Fem yrken du kan arbeta med om du går bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet lockar årligen mängder av ungdomar som vill arbeta inom byggbranschen. På senare tid har den starka byggkonjunkturen dock bidragit till att det råder viss brist på arbetskraft i branschen. Den som går bygg- och anläggningsprogrammet har flera olika yrken att välja på när det är dags att gå ut i arbetslivet. Programmet lägger en bra grund för dessa. I den här texten ger vi exempel på fem yrken du kan arbeta med om du går bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet.

1.    Golvläggare

Inriktningen husbyggnad, som ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad ger dig en bra grund att stå på om du vill arbeta som golvläggare. Som med många byggjobb går det senare att få en anställning i nästan hela landet. Det må byggas mest i Stockholm, men befintliga byggnader kommer alltid att behöva renoveras. Vid renoveringar har ofta golvläggare en roll i och med att nytt golv ofta läggs.

2.    Målare

Även målare går en ljus arbetsmarknad till mötes, oavsett om man vill arbeta i Stockholm eller i någon mindre stad mer avlägset belägen. Det är främst kunskaper som byggnadsmålare man tillskansar sig genom bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Kunskapen ger dig dock en bra grund att stå på om du vill jobba som dekorationsmålare eller vara ute och måla hos privatkunder. Vid större projekt kan det hända att du arbetar i kontakt med andra yrkesgrupper, till exempel golvläggare.

3.    Bergarbetare

En bergarbetare kan arbeta både ovan och under jord. Även här finns det troligtvis gott om jobb att hitta i Stockholm, som är ganska klippigt på sina ställen, men man kan få vara beredd på att pendla lite eller bo borta i perioder. En bergarbetare kan vid ett större projekt behöva flytta till orten där arbetet är förlagd. Vill man ha störst chans att inte behöva flytta på sig så mycket, kan det vara bäst att sikta på att jobba och bo i en större stad, till exempel Stockholm.

4.    Murare

I inriktningen husbyggnad, där även golvläggare ingår, kan man skaffa sig en bra grund att stå på om man vill bli murare. De allra flesta murare arbetar med nybyggen, där en vanlig arbetsuppgift är att bygga upp väggar med betongblock. En annan vanlig uppgift är att klä husfasader med tegel. Ibland kan murare även arbeta plattsättning.

5.    Träarbetare

Även träarbetare ingår i samma inriktning som murare och golvläggare gör, nämligen husbyggnad. Murare, golvläggare och träarbetare kan möjligen arbeta tillsammans vid större nybyggnationer. En träarbetares arbetsuppgifter kan bland annat vara att montera byggelement, sätta upp dörr- och fönsterkarmar samt väggbeklädnad.

25 Aug 2017