Ett industrigolv har klara fördelar

I vissa verksamheter så måste golvet sättas i fokus på ett helt annat sätt än i andra. Vi kan nämna lager, industrier och laboratorium som exempel på sådana. Finns det inte ett tillräckligt hårt och härdat golv i exempelvis en industri så skulle golvet i fråga få bytas någon gång per år. Tunga maskiner skulle ge skada, i vissa fall skulle brännskador synas på underlaget, temperaturskillnader är en tredje detalj som skulle påverka. Allt detta skulle medföra höga kostnader.

Ett golv i dylika lokaler måste klara av trycket från tunga maskiner, utrustning och lager, det måste stå emot spill från exempelvis kemikalier och det måste samtidigt också vara funktionell - skönt att gå på, lätt att städa och trevligt för ögat. Finns det då verkligen ett sådant universalgolv på marknaden. Ja, och det kallas för ett industrigolv.

Som namnet antyder så är det främst industrier som lämpar sig för ett industrigolv. Men, det har skett en liten förskjutning och man kan se att allt fler byggföretag erbjuder industrigolv som en standard vid olika byggnationer.

Snyggt, effektivt och lättare att städa

Ser man till labb och sjukhus så är ofta industrigolv ett givet val. Detsamma gäller för nyare arenor inom sportvärlden. Istället för att använda sig av golv i betong så drar man fördelarna av ett industrigolv. Mycket kan sägas om betong, men särskilt snyggt är det inte.

En given fråga är följande: var är så unikt med ett industrigolv utöver fördelarna vi redan nämnt? Det handlar om ett golv som är tillverkat av akrylplast. Det gör golvet helt fogfritt och således så är det i och med detta också väldigt lätt att städa. Det fina med just akryl är att det går att härda och anpassa efter kundernas behov - det gör att det finns en skillnad mellan ett industrigolv som ligger i en matvarubutik och ett som ligger inne i ett laboratorium.

Det senare ställer högre krav på att klara av spill av känsligare karaktär, det förra kräver att det klarar en större temperaturskillnad. Gemensamt dock: båda måste vara enkla att städa då båda dessa områden ställer höga krav på god hygien.

Ett industrigolv läggs i tre etapper. Vi visar hur dessa ser ut genom att rada upp dem:

  • Grunden: För att golvet ska få ett bra fäste så krävs det ett gediget grundarbete. Det gäller särskilt i industrier. I normala fall så innebär det att företaget man anlitar använder en diamantslip i syfte att jämna till ytan. Även blästring förekommer.
  • Primning: Ett viktigt steg som sker i syfte att öka vidhäftningen är primningen. Primning förhindrar även uppkomsten av bubblor samt förhindrar att damm samlas. En viktig del innan själva golvet ska läggas.
  • Golvmassan appliceras och företaget man anlitat ser till att ytan blir slät och att inga ojämnheter syns någonstans. Golvet passas in mot väggarna. Den korta härdningstiden - två timmar - gör att arbetet inte får stanna upp. Därför krävs också erfarenhet.
8 Jul 2018