Hur fungerar en landningssida?

Varje företag med självaktning har insett värdet av den digitala synligheten. Man vill synas online och göra sig själv till en spelare inom den bransch man tillhör genom att dra till sig nya kunder. Vad gäller digital marknadsföring så har en ny spelplan skapats där den egna budgeten inte längre har lika stor betydelse för resultatet. Genom smart, strategiskt och genomtänkt arbete med SEO kan man ranka högre på Google än vad konkurrenter med en högre budget gör. Detta skapar jämlikhet.

Men, det finns också svårigheter och problem med att marknadsföra sig digitalt i allmänhet och i att sikta på en hög placering på Google i synnerhet. Man kan inte lura Googles algoritmer, vilket innebär att innehållet på en sida måste vara både unikt och relevant - för den sökning som sker - för att en sida ska stiga i ranking.

Detta kan skapa en enorm frustration. Man ser att konkurrenterna rankar högre och att de, i och med detta, också får fler kunder. Detta trots att man lagt ner enorm mycket tid på att skapa intressanta, unika och spännande texter på den egna hemsidan.

Seo handlar om långsiktiga mål

Det man bör veta är att SEO - som arbetet med att ranka högre på Google kallas - tar tid och att det handlar om en långsiktighet. Även om du anlitar världens bästa SEO-byrå för hjälp så finns det inga garantier för ett snabbt resultat utan det handlar om vara mer långsiktig.

Däremot så kan man dock ges sig själv chansen att komplettera den egna sidan med en så kallad landningssida. Den kombinationen är ofta extremt gångbar.

En landningssida rankar högre snabbare

En landningssida är en sida som fullt ut är dedikerad till det område du som företagare erbjuder. Du har en snickarfirma i Uppsala och vill dra till dig nya kunder som söker efter en snickare i just Uppsala.

Detta innebär att en SEO-byrå kanske skapar en sida som heter Snickareuppsala och där all text riktas mot att fånga upp vanliga sökord - bra snickare i Uppsala, prisvärd snickare i Uppsala, hitta snickare i Uppsala, och så vidare. Utöver detta så kommer alla andra viktiga uppgifter och information att få en tydlig plats: priser, öppettider, kontaktinformation och så vidare. Det innebär också att uppdateringar sker regelbundet i form av exempelvis en blogg eller genom förklarande videoklipp.

En landningssida blir en sida som är din - men ändå inte. All trafik kan mätas och alla kontaktuppgifter är dina. En landningssida blir ett perfekt komplement och det ger en dubbel träffyta för de sökningar som sker. Det är ett riktigt bra alternativ för dig som vill ha lite snabbare resultat än vad mer långsiktig SEO kan ge dig.

20 Jun 2022