Ledningsgruppens syfte och mål viktiga

Det är sällan som man föds till företagsledare. Tänk om det var så lätt. Det skulle födas både företagsledare, lärare och politiker. Det är ju inte så, man blir väl både företagsledare, lärare och politiker. Man måste lära sig yrket och uppdragen innan man kan ta på sig det stora arbetet med att leda människor. Alla de yrkena handlar om ledarskap.

Svårt att leda en organisation

Att leda en organisation (företaget, skolan, samhället eller partiet) är inte det lättaste. Skulle det räcka med att tala om för andra hur de ska göra, och det blev så, vore det ju ingen match. Tyvärr fungerar ju varken människor eller organisationer så. De flesta människor vill gå sin egen väg. I synnerhet barn i en skola. Även vuxna på ett företag vill och tycker att de själva vet bäst och skulle man leda en grupp med människor som bara gjorde som man sa, skulle man samtidigt gå miste om en massa fördelar som man får med människor som tänker annorlunda än en själv. Som att de kommer med nya idéer, om hur saker och ting kan förbättras, eller med insikter om vad som inte fungerar och vad som är bra.

Egenskaper hos en bra ledare

Det är sådana saker som en duktig ledare måste kunna: hantera att andra är olik en själv, vill andra saker än en själv och samtidigt få dem att jobba på sätt som gynnar det egna företaget. Här är ledningsgruppens syfte och mål mycket viktiga och att de blir tydliga för alla som arbetar med någon form av ledning i företaget. Ju fler självständiga personer som man har i sitt medarbetarlag desto mer tid måste man lägga ner på att arbeta med dem. Självständighet är bra. Det är oftast kreativa människor som är självständiga. Sedan finns det de som inte bara är självständiga utan självcentrerade och inte bryr sig om företaget eller de mål som företaget har med verksamheten. Då blir det problem och det är viktigt att undvika att anställa sådana medarbetare.

För att komma dit måste man vilja samma sak

Ska företagsledningen ha gemensamma mål med verksamheten. Det går inte om alla tycker olika eller har olika viljor. Enhet är viktiga egenskaper i en företagsledning, och det behövs alltid en ledare som kan inspirera de andra mot samma mål och har samma vision om vad företaget ska utvecklas till. Det är inte alltid lätt. Tvärtom. Men det går med stark vilja och en duktig ledare.

16 Jun 2019