Larm och övervakning med säkerhetsföretag

Du behöver installera larm för inbrott och brand. Kontakta då ett certifierat säkerhetsföretag, som även kan leverera passersystem och kameraövervakning.

Du har ansvar för ett företag, som bedriver verksamhet som ligger i utkanten av en tätort. Bolaget levererar produkter och system till bland andra försvarsindustrin i Sverige och utomlands. Sekretess är ett nyckelord. Ingenting om produktinnehåll får läcka ut och än mindre får något stjälas. En allvarlig brand skulle kunna ge leveransförseningar och skadeståndskrav från kunderna.

Inför ett större utländskt kontrakt, måste ditt företag kunna visa upp vilka åtgärder ni vidtar för att säkerställa att ingen obehörig kan komma åt information om de produkter och system som skall levereras. Företagets styrelse beslutar därför att skaffa ett nytt larmsystem för att förhindra inbrott och brand. Du får i uppdrag att inleda diskussioner med certifierade säkerhetsföretag och ge dem ett brett uppdrag vad gäller företagets totala bevakningssystem.

Upphandling av passersystem och kameraövervakning hos säkerhetsföretag

Förhandlingar med ett säkerhetsföretag visar att ditt bolag bör överväga att införa ett nytt passersystem och dessutom söka tillstånd för att installera kameraövervakning. Ett nytt passersystem kan också kräva installation av nya lås. Ett förslag till larm- och bevakningssystem utarbetas av ingenjörer från ett säkerhetsföretag.

Larm för brand och inbrott ansluts till en larmportal som ger full kontroll över läget. Larmhändelser skickas till valfria mottagare. Vid brand visas larmhändelser direkt i vald mobiltelefon. Åtgärder sättas in redan innan SOS och brandförsvar larmas. Ett integrerat system för passage och lås omfattar samtliga företagets dörrar. Du får också ett förslag till kameraövervakning med ett stort antal kameror. Läs vidare om ett säkerhetsföretag som kan underlätta för er här: mysec.se 

6 Aug 2022