Företagsrekonstruktion – en lösning om ditt företag börjar gå dåligt

Att starta och driva ett företag blir för de flesta en berg-och-dalbana. Det finns nästan inget företag som startar från scratch och inte med jämna mellanrum drabbas av svackor och ekonomiska svårigheter. Det kan bero på allt möjligt; en allmän lågkonjunktur, sjukdom, svårigheter att göra rätt investeringar för att företaget ska växa och så vidare.

För de flesta brukar det lösa sig efter några månader, men om man kommer efter med skulder är det lätt hänt att man hamnar i en nedåtgående spiral som man till slut inte vet hur man ska kunna ta sig ur. Det företag som inte kan betala löpande skulder och inte anses kunna ta sig ur situationen inom en snar framtid bedöms på juridisk svenska vara på obestånd. Ett företag som hamnat på obestånd har två möjliga vägar att gå: konkurs eller företagsrekonstruktion.

Konkurs – företaget upphör och skulderna skrivs ner och fördelas

Det är tingsrätten i den kommun företaget är skrivet i som beslutar om konkurs. Ett företag ska sätta i konkurs om antingen företagsägaren eller en borgenär begärt det. Vid en konkurs tillsätts en konkursförvaltare av tingsrätten, som har i uppdrag att reda ut företagets skulder. Det vanligaste är att konkursförvaltaren sammankallar borgenärerna till ett sammanträde där de får framföra vilka fordringar de har på företaget. Konkursförvaltaren föreslår sedan ett så kallat ackord, en nedskrivning av skulderna där alla borgenärer får en procentuell del av sina fordringar betalda. Till sist avvecklas företaget.

Konkurs är ett ord som många förknippar med katastrof, men faktum är att det för en del företagare blir slutet på en period av oro, stress och ångest. Man känner att man gjort allt man kunnat för att få företaget att flyta och ett konkursbesked och en nedskrivning av skulderna blir ett sätt att sätta punkt. Samtidigt blir allt tydligt kring skulder och annat efter en tid då man svävat i ovisshet.

Företagsrekonstruktion – ett sätt att rädda företaget genom omstrukturering

Ett alternativ till konkurs är företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion kan vara det rätta om tingsrätten, som tar beslutet precis som vid konkurs, anser att företag har en bra affärsidé och borde kunna bli likvida genom en omstrukturering. Ett företag som får genomgå en rekonstruktion blir tilldelade en rekonstruktör, som under processen är den som har beslutsrätt i alla frågor gällande företaget. Rekonstruktören har till uppgift att se om och hur företagets verksamhet kan bibehållas. Kanske behöver man skära ner på vissa verksamhetsområden och bli mer aktiv på andra.

Alla skulder som ett företag har fryses under rekonstruktionen. Fordringsägarna får alltså vänta med att få tillbaka sina pengar tills rekonstruktören föreslår ett ackord, en nedskrivning, som de får ta ställning till. Om fordringsägarna inte accepterar ackordet försätts dock företaget antagligen i konkurs, vilket är ännu sämre för fordringsägarna, eftersom rekonstruktörens arvode alltid ges prioritet efter en misslyckad rekonstruktion och övriga fordringsägare får en mindre summa att dela på.

Vilket ska man välja?

Om ditt företag hamnar på obestånd, men du tror på din idé och vet att om du fick lite stöd skulle du kunna rädda ditt företag, kan du ansöka om rekonstruktion av företaget i tingsrätten. Det tar maximalt två veckor att få beslut om en rekonstruktion, och under den tiden fryses alla skulder i företaget. Om du däremot inte tror att det finns någon realistisk chans att du kan få företaget på fötter igen bör du i stället ansöka om konkurs, eftersom en misslyckad rekonstruktion bara ökar företagets skulder.

25 Jan 2019