Få rättmätig ersättning vid flygförseningar

flygplan

Som resenär inom EU, med ett flygbolag registrerat i ett EU-land, har du en del rättigheter som gäller ersättning vid allt för grava förseningar. Huruvida du har rätt till ersättning beror på en rad olika omständigheter – antalet flygtimmar resan gällde, hur lång tid du fick vänta samt vad som orsakade förseningen.  

Dessa rättigheter gäller såväl paket- som reguljärresor, resor inom EU samt resor från eller till flygplats inom EU. Vissa undantag förekommer såsom vid gratisresor eller speciella kampanjresor.

Ersättning utöver pengar

Utöver den ekonomiska ersättningen, som vi kommer prata mer om längre ner i artikeln, har du som resenär även rätt till andra typer av hjälp och stöd om ditt flyg blir ordentligt försenat. Vid förseningar på två timmar och uppåt (lite beroende på hur lång din bokade resa var) är det flygbolagets skyldighet att se till att du får mat och dryck, tillgång till telefon och internetkommunikation samt (i de fall förseningen löper över till nästa dag) övernattning eller ny transfer till flygplatsen.

Schablonersättning

EU-domstolen har beslutat att du som resenär har rätt att kräva ditt flygbolag på en schablonersättning om du blir försenad mer än tre timmar på din bokade resa. Denna schablonersättning ligger för närvarandet på 250 euro för resor på max 1 500 kilometer, 400 euro för resor upp till 3 500 kilometer samt 600 euro för alla övriga resor inom EU.

Vid förseningar på över 5 timmar har du rätt att få pengarna tillbaka för biljetten samt i vissa fall en kostnadsfri hemresa om du befinner dig på annan ort än utgångspunkten för resan.

Dessa schablonersättningar betalas inte ut om det föreligger vissa speciella omständigheter såsom politisk instabilitet, strejk, säkerhetshot eller andra fall som räknas som force majeur.

Vad ska man göra vid en försening?

Se till att du sparar alla dokument från resan; kvitton, biljetter samt foton om du har möjlighet att fotografera. Ju bättre dokumentation du har av förseningen, desto lättare har du att få ut ersättning. Kontakta ditt flybolag så fort som möjligt efter förseningen för att snabba på handläggningen av ditt ärende. I vissa fall kan det även vara befogat att ta hjälp av en utomstående part för att få ut den rätta ersättningen.

Lathund

  • Du har rätt till ersättning vid flygningar inom EU, till eller från flygplats i EU-land samt i Island, Norge och Schweiz.
  • Schablonersättningen ligger för närvarande på 250 euro för upp till 1 500 kilometer, 400 euro för upp till 3 500 kilometer och 600 euro för övriga flygningar
  • Du har rätt till mat, dryck, telefon, internetkommunikation samt i vissa fall övernattning vid förseningar på två timmar och uppåt.
  • Spara all dokumentation
6 Sep 2016