Få inspiration och ny energi av en inspiratör!

Finns det inspiratörer? Svaret är ja, det finns. Det finns människor som inte arbetar med annat, än med couchning av företagsledare. Eller couchinign av coucher, av tränare till idrotten eller till privatpersoner. Det handlar inte så mycket om att instruera hur någon ska träna någon för att bli bättre, det kan handla om hur någon mentalt, ska tänka, förändras och fungera för att nå de mål man har med sitt liv, sitt företag eller sitt idrottande.

Ta en idrottande man eller kvinna, som exempel. Det kan nästan kvitta hur snabb man är på att springa, cykla, hoppa eller slå bollar, om man har fel inställning till det man gör. Ta exemplet med det svenska landslaget i Japan, under ett OS för ett antal år sedan. Många i det svenska landslaget gjorde otroligt dåligt i från sig. Inte för att de var sämre idrottsmän, eller kvinnor, utan för att det som de tänkte hindrade dem från att prestera så bra som de egentligen var.

Tanken har stor makt över oss

Alltmer har vi börjat inse hur stor makt som tanken har över oss. Om vi tänker att det inte går att genomföra, då går det garanterat inte att genomföra det, vad de nu är som man egentligen vill. Dels beror det på att om man bestämmer sig för att det är omöjligt, då tar man inte ens reda på vilka möjilgheter som finns att genomföra det man egentligen önskar. Dels beror det på att man låser sig vid tanken på att det är omöjligt. Varje gång man närmar sig lösningen av frågan, tolkar man allt i den väg som man på förhand har bestämt sig för.

Tänker man i stället att allt är möjligt, börjar man genast ta reda på vilka möjligheterna är. Man letar efter möjliga vägar att gå. Finner man sedan hinder för att uppnå det man önskar, ser man till att undanröja de hinder som finns och arbetar hårt för att komma till rätta med problemen. OM man tänker att det ska gå vägen, kommer man också att arbeta för att det ska bli möjligt att genomföra det. Tanken styr oss, hur vi ser på saken, hur vi löser problem som hindrar oss och hur vi tolkar det som händer runt omkring oss. Ibland kan vi behöva få någon utifrån som påverkar oss, i rätt riktning för att vi ska utvecklas i önskad riktning. Så kan en inspiratör hjälpa en. Då kan man till exempel anlita en sådan inspiratör som kommer och håller en inspirationsföreläsning. Här kan du läsa mer om det: http://www.inspirationsföreläsare.nu.

27 Feb 2019