser. Så ställ in många och stora gröna växter om du vill skapa en bra och kreativ arbetsplats för dina anställda.

Möjlighet till vila

Alla som arbetar kan någon gång bli trött och har behov av vila. Då är ett vilorum med en säng på sin plats för att man ska kunna bli kvitt tröttheten. Dessutom kan personalen bli akut sjuk. Ett vilorum är också en lagstdgad rättighet som personalen har.

Belysning

Belysning är viktig för personalen, både takbelysning och belysning vid den egna arbetsplatsen. Ska personalen få saker och gjorda måste de ha fullgod belysning. Det är av vikt för hälsan och måendet.

15 Aug 2018