El av Sol - ett företag på frammarsch

Vi står inför en spännande tid där en rad olika frågor måste besvaras. De flesta av dessa frågor kommer att handla om klimat och miljö. Hur kan vi skapa en bättre värld och hur kan vi bromsa den negativa utvecklingen? Många idag känner en oro och vill vara med på en resa mot en bättre miljö och en bättre värld. Med företag som El av Sol så kan den resan bli säker, trygg och dessutom ekonomiskt gynnsam.

El av Sol är ett företag på stark frammarsch. Man erbjuder lösningar inom solenergi och vänder sig till företag, fastighetsägare, lantbruk och exempelvis BRF:er som vill få lägre energikostnader och bli producenter av egen el. Sol av El har lösningar för alla och kan ta ett helhetsgrepp där exempelvis all infrastruktur kring laddning även inkluderas i projekteringen - något som även det är en framtidsfråga för många BRF:er. Vi går mot en tid där elbilen håller på att fasa ut den traditionella bilen med förbränningsmotor.

Genom att anlita El av Sol så får man en stabil, kunnig och erfaren partner som börjar med en planering där en rad olika faktorer spelar in i hur den färdiga lösningen sedan ser ut. Gällande just solceller och solpaneler så är planering extremt viktig: alla har olika behov, förutsättningar och behov. El av Sol kan skapa lösningar oavsett vilka utmaningar man ställs inför.

El av Sol installerar solceller

Redan vid ordet solceller så ryggar många tillbaka. Dels så handlar det om ganska höga kostnader, Dels så handlar det om att man tycker att det är en teknik som ännu är i sin linda. Som ett tredje argument så pekar många på vårt klimat: Sverige är ett land i Norden där en stor del av året innebär mörker. Hur kan solceller fungera här?

Sanningen är den att solceller och solpaneler - rätt installerade - fungerar utmärkt även i vårt nordiska klimat. Vi har lika goda förutsättningar som exempelvis många delar av Tyskland har och el kan produceras även under en kall, krispig vinterdag. Däri finns inga problem och gällande tekniken så finns inte heller där några dubier. Solenergi är en lösning som gör skillnad och som kan göra det redan idag.

El av Sol Nordic AB - lyckade projekt

El av Sol Nordic AB har många projekt bakom sig och kan därmed också visa upp många referenser. Ett av de större projekten man varit med och genomfört handlar om ett samarbete med Rocklunda Fastigheter i hemstaden Västerås.

Rocklunda är ett välkänt område i Västerås och utgör själva aortan i stans idrottande. Totalt handlar det om 15 olika anläggningar - hockey, bandy, gym, ridhus, motionsspår, gymnastikhallar - utspridda på ett 600.000 kvadratmeter stort område. Sol av Energi har tagit fram lösningar som gör att Rocklunda numera producerar en femtedel av den el som årligen förbrukas.

Det gör en enorm skillnad för kostnaderna och - som en följd av att elen som produceras är grön - även för hela miljön. Det, om något, visar vilken kapacitet detta företag besitter. Är din BRF intresserade av att göra skillnad? Kontakta El av Sol Nordic AB.

2 Nov 2021