Kontorsanpassning - När lokalerna inte håller måtten

En bra arbetsmiljö ska vara funktionell, ergonomisk och trevlig. Ibland kräver det att kontorslokalerna ändras. Det finns firmor som kan hjälpa till med kontorsanpassning i Stockholm.

Det händer ibland att ett kontor inte uppfyller de krav och önskemål som finns. Det kan till exempel handla om att man anställer fler eller att kundens behov förändras. Då behöver man se över sina kontorslokaler och anpassa dem efter verksamheten. Det finns flera sätt att kontorsanpassa, vad som behöver göras beror precis på hur man vill att slutresultatet ska se ut.

Det är vanligt att man ser över lokaler i syfte att optimera ytan och få plats med fler medarbetare. En öppen kontorslösning kan förändras med hjälp av avdelande väggar. I andra fall passar det bättre med enskilda kontor, det viktiga är att rumsindelningen fyller era krav. Förutom det här kan kontorsanpassning även handla om att skapa nya gemensamma utrymmen, det kan handla om pentryn eller konferensrum. Andra utrymmen kan behöva en uppfräschning och ett lyft med nya hjälp av nya ytskikt. Ibland finns även ett behov av att se över kontorsmöbler, både av estetiska och ergonomiska skäl.

Modern kontor

Varför ska man kontorsanpassa?

Det finns flera anledningar till varför det är klokt att anpassa kontoret. När man spenderar i snitt 40 timmar i veckan på en arbetsplats blir det nästan som ett andra hem. En bra och trivsam arbetsmiljö är ett viktigt sätt att värna om sina anställda och medarbetare, därför bör man lägga tid på de gemensamma utrymmen som finns. En dyster eller rent utav olämplig miljö är inte särskilt upplyftande och motiverar inte till arbete.

Att fixa i ordning kontoret är även viktigt ur ett kundperspektiv. Kontorsmiljön kan avgöra huruvida era kunder trivs när de besöker ert kontor. Fundera över vilken känsla att era kunder ska få, en kontorsanpassning kan till exempel få stilen att kännas lugn och harmonisk eller energisk och sprudlande.

Ta hjälp av proffsen

Om ni inte känner er manade att sköta allt själva kan ni anlita någon för kontorsanpassning i Stockholm. Genom att ta hjälp av certifierade och kunniga byggnadsfirmor får ni hjälp ända från projekteringen till själva utförandet. Då kan ni lägga upp en tydlig plan utefter era individuella krav, er budget och era önskemål för verksamheten. Firman ger er en offert och kan rådgiva och komma med kreativa lösningar. I många fall kan man samarbeta även med formgivare och arkitekter för att kombinera det funktionella med det estetiska.

26 Mar 2020