Hur ditt företag kan tjäna på tandläkare

Många arbetsgivare drar öronen till sig så fort en anställd säger någonting om ett besök hos en tandläkare. Detta kan månne vara en relik från skolan och då detta svepskäl inte sälla n användes för att slippa delta vid någon lektion av det lite tristare slaget. Det låter vi vara osagt, men faktum är att många arbetsgivare kräver någon typ av verifiering att ett besök hos en tandläkare har skett - eller att detta besök ska äga rum utanför arbetstiden.

Det kan finnas poänger i detta - framförallt i det senare. Har man anställda så vill man också se att dessa sköter sina arbetsuppgifter under de tider man kommit överens om; detta av den enkla anledningen att man driver ett företag i ett syfte att göra vinst.

Frånvaro är en detalj som kostar pengar och det är klart att många företag vill stävja onödig sådan. Frånvaro för ett besök hos en tandläkare är emellertid den raka motsatsen till detta. Vi skulle säga att detta besök hos en tandläkare har en potential att minska frånvaron ganska radikalt på sikt och att du som arbetsgivare i Stockholm istället bör uppmuntra dina anställda till mer regelbundna besök.

Boka in en tandläkare till företaget

Friska tänder är nyckeln till ett hälsosamt liv även i övrigt. Dåliga tänder är det direkt motsatta och sådana kan på sikt leda till allvarliga sjukdomar där vi kan nämna cancer, diabetes och andra otrevligheter. Därför bör man som företagare ta tag i saken och se ett besök hos en tandläkare som en del av den friskvårdssatsning som många företag genomför.

På samma sätt som motion, gymkort och satsningar på friskvård och hälsa kan leda till färre sjukdagar så kan även en satsning på tandläkare göra det. Det finns faktiskt en möjlighet att som företag - åtminstone i Stockholm - bjuda in tandläkare för undersökningar av lite enklare slag.

Det är en bra lösning där du som arbetsgivare slipper se din personalstyrka försvinna med jämna mellanrum. Avsätter du en dag där en etablerad tandläkare i Stockholm undersöker de anställdas tänder på plats - på ert kontor - så kommer du att tjäna på det i längden; alla kan arbeta vidare efter avslutad undersökning och om det krävs åtgärder så bokas en tid direkt in på mottagningen i fråga. Ett bra sätt att stävja sjukdagar och ett väldigt bra sätt att visa de anställda att man bryr sig. Kostnaden är relativt blygsam för detta, men vinsterna är gigantiska på sikt.

10 Apr 2019