Företagshälsovård Uppsala - stora mervärden

Att som företag agera preventivt är något som kan spara mycket pengar - och samtidigt bidra till ökad trivsel, en bättre arbetsmiljö och anställda som presterar bättre. Företagshälsovård i Uppsala kan vara ett sätt att komma till bukt med problem på ett tidigt stadium.

Ett välmående företag handlar mer än om att det bara syns i bokslutet. Det handlar om att de anställda ska vara friska, må bra, trivas på jobbet och därigenom också bidra till just det positiva bokslut man vill presentera. Detta över tid och inte bara för stunden. Att boka tid för företagshälsovård i Uppsala ger dig som företagsledare tydliga svar om hur pass friskt - eller sjukt - ditt företag är. Diagnosen kan sedan användas för att förändra, justera och förbättra. Genom detta kan du och ditt företag ta nästa steg.

Vad innebär företagshälsovård i Uppsala?

Företagshälsovård i Uppsala innebär att man som företagare köper ett paket. Hur paketet i fråga ser ut är ytterst individuellt, men man kan se att de flesta väljer en mer långsiktig lösning där exempelvis regelbundna kontroller av de anställdas hälsa sker inom givna intervaller. Detta är en viktig del av företagshälsovård. Det första besöket där man exempelvis, rent fysiskt, mäter blodvärden, tar urinprov, kollar blodtryck och går igenom varje individs fysik kommer sedan att följas upp av fler besök och fler undersökningar: allt i syfte att se en förbättring.

Det mentala prioriteras också i samband med en hälsoundersökning. Många idag - inte minst som en följd av den arbetsmiljö man erbjuds - mår dåligt. Stress, press och omänskliga krav gör att många dukar under. Detta bär enorma kostnader för både företag, för samhället i stort och - naturligtvis - för den som drabbas.

Genom företagshälsovård och enskilda samtal så kan man snabbt identifiera brister på en arbetsplats och agera förebyggande. Det gör att man kan ändra på toxiska kulturer, sämre arbetsutrustning och skapa en miljö där de anställda mår bättre. Det handlar om en ren investering - både på sikt och för stunden.

Friskvård, kostrådgivning och massage - företagshälsovård i Uppsala ger allt

Att de anställda mår bra är nyckeln till en framgångsrik verksamhet - oavsett vilket område det handlar om. Olika arbetsplatser har olika typer av problem och företagshälsovård i Uppsala anpassas också av den anledningen individuellt. För vissa arbetsplatser och anställda kan fokus ligga på rörelse och friskvård. Vi arbetar mer stillasittande idag och genom att aktivera kroppen så kan många framtida problem och sjukskrivningar förebyggas.

Kost är även den något som prioriteras inom företagshälsovård. Många äter sämre mat och stressar då man väl äter. Genom att skapa förändringar inom detta och genom att den enskilde individen ges nycklar till bättre kost så kan också ett ökat välmående skapas.

Ser man till välmående så är även exempelvis massage något som kan erbjudas. En anställd kan få massage någon gång i månaden och därigenom också få en mer välmående kropp utan arbetsrelaterade krämpor och där även det mentala får sig en välbehövlig boost. Företagshälsovård handlar om att identifiera problem och erbjuda lösningar. Det tjänar alla på i det långa loppet.

8 Oct 2021