Konsult eller anställd?

Att driva eget skiljer sig en hel del från att vara anställd. Du har flexiblare arbetstid, ofta bättre betalt och bestämmer över dig själv och din tid. Samtidigt finns det en trygghet i att vara anställd som är svårt att nå som konsult. Som anställd har du uppsägningstider, tjänstepensioner och flera liknande förmåner. Som konsult ligger dessa saker under eget ansvar.

Något annat som lockar många att bli konsult är rörligheten. Ena dagen kanske du jobbar i södra Stockholm medan du jobbar i norra Stockholm den andra. Kanske lämnar du till och med Stockholm en dag för ett uppdrag i någon annan stad i Sverige – eller utomlands?

Slipper internpolitik

Något som får många att lockas till att starta eget är just detta. Internpolitik är något som präglar i princip alla företag, och som man kan behöva ”spela med” i för att nå en hög position inom organisationen. Det här passar vissa, men inte alla.

Som konsult har man med sig själv att göra och kan på eget bevåg arbeta för att öka omsättningen och prioritera de arbetsuppgifter man tror kommer göra mest nytta för firman. Det här oavsett om man är ombildningskonsult, managementkonsult, IT-konsult, eller någon annan typ av konsult.

Lönen

Som konsult tjänar man ofta mer (men ibland också mindre) än anställda som utför liknande arbetsuppgifter. Då företaget tar en större risk genom anställning, kan det göra att konsultarvodet drivs uppåt något. Sedan är det upp till konsulten hur mycket denne vill jobba. Är man anställd utan firma är det svårare att ta på sig uppdrag utöver det vanliga jobbet och ta betalt för det.

Gällande lönen är tryggheten i en anställning märkbar. Medan en konsult bör ha en bra buffert sparad, eller vara beredd på att leva på snabbnudlar ett tag, kan den som är anställd avnjuta förmåner vad gäller t.ex. uppsägningstid. I de flesta fall går det dock, även för konsulter, att förutse när uppdragen börjar sina. På så vis finns det alltid en period där nya uppdrag kan sökas.

Ombildningskonsult – exempel på konsultarbete

En konsult är inget särskilt yrke, utan olika konsulter är verksamma inom olika områden. Ett exempel på en typ av konsult är ombildningskonsult, som jobbar med att bilda om hyresrätter till bostadsrätter (vilket görs mycket i t.ex. Stockholm). En ombildningskonsult arbetar alltså med att hjälpa föreningar genomföra lyckade ombildningar.

Exakt hur arbetsprocessen ser ut kan skilja sig åt mellan olika konsulter, men ofta tar en ombildningskonsult på sig ett helhetsansvar från början till slut. Just det med ansvar har många konsulter gemensamt. Ofta tas ju en konsult in för att ingen annan i föreningen eller företaget har rätt kompetens, och ofta får man ta ett stort eget ansvar då det inte finns någon annan att luta sig mot.

Ovan beskrevs lite om vad en ombildningskonsult gör. Andra exempel är:

  • Managementkonsult
  • IT-konsult
  • Byggkonsult
17 May 2017