En balpress effektiviserar verksamheten

Hur ser det ut för er verksamhet gällande utrymme, återvinning och tid? Sant är förmodligen att ni, liksom många andra, har problem att hitta balansen mellan dessa olika områden. Ni kanske har mycket papper och kartonger i omlopp och då allt detta sväljer en hel del yta för er - till det så tar det mycket tid så ni ideligen måste gå med allt skräp till en återvinningsstation.

Beroende på verksamhet så kan detta vara enormt störande. Ni måste hålla efter då era kunder kräver det (exempelvis inom butiksnäring), ni måste ha rent för att få plats och av hygieniska skäl (inom restaurang- och caféverksamheter) och ni kanske måste då ni, helt enkelt, annars inte skulle kunna göra ert jobb ordentligt (inom lagerhållning). Det finns en gemensam lösning på detta problem - oavsett bransch och hur mycket återvinning man har: en balpress.

En balpress är en hydraulisk maskin som antingen är toppmatad eller där man stoppar in alla återvinning i fack på sidan. Det som sker är att man trycker på en knapp och där sedan hydrauliken pressar ihop allting till lätthanterliga klossar som dels går att stapla och dels är lättare att bära. Det handlar alltså om att man med hjälp av en balpress gör sin verksamhet mer effektiv och att man genom detta får en mer hygienisk, mer inbjudande och mer yteffektiv arbetsplats.

Välj en balpress utifrån era behov

Det mest effektiva man kan göra då man väljer en balpress är att få denna skräddarsydd efter sina behov. En alltför stor balpress med högre kapacitet är ingen sund investering för ett mindre företag. Detsamma gäller för det motsatta scenariot.

Det viktigaste är att den balpress man väljer är anpassad efter A) vilken yta man har att röra sig med B) hur pass stort dagligt behov man har och C) vilken budget man ha att köpa en balpress för. Det går utmärkt att undersöka detta och enklast är att man tar hjälp av en återförsäljare som kan gå med under en dag för att se vilken typ av verksamhet ni har samt hur era specifika behov och möjligheter ser ut. Det brukar inte kosta någonting.

En viktig sak: Det handlar om en farlig maskin. Fel hantering och slarv med säkerhet kan leda till allvarliga skador. Se till att få en ordentlig genomgång och se till att lära er säkerhetsrutinerna för hur er balpress ska hanteras. Det bör ske då samtliga anställda är närvarande och vid varje nyanställning.

I övrigt så är en balpress ofta en enkel lösning på ett stort problem som många verksamheter dras med. Man blir tack vare en sådan betydligt mer effektiv och kan därmed också nå bättre resultat. Sopor och återvinning kan vara enormt irriterande och de kan förstöra mycket av intrycket en kund/affärspartner får av ett företag. Se till att undvika detta.

27 Mar 2018