Företagshälsovård i Stockholm betalar sig i längden

Företagshälsovård i Stockholm är en sådan där sak man vet är bra men som det inte finns budget för just den här perioden. Men det är ett misstag att tänka så.

Att satsa på företagshälsovård är alltid en god investering. När man som ansvarig för budgeten sitter och vrider och vänder på siffrorna kan företagshälsovård kännas lite off topic. Det är ingen investering som enkelt går att kvantifiera och blir därför svår att sätta in på plus och minus i budgeten.

Alla är överens om att företagshälsovård är något bra och vettigt, men hur bestämmer man hur mycket pengar som ska satsas per person för att det ska vara försvarbart i en budget? Vad är ROI på företagshälsovård? Det är nära på omöjligt att svara på. Men vissa investeringar bör kunna göras för det långsiktigt godas skull. Företagshälsovård ingår i den kategorin.

Företagshälsovård i Stockholm är en goodwill-investering för framtiden

Till en viss gräns kan man mäta den ekonomiska nyttan med företagshälsovård i Stockholm. Det finns undersökningar som visar hur många färre sjukdagar en medarbetare har som får si och så mycket företagshälsovård. Utifrån den siffran kan du själv få fram lite konkreta siffror. Men det blir aldrig definitiva tal – och förutsättningar är så väldigt olika.

Men en faktor som alltid finns – och alltid spelar roll – är hur medarbetarna känner inför att en arbetsgivare bryr sig om dem och deras hälsa. Något som leder till goodwill och lojalitet. Som heller inte går att sätta konkret värde på. Se till att skaffa företagshälsovård för ditt företag här: www.företagshälsovårdstockholm.nu

5 May 2022