Kontorsbelysning minst lika viktigt på flexibla kontor

Det är svårt att hitta lediga kontor i Stockholm. Flexibla kontor är en lösning - även dessa måste dock uppfylla lagkraven på exempelvis kontorsbelysning.

Stockholm växer så det knakar. Enligt beräkningar så kommer Stockholm att ha cirka en miljon invånare redan 2024. I takt med att staden växer så blir det allt svårare för företag att hitta bra kontorslokaler. Detta är inte unikt för Stockholm. Situationen ser likadan ut i alla stora städer.

Detta är en av anledningarna till att allt fler arbetsplatser inför så kallade flexibla kontor. Begreppet flexibla kontor är brett men i stora drag handlar det om att de anställda inte har egna fasta arbetsplatser på kontoret. Istället har de sitt arbetsmaterial i datorn och utnyttjar endast det flexibla kontoret vid behov.

Kontorsbelysningen ska anpassas efter behov

Ur arbetsmiljösynpunkt finns det både för- och nackdelar med flexibla kontor. Men samma arbetsmiljökrav ställs på ett flexibelt kontor gällande exempelvis belysning och ergonomi. De flesta kontor har idag höj-och sänkbara skrivbord för att den anställde ska kunna arbeta ergonomiskt. Lika viktigt är det med en kontorsbelysning som är flexibel och kan anpassas efter individen.

Belysningen ska kunna ändras beroende på dagsljus och andra ljuskällor i lokalen. Det är viktigt att ta hänsyn till hela kontoret eftersom starkt ljus som fungerar bra i ett utrymme kan bli bländande för någon annan. Dessutom så påverkar vår ålder vilken typ av belysning vi behöver. Alltså behöver belysningen kunna anpassas efter individuella behov, särskilt när det är flera som ska samsas på samma kontor.

25 Sep 2022