Kontorsstädning är viktigt för arbetsmiljön – och lönsamheten

Som företagsledare så har man ett ansvar över personalen där man alltid ska ha deras bästa för ögonen. Detta i kombination med att man driver ett företag med vinstintresse kan ställa till det lite; det vill säga – vilka saker kan man spara in på och vilka är absolut nödvändiga att ha kvar?

Det handlar till stor del om en balansgång mellan utgifter ställt mot produktivitet och här ska man också veta att vissa nedskärningar i slutändan kan visa sig vara väldigt kontraproduktiva. Menas med detta: drar man  in på något som personalen uppskattar så kan detta i själva verket leda till vantrivsel och därmed också en minskad produktivitet.

Det man som arbetsgivare räknat med att tjäna på nedskärningen i fråga kommer i själva verkat visa sig i att personalen arbetar sämre. Man underskattar trivseln och arbetsmiljön och detta är något som man i slutändan får betala ett högt pris för. Det kan handla om något så enkelt som att dra in på fredagsfikat, sluta ge julklappar eller att dra in på mindre förmåner likväl som det kan handla om större moment där lönesänkningar och hygien kan ingå.

Oavsett vad saken gäller så är det i slutändan en balansgång och en väldigt delikat sådan. Om vi ser till ett av exemplen vi berörde ovan så är det området lite viktigare än de andra är och det här kan vi se ur en rad olika perspektiv.

Det vi menar är hygien och som exempel på detta kan vi säga att det handlar om en vanlig arbetsplats i Stockholm – ett kontor med femton personer. Det här kontoret är ganska stort till ytan och det är således ganska mycket som behöver städas; en kostnad som företagsledaren vill strypa och därför drar han in kontorsstädning från två gånger i veckan till endast ett tillfälle. Hur visar sig då denna nedskärning och hur kommer de anställda på kontoret att märka av att deras kontorsstädning minskats?

Ja, till en början så kommer man inte att märka någonting och de anställda kommer att jobba på i vanligt tempo. Efter några veckor så kommer dock effekterna att synas; de anställda kommer att vara betydligt grinigare mot varandra, det kommer att vara smutsigare på deras gemensamma utrymmen – toaletter, kök och fikarum, en källa till konflikt – och det kommer dessutom att ske betydligt fler sjukanmälningar än vad som tidigare varit fallet. En minskad kontorsstädning leder alltså i slutändan till sämre stämning som i sin tur ger sämre produktion och det kostar mycket pengar även om man ser till de sjukdagar som plötsligt drabbar kontoret i Stockholm.

Summa summarum här är att hygienen på en arbetsplats definitivt inte är något som man bör försöka spara in pengar på – det är snarare en investering att istället utöka exempelvis en kontorsstädning i Stockholm. Vi förklarar varför.

Kontorsstädning ger bättre stämning och skapar mervärde

Om vi istället vänder på vårt resonemang och säger att detta kontor i Stockholm utökar sin kontorsstädning från nämnda två gånger/ vecka till tre tillfällen – kan man då se några effekter av ett sådant scenario? Ja, det som man kan säga gällande detta är att miljön blir bättre, det blir renare, fräschare och det blir en trevligare miljö att vistas i – både för kunder och för de anställda. Är det rent och fräscht så blir också människor mer benägna att bibehålla denna status och anstränger sig mer genom att plocka undan, torka av sin arbetsplats samt diska av sin kaffekopp och tallrik då de använts. Korts sagt; ökad kontorsstädning skapar ett mervärde som leder till bättre trivsel; en trivsel som därefter rinner över på produktivitet samt det viktigaste: färre sjukdagar.

Här har vi nämligen en väldigt stor utgift för arbetsledare. Att folk blir sjuka är en sak som händer – men att de blir sjuka av att arbetsplatsen har dålig hygien är oacceptabelt. Genom damm, smuts och skräp så sprids det hela tiden bakterier som gör folk sjuka och här fungerar alltså en grundlig och regelbunden städning som ett enkelt – billigt – vaccin.

Genom att snarare utöka sin kontorsstädning snarare än att minska på denna i jakt på snabba pengar så kan ett företag strypa de dyra utgifter som kommer i form av sjukdagar – detta naturligtvis oavsett om det handlar om ett kontor i Stockholm eller en verkstadslokal i Lund. Hygienen på en arbetsplats är lika viktig oavsett vilken bransch det handlar om.

Vem sköter er städning?

Nu är det inte bara så att det är antalet dagar som räknas då man talar om en kontorsstädning; nej – det spelar ingen roll om denna sker dagligen om den inte sker på rätt sätt. Det som gäller här således att man kontaktar rätt sorts företag och anledningen till att vi håller oss just till kontorslokal är att felaktig städning i en sådan miljö kan påverka negativt även på ett annat sätt. För; hur ser egentligen en vanlig kontorslokal ut i exempelvis Stockholm?

Jo, det handlar om teknisk utrustning som lätt tar skada, det handlar om att de anställda har viktiga dokument och papper på sina respektive platser och det handlar därför om att de som städer i grunden måste ha rätt utbildning. Kontorsstädning som sker av en oerfaren person kan lätt innebära att en dator går sönder, att viktiga kontrakt städas ner i en papperskorg eller att något försvinner; saker som sedan kommer att påverka hela arbetet.

Tipset för att få en bättre hygien på en arbetsplats är att man som företagsledare ser till att anlita en städfirma som verkligen har rätt kompetens för att städa den lokal man har. Det är alltid värt att betala lite extra – antingen genom att utöka sin städning eller genom att leja en högkvalitativ firma – för att skapa trivsel och en bättre miljö för sina anställda. Det har man igen i slutändan – spara pengar kan man göra på annat håll där effekterna inte blir lika stora.

23 Feb 2017