Ha hunden med på jobbet - en kontroversiell fråga?

Ha hunden med på jobbet - en kontroversiell fråga? En effekt av pandemin är att fler och fler personer arbetar hemifrån. Våra vanor har förändrats och i och med att vi även haft restriktioner att förhålla oss till gällande umgänge så har ensamhet varit påtaglig för många. Man arbetar hemma, man träffar inga andra och man håller sig även i övrigt på sin kant. Att skaffa hund har därför blivit en väg att bota denna ensamhet.

Idag finns det över en miljon hundar i Sverige. Sedan 2020 så har antalet ökat med ungefär 11% och detta mycket beroende på det vi ovan gått igenom. Folk känner sig ensamma och hunden blir ett perfekt sällskap. Ett sällskap som man kan prata med, som alltid är glad och som dessutom har med sig fördelen i att den måste gå ut och motionera - något som således också ger ägaren nödvändig rörelse mitt i allt stillasittande.

Den stora frågan handlar inte om varför man skaffar hund - den handlar om vad som händer när livet återgår till det normala? Kan man ha hunden med sig på jobbet? Givetvis, säger vissa. Aldrig, säger andra. Vilket läger har egentligen rätt?

Arbetsgivaren bestämmer vad som gäller

Man ska ha all respekt för att långt ifrån alla älskar hundar - och andra djur. Man kan vara rädd för hundar, man kan känna att de är opålitliga och man kan ha dåliga erfarenheter av dem. Speciellt gäller detta för större hundar. Utöver detta så finns även allergiker och det är något som måste respekteras. Att lida av pälsallergi innebär en kamp mot rinnande näsor, kliande ögon och en ansträngd andning. Skulle du vilja ta den kampen dagligen på din arbetsplats? Det är en fråga om arbetsmiljö.

Till syvende och sist så kokar allt ner till vad arbetsgivaren anser om saken - och vad alla kollegor tycker. Om arbetsgivaren gör en bedömning att det är okej att din hund följer med på jobbet och där samtidigt inga kollegor motsäger sig detta så är det inga problem. Skulle däremot en kollega uppleva att din hund och dennes skål med hundfoder påverkar arbetsmiljön negativt - ja, då måste du också respektera detta och försöka fixa en lösning. Du kanske kan ta med hunden någon dag i veckan? Du kanske kan ordna med ett rum för hunden och skålen med hundfoder? Genom dialog kan konstruktiva lösningar hittas.

Välj hundfoder som inte luktar

Gällande just hundfoder så är även detta avskräckande för många. Det bär en lukt och har ett utseende som är allt annat än aptitligt. Rådet är att du väljer ett hundfoder som inte luktar till din hund. Välj bort både färskfoder och konserver då hunden är på jobbet - där kan torrfoder vara den bästa lösningen. Servera även hundfoder i ett separat rum så att lukten inte sprider sig i lokalerna.

Om ingenting av detta skulle fungera så är det bara att respektera. Dina kollegor kommer på arbetsplatsen att vara mer värda än vad din hund är. Det du måste göra då är att hitta en alternativ lösning och kanske anmäla hunden till ett hunddagis, vilket heller inte är ett dåligt alternativ.

Bra tips på hundfoder: https://www.rusta.com/se/sv/fritid/husdjur/hund/hundfoder/

27 Sep 2021