En fallskyddsutbildning räddar liv

Olyckor på arbetsplatser är ett stort problem i Sverige. Även om vi i jämförelse med många andra länder sätter stort fokus på säkerhet så sker det många olyckor i samband med att folk utför sitt dagliga värv. Många av dessa är totalt onödiga och tyvärr finns en negativt trend gällande detta problem. Det sker fler olyckor nu än vad fallet var för några år sedan.

Mycket av detta kan tillskrivas det faktum att många större företag använder sig av underleverantörer som inte alls har samma fokus på skydd. Inte sällan handlar det om utländska arbetare inom byggbranschen. Här krävs det krafttag och förändringar: kraven på säkerhet får aldrig sidsteppas till förmån för profit.

En annan detalj som även den måste skärpas handlar om utbildning inom säkerhet. Arbete från högre höjder ställer krav på en genomförd fallskyddsutbildning. En anställd som jobbar på hög höjd ska dels använda sig av rätt fallskydd - för den situation man arbetar inom - och dels också veta hur den fungerar, hur man tar på sig den och hur exempelvis den anpassas för den egna kroppen.

Det finns i många fall krav på att en fallskyddsutbildning genomförts - och att man blivit godkänd - men tyvärr ser man också att det fuskas hos många företag och i många branscher. Att fallolyckor dels är en av de vanligaste olyckorna på svenska arbetsplatser och att de dels också är de som ofta har de värsta konsekvenserna gör att reglerna måste följas - och följas upp.

Hitta en fallskyddsutbildning för ert företag

Vi har inte tid… Det är för bökigt att kuska till en annan stad för en fallskyddsutbildning. Vi kan ta det nästa år när hela gänget är samlat.

Ursäkterna ser olika ut då det kommer till förklaringar om varför man inte anmält företaget till en fallskyddsutbildning och oavsett vilken av dessa man hör så handlar det om väldigt dåliga sådana. Det finns, helt enkelt, inga giltiga ursäkter till varför man väljer att äventyra säkerheten - och, faktiskt, livet - hos sina anställda.

I synnerhet inte idag då vi lever i en högteknologisk ålder och där företag som sköter fallskyddsutbildningar kan ta hand om dessa online. Det innebär att den teoretiska delen sköts via nätet och det har faktiskt en stor fördel. Till skillnad från mer fysisk teori där man sitter och lyssnar - och gäspar - så kan med med dessa digitala utbildningar använda sig av videos och genom detta spola tillbaka och prova alla moment tills de verkligen sitter. Det ger en djupinlärning som fungerar bättre och skapar sunda rutiner varje gång man hänger på sig selen för arbete på hög höjd.

Fallskyddsutbildning på er arbetsplats

Gällande den mer fysiska och praktiska delen av en fallskyddsutbildning så finns det visst fog för kritiken i att det kan vara svårt att hitta en lämplig dag - och samtidigt åka till en annan ort. Men, här kan man faktiskt välja en utbildare som besöker det egna företaget och som - på plats på arbetsplatsen - går igenom den praktiska delen. Detta är en skräddarsydd lösning som utelämnar alla eventuella ursäkter till varför man äventyrar säkerheten hos de anställda. Låt utbildningen ske hos er!

Utöver en fallskyddsutbildning finns även andra saker att göra i syfte att säkra arbetsplatser i Sverige. Många av de fallolyckor som inträffar sker vintertid och detta innebär att man också måste ta sig tiden för att förebygga. Genom att exempelvis sanda och säkra så kan man skapa en ökad säkerhet och genom att exempelvis se till att fastighetsägare uppfyller sina krav gällande taksäkerhet så kan många fallolyckor förhindras. Varje olycka som sker på en svenska arbetsplats är ett misslyckande.

2 Mar 2022