Hur hjälper en ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning kan hjälpa till med precis så mycket eller så lite som fastighetsägaren vill. Den utgör ett externt bollplank, med experter på både byggnader och bokföring.

Anlitar man ett utomstående företag för att få hjälp med den ekonomiska förvaltningen, är det ganska självskrivet att det är någon annans expertkompetens man är ute efter. Ofta är en revisionsbyrå inkopplad, och det finns också byggnadskunnigt folk, som vet hur fastigheter ska skötas och hållas i ordning på bästa sätt.

Hjälp med viktiga beslut

Att hålla koll på fastigheter är väl en sak, men att bedöma hur mycket man har råd att reparera dem för, och vad allting kostar i slutändan, det är ganska komplicerat. Att byta alla fönster, lägga om taken, byta ut brädor eller asfaltera en parkeringsplats är exempel på kostsamma åtgärder. Det ska tas in offerter, som ska granskas, och beslut ska fattas. Man måste ha råd, och hyresgästerna vill helst betala så lite som möjligt. Några hyresökningar vill de inte ha. Mitt i allt detta, alla viljor och önskemål, står en ekonomisk förvaltare trygg, som ett bollplank, mellan styrelsen och de boende, mellan hyresvärden och hyresgästerna.

Hjälp med praktiska saker, som hyresavier

Ekonomisk förvaltning handlar lika mycket om att få in pengar i kassan. På ett högre plan, att man inte missar bidrag man har rätt till, att man inte har för dyra lån, eller att man riskerar extrakostnader för någon typ av försumlighet. På ett vardagligt plan gäller det sådant som att hyresavierna delas ut i tid, och att man även följer upp att de betalas. Detta är exempel på en rent praktisk hjälp. Hantering av leverantörsfakturor, löpande bokföring och myndighetsrapportering är ofta skönt att få lämna bort till proffs. Sedan kan ägaren ändå logga in på en dator och se sina räkenskaper på nätet när han vill. Det är inget hemlighetsmakeri, utan man kan lämna bort lite, eller allt, när det gäller skötsel och förvaltning. Man siktar på ett långsiktigt samarbete, där förtroende, respekt och ansvar är viktiga beståndsdelar. Med löpande diskussioner följer man upp verksamheten så att det framgår tydligt vad man faktiskt har fått hjälp med. Allt sker så smidigt och praktiskt att man kan ha full kontroll utan att det känns alltför betungande i vardagen. Fastighetsägaren eller samfälligheten får en kompetensresurs, som tar hand om både stora och små saker, sådant som man inte själv hinner eller kan, eller som man helst vill slippa.

10 Mar 2020