Hur bör sexuella övergrepp på en arbetsplats hanteras?

Om det var någonting som blev tydligt i samband med Metoo-rörelsen så var det att ingen bransch var fredad. Oavsett om det handlar om restaurang, butik, kontor, bygg eller exempelvis skola så kom tydliga exempel fram där kvinnor visade att de blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Det här blev en ögonöppnare hos många chefer och för många så började en väckarklocka ringa: vad kan vi göra för att bli bättre?

Många kvinnor har genom åren vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier på den egna arbetsplatsen, men det är först nu - i och med sagda Metoo - som man ser hur pass utspritt detta problem är. Och: det är först nu som folk öppnar sina ögon och vågar sätta ned foten. Arbetsgivare har ett ansvar och att det exempelvis förekommer sexuella trakasserier inom personalgruppen är oacceptabelt. Frågan är hur man ska hantera sådana? Inom lagarna för diskriminering så ska man som arbetsgivare direkt vid misstanke om sexuella trakasserier börja utreda ärendet. Man ska, kort sagt, se över om det stämmer och man ska vidta åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Det spelar ingen roll om det handlar om verbala, fysiska eller icke-fysiska - som exempelvis skicka bilder med pornografiskt material - trakasserier: man ska vidta åtgärder och få detta att upphöra. Det ansvaret gäller även utanför arbetsplatsen och bortom de arbetstider som de anställda har. Att man tar hjälp av HR-avdelningen är viktigt - och lika viktigt är att de berörda parterna informeras om att en utredning äger rum.

Skulle utredningen visa att de de facto har funnits sexuella trakasserier så har man mandat att varna, omplacera eller säga upp den skyldige. Man ska även se till att följa upp ärendet och se att allting upphört. En annan viktig del är att man säkerställer att den drabbade inte blir utfryst av övriga arbetsgruppen. Vilket tyvärr inte alls är ovanligt.

Våldtäkt och sexuella övergrepp - stötta offret

Skulle det handla om sexuella övergrepp - exempelvis en våldtäkt - så har man ett polisiärt ärende framför sig. Detta innebär att man som arbetsgivare ska fungera som ett stöd till den drabbade och se till att denne får hjälp med att anmäla och ta saken vidare rent rättsligt. I väntan på exempelvis förhör, åtal och dom så bör den misstänkte inte arbeta. Du som arbetsgivare ska stötta den som drabbats och se till att denne känner sig trygg och omhändertagen på arbetsplatsen. Vilket innebär att den misstänkte kan sägas upp eller bli tjänstledig under tiden.

22 Nov 2021