Det är en legal företrädare

Om man har ett företag gäller det att man betalar in sina skatter och den moms man ska betala varje månad. Annars kan man bli anklagad för brottslig verksamhet. Det vill ingen företagare (om man inte sysslar med brottslig verksamhet, men det förutsätter vi inte här). Ibland kan det bli så att man oavsiktligt missar att betala in de skatter och den moms man egentligen ska betala. Skulle det vara så att man inte kan betala in sin skatt som man ska, och till exempel begär det egna företaget i konkurs för att man inte har de pengar som ska gå till inbetalning av skatt, kan man bli anklagad för att göra något brottsligt.

En legal företrädare kan försvara företaget

I sådana fall är en legal, eller en juridisk företrädare viktig för bolaget. En sådan kan ta på sig ansvaret att intyga om att det företaget inte har gjort något som kan anses vara avsiktligt fel och avsiktligen driva ett företag genom att inte betala in de skatter och den moms som åläggs alla företag som verkar i Sverige.

Det kan hända att det finns gråzoner när det kommer till företagande – utan att man som företagare blir skyldig till brottslig eller otillåten verksamhet. Allt är inte endast svart eller vitt. Då kan det vara svårt för den enskilda företagaren, VD eller styrelse att kunna bevisa att man inte har handlat avsiktligt, utan att företaget har hamnat i en situation då man inte har kunnat betala in den skatt eller moms som man enligt lagen ska göra.

Men hur stort ska ansvaret ligga på ne företrädare?

Samtidigt har det varit oklart, eller ifrågasatt hur mycket en legal företrädare kan hållas ansvarig för det företag som den företrädaren företräder. Som företrädare utan att vara styrelsemedlem kan det vara omöjligt att känna till alla ekonomiska frågor. Det kan gå väldigt snabbt för ett företag att plötsligt drabbas av ekonomiskt obestånd, det vll säga att de plöstligt inte kan betala sina skulder. Att i en sådan situation, bli tvungen att betala för företagets skulder kan vara svårt för en företrädare. Då kan det vara bättre att försätta företaget i konkurs.

Anlita en erfaren juristbyrå som företräder företaget

Ska man anlita en juristbyrå som ska företräda bolaget är det bäst att anlita någon som är erfaren och som har gjort det många gånger och kan de flesta fallgropar som finns när det kommer till att ett företag befinner sig i obestånd; när man inte kan betala sina skulder.

17 Oct 2018