Företagande: it-driften bör anpassas efter verksamheten

Oavsett inom vilket område man i dagsläget är verksam som företagare så ställs det höga krav på att den it-drift man har håller måttet. Vi använder idag datorer till allting och det kan handla om att sköta löner, bokföring, och timrapportering till att man är verksam inom ett område där internet och fungerande lösningar inom detta är ett måste för företagets verksamhet. Ser man till it-drift så ska man här som företagare först och främst försöka reda ut i vilken omfattning man behöver denna.

 Det vill säga; behöver man en egen server eller går det att hyra in sig hos en partner? Finns det några speciella önskemål – övervakning, backup, fjärrstyrning – eller klarar man sig med ett standardpaket?

Det som är bra med detta är att man som företagare ofta har lite av trumf på hand då det kommer till valet av sin It-drift och kan anpassa denna helt efter sina egna behov. Man behöver här inte vända sig till exempelvis IBM eller Microsoft om man har ett mindre företag – det finns ofta de som har en liknande storlek och som erbjuder sina tjänster inom it-drift.

Fördelarna med att arbeta på det sättet är väldigt många och framförallt så kan man peka på flexibilitet och kundmedvetenhet. Det vill säga – genom att välja en lite mindre, men fortfarande kompetent, partner för It-drift, så slipper man oroa sig för att fastna mellan stolarna – lösningarna på eventuella problem är bara ett samtal bort och det är något som verkligen ska ses som en stor fördel.

Vänder man sig till de stora drakarna så hamnar man ofta ganska långt ner i prioriteringslistan och om ett problem väl uppstår – ja, då får man också vara beredd att vänta länge innan det verkligen tas om hand. Dessutom ska man heller inte bortse från de ekonomiska fördelarna som ligger i att välja en mindre, mer dedikerad firma för sin It-drift.

Lösningar för dina behov

Det viktigaste då det kommer till valet av it-drift är dock att man – som sagt – ser över sina egna behov och sätter dessa i första rummet. Det som många gör fel här är att man antingen väljer för många tjänster – till ett dyrare pris – eller att man väljer att underskatta sina egna behov i jakt på att spara pengar, en lösning som sällan fungerar tillfredsställande.

Det som vi kan rekommendera här är att man kontaktar ett företag inom it-drift och sätter sig ned tillsammans med denna och gemensamt går igenom hur sina behov ser ut samt vilka tjänster de erbjuder och till vilken kostnad.

Som vi nämnde ovan; det finns väldigt många företag som jobbar med lösningar inom it och det är i dagsläget kunden som sitter med trumf på hand. Se till att kontakta så många som möjligt och förhandla dig fram till dess att du hittar rätt. Tänk på att välja även utifrån förtroende, din leverantör av it-drift ska vara någon du kan vända dig till i flera år.

1 Jul 2017