Jobba med att lägga asfalt

Det är sällan man bara jobbar som asfaltsläggare. Ofta arbetar man som anläggningsarbetare och lägger då flera saker och material än just asfalt. Stark byggkonjunktur har lett till att anläggningsarbetare är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden, framför allt i större städer som Stockholm och Göteborg (mer om detta längre ned i texten).

Utbildning

För att jobba med att lägga asfalt är en bra väg att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, då med inriktning mark och anläggning. När man har gått klart gymnasiet söker man lärlingsanställning hos ett företag. Efter att ha gjort sin lärlingstid (ungefär två och ett halvt år) får man ett yrkesbevis, förutsatt att grundutbildningen är komplett. Byggprogrammet finns nästan över hela landet, och du behöver inte resa till universitetsstäder som Lund, Uppsala eller Stockholm för att gå utbildningen. Ofta har man en kort restid till ett gymnasium som har utbildningen.

Förmågor som är bra att ha

För att frodas inom yrket som anläggningsarbetare finns det flertalet förmågor som är bra att ha. Om man inte har dem, kan man arbeta aktivt med att utveckla dem för att få en så bra karriär som möjligt. Till exempel är följande egenskaper bra att besitta:

  • God fysik. Arbetet som anläggningsarbetare och att lägga asfalt kan ofta vara ganska tungt. Att ha en god fysik gör att man enklare kan utföra arbetet och att man inte är lika slutkörd efter arbetsdagens slut. Vidare är det viktigt att vara i god fysisk hälsa och vigör överlag.
  • Kunna samarbeta. Som anläggningsarbetare arbetar man ofta i lag. Att till exempel lägga asfalt är inget man normalt gör helt på egen hand. I och med att man spenderar stora delar av arbetsdagen med att arbeta med andra är en god samarbetsförmåga önskvärt.
  • Kunna lösa problem. Ibland stöter man som anläggningsarbetare på olika problem som ibland är väldigt oförutsägbara. Att ha en god problemlösningsförmåga gör att arbetet flyter på bättre.

Arbetsmarknad

Anläggningsarbetare som yrkesgrupp är ganska stor, med ungefär 17 000 anställda i landet idag. Trots den relativt höga siffran är tillgången på kompetent personal lägre än efterfrågan i hela landet. Särskilt i byggstarka städer som Stockholm har man som utbildad anläggningsarbetare mycket goda möjligheter att få jobb. Med den gynnsamma arbetsmarknaden kan man dock i hög grad välja var i landet man vill bo – oavsett om det är i Stockholm, Göteborg eller på Gotland. Tänk på att yrkesprognosen gäller den närmsta framtiden – hur det ser ut om till exempel tio år är svårt att sia om i dagsläget.

27 Nov 2017