Få all slags service till kontoret

Visste du att det finns service-företag som arbetar med att kunna ge andra företag all slags service som de kan tänkas behöva? Det kallas Facility Management och man tänker sig att man erbjuder service som både städfirma, bemanningsföretag och administration. Ett företag som arbetar på detta sätt. De erbjuder andra företag dessa tjänster:

  • Lokalvård som kontorsstädning, mattvätt och fönsterputs
  • Bemanning och rekrytering av receptionister
  • Inköp av fika till personalen såsom kaffe, te och fruktkorg, om man så önskar
  • Inköp av kontorsprodukter – all slags kontorsmaterial kan de köpa in

Det är Facility Management

Det som menas med Facility Management är bland annat att ge strategisk ledning och styrning av resurser och tjänster till företag. Det innebär att man erbjuder de slags tjänster som kan krävas för att allt ska fungera så smidigt som det bara går i en viss fastighet eller byggnad. Då ser företaget till att det som behöver ordnas, köpas in, städas och bemannas, omhändertas så att företaget som de arbetar med, ska kunna fokusera på sitt jobb.

Ett fiktivt case

Om man tänker sig att ett företags affärsidé är att producera hattar, så arbetar det modister på företaget, någon har som uppgift att köpa in tyg och material till hattillverkningen. Någon annan ser till att marknadsföra dem och en tredje har som arbetsuppgift att samordna allt arbete. En fjärde är VD för företaget. Om de som arbetar med hattar i stället skulle bli tvungna att lägga tid på att köpa in kaffe, frukt och te, städa och köpa in papper till kopiatorn och rekrytera ny personal, skulle det gå åt en massa tid som annars skulle kunna gå till hattillverkningen, hattutvecklingen och att sälja så många hattar som det går. Genom att erbjuda Facility Management till andra företag så gör båda företagen en bra affär. Det ena företaget tjänar pengar på att det andra företaget får chansen att fokusera på sin kärnverksamhet. Hattillverkaren vinner på att kunna göra sitt egentliga arbete bättre än om de splittrar sig på andra saker än vad de tjänar in pengar på.

Så fungerar Kundia

Kundia har arbetat med Facility management så pass länge att de numera är experter på det som de gör och kan därför erbjuda garantier på att du som kund blir nöjd, att resultatet som ahr utlovats uppfylls, att man utför tjänsterna med kvalitet, kompetens och i tid. Man garanterar att man är felxibel gentemot kund, tar fullt ansvar för de tjänster som de erbjuder och tar ansvar för sitt arbete.

12 Jun 2019