Här hittar du företagens ekonomiska siffror gratis (och mot betalning)

Är du intresserad av hur de gårtryckeri för grannens företag? Kanske vill du kontrollera att hantverkaren du tänkt anlita har god ekonomi eller bara vill jämföra ditt eget företags ekonomiska utveckling mot dina konkurrenters. Då kan Allabolag.se och Ratsit.se användas.

I detta exempel kommer vi att söka information om ett specifikt tryckeri som ligger i Solna. Samtlig information som nämns kan hittas på de nämnda informationssidorna. Det har kontrollerats just mot ett tryckeri som ligger i den stadsdelen i Stockholm. Däremot har sifforna ändrats för att inte företaget ska känna sig utpekad i detta exempel.

Allabolag.se – information och kontroll

På Allabolag visas det ekonomiska resultatet för tryckeriet under de senaste fem åren. Detta utifrån omsättning samt resultat efter avskrivningar. Genom att klicka på ”Bokslut & Nyckeltal” ges fördjupad information kring företaget. Detta med resultaträkning, balansräkning samt skulder och eget kapital.  Via exempelvis nettoomsättningsförändring kan man se hur företaget utvecklats sista åren.

Ska du beställa ett jobb för ett mycket stort belopp och vill jämföra flera tryckerier i Solna så bör en kontroll ske på Allabolag. Genom denna kontroll ses snabbt om företaget är stabilt vilket därmed minskar risken för kommande konkurs.

Det går även att se på vilken adress i Solna som tryckeriet ligger, dess kontaktuppgifter och vilka personer som äger företaget.

Extratjänster

Innan man knyter ett längre kontrakt med ett företag finns alltid fördelen att kontrollera dess ekonomiska situation. Det går bland annat att köpa kreditupplysningar via UC på olika nivåer för att få ytterligare och fördjupad information.

Ratsit – med fokus på ekonomi

Även på Ratsit ser man snabbt var i Solna som företaget kan hittas. Detsamma gäller med organisationsnummer och kontaktuppgifter. Till viss del liknar det alltså Allabolag. Men här finns ett lite större fokus på företagens ekonomi.

Undrar du om tryckeriet har anmärkningar eller skött sina betalningar? Betala 12 kr för anmärkningskollen.

Undrar du om hur deras resultat, balansräkning m.m. var för föregående år? Betala 32 kr för en årsredovisning.

Det som är extra intressant här är att man kan se tryckeriets tillväxttakt. I detta fall var det -25% mot föregående år. Detta medan företagets vinstmarginal var -10%. Har man intresse kan därmed andra tryckerier i Solna letas upp och ställas mot denna utvecklingen. Detta sker även delvis på Ratsit.

I detta fall anges att det är 81,6% av samtliga företag i Solna som har bättre vinst per anställd än just detta tryckeri.

Nödvändig information? Ja, innan vissa avtal skrivs bör alltid en bakgrundskontroll göras. I övrigt kan det bara vara spännande att se ett företags ekonomiska utveckling.

11 Mar 2019