Genomtänkt kontorsinredning ett lyft för företaget

Hur ser det ut på kontoret? Är du nöjd med din arbetsplats eller tycker du att kontoret är stökigt, trist och fult? Många stockholmare som arbetar på kontor skulle vilja att deras chefer satsade mer på kontorsinredningen. Man skäms över hur arbetsplatsen ser ut och vill ogärna ta emot kunder på kontoret. Man har svårt att koncentrera sig på grund av att det är stökigt och bullrigt. Det här är helt klart ett arbetsmiljöproblem och det handlar inte bara om överkänsliga, designnördiga stockholmare utan är ett problem som finns i hela landet.

Faktum är att ett snyggt kontor, med en genomtänkt inredning, kan höja produktiviteten på ett företag. De anställda känner sig mer professionella och känner att de värdesätts av företaget. Estetiken på kontoret har stor betydelse för hur både anställda och kunder uppfattar företaget. På något plan, omedvetet eller medvetet, så uppfattar man ett kontor som en avspegling av ett företags professionalitet och hur de värdesätter kvalitet. Att ett stökigt kontor upplevs som oprofessionellt kan man ta för givet.

Kontorsinredning i Stockholm

Men faktum är att kontorsinredning är svårt. Det handlar om att skapa en miljö som både är funktionell och snygg, och som gärna säger något om företaget som huserar i lokalerna. Hur man sitter i förhållande till varandra är till exempel viktigt på ett kontor, det ska gå lätt att kommunicera utan att behöv höja rösten, samtidigt ska man också kunna arbeta ostört och fokuserat när det behövs. Ett sätt att lösa detta kan vara att jobba mycket med mindre rum i rummet.

Men de små detaljerna är också viktiga, vad man har för färg på väggarna, att arbeta med att göra miljön lustfylld och inspirerande. Detta kan åstadkommas med hjälp av olika typer av accessoarer. Växter är också ett viktigt inslag på ett kontor, som alltför ofta glöms bort. Ett akvarium kan också vara et välkommet och lugnande inslag i kontorsmiljön.

Anlita en inredningsbyrå

Att själva komma fram till, och komma överens om, hur kontoret ska se ut kan vara svårt för en arbetsgrupp. Det finns ofta självutnämnda inredningsexperter som har sin specifika smak, som dock inte alltid uppskattas av övriga medarbetare. Många företag i Stockholm kringgår detta problem genom att anlita en inredningsbyrå.

I Stockholm finns naturligtvis en lång rad duktiga inredningsbyråer som vet hur man skapar en god kontorsinredning som både de anställda och kunderna trivs i. Genom att leta runt lite på inredningsbyråernas hemsidor får ni lätt en inblick i hur de jobbar och kan även få se smakprov på tidigare arbeten. Det gör det lätt för er att att hitta en inredningsbyrå som arbetar i en stil som tilltalar er.

20 Jun 2019