Detta behöver du om du driver eget

Driver du ett eget företag inom byggbranschen? Då har du säkert behov av en leverantör av olika redskap som behövs inom bygg. 

Jobbar du med laster av olika slag lär du behöva lastpallar för att kunna ta flera laster samtidigt, som du travar på varandra. Alla som arbetar med lastning av olika slag behöver lastpallar. EUR-lastpallar har måtten 1.200 millimeter långa, 800 millimeter breda och 144 millimeter höga och en lastpall väger cirka 22-25 kilogram när de är torra. Bräderna ovanpå, ska gå längs med för att pallgafflarna ska kunna få ett bra grepp om lastpallarna och kunna förflytta lasten på rätt sätt.

Har du en truck kan du montera fast en pallgaffel med kraftiga balkar. De finns både med mekaniska och hydrauliska funktioner. Om du behöver kunna lyfta och transportera fler lastpallar på en och samma gång, finns det förlängda pallgafflar för just detta ändamål.

Andra saker som du kan ha nytta av, är; container, hantering av stora säckar, kranarmar, vikplogar, isrivare, skopor, eller reservdelar till något av detta. 

Container

De flesta byggarbetsplatser behöver containrar. Det blir mycket skräp och sopor åren byggarbetsplats. Det sågas, kapas, svetsas och hamras där och det ger en massa restprodukter som behöver avlägsnas.

Stora säckar

Vill man inte ha så stora behållare för skräp och sopor är stora säckar ett mycket bra alternativ, det är främst när man inte har utrymme för stora containrar, till exempel vid byggen som äger rum i trånga utrymmen och gator

Kranarmar

Behöver man ha varje gång man ska lasta av eller på last som inte går att lyfta last på annat sätt än med en arm. Det kan handla om laster som kräver stor precision.

Vikplogar och isrivare

Vikplogar kan man behöva när man skottar snö från vägar och trottoarer. Särskilt om snön har legat länge och gjort gatorna isiga. Det är samma sak när det kommer till isrivare. En isrivare har tandade isrivarstål.

25 Apr 2018